Miten hoidan raha-asioita uutena yrittäjänä?

Uusi yritys rakennetaan rakkaudella, rohkeudella ja rahalla. Mammona pyörittää maailmaa ja samalla kaikkea liiketoimintaa. Yrityksen raha-asiat ovat alati uuden yrittäjän mielessä. Kassavirta pitää saada kohisemaan, yritystilin saldo plussalle laskujen maksua varten. Hienot suunnitelmat eivät riitä raha-asioissakaan, vaan ne on siirrettävä konkreettisesti yrityksen arkeen. Perusbudjetti, varojen siirto yritystilille sekä työkalujen valinta ovat toimivan liiketoiminnan pohja.

Tutustu Holvin yritystiliin

Johda kassavirtaa viisaasti

Intohimon ja ahertamisen lisäksi menestyvältä yrittäjältä vaaditaan kylmäpäisyyttä ja tasapainoisuutta. Tämä konkretisoituu erityisesti raha-asioita hoidettaessa. Verottaja vaati omansa säännöllisesti, yrityksen laskut pitää maksaa ajallaan, investointeja miettiä ja säästää pahan päivän varalle. Omat tarpeet, oman ajan arvo sekä yrityksen koko määrittelevät sen, mitä palveluita kannattaa hyödyntää.

Valittu yritystili pitää huolen perusasioista sekä pitää varallisuuden turvassa ja aina saatavilla. Muut taloushallinnon palvelut helpottavat laskuttamista ja budjetin seuraamista. Holvin kirjanpitopalvelu yksinkertaistaa toiminimen kirjanpidon, säästää aikaa ja hermoja.

Pienyrittäjän pääoman tarve

Suurin osa Suomessa perustettavista yrityksistä on pienyrityksiä, joissa on alle viisi henkilöä. Kaikkein suurin ryhmä ovat yksin toimeen lähtevät. Voisi ajatella, että tässä tapauksessa pääoman tarve ei ole kovin suuri. Vaikka tämä pitääkin osittain paikkansa, on pienelläkin yrityksellä paljon kulueriä, joihin normaalia palkkatyötä tehnyt ei törmää.

Tarvitset työvälineitä, maksullisia pilvipalveluita, toimistotarvikkeita, rahaa mainontaan ja markkinointiin, säästöjä ennakkoverojen maksuun sekä, toiminnasta riippuen, erilaisia materiaalihankintoja.

Liiketiloja käyttävän tai vuokraavan sekä työntekijöitä heti palkkaavan yrittäjän pääoman tarve on omassa luokassaan, sillä vuokravakuudet pitää maksaa, vakuutukset hoitaa, luvat hankkia ja turvatarkastukset tehdä (esim. elintarvikeliike). Tällöin puhutaan jo sellaisista summista, joilla pitäisi pysyä pystyssä ainakin puolesta vuodesta vuoteen, vaikka liiketoiminta lähtisi liikkeelle hitaamminkin.

Yksityisyrittäjän laatiessa omaa budjettiaan, hänen on hyvä lähteä liikkeelle puhtaasti omista elinkuluistaan ja tarkastella sitä, voisiko niissä säästää. Mitä jos toiminta ei tuotakaan heti? Kuinka pitkälle säästöt riittävät elämiseen? Mikä on vähimmäissumma, jolla pärjään siihen saakka, kunnes liiketoiminta saadaan jaloilleen?

Rahan tuloa ei voi estää

Toiminimellä yrittävän uudet tulot verotetaan ansiotuloina. Jos toimeen lähtee kokopäiväisesti ja kykyjä yrittämiseen on, veroprosentti tulee useimmiten nousemaan. Osakeyhtiön omistajan tulee huomioida säännöllinen ennakkoverojen maksu, joihin tulisi olla, laskutuksen takutessakin, aina varattuna rahaa.

Tulojen nopea kasvu on eräs menestyvän yrittäjän ns. ”positiivinen ongelma”. Säännöllisiin, ennakoitaviin palkkatuloihin tottuneelle tämä voi aidosti tuoda alussa omat haasteensa . Suuret summat yritystilillä voivat ensimmäisinä kertoina jopa hieman ahdistaa. Etukäteen suunniteltaessa pystyy kuitenkin valmistautumaan myös henkisesti raha-asioiden säntilliseen ja järkevään hoitamiseen.

Miten siirrän rahaa uuteen yritykseen?

Perustetun yrityksen toiminta pitää alussa jollain lailla rahoittaa. Kun rahoitus itsessään on hankittu, se pitää seuraavaksi siirtää jollain lailla yrityksen käyttöön. Valitusta yhtiömuodosta riippuen (esim. toiminimi, osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö) raha siirretään paperilla yrityksen käyttöön hieman eri tavoin.

Asiat on syytä sisäistää ja tarkistaa ajantasaisin käytäntö verottajan tiedoista. Huonosti tai väärin merkitystä omaisuudensiirrosta johtuvat veroseuraamukset tai sanktiot voivat aiheuttaa ongelmavyyhtejä, joita pahimmillaan setvitään ulkopuolisen verokonsultin kanssa. Käytännössä asiat sujuvat aloittavaltakin yrittäjältä vaikeuksitta, kun perusasiat vain ovat kunnossa.

Toiminimiyrittäjän rahaliikenne

Toiminimen varallisuudenhoito on hyvin yksinkertaista. Voit käyttää yrityksen nimissä rahaa suoraan henkilökohtaiselta pankkitililtä. Suositeltavampi tapa on avata yrityksen nimissä erillinen yritystili joko perinteiseen pankkiin tai yrittäjille suunnattuun taloudenhallinnan palveluun, jossa kaikkia liiketoiminnan osa-alueita voi seurata kootusti.

