Mitä yritys voi vähentää verotuksessa?

Verovähennykset ja erilaiset verottomat etuudet on tärkeää ottaa huomioon jo yritystoiminnan alkumetreillä, sillä verosuunnittelulla voi olla suuri vaikutus yrityksen talouteen.

 

Mitä ovat vähennyskelpoiset kulut

Yrityksen tuloverotuksessa voidaan vähentää vain sellaisia kuluja, jotka koskevat tulojen hankkimista tai sen säilyttämistä. Esimerkiksi työtehtäviin tarkoitettujen työvälineiden ostaminen ja niiden korjaus kulut ovat vähennyskelpoisia.

Itsestään selvien vähennyskelpoisten kulujen lisäksi on monia muita kuluja, jotka voi ja kannattaa vähentää.

Yritysmuoto vaikuttaa yrittäjän verovähennyksiin

Yhtiömuoto vaikuttaa siihen mitä yrityksen verotuksessa voi vähentää. Toiminimiyrittäjän verotusta ei eroteta hänen henkilökohtaisesta verotuksestaan. Toiminimen verotuksessa ei voida vähentää yrittäjälle, hänen puolisolleen tai yli 14 vuotiaalle lapselle maksettuja palkkoja. 

Osakeyhtiön ja sen perustajien verotukset ovat erillään toisistaan. Toisin kuin toiminimessä osakeyhtiössä myös yrittäjälle, hänen puolisolleen ja yli 14 vuotiaalle lapselle maksetut palkat voidaan vähentää verotuksessa. 

Kevytyrittäjällä on joitakin vähennyskelpoisia kuluja, mutta ei samanlaisia vähennys oikeuksia kuin muissa yhtiömuodoissa.

Lue lisää yhtiömuodon valinnasta.

Mitä tarkoitetaan verovähennyksellä?

Jos yrityksellä on vähennyskelpoisia kuluja, vähennetään niiden summa yrityksen verotettavasta tulosta. Tällöin yrityksen maksettavien verojen määrä pienenee. 

Verotuksessa voi vähentää kuluja, jotka liittyvät yritystoiminnan tulonhankkimiseen tai omaisuuden säilyttämiseen. 

Yrityksen perustamiskulut

Yrityksen verotuksessa ennen y-tunnusta tehdyt hankinnat ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. Vähennyskelpoisia kuluja ovat myös yrityksen rekisteröinnistä aiheutuneet kulut. Toiminimen sähköinen rekisteröinti maksaa 60 euroa ja osakeyhtiön 240 euroa.

Yrityksen hankinnat

Yrityksen liiketoimintaan liittyvät hankinnat voidaan vähentää verotuksessa. 

Tietokoneohjelmistot

ATK-ohjelmat ja -ohjelmistot poistetaan yleisesti 3-10 vuoden aikana. Tarkoittaen, että hankintahinta jaetaan tasan esimerkiksi kymmenelle vuodelle. Näin kulut eivät kasaannu yhdelle vuodelle, vääristäen talouslukuja. 

Toimistokalusteet, työkalut- ja välineet

Toimistokalusteet, työvälineet, tarve-esineet ja toimistotarvikkeet menevät yleensä pienhankintojen piikkiin. 

Ammattilehdet ja sanomalehdet

Ammattilehdet ovat vähennyskelpoisia, riippumatta siitä mihin ne tilataan.  Ammattilehdiksi määritellään yleisesti eri alojen järjestön omistamat tai tukemat säännöllisesti ilmestyvät lehdet. Tilatut sanomalehdet ovat vähennyskelpoisia, ainoastaan kun ne tilataan yrityksen viralliseen toimipaikkaan.

Edustuskuluista voi vähentää puolet

Edustusmenoihin luokitellaan kaikki vieraanvaraisuudesta syntyneet kulut, joilla pyritään luomaan ja ylläpitämään kontaktia asiakkaisiin tai muihin yrityksen kumppaneihin. Edustuskulut voi vähentää ainoastaan tuloverotuksessa. Niillä ei ole arvonlisäveron vähennysoikeutta. 

Edustusmenoja ovat kaikki edustusmatkat ja -tilaisuudet, edustuslounaat ja illanvietot yrityksen nimissä sekä yritysten väliset pienimuotoiset lahjat. Näiden kulujen tulee kohdistua yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin.

Markkinointi- ja neuvottelukulut

Markkinointikuluja ovat kaikki yrityksen markkinointiin ja mainontaan käytetyt varat. Neuvottelukuluja voi syntyä firman palavereista taikka kirjanpitäjän tapaamisista.

Eläke- ja vakuutusmenot

Yrittäjäeläkemaksu (YEL) on sellaisenaan vähennyskelpoinen kulu. Myös vapaaehtoisia eläkemaksuja voi vähentää vuosittain tarkistettavaan rajaan asti. 

