Miten seuraan yrityksen kassavirtaa?

Kassavirta kertoo yrittäjälle kuinka hyvin yrityksen myyntitulot kattavat yrityksen menot. Kassavirtalaskelmalla seurataan kassaan tulleita maksuja sekä sieltä tehtyjä maksuja tietyn ajanjakson aikana. 

Kassavirtalaskelma on yrityksen kolmas tärkeä talouden mittari tuloslaskelman ja taseen rinnalla. Positiivinen kassavirta tarkoittaa, että yrityksen toiminta on kannattavaa. Negatiivinen kassavirta tarkoittaa, että yritykseen tulee vähemmän rahaa kuin sieltä maksetaan ulos. Yrityksen alkuvaiheessa kassavirta on usein negatiivinen tehtyjen investointien vuoksi.

Kassavirran avulla ennakoit yrityksen menot ja tulot

Yrityksen tilillä tulee olla joka kuukausi tarpeeksi rahaa laskujen, palkkojen ja verojen maksuun. Kassavirtaennuste auttaa yrittäjää ennakoimaan tulevaa. Ennusteen avulla yrittäjä näkee etukäteen milloin yrityksellä on varaa tehdä investointeja ja milloin kassavirtaan on tulossa notkahdus. Kun haasteet kassan riittävyyden kanssa ovat ajoissa tiedossa, on mahdollista neuvotella laskujen maksuehdoista velkojien kanssa.

Mitä kassavirtalaskelma sisältää?

Hyvään kassavirran hallintaan kuuluvat: velat ja saatavat, nykyiset ja tulevat investoinnit sekä mahdollinen alijäämä,  joka tarkoittaa tilannetta jossa yrityksen tuotot ovat pienemmät kuin kulut. Yksinkertainen kassavirtalaskelma saadaan vähentämällä menot tuloista. 

Kassavirtalaskelmassa otetaan huomioon:

Yrityksen tulot

 • Myyntituotot
 • Tulevaisuuden myynnit
 • ALV-palautukset
 • Yrittäjän tuet
 • Lainat

Yrityksen menot:

 • Henkilöstökulut – palkat ja niiden sivukulut
 • Muut kiinteät kulut
 • Ostot
 • Lainojen lyhennykset
 • ALV-maksut
 • Verot
 • Investoinnit

Viisi vinkkiä yrityksen kassavirran hallintaan

1. Pidä kassavirta positiivisena

Positiivisena pysyvä kassavirta on tärkeää yritystoiminnan jatkumisen kannalta. Yrityksen kassassa täytyy olla varoja verojen ja muiden maksujen hoitamiseen. Maksuvaikeudet yrityksen alkutaipaleella vaikeuttavat kasvua ja rahoituksen saantia.

2. Muista säästää osa kassaan tulevista varoista

Yllättäviä menoja varten yrityksen kannattaa säästää puskuria. Näin kassavirtaa koettelevat yllättävät maksut tai uudet materiaalihankinnat eivät kolauta yrityksen kassavaroja ja yritys pysyy maksukykyisenä. Voit ajatella säästämistä halpana vakuutuksena!

3. Yritystili helpottaa kassan hallintaa

Pankkipalveluiden valinta on tärkeä osa yrityksen kassavirran hallintaa ja parhaimmillaan oikeat työkalut helpottavat yrittäjän arkea. Pankkien kautta yrittäjä voi tehdä maksuja verkossa, lähettää ja vastaanottaa laskuja ja hommata yritykselle luottokortit.

Parhaimmillaan taloudenhallinnan palvelu helpottaa pienyrittäjän arkea. Taloudenhallinnan palvelulla yrittäjä saa työkalut kassan seuraamiseen, laskutukseen, maksujen perimiseen ja muihin liiketoiminnan taloudenhoitoon liittyviin asioihin. 

Holvin yritystilin avulla pysyt kartalla yrityksesi kassanhallinnasta:

Tutustu Holvi-yritystiliin.

4. Hoida laskutus tehokkaasti ja järjestelmällisesti

Sähköisellä laskutuspalvelulla yrittäjä hoitaa laskutuksen helposti. Laskutuspalvelu hoitaa laskun muotoilun, verkkolaskutuksen sekä mahdolliset muutokset ja laskun perinnän, mikäli asiakkaan maksu myöhästyy.

Tutustu tästä Holvin laskutusohjelmaan.

5. Ennakoi kassavirran haasteet

Yritys voi valmistautua kassavirtaan vaikuttaviin haasteisiin ja mahdollisiin uhkatekijöihin kartoittamalla niitä etukäteen. 

Kassavirran tarkkailun kohteet ja välineet:

 • Seuraa myyntisaamisia – paljonko asiakkaille on lähetetty laskuja.
 • Seuraa yrityksen maksuja – paljonko yritys on velkaa eri tahoille.
 • Seuraa maksuliikennettä reaaliaikaisesti.
 • Sisällytä kassavirran hallinta liiketoimintastrategiaan.
 • Seuraa yrityksen kulurakennetta kuukausittain.
 • Varaudu investointeihin – kuinka rahoitus hoidetaan ja miten investoinnit vaikuttavat kassavaroihin.

Tiesitkö että Holvin raportointinäkymä pitää langat sinun käsissäsi? Tarkista saldosi ja tulevaisuutesi saldoennuste yhdellä silmäyksellä – tiedät aina, miten yritykselläsi menee. Eikä kirjanpitäjää tarvitse vaivata.

Vertaa Holvia perinteisiin yritystileihin

Yritystilien vertailu voi olla vaikeaa – toisissa on kiinteä hinta ja toisissa mukaan tulee tapahtumakohtaisia kuluja. Vertailimme tilejä puolestasi!

Yritystilivertailuun

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.