Mitä asioita tulee tietää ennen yrityksen perustamista?

Siintääkö mielessäsi yrittäjyys? Ehkä kaipaat taloudellista riippumattomuutta tai ainakin mahdollisuutta tehdä töitä oman mielen mukaan. Yrityksen voi rekisteröidä helposti netissä, mutta pelkkä y-tunnus paperilla ei itsessään ole kuin lain antama mahdollisuus yrittää. Ennen yrityksen perustamista tulee käydä läpi mm. liiketoimintasuunnitelma, yhtiömuodon valinta, rahoitus, markkinakartoitus ja taloudenhoito. Listasimme tärkeimmät uutta yrittäjää koskevat asiat, joiden avulla yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen helpottuvat.

1. Liikeidean kehittely

Yrityksen rekisteröinti paperilla ei hyödytä, jos kunnon liikeideaa ei ole. Perusliiketoiminnan tulisi olla tarpeeksi selkeää, jotta sen maalllikkokin ymmärtää. Jos yrityksen toimintaa ei pysty selittämään yhdellä tai parilla lauseella, on syytä miettiä yrityksen perustaa. Oheiset kysymykset auttavat arvioimaan liikeidean realistisuutta.

 • Mitä yritys tekee, ts. mistä liikevaihto syntyy?
 • Missä ja miten myydään?
 • Keitä ovat asiakkaasi? Myytkö yksityisille, yrityksille vai molemmille? Kuka on tyypillinen asiakas?

2. Motivaatio, osaaminen ja ammattitaito

Jos olet näin pitkällä tiedonhaussa yrityksen rekisteröinnin ja perustamisen suhteen, motivaatio on todennäköisesti kohdillaan. Se on hyvä pohja – intohimon voimin on puskettu monta menestystarinaa maailmalle heikommistakin lähtökohdista.

Oppimishaluista huolimatta on osaamisen ja ammattitaidon taso syytä kartoittaa hyvissä ajoin. Yrityksen perusarkea pyöritettäessä voi kurssien käynti tai koulunpenkillä istuminen jäädä puolitiehen. Jatkuva uuden oppiminen on toki yrittäjän elämässä aina läsnä. Jos ammattitaito ei kuitenkaan riitä alussa kannattavan liiketoiminnan vetämiseen, yrityksen tulevaisuus voi olla vaakalaudalla.

 • Mitä osaamista liikeideasi vaatii? Onko se sidottu omiin taitoihisi vai voiko joku muu perustaa samalla idealla voitollisen yrityksen?
 • Jos taitotasosi vaati kehittämistä, voiko osan tehtävistä ulkoistaa palkkaamalla työvoimaa tai väliaikaista apua (esim. freelancerit)
 • Onko sinulla kokemusta johtamisesta? Jos ei, mitkä ovat johtajuutta tukevat luonteenpiirteesi?

3. Yritysidean kannattavuus

Liiketoimintasuunnitelman yhteydessä tehdään useimmiten tarkka kannattavuuslaskelma sekä yrityksen alustava budjetti ensimmäiselle tilikaudelle. Yritysidean kannattavuutta voi kuitenkin miettiä jo aiemmin henkilökohtaisella tasolla. Käy läpi ainakin seuraavat asiat:

 • Mitkä on oma taloudellinen tilanteesi? Onko sinulla velkaa (esim. asuntovelka, opintovelka)?
 • Kuinka paljon tarvitset rahaa elämiseen kuukaudessa? Oletko valmis tinkimään nykyisestä elintasostasi?
 • Mikä on yrityksen kaavailtu budjetti? Tähän kuuluvat mm. liiketilat ja vuokrat, yrityspalveluiden kuukausimaksut, työvälineet, työvoiman palkkaus, materiaalien hankinta sekä mainonta.

4. Valitse yhtiömuoto

Pienyrittäjän vaihtoehtoina ovat useimmiten joko toiminimiyrittäjyys tai osakeyhtiö. Tätä harvemmin perustetaan osuuskunta, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, vaikka näilläkin on omat etunsa tietyissä tilanteissa.

Nyrkkisääntönä on, että varma valinta kasvuyritykselle on osakeyhtiö. Jos pyörität peruselinkeinoa tai toiminta on hyvin pientä, toiminimi saattaa olla hyvä ratkaisu. Kannattaa käydä läpi eri yhtiömuotojen etuja ja haittoja sekä tutustua yhtiömuodon valintaoppaisiin, jotka vertailevat vaihtoehtoja tarkemmin.

 • Toiminimi, eli yksityinen elinkeinonharjoittaja, sopii pienelle toimijalle. Vastuu yrityksen varoista ja veloista on henkilökohtainen.
 • Osakeyhtiö on yleisin yritysmuoto. Vastuu rajoittuu yritykseen. Tämänkin voi perustaa yksi henkilö, kunhan hallitukseen on merkitty varajäsen.
 • Avoin yhtiö vaatii vähintään kaksi yhtiökumppania, jotka jakavat vastuun. Tämä yritysmuoto tarjoaa osakeyhtiön tapaista johtamista, mutta toiminimen kaltaista vapautta käyttää yrityksen rahoja kuin omiaan.
 • Kommandiittiyhtiön voi perustaa yksinkin, kunhan taustalla on vähintään yksi äänetön yhtiömies (käytännössä sijoittaja). Muutoin tämä yhtiömuoto on kuin avoin yhtiö.

