Miten menestyn freelancerina?

Freelancer istuu kannettava tietokone sylissään, kahvikuppi kädessään ja on täydessä työn touhussa. Toisena päivänä hän on rennosti kiinni omissa jutuissaan uusia asiakkaita kalastellen. Freelancerin arki on vaihtelevaa. Töiden laatu voi muuttua päivittäin eri asiakkuuksia hoidettaessa. Helpoimmillaan työn freelancerina voi aloittaa vaikka heti laittamalla vetävän profiilin keikkatyöläisiä välittävään palveluun ja markkinoimalla itseään potentiaalisille asiakkaille. Artikkeli esittelee freelanceriutta sekä antaa ohjeita ja neuvoja, joilla oma potentiaali saadaan parhaiten esiin.

Freelancerin määritelmä

Freelancer tarkoittaa virallisen määritelmän mukaan henkilöä, joka tekee vapaasti töitä olematta vakituisessa työsuhteessa yrityksen, organisaation tai muun vastaavan tahon kanssa. Yleensä freelancerilla on samaan aikaan useita eri toimeksiantoja eri asiakkaille. Freelancer voi tehdä töitä täysin vapaasti luonnollisena henkilönä, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä – esimerkiksi toiminimen, osuuskunnan, laskutuspalvelun tai osakeyhtiön kautta.

Yrittäjänä toimiva freelancer on kaikkein vapaimmassa tilanteessa sen suhteen, mitä töitä hän haluaa tehdä ja millä ehdoilla. Muussa tapauksessa rajanveto freelanceriuden ja vakituisen työsuhteen välillä on arjessa häilyvä. Laissa tämä on yleisellä tasolla määritelty ja voi vaikuttaa etuihin, vakuutuksiin ja verotukseen. Yhdelle yritykselle käytännössä töitä tekevä henkilö katsotaan pian palkolliseksi, vaikka alun perin toimeen olisikin lähdetty freelancerin ominaisuudessa.

Freelancerin ammatti pähkinänkuoressa

Vapaus:
Voit taloutesi, aikasi ja kykyjesi puitteissa valita mitä työtehtäviä otat vastaan. Moni valitsee freelancerin uran juuri tästä syystä. Jos esimerkiksi haluaa pitää lomaa ja rahat riittävät, se usein myös onnistuu. Jos haluat paiskia yötä myöten, jotta saat pesämunan kasaan nopeasti johonkin omaan projektiin tai suureen ostokseen, siihenkin tarjoutuu mahdollisuus. Työtahti ja työn luonne riippuu täysin sinusta itsestäsi: toiveistasi, työmoraalistasi sekä asettamistasi tavoitteista.

Riskit:
Taloudellinen epävarmuus on uran alussa läsnä ja siltä ei voi välttyä – ainakaan, jos ei ole oman alansa kirkkainta kärkeä jo palkkatöissä ollessaan. Hyviä osaajia ei ole koskaan liikaa saatavilla. Riittävästi erikoistumalla on markkinassa helpompi erottautua. Jos olet monialainen osaaja, myös työmahdollisuutesi monikertaistuvat. Riskejä saa vähennettyä hyvin tehtyjen työtehtävien, laadukkaan portfolion kasvattamisen sekä luotettavan työntekijän maineen kerryttämisen avulla.

Myynti ja markkinointi:
Freelancerin on myytävä ja markkinoitava osaamistaan jatkuvasti. Jokaista uutta neuvottelutilannetta voi verrata hyvin intensiiviseen rekrytointihaastatteluun, jossa potentiaalinen asiakas tulee nopeasti vakuuttaa taidoistasi, halukkuudestasi ja luotettavuudestasi tehtävän saamiseksi. Pieninkin työ vaati jonkinasteista neuvottelua ja kompromissien tekoa. Hyvämaineinen, pitkään toiminut freelancer saa työtarjouksia suoraan asiakkailta ja voi näin valita parhaat toimeksiannot päältä.

