Miten yritys perustetaan ja rekisteröidään?

Yrityksen perustaminen alkaa omien kykyjen kartoittamisesta yrittäjänä sekä hyvän liikeidean hiomisesta huippukuntoon. Kun perusta on hallussa, ja yritykselle on keksitty vetävä nimi , on aika valita omia tarpeita vastaava yritysmuoto. Perustamisasiakirjojen täytön jälkeen yrityksen tiedot syötetään asianmukaisiin rekistereihin, poimitaan mahdollinen Y-tunnus ja aloitetaan menestyksekäs toiminta. Käymme läpi rekisteröinnin perusvaiheet, ja vertailemme yleisimpiä yritysmuotoja, esimerkiksi osakeyhtiötä ja toiminimeä.

Yrityksen perustaminen Suomessa

Yrityksen perustaminen Suomessa on suhteellisen helppoa. Sen voi nykyään tehdä sähköisten palveluiden kautta Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kaupparekisteriin. Samalla saa tunnukset Verohallinnon palveluihin, jossa voi kätevästi maksaa osakeyhtiön ennakkoverot ja hoitaa yritykseen liittyvää byrokratiaa.

Yhtiömuodosta ja toiminnan laajuudesta riippuen tulee uusi yritys ilmoittaa PRH:n lisäksi seuraaviin Verohallinnon rekistereihin: arvonlisäverovelvollisten rekisteri, ennakkoperintärekisteri sekä työnantajarekisteri, jos omistajien lisäksi palkataan muita työntekijöitä. Verohallintoon tehdyt ilmoitukset ovat maksuttomia. Kaupparekisteriin tehtävästä ilmoituksesta peritään maksu. Ajantasainen hinnasto löytyy viranomaisten omilta sivuilta.

Miten ja milloin saan Y-tunnuksen?

Yritystunnuksia hallinnoi Yritys- ja Yhteisötietojärjestelmä, johon kerätään kaikki Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Verohallinnon kautta rekisteröityjen yritysten tiedot. Seitsennumeroinen tunnus tarkistusmerkillä (esim. 1234567-8) on käytettävissä sellaisenaan esimerkiksi EU-alueella kauppaa käytäessä.

Y-tunnuksen yritykselle saa, kun YTJ kirjaa annetun perustamisilmoituksen rekisteriinsä. Digitaalisesti tehtynä saa tunnuksen lähes välittömästi. Postin välityksellä tehdyn rekisteröitymisenodotteluun menee pari päivää. Tieto uudesta yrityksestä leviää nopeasti YTJ:n julkisista rekistereistä erilaisiin Internetissä oleviin kauppapaikkapalveluihin.

Jos olet antanut ilmoituksessasi julkisen sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, tiedossa on varmuudella ensimmäisten päivien ja viikkojen aikana liuta markkinointiviestejä yrityksille palveluita kauppaavilta tahoilta. Tarjottujen tuotteiden hyödyllisyys ja laatu vaihtelevat. Hyvin alustettu liiketoimintasuunnitelma auttaa välttämään yrittäjyyden ensihuumassa tehdyt harhaostot. Alussa kannattaa pitäytyä hyväksi todettuihin ratkaisuihin. Tässä auttavat muiden yrittäjien kommentit ja kokemukset.

Tärkeimmät viranomaiset:

 • Verohallinto – Kerää verot yksityisiltä ja yrittäjiltä. Tätä kautta hoituu mm. ennakoverojen maksaminen.
 • Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) – Ylläpitää eri rekistereitä (mm. kaupparekisteri, yhdistys- ja säätiörekisteri), myöntää patentit ja tavaramerkit sekä rekisteröi tilinpäätökset.
 • Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) – PRH:n ja Verohallinnon omistama tietojärjestelmä, jossa hallinnoidaan Y-tunnuksia ja yrityskohtaisia tietoja

Minkä yritysmuodon valitsen?

Nyrkkisääntönä on se, että jos yrityksellä on tarkoitus lähteä tuottamaan omistajilleen voittoa ja samalla kasvaa, on osakeyhtiö yleensä paras vaihtoehto. Vaikka pienyrittäjän rahkeet riittäisivätkin osakeyhtiön pyörittämiseen, voi toiminimen perustaminen kuitenkin olla yksinkertaista elinkeinotoimintaa harjoittavalle tai vasta siipiään kokeilevalle selkeämpi vaihtoehto.

Start-up yrityksille, jotka hakevat rahoitusta ja tähtäävät massamarkkinoille, osakeyhtiö on lähes aina oikea vaihtoehto. Kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö voivat sopia erikoisemmissa tilanteissa, joissa halutaan toiminimen kaltaista vapautta mutta osakeyhtiön tapaista ammattimaisuutta. Ohessa on lueteltu yleisimpien yritysmuotojen plussat ja miinukset tiivistetyssä muodossa vertailua helpottamaan.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiön merkittävin etu on sen kasvukyky toimialasta riippumatta. Voit olla yhtä hyvin suuryrityksen omistaja, pienen lähikahvilan pitäjä tai keikkatöitä yksin asiakkaille tekevä ensiyrittäjä selkeällä kasvun tiellä. Kaikissa näissä tilanteissa osakeyhtiö on jatkoa ajatellen varma valinta.

