Miten rekisteröidä yritys?

Kun liikeidea on valmis, sijoittajat tsempattu, sekä tarvittavat alkuvalmistelut suoritettuna. On aika tarttua härkää sarvista ja rekisteröidä yritys. Ennen yrityksen saattamista toimintakuntoon, monta asiaa pitää miettiä valmiiksi. Mitä lähemmäksi h-hetkeä tullaan, sitä enemmän käytännön pulmat nousevat esiin. Uusi yritys tarvitsee nimen. Toiminnan kuvaus täytyy kirjata, sekä tarve liittyä rekistereihin selvittää. Kerromme miten yritys rekisteröidään ja mitä tietoja eri vaiheissa tarvitaan. Tuota pikaa olet uuden yrityksen onnellinen omistaja!

Miten yrityksen rekisteröimiseen tulee valmistautua?

Menestystarinaa ei luoda yhdessä yössä, vaikka yrityksen perustamisen voikin nopeimmillaan hoitaa vaikka samalla istumalla netin kautta. Uuden yritysidean kehittely on antoisaa puuhaa. Siinä saa käyttää luovuutta, asettaa tavoitteet korkealle ja leikitellä hulluillakin, maailmaa valloittavilla ideoilla.
Yrittäjän arki tuo lopulta kylmää vettä niskaan, vaikka menestyshalut pysyisivät tapissaan. Hyvin valmistautumalla, tietää jo rekisteröimisvaiheessa mihin asioihin täytyy kiinnittää huomiota. Näin papereiden pyörittely jatkossakaan ei aiheuta suurta stressiä.

Verotus ja kirjanpito

Pienyrittäjänä joudut käymään läpi niin verotukseen, kuin kirjanpitoon liittyviä asioita jo hyvissä ajoin ennen yrityksen varsinaista perustamista. Oma taloudellinen tilanne, yrityksen rahoituksen tarve, laadittu budjetti ja ennakoitu tilikauden tulos, määräävät pitkälti miten myös talousasioita kannattaa hoitaa.

Vaikka ulkoistaisitkin monia asioita, kuten kirjanpidon tai laskutuksen, perusasiat näistä on syytä opetella hyvissä ajoin, jotta uuden yrityksen alkuvaiheessa ei mene sormi suuhun asiakkuuksia solmiessaan ja papereita pyöritellessä.

Luvat ja vakuutukset

Riippuen toimialasta, saatat tarvita elinkeinotoimintaan luvan. Ilman asianmukaisia lupia, liiketoimintaakaan ei voi lähteä vetämään tältä osin, vaikka yritys olisikin paperilla olemassa. Toinen tärkeä seikka ovat vakuutukset, joita joutuu miettimään jokainen yrittäjä. Hanki ainakin tapaturmavakuutus ja yrityksen vastuu- ja oikeusturvavakuutus, niin vältyt yllättävien oikeusjuttujen tuomalta taloudelliselta katastrofilta.

Yrityksen rekisteröinti vaihe vaiheelta

Nämä yleisohjeet sopivat sekä osakeyhtiön, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön rekisteröintiin tietyin eroin. Toiminimen rekisteröinti on huomattavasti helpompaa, vain yksi ilmoitus kaupparekisteriin riittää, muut velvoitteet riippuvat toiminnan luonteesta ja vapaaehtoisista valinnoista.
Viisi askelta yrityksen omistajaksi:

1. Tee yhtiöjärjestys ja yhtiösopimus

Laki vaatii esimerkiksi osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen, ainoastaan yrityksen nimen, kotipaikan, toimialan ja mukaan lähtevät osakkeenomistajat. Toimialan valintaa on syytä miettiä, sillä se vaikuttaa toimintamahdollisuuksiin ja myös yrityksen nimen hyväksymiseen.
Tämän lisäksi laaditaan samaan yhteyteen yhtiösopimus, jossa kerrotaan kunkin kumppanin rahallisen sijoitus ja muut olennaiset yhtiön toimintaan vaikuttavat tiedot. Yhtiösopimuksella on vähemmän merkitysta osakeyhtiössä, jossa vastuu on automaattisesti rajattu sijoitettuun rahasummaan.
Kommandiittiyhtiöissä ja avoimissa yhtiöissä, sopimuksen laatiminen on paljon tärkeämpää. Sopimuksen voi tehdä niin yksityiskohtaiseksi kuin haluaa. Tässä kohtaa voi miettiä, onko tarve määritellä vastuualueita tai mitä tehdään, jos joku haluaa lähteä yrityksestä kesken kaiken.

