Miten aloittaa kasvu elinkeinonharjoittajana?

Suurin osa valitsee elinkeinonharjoittamisen ansaintatavakseen, koska näin pääsee toteuttamaan itseään tavallista palkkatyötä vapaammin. Myös suora kontakti asiakkaisiin ja näiden palvelemisesta tuleva työnilo kannustavat itsenäiseen yrittämiseen. Vaikka elinkeinonharjoittaminen mielletäänkin pieneksi liiketoiminnaksi, se ei estä menestyskonseptin kehittämistä. Yrityksen kasvettua sen voi myydä, valloittaa uusia aloja ja kehittää omaa osaamistaan uudelle tasolle. Tutustumme helposti omaksuttaviin keinoihin, joiden avulla pienyrittäjä voi kasvattaa toimintaansa.

Miksi yrityksen kasvu on tärkeää?

Yrityksen voimakas kasvu nähdään selkeimpänä menestyksen mittarina. Jos yritys palvelee useita omistajia ja sijoittajia, kasvu on yrityksen jatkuvuudelle lähes välttämättömyys. Ilman kasvua jäävät voitot saamatta. Yrityksen on myös vaikeampi vastata markkinoiden sekä kilpailijoidensa asettamiin muutospaineisiin.
Skaalautuvuuden tavoittelu on konsepti, jota voi hyödyntää toiminnassaan yhtä hyvin suuryritys kuin yhden hengen pienyrityskin. Skaalautuvuudella tarkoitetaan käytännössä maksimaalisen liikevoiton saavuttamista minimaalisilla henkilöresursseilla. Yhden hengen yrityksessä tämän voi käsittää kattavan ne taloudelliset resurssit, jotka käytetään töiden suorittamiseen, markkinointiin ja myyntiin sekä haluttaessa myös henkilökohtaisen elämän ratkaisuihin.
Elinkeinotoimintaa harjoittavan mielessä on harvoin yrityksen myynti. Tätäkin vaihtoehtoa on silti syytä pohtia, varsinkin jos kyseessä on monialaosaaja, jolla on halukkuutta toteuttaa monta eri liikeideaa. Esimerkiksi muutaman vuoden ajan kannattavasti pyörineen liikkeen, joka sijaitsee hyvällä paikalla, saa usein myytyä nopeastikin, korkojen kera. Voitoilla voi perustaa, tai ostaa, uuden yrityksen ja lähteä toteuttamaan itseään uusin tavoin.
Vaikka yritysmaailmassa kasvua ihannoidaankin, sen ei tarvitse olla ainoa menestyksen mittari. Itse itsensä työllistävät pienyrittäjät ovat tärkeä osa yhteiskuntaa. He varmistavat haluttujen palveluiden ja tuotteiden saatavuuden sekä tarjoavat henkilökohtaista, laadukasta palvelua. Näin ne haastavat isojakin yrityksiä parantamaan toimintaansa.
Mitä tahansa teetkin pienyrittäjänä, määrät itse omat kasvutavoitteesi niin henkilökohtaisella tasolla kuin taloudellisesti yrityksenkin kautta. Usein henkinen kasvu on ensimmäistä yritystään perustavalle kaikkein tärkein mittari. Epäonnistumisten kautta opitaan uutta. Kun menestykseen valmistaudutaan jo ennalta, tarjotut mahdollisuudet kyetään ottamaan rohkeasti vastaan.

Yrittäjän luonne kasvun välineenä

Pienyrittäjän henkilökohtaiset ominaisuudet yrittäjänä sekä tahtotila liiketoiminnan suhteen määräävät kasvua eniten. Listasimme tärkeimmät luonteenpiirteet, joiden varaan menestyvä yritystoiminta rakennetaan.

Luovuus ja kekseliäisyys

Kaikille yrittäjille yhteistä on jonkinasteinen luovuus ja itsensä toteuttamisen halu. Itsenäisenä yrittäjänä on suurin osa eteen tulevista ongelmista ja haasteita hoidettava omin avuin. Tämä puolestaan pakottaa kekseliäisyyteen ja asioiden pohtimiseen monelta eri kantilta. Oman haasteensa tuo markkinoiden muuttuminen ja asiakkaiden tarpeiden ennakoiminen. Synnynnäinen lahjakkuus ideointiin ei kuitenkaan ole välttämätöntä, sillä luovuutta voi opetella.

