Kuinka ammatinharjoittajaa verotetaan?

Yksityishenkilöiden verotus jaetaan ansio- ja pääomatuloihin. Yhteisöjen verotus on astetta monimutkaisempaa – eniten vaikuttaa tulojen lähde. Jokaista tulomuotoa, kuten elinkeinonharjoittamista, tai yksityisiä ansioita verotetaan eri tavalla. Tuloverotusta on rukattu erityisesti liikkeen- ja ammatinharjoittajien elämää helpottamaan ja pitämään verotus kautta linjan reiluna, riippumatta elannon lähteestä. Pienyrittäjän tuloverotus pitää sisällään monia vaiheita, joissa voi säästää sekä tärkeitä huomioita, joita käymme artikkelissa läpi.

Ansio- ja pääomatulot

Yrityksen toimintaan liittyy tulojen hankkiminen, joista puolestaan maksetaan lakisääteinen tulovero. Itsenäisen ammatinharjoittajan tulovero verotetaan aina henkilökohtaisena tulona, josta on ensin vähennetty yritystoiminnasta syntyneet vähennyskelpoiset menot. Edelleen tulot jaetaan ansio- ja pääomatuloihin, joita verotetaan eri veroasteikon mukaan.
Ansiotuloissa käytössä on progressiivinen verotus, jossa tulojen nousu johtaa myös veroprosentin nostoon. Pääomatulot verotaan nekin progressiivisesti, mutta vain kahdessa eri tasossa, joten verokulut ovat maltillisemmat.
Pääomaverokanta on tällä hetkellä 30 % ja 34 % pääomatulon 30 000 euroa ylittävältä osalta tiedot vuodelta 2019). Vero maksetaan bruttotulosta, josta on tehty kelvolliset tulonhankkimiseen ja -säilytykseen liittyvät vähennykset (esim. varastointikulut, kiinteistöhoitokulut, omistusasunnon lainaan liittyvät korkomenot)

Pääomatuloa ovat:

 • Osingoista saatavat tulot
 • Yrittäjyydestä saatujen tulojen pääomatulon osuus, jota voi lain sallimissa puitteissa säätää
 • Vuokratulot
 • Luovutusvoitto esim. kiinteistöjen myynnistä
 • Puun ja maa-aineksien myynnin tulot
 • Pääoman hankkimiseen liittyvät korkomenot

Tuloverotus

Itsenäisen ammatinharjoittajan tuloverotus perustuu yritystuloon ja verotetaan aina henkilökohtaisessa ansioverotuksessa. Erillistä sivutulojen verokorttia tai käsitettä ei enää ole olemassa. Kaikki vuoden aikana tienaamasi henkilökohtaiset tulot vaikuttavat samaan verotukseen ja veroprosenttiin, joka on syytä pitää mielessä.

Toiminimiyrittäjä ei nosta palkkaa, vaan tekee halutessaan yksityisottoja yrityksen tililtä, joka voi olla myös henkilökohtainen käyttötili. Suositeltavaa on silti perustaa yritystili, jotta talous ja kirjanpito saadaan pidettyä erillään toisistaan. Tämä helpottaa myös veroilmoituksen tekoa ja omaa talouden- ja kassanhallintaa.
Tärkeänä huomiona, ammatinharjoittajan tekemät yksityisotot eivät vähennä yrityksen tuloa. Jos törsäät kaikki tienaamasi rahat sen sileän tien. Tilikauden päätteeksi tai jo seuraavassa kuussa kun pitää maksaa ennakkoveroja, voi olla vaikeat paikat tilin ammottaessa tyhjillään. Tästäkin syystä verojen maksuun varatut rahat olisi syytä pitää erillään tai vähintäänkin merkitä tarkasti kirjanpitoon.
Jos verojen maksu viivästyy kovin, joudut maksamaan ne laiminlyöntimaksun kera korollisena jäännösverona. Jos oma rahatilanne ei näytä hyvältä ja tiedossa on verojen maksun suhteen vaikeuksia. Verohallinnon OmaVero-palvelussa voi omatoimisesti järjestellä rästiin menevien verojen ja muiden viranomaismaksujen maksuaikatauluja.

Yritystulon määrittely

Yritystulo saadaan yksinkertaistetusti vähentämällä tilikauden tuloista tulojen hankintaan käytetyt menot sekä aiempien vuosien tappiot. Tämä tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloihin harkinnan mukaan. Oletuksena pääomatuloksi katsotaan 20 % edellisen vuoden nettovarallisuuden tuomasta tuotosta.
Aloittavan yrittäjän ansiotulot ensimmäisinä vuosina voivat jäädä kovin matalaksi – investointeja ja yllättäviä kulueriä on paljon. Tästä syystä ansiotulojen veroprosentti saattaa olla reilustikin alle pääomatulon veroprosentin. Tällöin yrityksen tulot on järkevää ottaa puhtaasti ansiotuloina, säästäen verotuksessa. On syytä huomoita, että kaikki muut ansiotulot esim. sivutöistä, lasketaan mukaan ansiotuloihin vaikuttaen veroprosenttiin.