Raha:
Osaava freelancer voi tienata erittäin hyvin, joissain tapauksissa jopa monin verroin saman alan palkkatyöhön verrattuna. Harva pääsee kuitenkin näin rikastumaan. Yleensä erityisen lahjakas tekijä hioo osaamisensa liikeideaksi ja perustaa lopulta perinteisen yrityksen jättäen freelancerin uran taakseen.
Freelancerina hyviin tienesteihin käsiksi pääseminen tarkoittaa useimmiten työskentelyä eri asiakkaille samanaikaisesti. Rahallisen menestyksen kääntöpuolella on monien etujen ja tukien puuttuminen. Freelancerina joudut huolehtimaan itse työeläketurvasta, terveydenhuollosta, lomarahoista, koulutuksesta sekä kaikista työhösi liittyvistä säännöllisistä ja yllättävistä kuluista.

Eri tapoja toimia freelancerina

Freelancerina voi lain silmissä tienata elantonsa kolmella tavalla: toimimalla yrittäjänä, olemalla normaalissa työsuhteessa tai ulkopuolisena palkollisena ilman tavallisen työntekijän oikeuksia ja turvaa, jollei niistä erikseen sovita.

Verotus, sivukulut sekä lainvoimainen asema riippuvat siitä, millä toimintamallilla freelancer töitä lähtee tekemään. Jos ei ole varma asemastaan, voi ura- tai yritysneuvojan tai freelanceryhdistyksien tahoilta kysyä tarkempaa neuvoa.

Myös työnantajalla on velvollisuuksia freelanceria palkatessaan. Vaikka kyseessä olisikin täysin ulkopuolinen palkkalainen, yrityksen odotetaan noudattavan hänenkin kohdallaan työlainsäädäntöä ja hyviä tapoja. Lisäksi hänen edellytetään hoitavan lain määrittämät velvoitteet, kuten eläketurvan. Työnantajan vastuulla ovat myös työn johtaminen ja työtehtävien valvominen. Freelancerin verot maksetaan osana ansiotuloa, jollei hän tee töitä toiminimen, osakeyhtiön tai muun yrityksen kautta.

Freelancer on oikeutettu työttömyysturvaan, jos hän toimii yrittäjänä – kunhan YEL-eläkevakuutus ja työtapaturmavakuutus ovat hankittuina. Tapauskohtaiset vaatimukset tulee aina selvittää asianmukaisilta viranomaisilta, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään.

Vakuutusten, esimerkiksi tapaturmavakuutuksen, sairausvakuutuksen sekä vastuuvakuutuksen, tarve riippuu täysin henkilöstä itsestään. Kunkin vakuutusmuodon tai muun tyyppisen turvan tarpeellisuus kannattaa selvittää hyvissä ajoin. Näin budjetin laatiminen freelancerina myös helpottuu.

Vaihtoehtoja freelancerina toimimiselle

 • Yksityinen elinkeinonharjoittaminen (ts. toiminimi)
 • Muut yhtiömuodot (osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö)
 • Osuuskuntaan liittyminen ja sen palkollisena toimiminen, mutta kuitenkin itsenäisesti työskennellen

Tyypillinen freelancer

Freelancer ja keikkatyöläinen ovat arkikielessä lähes synonyymeja. Tällöin työnkuva muodostuu pitkälti asiakkaiden erillisistä toimeksiannoista, joita tehdään usein projektiluontoisesti tai tuntipalkalla. Freelancerina voi työskennellä monella tapaa: joko normaalina työntekijänä, yksityisenä elinkeinonharjoittajana, oman yrityksen kautta tai useammalle työnantajalle samaan aikaan työskennellen.

Freelanceriksi yleensä ajaudutaan vuosien saatossa hiljalleen, kun palkkatyön arki puuduttaa ja vapaudenkaipuu ohjaa uranvaihtoon. Yrittäjyys saattaa kiinnostaa, mutta oma liikeidea ei ole vielä niin valmis, että sen tohtisi perustaa. Toisaalta henkilö on voitu irtisanoa säästösyistä palkkatyöstä. Ennen uuden työpaikan saamista hän on saattanut tehdä keikkatöitä, kunnes tämä elintapa on vakiintunut. Vuosien jälkeen saattaa havahtua olevansa freelancer, vaikkei sellaiseksi ole itseään aiemmin mieltänyt.