Sinnikkyys ja kärsivällisyys

Yrittäjän tärkeimpiä luonteenpiirteitä ovat sinnikkyys ja kärsivällisyys. Pienyrittäjän tyhjästä ponnistava liiketoiminta on alussa yrittäjän oman tahdon ja osaamisen varassa. Jos nimeä tai asiakkaita ei ole entuudestaan, jalansijan saaminen markkinoilla vie oman aikansa – usein vuosia. Kärsivällisyys ja usko omiin kykyihinsä erottavat menestyvät pienyrittäjät luovuttajista. Elinkeinotoiminnan alkuvaiheessa on turha odottaa pikavoittoja.
Osaavakin toimija, jolla on hyvä liikeidea, joutuu välillä kohtamaan hiljaisempia kausia. Myynti ja tulot voivat vaihdella suuresti. Tulojen epäsäännöllisyys vaatii palkkatöihin tottuneelta paksua nahkaa ja osittaisen epävarmuuden hyväksymistä. Jos asiakkaita ei ole riittävästi, mutta usko yritykseen ja sen voimavaroihin on vahva, joutuu joskus nielemään ylpeytensä ja lainaamaan rahaa toiminnan jatkamiseen tappiollisenakin. Näin varmistetaan sen, että ajan myötä kannattavuus saadaan taas kohdilleen.

Ihmissuhdetaidot ja joustavuus

Tyypillinen elinkeinonharjoittaja toimii palvelusektorilla, ja suurin osa työstä tapahtuu asiakkaita kohtaamalla ja palvelemalla. Palvelualttiuden sisäistäneet, asiakkaiden tarpeisiin vastaamisesta aidosti nauttivat elinkeinonharjoittajat saavat työstään myös tyydytystä.
Vaikka tekisi töitä itsenäisesti omassa toimistossaan, on sosiaalisesta luonteesta silti etua. Uusista projekteista joutuu neuvottelemaan, jolloin joustavuus ja samaistumiskyky asiakkaan tilanteeseen erottavat menestyjät markkinoilla.
Sosiaalinen luonne auttaa itsenäistä yrittäjää myös ylläpitämään tärkeitä ihmissuhteita töiden ulkopuolella. Mikä tahansa liiketoiminnan muoto onkaan, ihmisten kanssa joutuu aina toimimaan. Jos tästä osaa nauttia erakonkin luonteella, tai ottaa sen haasteena, yrittäjyydestä kykenee myös aidommin nauttimaan.

Itseluottamus

Terve itseluottamus on yrittäjän käyntikortti kyllästetyillä markkinoilla. Liika itseluottamus voi kuitenkin tuottaa hallaa osaamista myytäessä. Hyvä toimija ottaa ylpeänä kehut vastaan, mutta oppii nöyrästi virheistään. Yrittäjiä yhdistävät optimismi ja usko tulevaan.
Palkkatyöläinen tienaa elantonsa usein välittämättä sen kummemmin työnantajansa pitkän linjan tavoitteista. Pienyrittäjän koko tulevaisuus on puolestaan sidottu luottamukseen yrityksen tulevaisuudesta. Ilman sitä ei riskejä uskalleta ottaa, ja kasvu on näin ollen mahdotonta. Terve itseluottamus näkyy kaikessa yrityksen toiminnassa ja vetoaa niin asiakkaisiin kuin kanssayrittäjiinkin. Menestyjiä halutaan emuloida ja heidän menestyksestään osataan myös iloita.

Riittävä nöyryys

Vankkumattoman itseluottamuksen vastapainona yrittäjä tarvitsee rutkasti nöyryyttä, erityisesti yrittämisen alussa. Nöyryys ei tarkoita toisten edessä nöyristelyä tai omien kykyjen ja taitojen piilottamista. Yrittäjälle nöyryys merkitsee ennen kaikkea kykyä tunnustaa tappionsa ja riittämättömyytensä tilanteissa, joissa ei ole paluuta menneeseen.
Nöyryyttä on myös kyky muuttaa toimintatapojaan, jos valittu strategia ei tuota haluttua lopputulosta kovasta yrittämisestä huolimatta. Asiakkaita palveltaessa nöyryys tarkoittaa aitoa läsnäoloa ja palvelualttiutta.

Viisi vinkkiä pienyrityksen hallittuun kasvuun

Pienyrittäjän yrityksen arvo koostuu lähes kokonaan yrittäjän omasta osaamisesta sekä kyvystä hoitaa hommat sovitulla tai suunnitellulla tavalla. Oheisten vinkkien avulla elinkeinonharjoittaja tai pienyrittäjä voi pitää päänsä kylmänä yrittäjyyden alkutaipaleella. Yrittämisen perusasiat on hyvä kerrata ja sisäistää hyvin, jotta totuus ei pääsisi unohtumaan eikä ote lipsumaan.