Toiminimiyrittäjän papereiden pyörittäminen ei vaadi määrätöntä aikaa, mutta budjetin seuraaminen, laskutus ja kuittirumba on hyvä ulkoistaa jossain vaiheessa. Näin säästyy monelta päänsäryltä, kun on aika maksaa veroja, löytää säästökohteita tai miettiä tulevaisuuden investointeja.

Toiminimiyrittäjä, virallisemmalta nimitykseltään yksityinen elinkeinonharjoittaja, ei nosta itselleen palkkaa. Yrityksen rahaa nostetaan sen sijaan tililtä tai muussa muodossa yksityisottoina. Nostoja voi tehdä niin usein kuin haluaa – voit nostaa vaikka kaikki rahat kerralla.

Hyvä käytäntö toiminimiyrittäjänäkin on tehdä rahojen nostosta säännöllistä, esim. kerran kahdessa viikossa tai kerran kuukaudessa – hieman palkanmaksun tapaan. Näin rahankäyttöä on helpompi seurata, ja se pysyy samalla maltillisena.

Kun teet näitä yksityisnostoja, mitään vähennyksiä (kuten veroja) niistä ei tehdä. Verot maksetaan esimerkiksi ennakkoverona joko kerran kuukaudessa tai koko vuoden arvioidusta liikevaihdosta. Joudut tämän lisäksi maksamaan tuloveroa ja mahdollisesti arvonlisäveroa.

Toiminimiyrittäjän muistilista yksityisotoista

  • Pidä huoli siitä, että tilillä on riittävästi rahaa tuloveron ja arvonlisäveron maksamiseen.
  • Toiminimen yksityisotot eivät vähennä yrityksen tulosta.
  • Toiminimiyrittäjää kohdellaan yksityishenkilönä. Yritykselle siirretyt, ja sen käytössä olevat,rahat ovat samanaikaisesti sekä toiminimen että sen omistajan henkilökohtaisia varoja.
  • Voit tehdä toiminimen alla yksityisottoja yrityksen varoista milloin tahansa ja millä summalla tahansa. Mitään vähennyksiä näistä ei nostohetkellä tehdä.
  • Varallisuuden siirtäminen toiminimelle ei vaadi mitään erityistoimenpiteitä. Voit käyttää henkilökohtaisia varoja toimintaan sellaisenaan tai siirtää ne yrityksen käytössä olevalle tilille.

Osakeyhtiön rahaliikenne

Osakeyhtiön varallisuudenhoito eroaa monin tavoin toiminimiyrittäjyydestä. Koska yrittäjä ja yhtiö ovat kaksi eri lainkelpoista toimijaa, raha-asioiden hoitokin tulee tehdä erikseen. Vaikka laki ei periaatteessa estä henkilökohtaisen käyttötilin käyttämistä osakeyhtiön varallisuuden säilyttämiseen, on yritystili käytännössä käytössä lähes kaikissa osakeyhtiöissä.

Uuden osakeyhtiön varallisuutta kartutetaan alussa osakepääomalla ja myöhemmin myymällä osuuksia sijoittajille. Tämän lisäksi uuden yrittäjän kannattaa harkita yritykselle sellaisen käyttöomaisuuden myymistä, joka on selvästi liiketoiminnan kannalta tarpeen.

Yleisiä esimerkkejä tästä ovat vaikkapa omistamiesi varastotilojen, pakettiauton tai työkalujen myyminen tai vuokraaminen yritykselle. Kulut voi vähentää verotuksessa, mutta toisaalta joudut maksamaan ”tuotosta” ansiotuloveroa. Verokikkailu tässä kohtaa ei kannata, joten on syytä olla veroneuvojaan yhteydessä aina silloin, kun ei ole varma oikeasta toimintatavasta.

Palkan tai osingon nostaminen osakeyhtiössä

Perustettuasi osakeyhtiön voit nostaa sieltä rahaa yksityishenkilönä palkan tai muiden korvausten muodossa (esim. kilometrikorvaukset, päivärahat, osingot). Yksityisotot eivät ole mahdollisia.

Palkkaa nostaessasi joudut nostohetkellä tekemään siitä verojen ennakonpidätyksen sekä maksamaan palkansaajaa koskevat sivukulut (esim. TyEL-maksu, vakuutukset). Toisin kuin toiminimiyrityksessä, palkan maksu katsotaan osakeyhtiössä vähennyskelpoiseksi menoksi. Osingon nostamista koskevat lähes samat säännöt, sillä erotuksella, ettei se ole verovähennyskelpoista.

Kaikesta yrityksen ulos- tai sisäänpäin suuntautuvasta rahaliikenteestä tulee pitää tarkkaa kirjaa. Taloushallinnon ohjelmistojen käyttö on välttämättömyys, vaikka pienyritys saattaakin kahlata taseet orjallisesti läpi taulukkolaskennan avulla. Kirjanpitäjän palkkaaminen on osakeyhtiöissä edessä jossain vaiheessa. Kahdenkertaisen kirjapidon perusteet on silti hyvä opetella, vaikkei sitä jatkossa itse tekisikään. Näin ote raha-asioiden hoidossa ei pääse lipsumaan.

Vertaa Holvia perinteisiin yritystileihin

Yritystilien vertailu voi olla vaikeaa – toisissa on kiinteä hinta ja toisissa mukaan tulee tapahtumakohtaisia kuluja. Vertailimme tilejä puolestasi!

Yritystilivertailuun

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.