Joku saattaa pitää välivuotta ja tehdä vain sen verran töitä, että elättää itsensä tai säästää johonkin isompaan hankintaan. Ammatillisia opintojaan viimeistelevä hankkii kokemusta, ennen kuin päättää mihin suuntaan tähtää. Hän kokee freelanceriuden vapauden ja mahdollisuudet itselleen !!br0ken!! Tarinoita freelanceriudesta on monia. Tyypillistä niille on oma-aloitteisuus, ahkeruus ja kekseliäisyys.
Ikään freelancerina toimiminen ei katso. Tällä uralla voi olla teinistä eläkeikään asti. Nuoret tekijät loistavat energiallaan ja halullaan näyttää osaamisensa. Kokeneisiin konkareihin taas turvaudutaan, kun halutaan tinkimätöntä laatua sekä tasaisen varmaa lopputulosta kaikkina aikoina. Kilpailuvaltteja markkinoilla on yhtä paljon kuin on tekijöitäkin.

Yleistä tietoa freelancereista Suomessa

 • Suomessa toimii arviolta 40 000 freelanceria. Luku voi vaihdella paljonkin suuntaan tai toiseen, sillä tilastot eivät erottele esimerkiksi kokoaikaisia ja väliaikaisia toimenkuvia.
 • Suomalaisista freelancereista reilu 40 % on alle 35-vuotiaita
 • Freelancereita toimii eniten luovilla ja kulttuurin aloilla
 • Tyypillisiä freelancereita ovat vapaat toimittajat, kirjailijat ja runoilijat, kääntäjät, copywriterit, markkinoijat, verkkosivujen suunnittelijat, muusikot, tiedonkäsittelijät, valokuvaajat ja koodarit

Freelanceriuden etuja

 • Vapautta järjestää omat aikataulunsa, työmääränsä ja työtapansa
 • Ei pomoa hengittämässä niskaan. Tästä huolehtivat asiakkaat, jotka nekin voi valikoida.
 • Toimisto on usein siellä, missä sinäkin
 • Vähän kuluja ja paperitöitä
 • Mahdollisuus tehdä etätöitä. Asiakkaita voi etsiä ympäri maailmaa.
 • Omaa osaamista on pakko päivittää, jotta säilyy kilpailukykyisenä muuttuvassa markkinassa. Uuden oppiminen on aina hyödyllistä.

Talous kuntoon

Itsenäisesti työskentelevällä on vapautta päättää menemisistään ja tulemisistaan. Vapauden vastapainona tulee vastuuta ja, ainakin uuden toimenkuvan alussa, aika ajoin taloudellista epävarmuutta. Palkkatyön säännöllisyyteen tottuneelle voi vakituisen kuukausipalkan puuttuminen alussa aiheuttaa stressiä ja unettomia öitä. Todellisuudessa myös vapaa työntekijä pystyy rakentamaan täysin normaalin ja tasapainoisen arjen.

Talouden saa freelancerinakin pidettyä tasapainossa, jos miettii etukäteen miten asiat hoitaa. Kaikkea ei myöskään tarvitse tehdä itse. Esimerkiksi rutiineja, kuten paperitöiden hoitamista ja laskutusta voi ulkoistaa. Oheen on listattu vinkkejä, joilla freelancer saa pidettyä talousasiansa hanskassa.

Raha on ystäväsi – myös luovalla alalla

Suurin osa freelancereista toimii luovalla alalla. Taiteilijat, valokuvaajat, kirjoittajat, muusikot, esiintyjät ja muut luovan alan ammattilaiset ovat alun perin lähteneet valitsemalleen tielle puhtaasta intohimosta. Vaikka tähtäimessä voikin olla maine ja mammona, usein ensisijaista on oma taiteellinen vapaus. Tästä syystä freelanceriksi siirtymisen jälkeen voi rahasta puhuminen, oman työn arvoon liittyen, tuntua hieman häveliäältä. Suomalaisille tämä on vieläkin arempi aihe. Palkasta harvoin puhutaan ulkopuolisten kuullen.

Freelancerina on myytävä omaa osaamistaan, jolloin on tehtävä hinnoittelu työn laadun ja ajallisen panoksen suhteen – yleensä säännöllisin väliajoin. Väliaikaisten projektityöläisten palkkaamisen viehätys perustuu saatavuuteen, edullisuuteen ja tarkkaan tietoon siitä, mitkä kustannukset ovat.

