Miten tehdä liiketoiminta­suunnitelma?

Liiketoimintasuunnitelmalla asetat yrityksellesi tavoitteet ja seuraat niiden onnistumista. Kuinka liiketoimintasuunnitelma tehdään? Katso vinkit ja lataa ilmainen pohja.

Miksi liiketoimintasuunnitelma kannattaa tehdä?

Liiketoimintasuunnitelma on keskeinen osa yrityksen perustamista ja se selkeyttää yrityksen liikeideaa, toimintaa ja tavoitteita. Liiketoimintasuunnitelma on suunnittelutyökalu, joka auttaa sinua hahmottamaan, miten yritys aikoo toimia, kasvaa ja menestyä tulevaisuudessa.

Hyvä liiketoimintasuunnitelma auttaa sinua suunnittelemaan, seuraamaan ja saavuttamaan yrityksesi tavoitteet. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvaat yksityiskohtaisesti yrityksen tavoitteet, strategian ja toimintasuunnitelman. Tämän oppaan avulla opit, millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma ja kuinka rakennat sellaisen yrityksellesi.

Tässä pohja liiketoiminta­suunnitelmallesi

Lataa tästä liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien mallit avuksesi ja aloita yritystoimintasi suunnittelu helposti.

Lataa valmiit pohjat, täytä liiketoimintasi tiedot ja suunnitelmasi on valmis. Saat seuraavat pohjat valmiina käyttöösi:

 • liiketoimintasuunnitelma
 • rahoituslaskelma
 • kannattavuuslaskelma
 • myyntilaskelma

Opas liiketoimintasuunnitelman tekemiseen

Hyvä liiketoimintasuunnitelma on kattava tietopaketti yrityksestä ja liikeideasta. Liiketoimintasuunnitelma ohjaa sinua päätöksen teossa myös yritystoiminnan myöhäisemmissä vaiheissa. Siksi suunnitelma kannattaa tehdä huolella heti alusta alkaen.

Jotta suunnitelma olisi mahdollisimman selkeä, kannattaa se jakaa osiin aihealueiden mukaisesti. Näin varmistat, että suunnitelmasi sisältää kaikki liiketoiminnan kannalta tärkeät tiedot. Kun liiketoimintasuunnitelman rakenne on selkeä, on siihen helppo tehdä korjauksia jälkikäteen. Hyvä liiketoimintasuunnitelma sisältää seuraavat osiot:

 1. Tiivistelmä
 2. Liiketoiminnan kuvaus
 3. Tuote- tai palvelukuvaus
 4. Markkina- ja kilpailija-analyysi
 5. Kohderyhmä
 6. Markkinointisuunnitelma
 7. Toimintasuunnitelma
 8. Taloussuunnitelma
 9. Riskianalyysi
 10. Yhteenveto ja tulevaisuuden suunnitelmat

1. Aloita tiivistelmällä

Liiketoimintasuunnitelman ensimmäisessä osassa esittelet yrityksesi tiivistetysti. Kerro tiivistelmässä:

 • yrityksesi nimi
 • perustamisvuosi
 • toimiala
 • liikeidea lyhyesti.

Laadi myös myös lyhyt yhteenveto suunnitelman tarkoituksesta ja sisällöstä. Voit nostaa esiin suunnitelman muiden osioiden kohokohtia lyhyesti.

Kyseessä on kuitenkin tiivistelmä, joten pidä se ytimekkäänä. Tiivistelmä vakuuttaa lukijan idean toteutuskelpoisuudesta ja saa hänet jatkamaan lukemista.

2. Kerro lisää liiketoiminnasta

Kerro, miksi yritys on olemassa ja mitä se myy. Kuvaile yrityksen tilannetta:

 • Mikä on yhtiömuoto?
 • Onko kyseessä uusi yritys?
 • Jalostatko vanhan yrityksen liikeideaa?

Esittele yrityksen johtoryhmä ja organisaatiorakenne. Selitä, miten päätöksenteko toimii ja kuka vastaa mistäkin toiminnasta. Kerro omasta osaamisestasi ja kokemuksestasi ja myös mahdollisen tiimin osaamisesta. Määrittele yrityksen visio ja missio sekä arvot, jotka ohjaavat yrityksen toimintaa.

3. Kerro tarkemmin tuotteistasi tai palveluistasi 

Esittele yrityksesi ja liikeideasti syvällisemmin kuin tiivistelmässä. Esittele tuotteesi tai palvelusi mahdollisimman tarkasti.