2. Avaa yritystili

Tilin saat auki esimerkiksi varaamalla ajan oman pankkisi yrityspuolelle, esittelemällä siellä asia yhtiösopimuksen kera ja avaamalla yritystili. Samalla on hyvä käydä läpi mitä yritys tarvitsee (esim. sijoituspalvelut, luottokortit).
Modernimpi vaihtoehto on rekisteröidä tili yrittäjille suunnattuun taloudenhallinnan palveluun, jossa firman talousasiat saa hoidettua henkilökohtaisemmin. Jos samalla hoituvat myös laskutus ja asiointi kirjanpitäjän kanssa, aina parempi. Vertailu kannattaa tässäkin kohtaa.

3. Tee ja lähetä perustamisilmoitus viranomaisille

Yrityksen rekisteröinnin tärkein vaihe on perustamisilmoituksen täyttö ja sen lähettäminen Patentti- ja rekisterihallitukseen. Perustamisilmoitukseen ilmoitat yhtiömuodon lisäksi yrityksen nimen, sekä kaksi varanimeä. Kotipaikaksi käy hyvin omakin kotiosoite, jos olet perustamassa yksin yritystä eikä muuta toimipaikkaa ole. Toimialan tulee olla sama, mitä yhtiöjärjestykseen on merkitty.
Tärkeä kohta on myös tilikauden alkamis- ja loppumisajankohta sekä sen pituus ensimmäisellä kaudella. Alussa tilikausi voi olla toistakin vuotta, jos toiminta alkaa kesken vuoden. Jatkossa sen pituus on yleensä kalenterivuosi. Tilikauden voi asettaa päättymään milloin tahansa, vaikka vuodenvaihde onkin yleisin ajankohta tälle.
Kaupparekisteriä varten joudut lisäksi laatimaan vapaamuotoisen kuvauksen toiminnasta. Selaamalla muiden alasi yritysten toimialakuvauksia, pääset pian jyvälle mikä on sopivaa. Tämän suhteen ei juuri rajoituksia ole, mutta tekstiä ja sen muotoilua on syytä miettiä juridisesta näkökulmasta, joka suojelee yrityksen oikeuksia.

4. Ilmoita yritys asianmukaisiin rekistereihin

Perustamisilmoituksen täytön yhteydessä valitaan rekisterit, joihin uusi yritys halutaan liittää. Osa näistä on pakollisia ja osa vapaaehtoisia. Kaupparekisteriin liittyminen on osakeyhtiölle pakollista, sillä se suojaa yrityksen nimen markkinoilla.
Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin on liityttävä, jos liikevaihto ylittää 10 000 euroa tilikaudella. Käytännössä yrittämään tosissaan lähtevän on aina syytä ilmoittautua alv-velvolliseksi, vaikkei odottaisikaan suurta kaupankäyntiä ensimmäisenä vuonna. Tästä on hyötyä mm. verovähennyksien muodossa, sekä kaupankäynnissä toisten yritysten kanssa.
Ennakkoverorekisteriin on myös syytä liittyä, vaikka se ei olekaan pakollista. Tämä tarkoittaa, että yritys maksaa ennakkoon veroa arvioidusta tilikauden tuloksesta. Maksu suoritetaan oman valinnan mukaan 1-3 kuukauden välein.
Osakeyhtiössä yksi ilmoitus riittää. Jos kyseessä on kommandiittiyhtiö, jokainen yhtiömies joutuu tekemään oman ilmoituksen, jonka lisäksi heidän henkilökohtaiset muut tulot vaikuttavat verojen määrään toiminimen tavoin.
Työnantajarekisteriin ilmoittautumisen voi jättää myöhempään ajankohtaan, jos yritys ei ole heti toiminnan alkuvaiheessa aikeissa palkata pysyvää työvoimaa. Pakolliseksi ilmoittautuminen tulee viimeistään siinä vaiheessa, kun kuukausipalkkaisia työntekijöitä on yrityksen omistajan lisäksi vähintään kaksi. Tapauskohtaisesti, myös paljon lyhytaikaisia työntekijöitä vuoden aikaana palkkaava yrittäjä joutuu ilmoittautumaan työnantajaksi.

5. Toimita perustamisasiakirja viranomaisille

Kätevimmin yrityksen rekisteröi maksuineen, suoraan Patentti- ja rekisterihallituksen sivujen kautta digitaalisesti. Paperinen rekisteröinti on edelleen mahdollista, mutta kestää hieman kauemmin ja maksaa enemmän.

Perustamisilmoituksen täyttöön on olemassa myös palveluita, joissa käydään kohta kohdalta läpi kaavakkeen tiedot esitäytetyn lomakkeen avulla. Tavallista yritystä perustava pärjää useimmiten omin avuin hyvin valmistautumalla. Helpoimmillaan yrityksen saa perustettua kotoa käsin omalta koneelta käsin.

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.