Pyytämättä rahaakaan ei saa. Siksi palkasta ja muista korvauksista tulee puhua neuvoteltaessa avoimesti. Jos arvostat omaa luovaa työtäsi ja aikasi on sinulle arvokasta, rahan pyytäminen ja siitä puhuminen keikkoja etsittäessä on luonnollinen, välttämätön osa freelancerin arkea.

Suunnittele taloutesi hyvissä ajoin

Ennen kuin siirryt kokopäiväisesti keikkatyöläiseksi, on syytä tehdä budjetti, joka kattaa sekä henkilökohtaisen talouden että työn tekoon liittyvät kustannukset. Freelancerin budjettiin kirjataan omat elinkulut (vuokra, eläminen, lainat yms.) sekä työhön liittyvät kulut (esim. toimiston vuokra, työvälineet, pilvipalvelut, pankkipalvelut, laskutuspalvelun tai osuuskunnan kulut jne.)

Aloittelevan freelancerin yleisin talouteen ja rahaan liittyvä virhe on hänen oman työnsä hinnoittelu ja myyminen liian halvalla. Palkkatyössä saatu tuntipalkka on voinut tuntua omaan kokemukseen ja työn laatuun nähden kohtuulliselta, mutta se ei kerro työnantajalle koituvista piilokuluista, kuten vakuutuksista, veroista sekä työpaikan ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvistä tekijöistä.

Itsenäinen työntekijä joutuu huolehtimaan kaikesta itse. Tähän voivat liittyä kouluttautuminen ja maksulliset kurssit, työvälineiden tai tietokoneen päivittäminen, uusien ohjelmistojen ostaminen, markkinointiin ja mainontaan liittyvät kulut sekä moni muu asia, jota päivätöissä ei tule koskaan ajatelleeksi.

Oman osaamisensa myyminen liian halvalla johtaa myös asiakkaiden odotuksiin hintatasosta jatkossa. Hintaa voi olla vaikea nostaa, jos asiakkuudet on hankittu puhtaasti hinnalla kilpailemalla. Oman työn arvoa voi miettiä seuraamalla muiden freelancerien hinnoittelua sekä alan yleistä palkkausta. Muista, että freelancerin keikkoja haettaessa voi aina neuvotella hinnoista ja niiden perusteista . Omien työtuntien tarkka kirjaaminen taustalla auttaa todellisen tuntipalkan laskemisessa.

Erottele palkka ja tienestit

Tilastokeskuksen mukaan palkansaajien keskiansio Suomessa on noin 3300 euroa kuukaudessa, eli vajaa 40 000 euroa vuodessa. Jotta itsensä työllistävä freelancer pääsisi samaan vuosiansioon, tulee hänen tienata keskimäärin noin 1,5 kertaa tämä summa vuodessa, eli 60 000 euroa. Työnteosta aiheutuvat kulut, kuten työvälineet, vuokrat ja palvelumaksut, joutuu maksamaan itse.

Todellinen palkka riippuu paljon alasta. Kotoa käsin työskentelevä luovan alan freelancer, kuten graafikko, vapaa toimittaja tai some-markkinoija, pärjää nettiyhteydellä ja tietokoneella. Tämän lisäksi on maksettava vain yrittäjäeläkevakuutus (YEL).

Oma aika on kuitenkin rahaa. Kuukauden aikana voi kulua yllättävän monta tuntia esimerkiksi laskujen selvittelyyn, kuittipinon selaamiseen sekä työympäristön ja työvälineiden ylläpitoon. Asioita, joista työnantaja useimmiten huolehtii palkkatöissä olevan puolesta. Avuksi voi ottaa ulkoistetun laskutuspalvelun, tilitoimiston tai, toiminnan laajetessa, etäapulaisen tuntilaskutuksella. Keskiansiosta hieman tinkimällä jää omaa aikaa näin muuhun elämiseen.