Yrittäjän lakisääteisen eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen voi vähentää henkilökohtaisen verotuksen lisäksi myös puolison tai yrityksen verotuksessa. Muita vähennettäviä vakuutusmaksuja ovat toimialakohtaiset vakuutukset, kuten tapaturmavakuutus. 

Vakuutuksista henkivakuutus on vähennyskelpoinen kulu osakeyhtiöissä, avoimissa yhtiöissä ja kommandiitti yhtiöissä. Toiminimet eivät voi vähentää henkivakuutusta. Tapaturmavakuutuksen voivat vähentää kaikki yrittäjät yhtiömuodosta riippumatta.

Lue lisää yrittäjän eläkevakuutuksesta.

Työmatkat

Työmatkoilla tarkoitetaan matkoja, jotka tehdään työn merkeissä muualle kuin työpaikalle. Kodin ja työpaikan välisiä matkoja ei lasketa työmatkoiksi. 

Osakeyhtiö 

Työmatkakulujen korvaaminen:

Yrittäjä voi maksaa itselleen työmatkoista verovapaita päivärahoja ja kilometrikorvauksia jos käytössä on oma auto. Yrityksen verotuksessa kulut ovat vähennyskelpoisia ja henkilökohtaisessa verotuksessa ne katsotaan verovapaaksi tuloksi. 

Toiminimi

Toiminimiyrittäjä ei voi maksaa itselleen päivärahoja tai kilometrikorvauksia. Toiminimi voi kuitenkin vaatia lisävähennyksiä veroilmoituksella, kun seuraavat ehdot täyttyvät.

 • Jos alle puolet vuosittaisista ajokilometreistä on on työajoa, saat ajokilometrejä vastaavat korvaukset verovähennyksinä.
 • Jos yli 50 % ajetuista kilometreistä on työajoa, katsotaan auton olevan osa yrityksesi varallisuutta.  

Työhuonevähennys

Työtilasta aiheutuneet kulut voi vähentää yrityksen verotuksessa. Työtila voi olla kodin yhteydessä, erillinen vuokrattu työhuone tai tila, joka on ostettu yrityksen työtilaksi. 

Todellisiin kuluihin perustuva työhuonevähennys – jos asuntoa tai erillistä työhuonetta käytetään tulon hankkimiseen voidaan todelliset vuokra-, valaistus-, lämmitys-, korjaus-, siivous- ja kalustekuluista vähentää verotuksessa.

Kaavamainen työhuonevähennys – jos työtilasta aiheutuneet todelliset kulut eivät ole tiedossa, voidaan kulut vähentää kaavamaisesti.

  • 900 euroa –  Asuntoa käytetään jatkuvasti ja kokopäiväisesti tulojen hankkimiseen. Etätyötä tehdään kokopäiväisesti tai yli 50 prosenttia työpäivien määrästä.
  • 450 euroa – Asuntoa käytetään osapäiväisesti tulojen hankkimiseen. Etätyötä tehdään säännöllisesti mutta enintään 50 prosenttia työpöivien kokonaismäärästä.
  • 225 euroa – Asuntoa käytetään satunnaisten tulojen hankkimiseen ja etätöitä tehdään vain satunnaisesti. 

Henkilöstökulut

Osakeyhtiö

Yrityksen verotuksessa voidaan vähentää yrittäjän itselleen tai työntekijöilleen maksama palkka. Myös työntekijöiden palkkojen sivukulut ovat vähennyskelpoisia. 

Toiminimi

Toiminimen verotus katsotaan yrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa. Toiminimiyrittäjä ei voi maksaa itselleen palkkaa, jolloin yritystoiminnan verotettava tulo ei pienene. 

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon kulut voi vähentää verotuksessa. Se edellyttää että yrityksellä on sopimus työterveyshuollon palveluntarjoajan kanssa ja että työterveyshuollolle on laadittu toimintasuunnitelma. 

Rahoitus ja korkokulut

Osamaksujen, luottokortin ja lainojen korot ja kulut ovat vähennyskelpoisia. 

Työvaatteet

Työvaatteet katsotaan yritystoiminnan kuluksi, jos niitä voi käyttää ainoastaan työtehtäviin, esimerkiksi suojavaatteet ja työhaalarit. Myös erilaiset suojavarusteet, kuten turvakengät voi vähentää verotuksessa.

Asijantuntijapalvelut

Kun käytät yritystoiminnassa asiajntuntiajan, kuten tilintarkastajan tai kirjanpitäjän palveluita voit vähentää ne verotuksessa. 