Mitä on yrityksen nettovarallisuus?

Nettovarallisuus lasketaan vähentämällä elinkeinotoimintaan liittyvästä varallisuudesta tähän kohdistuvat velat. Jos teet vasta ensimmäisen vuoden tilinpäätöstä ja lasket veroja, tällöin nettovarallisuus lasketaan tilikauden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Uutena yrittäjän voi anoa pääomatulon osuudeksi, 20 % sijaan, 10 % tai jopa 0 %. Tämä on vain antamasi ehdotus. Lopullisen päätöksen pääomatulojen veroprosentista antaa lain puitteissa verottaja.

Yrityksen varallisuutta ovat:

 • Kiinteistöt
 • Kalusto ja työkoneet ja -välineet
 • Kassa (poislukien yritystilillä olevat rahat ja yrittäjän omat sijoitukset toimintaan)
 • Varastoidut tuotteet
 • Muu rahanarvoinen omaisuus (esim. muiden yritysten osakkeet)
 • 30 % palkoista, jotka on maksettu edellisen 12 kuukauden ajalta ulkopuolisille palkatuille työntekijöille (poislukien puolisolle maksetut palkat). Toiminimiyrittäjä itse ei koskaan nosta palkkaa joten tätä ei lasketa mukaan.

Yrityksen velkoja ovat:

 • Yritys- tai pankkilaina
 • Ostovelat (ostetut tuotteet ja palvelut, joiden lasku on maksamatta)
 • Muut velat (poislukien ammatinharjoittajan henkilökohtaiset luotot, lainat ja velat)

Ennakkoverot

Yritystulo maksetaan ennakkoverona, nimensä mukaisesti ennakkoon. Yleensä ennakkoverot maksetaan kuukausittain, mutta jos toiminta on pientä. Voi anoa verojan maksuja harvemmin, esim. neljännesvuosittain tai tilikauden alussa koko vuodelle kerrallaan.
Tässä kohtaa uutta yrittäjää voi mietityttää, miten tulot voi tietää etukäteen, jos yrityksen liikevaihto ja myynti vaihtelee kuukausittain. Ennakkoverotus perustuu puhtaasti yrittäjän omaan arvioon koko vuoden keskimääräisestä tuotosta. Jos kyseessä on vähintään toista tilikautta aloittava yritys, verottajan veroehdotus listaa maksettavien ennakkoverojen määrän edellisen vuoden perusteella.

Lisäennakko

Kun tilikauden aikana huomaat, että ennakkoveroja on maksettu liian vähän. Tällöin maksetaan puuttuvat verot lisäennakkona. Tämän täydennysmaksun voi hoitaa kätevästi OmaVero-palvelussa verottajan sivuilla.
Kyseessä on omaehtoinen verojen maksu. Lisäennako maksetaan korottomana, eikä muitakaan lisämaksuja tule päälle, kunhan tämän hoitaa ajallaan, viimeistään verovuoden jälkeisen tammikuun loppuun mennessä.

Jäännösvero

Jos unohdat maksaa lisäennakon tai sen maksu viivästyy muista syistä, tai lopullinen summa ei kata kaikkea tuloja (esim. haetut verovähennykset eivät menneet läpi). Verottaja määrää yrittäjälle korollista jäännösveroa. Jos tämänkin maksu viivästyy, veroja peritään lopulta ulosoton kautta.
Toiminimiyrittäjänä olet vastuussa kaikista yrityksen raha-asioista henkilökohtaisella varallisuudellasi. Jos otat esimerkiksi lainoja yrityksen nimissä ammatinharjoittajana, joudut takaamaan ne itse. Velkojien silmissä yritys ja yrittäjä ovat tässä kohta sama asia.
Perintätoimenpiteet kohdistuvat siis omaan talouteesi myös verojen osalta. Osakeyhtiössä ja muissa yhtiöissä, yrityksen ja yrittäjän varallisuus on eroteltu toisistaan, joka antaa taloudellista suojaa. Verot on silti kaikkien yrittäjien aina maksettava.
Jos taas maksat liikaa ennakkoveroja. Saat ylimääräiset verot normaalisti henkilökohtaisen veronpalautuksen yhteydessä, verovuotta seuraavaan joulukuun aikana.

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.