Mitä liiketoimintasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon? – Liiketoimintasuunnitelman mallipohja

Ensiyrittäjän aika on tiukalla. Päivät vierähtävät lomakkeita täyttäen, tietoa keräten ja yritysideaa hioen. Liiketoimintasuunnitelma on saatava työstettyä tarpeeksi kattavaksi, jotta sormi ei mene suuhun ensimmäisinä toimintakuukausina. Rahoittajillekin pitää osoittaa, että tietää mitä on tekemässä, vaikkeivät kaikki langat aina pysyisikään käsissä. Yrityksen perustamisen avainkysymyksiin, liiketoimintasuunnitelman eri osioihin sekä taloudenpitoon liittyviin käytännön ratkaisuihin perehtymällä asiat helpottuvat huomattavasti.

Liiketoiminnan luonne määrää suunnitelman pohjan

Yritystä ensi kertaa perustavalla on paljon kysymyksiä, joihin halutaan selvyyttä. Tietotulvassa moni tärkeä asia saattaa hukkua vähemmän oleellisten seikkojen joukkoon. Jos perustajia on useampia, tulee tavoitteet, toiveet ja suunnitelmat pitää linjassa. Mahdolliset ristiriidat toiveiden ja toimintatapojen suhteen kannattaa käydä läpi hyvissä ajoin. Tämäkin tuo omat haasteensa, kun liiketoimintasuunnitelmaa lähdetään tosissaan rakentamaan.

Yrittäjän poimittua liikeidealleen ja omaan tilanteeseensa sopivan liiketoimintasuunnitelman mallin työ helpottuu huomattavasti. Pohjia on paljon erilaisten yritysten tarpeisiin. Perusasiat ovat kuitenkin samat: liikeidea, tuotteiden ja palveluiden esittely, kilpailijoiden ja asiakkaiden kartoitus, markkinointi ja myynti, budjetointi ja taloudenhoito, rahoitus sekä yrittäjän henkilökohtaiset voimavarat.

Pienyrittäjän tai itsenäisen ammatinharjoittajan toimintasuunnitelmassa avainsana on käytännönläheisyys. Suunnitelmasta tulisi selvitä se, mitä tehdään, missä ja millä resursseilla. Sekä se, mistä yritystoiminnan kulut ja menot koostuvat. Kasvuyritystä ideoiva joutuu miettimään tarkemmin myös myyntiin, markkinointiin ja tuotekehitykseen liittyviä asioita. Hyväkään keksintö tai palvelu ei kannata, jos sille ei löydy tarpeeksi suurta kohderyhmää, mainonta ei pure halutulla tavalla tai toteutus ei vastaa luvattua. Hyvä suunnittelu antaa lähtökohdat, joiden pohjalta yrityksen perusasiat saadaan kuntoon.

Liiketoimintasuunnitelman mallipohja

Hyviä liiketoimintasuunnitelmia on yhtä monta kuin on yrityksiäkin. Koska tarpeet, kohderyhmät ja tilanteet vaihtelevat, ei ole olemassa yhtä ja ainoaa toimivaaa liiketoimintasuunnitelman mallia. 

Muutamia perusasioita huomioimalla pääsee hyvin alkuun. Kaikista tärkeintä on kertoa yrityksen ydintoiminnasta ja käydä läpi yrityksen kannattavuuslaskelmat. Hieno suunnitelma toki on vakuuttava, mutta täydellisyyteen ei tarvitse pyrkiä. Kaikista tärkeintä on luoda realistinen suunnitelma tulevaisuutta varten.

Alla olevaa liiketoimintasuunnitelman mallia hyödyntämällä pääset hyvin alkuun. Asioita ei tarvitse esittää välttämättä tässä järjestyksessä, vaan voit muokata mallipohjaa omien tarpeidesi mukaan. 

 

1. Johdon tiivistelmä – liiketoimintasuunnitelman käyntikortti

Hyvä liiketoimintasuunnitelma alkaa henkilökohtaisten piirteiden, omistajan ja vetäjien meriittien sekä yritystoimintaan kohdistuvan motivaation analyysilla. Jos ruorissa on kokenut yrittäjä, tässä kohtaa voi listata aiemmat saavutukset. Siihen kuvataan myös epäonnistumiset, joista on opittu jotain tärkeää. Ensimmäistä yritystään perustava voi valottaa taustaansa palkkatyössä sekä henkilökohtaista elämäänsä siltä osin kuin se on olennaista uuden yrityksen pyörittämisen kannalta.

Johdon tiivistelmän tulee olla nimensä mukaisesti tiivis, mutta silti kattava, myyvä, ammattimainen ja persoonallinen. Kyseessä on liiketoimintasuunnitelman käyntikortti, jolla kiireiset sijoittajat herätetään koomasta tutkimaan suunnitelman sisältöä tarkemmin.

2. Yrityksen perustiedot

Liiketoimintasuunnitelmassa johdon tiivistelmää seuraa yrityksen perustiedot. Tässä osiossa käydään läpi yrityksen nimi, mahdollinen motto, valittu yhtiömuoto sekä yrityksen sijainti. Voit käydä lyhyesti läpi myös valitsemasi toimialan tämänhetkisen markkinatilanteen ja ennusteen viiden tai kymmenen vuoden ajalle.

3. Tuotteet ja palvelut

Käy läpi ainakin nämä asiat:

 • Mitä haluat myydä? 
 • Kenelle yleisesti ottaen myyt? 
 • Miten myynti tapahtuu? 
 • Miksi haluat myydä juuri tarjoamaasi tuotetta? 
 • Mikä on sen tuoma lisäarvo asiakkaalle? 
 • Mihin yrityksesi tuotteet sijoittuvat must-have, nice-to-have ja should-have -akselistolla?