Jäsenmaksut

Järjestöjen jäsenmaksut voi vähentää verotuksessa, jos ne liittyvät toimialaasi. Yrittäjälle tällaisia järjestöjä voi olla esimerkiksi Suomen Yrittäjien jäsenmaksut. Yrittäjän työttömyskassan maksut vähennetään henkilökohtaisessa verotuksessa. 

Luottotappiot

Jos asiakkaasi eivät maksa laskua edes asian mentyä perintätoimiston käsittelyyn, voidaan maksamaton luottosaaminen vähentää verotuksessa. 

Koulutuskulut

Käytännössä kaikki yrityksen tarjoamat ja kustantamat koulutukset ovat työntekijälle verottomia, jos se on liiketoiminnan tai työtehtävien kannalta olennaista. Koulutuksen tulee lähtökohtaisesti lisätä työntekijän kykyä suoriutua nykyisistä tai tulevista tehtävistään paremmin. Veroetu ei koske toiminimiyrittäjiä. 

Lahjoitukset

Lahjoitukset ja sponsoroinnit ovat vähennyskelpoisia silloin, kun yritys saa rahalleen myös vastinetta. Esimerkiksi logonsa peliasuun tai mainninnan sponsoroinnista muulla tavalla. Summa ei saa olla liian suuri saavutettuun näkyvyyteen verrattuna. 

Vähennyskelpoiset lahjoitukset ilman näkyvyyttä:

 • Jos yritys lahjoittaa enintään 850 euroa yleishyödylliseen tai paikalliseen tarkoitukseen, esimerkiksi urheiluseuralle tai järjestölle, voidaan lahjoitus katsoa vähennyskelpoiseksi.
 • Osakeyhtiöt voivat vähentää verotuksessa myös sellaiset lahjoitukset, joiden tarkoitus on edistää tiedettä, taidetta tai suomalaista kulttuuriperinnön säilyttämistä. 

Säilytä kuitit verovähennyksiä varten

Jotta kaikki vähennyskelpoiset kulut saadaan merkittyä kirjanpitoon, täytyy kirjanpitäjälle toimittaa kuitit kaikista kuluista. Holvin yritystilin avulla jaat kuitit helposti kirjanpitäjällesi.

Valmistele kirjanpitosi Holvissa:

 • Kuvaa kuitit sovelluksessa ja tallenna kuitti PDF-tiedostona.
 • Holvin kautta tilatut e-laskut tallentuvat suoraan oikean tilitapahtuman yhteyteen. 
 • Luokittele tulot ja menot ja lisää ALV.

Tutustu Holvi-yritystiliin tästä. 

Hyödynnä yrittäjän verottomat palkanlisät

Työsuhde-edut voivat olla verottomia ja verollisia. Verollisista eduista joutuu maksamaan ansiotuloveroprosentin mukaan. Verottomat edut saa sellaisenaan käyttöönsä. 

Jos yritys on samalla työnantaja, kyseiset edut on tarjottava kaikille työntekijöille tasapuolisesti ja yrittäjän on lisäksi nostettava palkkaa. Toisin sanoen yritys ei voi tarjota verottomia palkanlisiä vain johdolle tai palkan korvikkeena.

Verollisia työsuhde-etuja

Luontoiseduksi katsotaan yrityksen maksama palvelu tai sen omistama tarve-esine, jota työntekijä käyttää. Tyypillisiä luontoisetuja ovat lounasseteli, puhelinetu, autoetu ja asuntoetu. 

Luontoisedut ovat niiden saajalle veronalaista tuloa ja niiden verotettava arvo tarkistetaan vuosittain. Kuten muitakin palkanlisiä, myös luontoisetuja voivat hyödyntää vain osakeyhtiön työntekijät tai henkilöyhtiöiden yhtiömiehet.

Verottomia työsuhde-etuja, luvut vuodelta 2019:

 • Liikuntaan ja kulttuuriin liittyvät palvelut (esim. kuntosalin jäsenmaksu tai elokuvaliput) 400 euroon asti verotonta
 • Vapaaehtoiset eläkemaksut aina 8 500 euroon asti
 • Hammashoito 800 euroon asti
 • Merkkipäivälahjan arvosta, puolen kuukauden palkkaa vastaava osuus. Lahjaa koskevat tietyt säännöt. Ensinnäkin sen voi antaa verovapaana vain tasavuosittain, esim. 50-vuotislahjana tai 20-vuotisesta palvelusta. Lahja ei myöskään voi olla puhtaasti rahaa tai tähän rinnastettavaa varallisuutta (esim. osakkeita).

Vertaa Holvia perinteisiin yritystileihin

Yritystilien vertailu voi olla vaikeaa – toisissa on kiinteä hinta ja toisissa mukaan tulee tapahtumakohtaisia kuluja. Vertailimme tilejä puolestasi!

Yritystilivertailuun

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.