5. Lupa-asiat

Selvitä valitun toimialan ja liikeidean lupa-asiat. Luvanvaraisia toimialoja ovat esimerkiksi alkoholin anniskelu ja myynti, apteekit, postitoiminta, teletoiminta, sijoitusrahastot ja ajoneuvojen katsastus.

Luvat on haettava ennen toiminnan aloittamista ja niistä lähetetään merkintä kaupparekisteriin. Jos harjoitat toimintaa esimerkiksi elintarvikekauppiaana tai terveysalalla, liiketilat tulee tarkastuttaa kunnan omalla terveysviranomaisella, joka myöntää luvan käyttää kyseisiä tiloja.

6. Rahoitus

Ilman riittävää rahoitusta yrityksen alkutaival voi takuta. Rahoitustapoja on useita. Yksinkertaisin yrittäjän rahoitusmuoto on starttiraha, joka sopii perusliiketoimintaa pyörittävälle. Sen on tarkoitus turvata yrittäjän toimeentulo ensimmäisen vuoden aikana. Starttirahaa joutuu jokainen hakemaan erikseen.

Liiketoiminnan rahoittamiseen vaihtoehtoja:

 • Oma investointi (säästöt tai laina)
 • Yrityslaina pankista tai innovaatiorahastoista
 • Yksityisten sijoittajien rahoitus
 • Julkinen rahoitus (pörssiin listautuminen)
 • Joukkorahoitus

7. Markkinoiden kartoitus

Perusteellinen markkinatilanteen kartoitus on paikallaan, jotta tietää mihin on nokkansa pistämässä uuden yrityksen kanssa. Tulosten pohjalta hiotaan myös liiketoimintasuunnitelmaa ja tehdään strategia, jolla oma yritys kammetaan valitulle markkinalle.

 • Mikä on alan markkinatilanne? Entä yleiset talousnäkymät?
 • Keitä ovat pahimmat kilpailijat, ja mitä ne tekevät hyvin? Mitä ne voisivat tehdä paremmin?
 • Miten alan yritykset mainostavat? Onko mainonta aggressiivista vai satunnaista? Myydäänkö hinnalla vai laadulla?
 • Mistä tavoitat asiakkaasi parhaiten?

8. Yrittäjän vakuutukset

Yrittäjänä joudut itsenäisesti huolehtimaan kaikista vakuutuksista, kuten eläkevakuutuksesta i. Ohessa tärkeimmät yrittäjän vakuutukset, joista suurin osa ei ole pakollisia (YEL pois lukien tietyin ehdoin). Niiden tarve on kuitenkin syytä arvioida oman tilanteen mukaan.

 • Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)
 • Yrityksen oikeusturvavakuutus, joka korvaa vahinkotapauksissa
 • Yrityksen arvokkaan omaisuuden vakuuttaminen
 • Liiketilojen varkaus- ja vahinkovakuutus
 • Tapaturmavakuutus

9. Rekisterit

Yrittäjänä joudut vastaamaan verojen maksusta itse (esim. ennakkovero). Tarpeen mukaan joudut yrityksen perustamisen yhteydessä rekisteröimään sen mm. ennakkoverorekisteriin. Virallisia rekistereitä on listattu alle.

 • Ennakkoperintärekisteri: Suositeltavaa liittyä aina, jotta asiakkaiden ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä puolestasi.
 • Arvonlisäverovelvollisten rekisteri: Pakollinen, jos liikevaihto ylittää 10 000 euroa vuodessa.
 • Työnantajarekisteri: Pakollinen, jos palkkaat kokoaikaisesti keskimäärin kolme henkilöä.
 • Kaupparekisteri: Pakollinen osakeyhtiöille, avoimille yhtiöille ja kommandiittiyhtiöille

10. Yritystili ja kirjanpito

Osakeyhtiölle tarvitaan oma yritystili, jotta raha-asiat saadaan eroteltua henkilökohtaisesta taloudesta. Vaihtoehtona perinteiselle pankille voi miettiä pienyrittäjille suunnattua taloudenhallinnan palvelua, jossa hoituvat muutkin liiketoiminnan talouden perusasiat (kuten laskutus ja budjetin hallinta). Myös tilitoimistoja voi lähteä vertailemaan, sillä toiminnan vähänkin kasvaessa se on useimmille yrittäjille järkevin vaihtoehto kirjanpidon hoitamiseksi.

Tutustu kirjanpitopalveluun Holvissa

YEL-vakuutus etsinnässä?

Hanki YEL sieltä, missä yrityksesi muukin talous pyörii.

Osta YEL-vakuutus Holvista

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.