 • Minkä ongelman ratkaiset?
 • Miksi asiakas valitsisi sinun tuotteesi/palvelusi?
 • Mikä on kilpailuetusi?
 • Minkälaisen brändin voisit kehittää yrityksellesi tuotteen tai palvelusi ympärille?

Kuvaile tarkasti, mitä tuotteita tai palveluita tarjoat. Kerro niiden ominaisuudet ja hyödyt asiakkaille. Selitä, miksi tuotteesi tai palvelusi erottuvat kilpailijoista.

Kerro myös tuotteiden hinnoittelusta ja tee hinnoittelulaskelma, jossa selvennät lukijalle, millä hinnalla aiot myydä ja millainen on katerakenteesi. Varsinkin rahoittajat arvostavat konkretiaa.

4. Tutki markkinoita ja määrittele kilpailijat

Markkina-analyysi auttaa ymmärtämään markkinoiden tilannetta. Tutki huolellisesti markkinoita ja toimialaa, jolla aiot toimia. Kuinka laaja markkina on? Mitä ratkaisuja asiakkaan ongelmaan on jo tarjolla? 

Selvitä kilpailijat, kohdeasiakkaat ja markkinoiden koko. Analysoi trendejä, mahdollisuuksia, riskejä ja uhkia. Kirjaa ylös muutama tärkein kilpailijasi ja analysoi heidän vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Pohdi, miten erottaudut kilpailijoistasi.

Swot-analyysi

SWOT-työkalua käytetään yleisesti yrityksen vahvuuksien (Strengths), heikkouksien (Weaknesses), mahdollisuuksien (Opportunities) ja uhkien (Threats) analysointiin. Sen pohjalta voidaan pohtia, miten yrityksen vahvuuksia ja mahdollisuuksia voidaan hyödyntää, miten heikkoudet käännetään eduiksi ja miten uhat vältetään.

Pohdi SWOT-analyysissa realistisesti yrityksesi heikkouksia ja vahvuuksia ja käytä apunasi klassista SWOT-nelikenttää. SWOT-analyysi ei ole vain visuaalinen lisä suunnitelmaan, vaan sen tarkoitus on auttaa muotoilemaan yrityksen toimintasuunnitelma.

5. Määritä kohderyhmäsi

Ennen kuin voit voit alkaa markkinoida tuotteitasi, täytyy sinun tietää kenelle myyt. Kirjaa ylös muutama pääasiakasryhmä ja kuvaile tarkemmin heitä tarkemmin.

 • Missä asiakkaat sijaitsevat?
 • Kuinka paljon heitä on?
 • Millainen on heidän ostokäyttäytymisensä?

Asiakkaan ostopolku

Kun tunnet asiakkaasi, on aika miettiä, miten tavoitat heidät. Asiakkaan ostopolku auttaa hahmottamaan asiakkaidesi toimintaa ennen ostamista, ostoprosessin aikana ja sen jälkeen. Se auttaa sinua määrittelemään miten ja missä tavoitat asiakkaasi parhaiten.

Ostajapersoona

Kun olet selvittänyt yrityksesi pääasiakasryhmät, on aika luoda heistä ostajapersoonat. Ostajapersoona kuvaa yrityksesi asiakkaita ja heidän ostokäyttäytymistään yksityiskohtaisesti. Se auttaa sinua ymmärtämään asiakkaitasi paremmin. Jos yrityksesi myy useita erilaisia tuotteita tai palveluita, voi ostajapersoonia olla myös useita.

6. Laadi markkinointi­suunnitelma

Markkinointisuunnitelmassa määrittelet, missä ja miten aiot markkinoida yritystäsi. Kerro, millä keinoin ja missä vaiheessa ostopolkua tavoitat asiakkaasi.

Valitse markkinointikeinot

Seuraavaksi on aika määritellä markkinointikeinot ja kanavat. Mieti myös kuinka paljon rahaa tarvitset markkinointiin. Laske markkinointibudjettisi ja huomioi mahdolliset kulut. Niitä voivat olla esimerkiksi maksettu mainonta ja materiaalikulut.

7. Toimintasuunnitelma

Kerro, miten aiot käytännössä toteuttaa liiketoimintasi ja millaisia resursseja tarvitset yrityksen pyörittämiseen. Varsinkin alkuvaiheessa uusi yritystoiminta vaatii investointeja ja tukea.