4. Markkinatilanne ja kilpailevat yritykset

Vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin: 

 • Kuka ovat pahin kilpailijasi? Mitä se tekee paremmin kuin muut? 
 • Mitä sinä tekisit toisin, jos sinulle annettaisiin mahdollisuus? 
 • Mikä alasi markkinatilanne on nyt ja viiden vuoden päästä? 
 • Miten yrityksesi aikoo erottua kilpailijoistaan? 
 • Tarjoatko tuotteitasi massamarkkinoille vai marginaaliin? 
 • Mikä on yrityksesi yleinen hintataso ja katteet? 
 • Kuinka aiot markkinoida yritystäsi?

Kivijalkayritystä perustava joutuu miettimään myös ympäristöön ja toimipisteeseen liittyviä seikkoja, jotka on syytä käydä läpi tässä osiossa.

6. Riskianalyysi eli yrityksen sekä sen omistajien vahvuudet ja heikkoudet

Liiketoimintasuunnitelman tulisi vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä ovat sinun tai yritysideasi vahvuuksia? 
 • Entä heikkouksia? 
 • Mikä on suurin riski yrityksen toiminnan jatkuvuudelle? 

SWOT-analyysi ja vastaavat liiketoiminnan arviointia helpottavat työkalut auttavat osion täyttämisessä.

Yritysideaa esimerkiksi yrityssektorille laadittaessa on otettava usein huomioon patentit ja alan standardit. Kuluttajasektorilla riskitekijöitä voivat olla kolmansien osapuolien ohjelmisto- tai laitelisenssit, joita halutaan hyödyntää osana omaa tuotetta tai palvelukokonaisuutta. Hyvä liiketoimintasuunnitelma kattaa valmiiksi varavaihtoehdot.

Hyvä toimintasuunnitelma ennakoi ympäristön tuomat muutokset ja esimerkiksi asiakaskunta asettaa omat riskinsä. Jos tuotteita myydään tietyssä fyysisessä paikassa, voi kaupunkikuvan muutos vaikuttaa yrityksen menekkiin merkittävästi. Digitaalista palvelua kauppaava sivusto voi taas joutua muokkaamaan koko liikeideansa uusiksi, jos jokin innovaatio pakottaa tai mahdollistaa alan toimintatapojen globaalin muutoksen. 

Tavoitteena on realistinen, faktoihin pohjautuva kuva riskeistä – ei pirujen maalaaminen seinille. Hyvä riskien arviointi esittää keinoja, joilla riskejä voidaan poistaa, pienentää tai siirtää toisaalle.

 

7. Asiakkaat

Tässä osiossa voit kertoa minkälainen on tyypillinen asiakkaasi ja kuinka aiot pitää asiakkaasi tyytyväisinä ja uskollisina.

8. Rahoitus

Kerro, miten aiot aluksi rahoittaa yritystoiminnan ja mitkä ovat tuotto-odotukset. Pohdi myös, miten yrityksellesi käy, jos et saakaan rahoitusta. Tämän osion tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: pääoman tarve, budjetti, kannattavuuslaskelma, tiedossa olevat ja arvioidut säännölliset kulut, kertainvestoinnit sekä rahoittajan antamien ohjeiden mukaiset tiedot.

Jos liiketoimintasuunnitelman tarkoitus on toimia esitteenä rahoituksen hakuun, rahoitussuunnitelma on hyvä sisällyttää asiakirjan alkuun. Muussa tapauksessa sen voi jättää viimeiseksi tai miettiä sopivaa osioiden järjestystä tilanteen mukaan.

9. Budjetointi

Budjetointiin tulee listata kuukausittaiset toimintakulut, kehitysbudjetti, markkinointibudjetti, henkilöstökulut, koulutus, mahdolliset passiiviset tulot sekä sijoitukset. Kulujen lisäksi arvioidaan realistisesti myyntilukuja tai rahoituksen riittävyyttä, jos voittoa ei heti tavoitella. 

Yksinkertaisimmillaan valittavissa on valmiita, taulukkolaskentasovelluksesta löytyviä budjettipohjia. Budjetin laadintaan on saatavilla paljon oppaita, kirjallisuutta sekä ilmaista tai maksullista tukea. 

Tärkeitä kysymyksiä ovat: 

 • Milloin yrityksen on tarkoitus tehdä voittoa? 
 • Miten varmistat välttämättömien kulujen, kuten tilojen vuokrien maksamisen?
 • Miten säästöön kertyneitä varoja käytetään?

10. Käytännön asiat

Alussa tärkein päätös on yrityksen toimintamuodon valinta, eli perustatko osakeyhtiön vai toiminimen. Muista käydä läpi myös nämä:

 • Ovatko toimitila ja työvälineet hankittuina? 
 • Tarvitsetko lisäkoulutusta? 
 • Oletko tilannut tarvittavat palvelut, esimerkiksi kirjanpitoon tai pankkiasioiden hoitoon liittyen? 
 • Onko paperiasiat hoidettu viranomaisten, kuten Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa?

Sanoista tekoihin

Kun liiketoimintasuunnitelma on valmis ja sitä on hiottu useampaan otteeseen, on aika näyttää se muille, kaveripiiristä ja perheestä alkaen. Todellista palautetta saa kanssayrittäjiltä. Startup-messuilla, yrittäjien verkostoitumistapahtumissa ja yrityskoulutuksissa kiinnostuneita silmäpareja varmasti löytyy, sillä osanottajat ovat itsekin etsimässä uusia ideoita ja energiaa oman yrityksen perustamiseen tai olemassaolevan paranteluun.

Haluatko perustaa yrityksen?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.

Lataa maksuton opas

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.