Osakeyhtiön plussat:

 • Vastuu on yrityksen. Henkilökohtainen omaisuus on lain ulottumattomissa, vaikka yritys tekisikin konkurssin. Poikkeuksena on kuitenkin se, ettei tämä päde mm. henkilökohtaisesti taattuihin lainoihin.
 • Osingonjako antaa helpon ja läpinäkyvän tavan palkita ahkerat omistajat ja työntekijät.
 • Sopii perheyrityksiin, sillä palkkaa voi maksaa myös perheenjäsenelle (vs. toiminimi, jonka alla tämä ei ole mahdollista)
 • Osakeyhtiö on paperilla jo itsessään yksin yrittävälle markkinointivaltti asiakkaita etsittäessä. “Oy” tai ”Ab” kertoo ammattimaisuudesta.
 • Uusia osakkaita on helppo lisätä kirjoihin.
 • Osakeyhtiön pääomavaatimus on poistumassa. Tulevaisuudessa rahan väliaikainen puute ei ole enää esteenä yhtiömuodon valintaan.

Osakeyhtiön miinukset:

 • Pakollisia paperitöitä on muita yritysmuotoja enemmän. Tilinpäätös on pakollinen, jokavuotinen rästi.
 • Ylläpito vaatii usein, yrityksen hiemankin kasvaessa, ulkopuolisten palveluiden, kuten kirjanpitäjän, palkkaamista.
 • Kahdenkin hengen yrityksessä on hallituksen sääntömääräinen kokous pidettävä vuosittain. Käytännössä se hoituu pienimmissä yrityksissä usein pelkän lomakkeen täyttämisellä.

Toiminimi

Toiminimen perustamisen etuna osakeyhtiöön nähden on perinteisesti ollut sen edullinen hinta. Tämä kuitenkin voi muuttua tulevaisuudessa, joten valintaa osakeyhtiön ja yksityisen elinkeinonharjoittamisen välillä on syytä miettiä tarkkaan. Alkukuluja tärkeämpää on toiminnan helppo ylläpito.

Toiminimen plussat:

 • Kevyt ylläpitää. Vain vähän vaadittavia paperitöitä tai byrokratiaa.
 • Sopii mainiosti yrittämisestä kiinnostuneille henkilöille, jotka vielä epäröivät täysimittaisen yrityksen perustamista.
 • Kaupankäynti suurillakin kappalemäärillä onnistuu. Yksityishenkilönä euromääräiset rajat tulevat pian vastaan.
 • Toiminimen saa helposti ns. “pöytälaatikkoon”. Mitään erityisiä toimenpiteitä tämä ei vaadi, toisin kuin osakeyhtiön perustaminen.

Toiminimen miinukset:

 • Taloudellinen riski on henkilökohtainen. Kaikki sopimukset ja näihin liittyvät velvoitteet taataan omalla omaisuudella.
 • Uutta joutuu opettelemaan tässäkin muodossa, sillä toiminimen haltija tekee kirjanpidon useimmiten itse.
 • Yhden hengen yrityksen kasvupotentiaali on rajattu.
 • Toiminimi näyttää paperilla pieneltä, ja tämä vastaa usein totuutta. Toisaalta tällä on palvelusektorilla harvoin mitään merkitystä, jos asiansa tekee ammattitaidolla.

Tutustu Holvin kirjanpitopalveluun

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoin yhtiö vaatii siihen liittyviltä suurta keskinäistä luottamusta. Toiminimen tavoin tässä yhtiömuodossa on kahdella tai useammalla yhtiömiehellä henkilökohtainen vastuu yrityksen toiminnasta ja taloudellisista velvoitteista. Harvemmin käytetty yhtiömuoto voi kuitenkin ajaa asiansa, jos yritys halutaan pitää maltillisen kasvun tiellä, mutta sitä pyöritetään muutoin osakeyhtiön tavoin.

Kommandiittiyhtiö on käytännössä kuin avoin yhtiö. Ainoa ero on mahdollisuus ottaa vastuullisten yhtiömiesten rinnalle äänettömiä yhtiökumppaneita, jotka useimmiten eivät osallistu päivittäiseen toimintaan (eivätkä näin ollen ole vastuuvelvollisia), vaan tukevat sitä ainoastaan sijoittamalla rahaa.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön plussat:

 • Yhtiömiehelle voidaan maksaa suoraan palkkaa.
 • Varoja voi nostaa yksityisenä henkilönä, toisin kuin osakeyhtiössä.
 • Yhtiösopimus on erittäin vapaasti laadittavissa
 • Yhtiön sisäisten päätösten teko on helppoa ja nopeaa.
 • Vain kommandiittiyhtiö: mahdollisuus ottaa mukaan äänettömiä sijoittajia.

Yhtiömuotojen miinukset:

 • Vaatii täyttä luottamusta yhtiökumppaneiden välillä. Laki auttaa vain vähän riitatilanteissa.
 • Yhtiökumppanit ovat vastuussa toistensa tekemisistä.
 • Vaatii kahdenkertaista kirjanpitoa

Haluatko perustaa yrityksen?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.

Lataa maksuton opas

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.