 • Tarvitsetko ulkopuolista apua?
 • Entä sparrausta yritystoiminnan aloittamiseen?
 • Kuinka hoidat kirjanpidon?
 • Tarvitsetko verkkokaupan vai onko tavallinen verkkosivu riittävä?
 • Avaatko yrityksellesi yritystilin?
 • Palkkaatko työtekijöitä?
 • Vuokraatko toimitilan tai toimiston?

Huomioi nämä kulut myös rahoitussuunnitelmassasi.

Tarvitsetko työntekijöitä?

Henkilöstösuunnitelma on tarpeen, jos aiot palkata työntekijöitä. Jos olet yrityksesi ainoa työntekijä, et tarvitse henkilöstösuunnitelmaa. Katso kuitenkin jo tulevaisuuteen: jos yrityksesi kasvaa, tarvitsetko lisäresursseja?

Holvin käyttäjänä voit maksaa palkat sivukuluineen helposti ilman, että sinun tarvitsee kohdistaa palkanmaksuun lisäresursseja.

Hei uusi yrittäjä! Lataa opas yrittäjyyteen

Oletko perustamassa yritystä? Anna meidän auttaa sinut alkuun!
Lataa uuden yrittäjän opas ja lue lisää yrityksen perustamisesta, rahoituksesta, veroista ja taloudesta.

8. Taloussuunnitelma

Tässä kohdassa esittelet yrityksesi talousennusteen ja rahoitussuunnitelman. Tarvitset siinä avuksesi numeroita. Voit tehdä ennusteen esimerkiksi 6–12 kuukauden ajalle.

 • Kirjaa ylös kuinka paljon tarvitset rahoitusta.
 • Kerro, mistä aiot hankkia rahoitus.
 • Arvioi aloitukseen tarvittavat kulut, juoksevat kulut ja myynnistä saamasi tulot.

Liiketoimintasuunnitelmaan on hyvä liittää mukaan rahoitus-, kannattavuus- ja myyntilaskelmat. Ne kannattaa tehdä edes alustavasti, vaikka liiketoimintasi olisi hyvin pientä tai sivutoimista. Tarvitset laskelmia, jos haet rahoitusta, mutta ennen kaikkea ne auttavat sinua ymmärtämään yrityksesi taloutta ja katerakennetta.

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelmalla osoitat, kuinka paljon yritystoimintasi tarvitsee rahoitusta. Rahoituslaskelman avulla hahmotat yrityksen rahan käytön ja aloituspääoman. Laskelma koostuu kahdesta pääkategoriasta: rahan tarpeesta eli investoinneista ja rahan lähteestä eli mistä tulet saamaan rahaa tarvittaviin investointeihin. 


Jos et nopeasti tarkasteltuna osaa vielä sijoittaa numeroita näihin kategorioihin, ei huolta, sillä laskelma hahmottuu ajan myötä.

Kannattavuuslaskelma

Kannattavuuslaskelmalla varmistat, että liiketoimintasi on kannattavaa. Kannattavuuslaskelman avulla hahmotat myyntitavoitteesi, siihen tarvittavan työpanoksen, myytävien tuotteiden määrän. Kannattavuuslaskelmalla voit laskea alustavasti, onko myyntitavoitteesi tavoitettavissa. Näet helposti myös, kuinka hinta vaikuttaa katerakenteeseen. Näin voit tarkastella, täytyykö hinnoitteluun tehdä muutoksia. 

Myyntilaskelma

Myyntilaskelma auttaa hahmottamaan, miten pääset kannattavuuslaskelman tuloksiin. Myyntilaskelman avulla voit hahmottaa mistä lähteistä tarvittava rahamäärä koostuisi. Käytännössä siis näet myyntilaskelmasta, paljon sinun pitää myydä kutakin tuotetta tai palvelua, jotta pääset kannattavuuslaskelman mukaisiin tuloksiin.

9. Selvitä riskit

Pahan päivän varalle on hyvä varautua myös pohtimalla, mitkä ovat toimintasi suurimmat riskit.

 • Kerro, miten aiot minimoida nämä riskit ja selviytyä haasteista.
 • Analysoi, kuinka todennäköistä riskien toteutuminen on.
 • Kerro millainen vaikutus riskien toteutumisella olisi yrityksen talouteen.

10. Yhteenveto ja tulevaisuuden suunnitelmat

Luo lopuksi katsaus vielä yrityksen tulevaisuuteen. Kerro yrityksesi kasvutavoitteista ja tulevaisuuden visiosta. Voit pohtia erikseen lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmia. Mikä on tavoitteesi ensimmäiselle vuodelle? Entä missä yrityksesi on viiden vuoden päästä?