Miten freelancer voi säästää verotuksessa?

Ensimmäistä vuottaan viimeistelevä tuore freelancer pähkäilee tuota pikaa veroilmoituksen kanssa. Verotus on nykyään onneksi virtaviivaista myös kevytyrittäjälle. Yhteen ja samaan ansiotulon verokorttiin listataan kaikki tulot – sivutulot mukaan lukien. Palkansaajaan verrattuna on freelancerilla mahdollisuus vähentää monia tulojen hankkimisesta aiheutuneita kuluja, jos osaa perustella ne hyvin. Parhaimmillaan säästää useita satoja euroja vain listaamalla asiat oikein veroilmoitukseen. Käymme läpi freelancerin verotusta sekä annamme vinkkejä verovähennyksiin.

Perustietoa ansiotulojen verotuksesta

Niin sanottua freelance- tai sivutuloverokorttia ei kumpaakaan ole enää olemassa. Nykyään kaikki ansiotulot listataan yhdelle ja samalle verokortille, ja niillä on yhteinen veroprosentti. Sama verokortti käy sellaisenaan kaikille työnantajille, riippumatta työsuhteen luonteesta tai sen pituudesta.

Verokorttia haettaessa tulee arvioida vuositulojen määrä. Tulorajaksi on asetettu 12,5 kuukauden palkkaa vastaava summa (puolen kuukauden lomaraha huomioiden). Rajan ylimenevästä ansiotulosta toimitetaan vero lisäprosentin mukaan.

Verotus kohtelee luonnollisia henkilöitä eri tavalla, riippuen siitä katsotaanko toiminta tulojen hankkimiseksi, elinkeinotoiminnaksi vai harrastukseksi. Alla nämä toimintamuodot on esitelty lyhyesti.

Tulonhankkimistoiminta

Tulonhankkimistoiminta on tyypillisesti päätoimen sivussa tehtävää työtä tai osa-aikaista liiketoimintaa, joka ei ole välttämätöntä elämiseen. Toiminnan tarkoitus on kuitenkin ansioiden saaminen tai voiton tekeminen, jos kyse on esimerkiksi kaupankäynnistä.

Esimerkkejä tulonhankkimistoiminnasta ovat vaikkapa vanhojen vaatteiden tai muiden tavaroiden myynti silloin tällöin kirpputorilla, tavaran ostaminen ja myyminen palkkatyön ohessa nettihuutokaupoissa tai kesäisin itse kerättyjen marjojen myynti torilla.

Elinkeinotoiminta

Elinkeinotoiminnaksi katsotaan kaikki itsenäisesti tehty ansiotyö tai liiketoiminta, jonka tarkoitus on toimeentulon hankkiminen kokoaikaisesti tai palkkatyön ohessa. Nyrkkisääntönä on, että voiton jatkuva tavoittelu on tässä toimintamuodossa läsnä tavalla tai toisella. Laissa elinkeinotoimintaa ei ole tarkasti määritelty, joten esimerkiksi verottaja katsoo itse työnteon luonnetta ja laatua, välittämättä siitä millä nimikkeellä sitä kutsuu.

Sekä tulonhankkimistoiminnasta että elinkeinotoiminnasta aiheutuvat menot ovat verotuksessa täysimääräisesti vähennyskelpoisia. Suurin osa freelancereista asettuu elinkeinotoiminnan piiriin.

Harrastustoiminta

Harrastustoiminta on vähemmän merkityksellinen toimintamuoto, mutta tämäkin on hyvä tuntea. Tyypillistä harrastustoiminnalle on sen jatkuva tappiollisuus – sen pääasiallinen tarkoitus ei ole voiton tavoittelu. Verotuksessa harrastustoimintaan liittyvistä kuluista voi vähentää enintään tulojen verran.

Yleisiä asioita verovähennyksistä

Jos kulut ovat tulkinnanvaraisia, on hyvä ottaa ennen veroilmoituksen täyttöä yhteyttä viralliseen veroneuvojaan ja varmistaa asia. Puhelinnumero ja muut yhteystiedot löytyvät veroilmoituksen etusivulta tai verottajan sivuilta.