Viisi vinkkiä menestymiseen freelancerina

Tuhannet freelancerit markkinoivat palveluitaan ja osaamistaan. Tiukassa kilpailussa persoonallisuus, monialaisuus ja erikoistuminen ovat avainasemassa pitkäaikaiseen menestymiseen. Alla on koottuna viisi vinkkiä, joilla freelancerin ura pysyy raiteillaan.

1. Tarjoa vastustamaton hinta-laatu -suhde

Freelancer palkataan, koska yrityksen oma työvoima tarvitaan muihin projekteihin, osaaminen talon sisällä ei riitä tai muun tyyppisen väliaikaisen työntekijän palkkaaminen on liian kallista. Edullisuuden ei tarvitse merkitä freelancerille osaamisensa myymistä polkuhintaan. Riittää, kun tarjoaa palveluitaan kunkin asiakkaan vaihtoehtoihin ja tilanteeseen nähden houkuttelevaan hintaan. Jos et halua tinkiä rahasta, tarjoa enemmän työtunteja projektin kokonaisbudjetista neuvoteltaessa tai erottaudu jollain osaamisen alueella, joka vakuuttaa paremmuudestasi muihin verrattuna.

2. Kommunikoi tehokkaasti

Hakiessasi ratkaisua yksinkertaiseen, ostamasi tuotteen tai palvelun käyttöön liittyvään ongelmaan ei mikään ärsytä ja turhauta enempää kuin asiakaspalvelussa jonottaminen tai vastauksen odottaminen sähköpostiin. Sama pätee myös freelancerin arjessa. Tällä kertaa olet itse asiakaspalvelijan roolissa. Tehokas kommunikointi, asioiden esittäminen selkeästi sekä rehellisesti ovat avainasemassa neuvotellessasi ja tehdessäsi työtä asiakkaille. Ongelmien esiintyessä, esimerkiksi viivästyneen projektin tiimoilta, tästä on syytä ilmoittaa asiakkaalle viipymättä. Näin heillä on mahdollisuus reagoida muutoksiin hyvissä ajoin.

3. Ole joustava

Laatua hakevat asiakkaat ovat valmiita maksamaan hyvälle, tarpeeksi joustavalle freelancerille jopa markkinahintoja paremmin, jos erityisen vaativa projekti saadaan päätökseen ennen tiukkaa deadlinea. Tämä saattaa vaatia joustavuutta niin työaikojen kuin työtapojenkin suhteen. Joustavuutta edesauttaa työtehtävien valinta ja sopiva työtahti. Liian monia projekteja haalittaessa kärsivät joustavuus ja ajankäyttö. Balanssin löytäminen työmäärän ja elintason suhteen edesauttaa myös laadukasta jälkeä projektista toiseen. Ennen kaikkea tulee olla joustava asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden suhteen. Hyvin työnsä tehnyt, joustava freelancer palkataan mielellään jatkossakin.

4. Hallitse aikaasi hyvin

Suunnittelemalla työpäiväsi ennakkoon ja noudattamalla asetettua aikataulua pidät myös työmoraalin korkealla. Vaikkei projekteja olisikaan ja etsisit kuumeisesti uusia asiakkaita, on totuttuja työpäivän rutiineja hyvä pitää yllä. Näin ote ei pääse lipsumaan missään vaiheessa. Jos teet etätöitä ulkomaiselle asiakkaalle ja projektiin liittyvä kommunikointi on vilkasta, on hyvä etukäteen ilmoittaa, mahdollinen aikaero huomioiden, milloin on parhaiten saavutettavissa. Näin molemmat, sekä sinä että asiakas, kykenevät suunnittelemaan omat aikataulunsa paremmin.

5. Pidä yllä kilpailukykyä oppimalla uutta

Jokainen uusi työtehtävä on mahdollisuus tehostaa omia työtapojaan, hioa prosessejaan, miettiä työvälineidensä riittävyyttä ja tehokkuutta sekä, ennen kaikkea, oppia jotain uutta. Freelancerille kouluttautuminen ja oman osaamisen laajentaminen itseopiskelun tai kokemuksen kautta on tärkeä osa oman kilpailukyvyn ylläpitämistä. Tässä voi olla avuksi joko perinteinen koulutus, maksulliset tai ilmaiset kurssit tai itseopiskelu.

Haluatko perustaa yrityksen?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.

Lataa maksuton opas

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.