1. Kohdenna osaamisesi

Vaikka olisit samanaikaisesti monesta ideasta kiinnostunut monialaosaaja, alussa niin kuin jatkossakin on hyvä keskittyä yhteen toiminta-alueeseen kerrallaan. Mieti asioita, joissa voisit olla paras tai, ainakin työmäärään nähden, mukavuusalueellasi. Tämä arkoittaa sitä, ettei sinun tarvitse repiä itseäsi toimeentulon saamiseksi. Voimavarat voi näin ollen keskittää toiminnan tehostamiseen tai laajentamiseen sekä omien kykyjen kehittämiseen.
Pienyrittäjä joutuu automaattisesti keskittymään asioihin, joita kykenee tekemään juuri sillä hetkellä. Jos onnistut yhdistämään asiakkaidesi tarpeet asioihin, jotka tekevät sinut onnelliseksi tai tyytyväiseksi, olet hyvin onnekkaassa asemassa.
Yksityinen elinkeinonharjoittaja myy osaamistaan ja palveluitaan pitkälti oman imagonsa sekä ahkeruutensa varassa. Jos nautit töistäsi, sen vaistoavat myös asiakkaat. Näin luottamus yrityksen kykyyn palvella kasvaa ja sana hyvästä palvelusta leviää.
Jos haluat laajentaa toimintaasi uudelle alueelle, voi olla hyvä miettiä yrityksen kasvattamista ja muuttamista esimerkiksi osakeyhtiöksi. Palkkaamalla henkilökuntaa tai ulkoistamalla rutiineja ja usein toistuvia, tärkeitä liiketoiminnan pyörittämiseen liittyviä tehtäviä, kuten kirjapitoa tai laskutusta, voit itse keskittyä toiminnan kehittämiseen ja asiakkaiden palvelemiseen.

2. Luo myyvä tarina yrityksesi ympärille

Vaikka toimisitkin yrittäjänä pienellä markkina-alueella, yrityksen tarinaan ja imagoon on syytä panostaa. Erityisesti lifestyle-palveluita tai -tuotteita myyvien yritysten on syytä vedota tunteisiin ja panostaa palvelukokonaisuuteen ensimmäisestä kontaktista kassakoneen kilaukseen.
Mitä tärkeämpää on ostotapahtuman laatu, sitä enemmän tulisi panostaa yksilölliseen palveluun. Kun luot tämän ympärille vetoavan tarinan ja tunnelman, myynti ja markkinointi hoituu kuin itsestään.
Persoonallisuus myy ja joskus erikoisen putiikin paras myyntivaltti on alussa sen tuntemattomuus. Nosta esiin palvelustasi joitain erityispiirteitä, jotka saavat asiakkaat pitämään yritystäsi harvinaisena löytönä tusinatoimijoiden joukossa. Kohdentamalla markkinointia tietylle asiakasryhmälle ja tuomalla oman personaasi palveluyrityksen pyörittäjänä peliin luot asiakkaille kokemuksen tärkeään ryhmään kuulumisesta.

3. Muista levätä

Tämä vinkki voi tuntua itsestäänselvältä. Uudelle elinkeinotoimintaa tekevälle itsenäiselle yrittäjälle muistutus on silti tarpeen. Ensimmäistä yritystään perustava, toimintaan innolla lähtevä yrittäjä paiskii töitä ensimmäiset kuukaudet aamusta pitkälle yöhön adrenaliinin ja innostuksen varassa. Huonosti nukkunut yrittäjä tekee hätiköityjä päätöksiä, ja työn laatu alkaa kärsiä. Pidä terveyttäsi yllä liikkumalla säännöllisesti , rentoutumalla ja juhlistamalla onnistuneita projekteja jollain tavalla.
Aikasi saattaa vierähtää markkinointisuunnitelmaa tai mainoskampanjaa laatiessa, kirjanpitoa päivittäessä, kuittipinoa lävitse kahlatessa, laskuja lähettäessä, pankkiasioita hoitaessa sekä asiakkaiden projekteja työstäessä. Kova työtahti on pienyrittäjälle toisaalta välttämättömyys, sillä hänhän hoitaa alussa lähes kaiken itse, asiakaspalvelusta yrityksen johtamiseen. Kun toiminta vakiintuu ja tulot sen sallivat, työtaakkaa voi hellittää ulkoistamalla rutiineja asiansa osaaville tahoille.

4. Pidä kiinni toimivista perusasioista

Elinkeinonharjoittajan kasvuhaaveet voivat rajoittua oman elannon tienaamiseen ja myöhemmin, ainakin osittaisen, taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseen. Jos kasvuhaaveet ovat kovat, on syytä tällöinkin pitää perusasiat mielessä.
Mikä on liiketoimintasi ydin? Mitkä asiat tuottavat sinulle eniten rahaa? Miksi asiakkaat ostavat palveluita ja tuotteita juuri sinulta? Toiminta pysyys raiteillaan näihin perusasioihin keskittymällä, vaikka sitten tekisit suuriakin suunnitelmia niiden ohessa.

5. Ulkoista harkiten, palkkaa huolella

Kun tilauksia tai kauppaa alkaa tulla enemmän kuin kykenet itsenäisesti hoitamaan, on aika miettiä toiminnan laajentamista tavalla tai toisella. Tuotantotaloudessa voi pohtia alihankkijoiden ottamista mukaan prosessiin. Liikettä pyörittävän ensimmäinen sijoitus on henkilökunnan rekrytointi. Etätöitä tekevä käyttää puolestaan online-palveluita pienten työtehtävien hoitamiseen ja väliaikaisen avun palkkaamisen. Jokaisen yrittäjän oma tilanne määrää sen, mihin rahkeet riittävät ja mikä on järkevä ratkaisu toiminnan kasvattamiseen.

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.