Täysin perusteettomia vähennyksiä ei kannata yrittää ujuttaa mukaan. Pahimmillaan tästä voi seurata sanktiona veronkorotus. Jos kulu tuntuu loogiselta, sen voi useimmiten listata huoletta. Poistoja voi tehdä yli sadan euron ostoksista. Vähennyksen suuruus ostovuonna on 25 % ja seuraavana vuonna 25 % näin vähennetystä summasta.

Aiempien vuosien verotustietoja kannattaa käydä läpi, jos tuntuu siltä, että jotain on jäänyt huomiotta. Kulut ovat vähennyskelpoisia käytännössä kuusi vuotta verotuksen päättymisestä (viisi vuotta + kuluva verokausi). Tällöin täytetään erillinen verotuksen oikaisuvaatimus oikaisulautakunnalle.

Mitä freelancer voi vähentää verotuksessa?

Yllättävän monia asioita voi vähentää verotuksessa. Yleisimmin kotoa käsin työskentelevä listaa ainakin ostetun tietokoneen ja nettiyhteyden, jos nämä ovat välttämättömiä työn tekoon. Tarvittavat ostokset on hyvä keskittää yhteen vuoteen, esimerkiksi freelanceriuden alussa. Näin voidaan maksimoida myös verotuksessa saatavat hyödyt. Oheen on listattu asioita, joita freelancer voi vähentää verotuksessa.

Työhuonevähennys

Suurin osa freelancereista työskentelee kotona. Pidempään toimineet, tasaisiin tuloihin yltäneet toimijat saattavat vuokrata toimistohotellista huoneen tai tehdä töitä esimerkiksi osuuskunnan tiloissa, jossa saman alan freelancereita työskentelee rinnakkain (esim. käännöstoimisto).

Työhuonevähennyksen määrä riippuu siitä, missä määrin tilaa käytetään ansaintatarkoitukseen sekä siitä, onko työ pää- vai sivutoimista. Sivutuloja satunnaisesti hankkiva, yksin asuva freelancer voi vähentää työhuoneestaan kotona 220 euroa vuotta kohden. Molempien aviopuolisoiden tehdessä samassa tilassa osa-aikaisesti töitä, vähennys on yhteensä 630 euroavuotta kohden.*

Jos teet kotona töitä korkeintaan 50% kaikista työpäivistä vuoden aikana tai muutoin osa-aikaisesti, mutta pysyväluontoisesti, tällöin työhuonevähennys on 440 euroa. Jos pääansiotulosi tulee freelancerina toimimisesta (esim. vapaa toimittaja), eivätkä työnantajasi ole järjestäneet sinulle työtiloja (esim. etätyö yli 50% ajasta), työhuonevähennyksen määrä on 880 euroa.*

* Verottajan tiedot vuodelta 2019

Vähennyskelpoisia: työssä käytettävät laitteet ja materiaalit

Tyypillinen freelancer on esimerkiksi toimittaja, koodari, kääntäjä, kuvankäsittelijä, editoija, graafikko, online-asiakaspalvelija tai copywriter. Heidän työnsä on useimmiten etätyötä, jossa välineinä ovat läppäri ja nettiyhteys.

Myös muut tehtävissäsi käyttämät välttämättömät itse ostetut tai vuokratut laitteet sekä ohjelmistot voi vähentää. Nämä voivat olla esimerkiksi ammattialaasi liittyviä oheislaitteita : graafikon käyttämä piirtopöytä, ompelijan ompelukone, tai muusikon hankkima uusi miksauspöytä rikki menneen tilalle.

Jopa kynät sekä tulostimeen tarvittavat paperit ja muste voidaan vähentää – kaikki mitä tarvitaan työsi suorittamiseen kohtuuden rajoissa. Muista, että myös huolto- ja korjauskulut voidaan vähentää verotuksessa.

Vähennyskelpoisia: Internetyhteys, ohjelmistolisenssit ja pilvipalveluiden kulut

Nettiyhteyden lisäksi verovähennyksiin voi listata työssä tarvittavista ohjelmistoista ja online-palveluista koituvat kulut: esimerkiksi kuvankäsittely- tai videoeditointiohjelmiston vuosittaiset lisenssimaksut, pankkipalveluiden kulut, laskutuspalvelun kulut, tietoturva ja varmuuskopiointi, sekä koodarin tai verkkosivujen suunnittelijan käyttämät palvelimet tai pilvipalvelut.

