Mitä yritys voi vähentää verotuksessa?

Verottaja on läsnä yrittäjän arjessa alituiseen. Arvonlisävero vilkkuu kauppiaan kassakuiteissa tai erotellaan johdon konsultin lähettämissä laskuissa. Tilikauden tuloksesta maksetaan yhteisövero ennakkoon ja palkanmaksun yhteydessä rokotetaan vielä lisää. Verot ovat yritysten suurin yksittäinen kuluerä. Niissä voi onneksi säästää verovähennyksien, sekä verottomien etuuksien muodossa, joista nauttii koko yritys. Tämän tiiviin verovähennysoppaan avulla pienyritysten verojen maksu sujuu, jos ei aivan kuin leikki, ainakin astetta auvoisammin.

Verottaja on ystäväsi

Pienyrittäjänä verojen maksu voi tuntua välillä pakkopullalta varsinkin vuotuista veroilmoitusta täyttäessä, mutta veroilla myös pyöritetään suomalaista yhteiskuntaa, sen lukuisia palveluita ja yleistä elintasoa. Vaikka verotusta välillä purnataankin, menestyvän yrityksen omistaja maksaa ne mielellään. Vapaus tehdä työtä oman pään mukaan painaa vaakakupissa enemmän, kuin valtion väliintulo verojen muodossa.

Verottajan sanaa ei kuitenkaan tarvitse niellä pureksimatta. Yksinkin yrittävä voi säästää tuhansia euroa vuodessa, mutta hänen on itse puolustettava oikeuksiaan vuotuista veroilmoitusta täyttäessään. Verovähennyksistä aloittavan yrittäjän listalla ensimmäisenä ovat työhuone, työvälineet ja eläkkeet, mutta liikkumavaraa on paljon.

Lisäksi on hyvä huomioida sekä johdon, että henkilökunnan mahdollisuus hyödyntää tiettyyn rajaan asti monia verottomia luontoisetuja, kuten autoetu, puhelinetu, lounasetu, liikuntapalvelut, kulttuuritapahtumat ja koulutus. Käymme läpi yrittäjän veroilmoituksen perusasioita, sekä olennaisia verovähennyksiä ja luontoisetuja.

Mitä ovat vähennyskelpoiset kulut?

Yrityksen tuloverotuksessa voidaan vähentää vain sellaisia kuluja, jotka koskevat tulojen hankkimista tai sen säilyttämistä. Esimerkiksi tuottaviin työtehtäviin tarkoitettujen työvälineiden ostaminen ja niiden korjaamiskulut ovat vähennyskelpoisia. Yrityksen nimissä olevan tallelokeron säilytysmaksu on kirjaimellinen esimerkki omaisuuden säilyttämiskulusta.

Jos taas ostat vaikkapa pomona uuden puvun, solmion ja silinterihatun, tätä ei katsota vähennyskelpoiseksi kuluksi. Kyseisen ostoksen tulisi liittyä olennaisesti liiketoimintaasi – vaikkapa esiintyvänä taikurina.

Itsestään selvien vähennyskelpoisten kulujen lisäksi on monia muita uuden yrittäjän kuluja, jotka voi ja kannattaa vähentää. Vaikka kaikki ei menisi verottajalta läpi, jokainen säästetty euro verotuksessa on kotiinpäin.

Yleisimmät yritystoiminnan verovähennykset

Yleisimpiä ja kaikkien aloittavienkin yrittäjien tiedostamia verovähennyksiä ovat tilojen vuokrat, toimistotarvikkeet, tietokoneet ja työvälineet sekä kulukorvaukset auton käytöstä yrityksen nimissä. Näiden lisäksi monia muita liiketoimintaan liittyviä harvinaisempia vähennyksiä on mahdollista tehdä. Esimerkiksi yrityksen nimissä ja yrityksen tiloihin ostettu televisiolupa on vähennyskelpoinen.

Vähennyskelpoisia kuluja

  • Yrityksen perustamisen kulut (rekisteröintimaksu kaupparekisteriin yms.)
  • Toimistotarvikkeet ja muun pientavarat
  • Työvälineet (työkoneet, tietokoneet ja laitteet, ohjelmistot, pilvipalvelut)
  • Ammattikirjallisuus
  • Omaan toimialaan tai ammattiin liittyvien järjestöjen jäsenmaksut

Tietokoneohjelmistot

ATK-ohjelmat ja -ohjelmistot poistetaan yleisesti 3-10 vuoden aikana. Tarkoittaen, että hankintahinta jaetaan tasan esimerkiksi kymmenelle vuodelle. Näin kulut eivät kasaannu yhdelle vuodelle, vääristäen talouslukuja. Mikään ei estä kirjaamasta hankintoja yhdelle vuodelle, mutta poistojen teko on normaali ja hyväksi havaittu tapa lähes kaikissa isommissa ostoissa riippumatta kohteesta (joissa käyttöikä on ainakin pari vuotta).

Toimistokalusteet, työkalut- ja välineet

Toimistokalusteet, työvälineet, tarve-esineet ja toimistotarvikkeet menevät yleensä pienhankintojen piikkiin. Näiden hankintojen kertaostoksen maksimivähennys on 850 € ja kokonaisvähennyksen katto 2 500 € (tiedot vuodelta 2019).

Ammattilehdet ja sanomalehdet

Ammattilehdet ovat vähennyskelpoisia, riippumatta siitä mihin ne tilataan. Esim. toiminimiyrittäjä voi hyvin tilata ammattilehdet kotiinsa ja vähentää ne silti yrityksen verotuksessa. Ammattilehdiksi määritellään yleisesti eri alojen kattojärjestön omistamat, tukemat tai muuten virallisesti hyväksymät, säännöllisesti ilmestyvät julkaisut paperisena tai digitaalisessa muodossa. Tilatut sanomalehdet ovat vähennyskelpoisia, ainoastaan kun ne tilataan yrityksen viralliseen toimipaikkaan.