Jos palveluita, kuten nettiyhteyttä, käyttää töiden lisäksi henkilökohtaisiin asioihin, tällöin 50 % kuluista lasketaan vähennyksiin mukaan. Sama pätee myös laitteisiin, jos on näyttöä laitteen tai palvelun pääasiallisesta käytöstä ansaintatarkoituksessa. Tällöin siitä koituneet kustannukset lasketaan mukaan täysimääräisesti.

Muista säilyttää kuitit kaikista ostoksistasi, sillä verottaja voi vaatia näitä nähtäväksi milloin tahansa, myös takautuvasti useammalta vuodelta. Paras ratkaisu kuittiruljanssiin on luotettavaan online-palveluun liittyminen, johon kuitit voi kätevästi skannata ja jossa ne säilyvät turvassa hamaan tulevaan.

Vähennyskelpoisia: työmatkat

Työmatkalla tarkoitetaan määrätylle työntekopaikalle matkustamista. Hyvä esimerkki tällaisesta matkasta on freelancerjournalistin haastattelumatka tai tiskijukan ajaminen keikkapaikalle omalla autollaan. Yleensä toimeksiantaja ottaa freelancerin matkakorvauksen huomioon, jos se on olennainen osa sovittuja työ- tai projektikohtaisia ehtoja.

Työmatkoihin käytetyllä kulkuvälineellä ei ole merkitystä. Myöskään matkaamisen käytetyn rahan suuruudella ei ole ylä- eikä alarajaa. Työmatkakulut vähennetään kokonaisuudessaan. Pidä tarkka kirja työmatkoistasi, sillä näihin liittyviä epätarkkuuksia tai epäselvyyksiä verottaja tai kirjanpitäjä tiedustelee yleensä ensimmäisenä. Listaa vähintään seuraavat asiat: päivämäärä, kohde, kulkuneuvo ja todelliset kulut.

Vähennyskelpoisia: ammattikirjallisuus ja jäsenmaksut

Freelancerin on hyvä kuulua vähintäänkin työttömyyskassaan ja mielellään myös oman alan ammattiliittoon. Näin oma elanto on turvattu jollain lailla, jos toimeentulo on uhattuna jostain syystä (esim. pitkäaikainen sairaustapaus). Sikäli kuin tarvitset työssäsi ammattikirjallisuutta, ne voi vähentää verotuksessa. Ammattiliittojen jäsenmaksujen pitäisi näkyä esitäytettynä veroilmoituksessa. Vapaaehtoiset maksut eri kassoihin (esim. lakkoavustus) eivät ole vähennyskelpoisia.

Mitä tietoja laitan verovähennyksien yhteyteen?

Pelkkä asioiden listaaminen, kuten palvelun nimi ja sen kuukausimaksu, eri riitä. On perusteltava vapaamuotoisesti ja selväsanaisesti se, miten kyseinen laite tai maksullinen palvelu liittyy olennaisesti tulonhankintaan. Toisin sanoen, verottaja saa näistä sen kuvan, että et voisi ottaa vastaan freelancerina tiettyjä töitä ilman listattuja asioita.

Tässäkin toiminnan historialla on merkitystä. Et voi suin päin ostaa kallista tuotetta henkilökohtaiseen käyttöön ja vähentää sitä heti työvälineenä, jos se ei suoraan liity nykyiseen ansaintamalliisi.
Vähennyskelpoisen laitteen tai palvelun tarpeellisuudesta tulojen ansaitsemisen kannalta tulee joko olla näyttöä tai sen on oltava itsestään selvää ammattiosaamisesi ja alasi huomioitaessa. Tulonhankintakulujen perusteluihin kuuluvat lisäksi työskentelyajat ja laitteiden käyttömäärä ansaintatarkoituksessa.

Vertaa Holvia perinteisiin yritystileihin

Yritystilien vertailu voi olla vaikeaa – toisissa on kiinteä hinta ja toisissa mukaan tulee tapahtumakohtaisia kuluja. Vertailimme tilejä puolestasi!

Yritystilivertailuun

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.