Edustusmenot

Edustusmenoihin luokitellaan lain mukaan kaikki vieraanvaraisuudesta syntyneet kulut, joilla pyritään luomaan ja ylläpitämään kontaktia asiakkaisiin tai muihin sidosryhmiin (esim. liiketuttavat, alihankkijat, aliurakoitsijat). Menoista voidaan vähentää puolet, pois lukien arvonlisävero, jota ei huomioida vähennyksissä. Edustusmenoja voidaan vähentää verotuksessa kaikissa yritysmuodoissa. Edustusmenoiksi luokitellaan kaikki edustusmatkat ja -tilaisuudet, edustuslounaat ja illanvietot yrityksen nimissä sekä yritysten väliset pienimuotoiset lahjat. Näiden kulujen tulee kohdistua yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin. Toisin sanoen, et voi viedä yhtiökumppaniasi edustuslounaalle ja vähentää tätä edustusmenoissa. Sivuhuomiona, päivittäisen lounaan hinnan voi vähentää rajaan asti lounasetuna muutoin.

Vähennyskelpoiset eläke- ja vakuutusmenot

Yrittäjäeläkemaksut (YEL) on sellaisenaan vähennyskelpoinen kulu. Myös vapaaehtoisia eläkemaksuja voi vähentää rajaan asti, joka tarkastetaan vuosittain. Kulloinenkin tilanne tämän suhteen on syytä selvittää verottajalta veroilmoituksen täytön yhteydessä. Koska YEL-maksut voi maksaa esim. perheyrityksessä yritys, yrittäjä tai hänen puolisonsa, verovähennys tehdään aina maksajan veroilmoituksessa. Vakuutuksista henkivakuutus on vähennyskelpoinen kulu osakeyhtiöissä ja vastaavissa yhtiömuodoissa, kuten avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Liikkeen- ja ammatinharjoittajat eivät voi tätä vakuutusta vähentää. Tapaturmavakuutuksen voivat vähentää kaikki yrittäjät yhtiömuodosta riippumatta.

Lahjoita hyvä mieli ja säästä veroissa

Yrittäjillä on tapana vuoden päätteeksi erityisesti joulun alla tehdä lahjoituksia yleishyödyllisiin kohteisiin, kuten lastensuojeluun, luonnonsuojeluun tai hädänalaisia auttaville vapaaehtoisjärjestöille. Kaikki yritykset voivat vähentää pienhankintaa vastaavan summan (850 euroa) jokaista lahjoituksen saajaa kohden. Pääasiallisena kriteerinä verovähennykseen on lahjoituksen kohteen yleishyödyllisyys ja paikallisuus. Nämä vaatimukset täyttää esim. paikallisjärjestö tai kansainvälisen hyväntekeväisyysjärjestön suomalainen alaosasto. Myös yrityksen toimialaa sivuava hyväntekeväisyyskohde voidaan kelpuuttaa vähennyksiin, riippumatta sen kohdemaasta. Poliittisille järjestöille tai tässä tarkoituksessa tehdyt lahjoitukset eivät ole vähennyskelpoisia missään olosuhteissa.

YEL-yrittäjien luontoisedut

Luontoiseduksi katsotaan yrityksen maksama palvelu tai sen omistama tarve-esine, jota työntekijä käyttää. Tyypillisiä luontoisetuja ovat lounasseteli, puhelinetu, autoetu ja asuntoetu. Näiden verotusarvo tarkistetaan vuosittain. Vaikka luontoisedut ovat saajalleen veronalaista tuloa, ne lisäävät palkkaa vain osittain. Kuten muitakin palkanlisiä, myös luontoisetuja voivat hyödyntää vain osakeyhtiön työntekijät tai henkilöyhtiöiden yhtiömiehet.

Hyödynnä yrittäjän verottomat palkanlisät

Verovähennyksien lisäksi yrityksen työntekijöitä (joihin yrittäjä itsekin lukeutuu) kiinnostaa se, mitä verovapaita etuja heillä on käytössään. Työsuhde-edut voivat olla verottomia ja verollisia. Verollisista eduista joutuu maksamaan ansiotuloveroprosentin mukaan. Verottomat edut saa sellaisenaan käyttöönsä. Tämä tarkoittaa käytännössä, että voit esim. osakeyhtiön omistajana nauttia eri palveluista, ilman että niihin käytettyä rahaa katsotaan ansiotuloksi. Jos yritys on samalla työnantaja, kyseiset edut on tarjottava kaikille työntekijöille tasapuolisesti ja yrittäjän on lisäksi nostettava palkkaa. Toisin sanoen yritys ei voi tarjota verottomia palkanlisiä vain johdolle tai palkan korvikkeena.

Verottomia palkanlisiä (luvut vuodelta 2019):

  • Liikuntaan ja kulttuuriin liittyvät palvelut (esim. kuntosalin jäsenmaksu tai elokuvaliput) 400 euroon asti verotonta
  • Vapaaehtoiset eläkemaksut aina 8 500 euroon asti
  • Hammashoito 800 euroon asti
  • Merkkipäivälahjan arvosta, puolen kuukauden palkkaa vastaava osuus. Lahjaa koskevat tietyt säännöt. Ensinnäkin sen voi antaa verovapaana vain tasavuosittain, esim. 50-vuotislahjana tai 20-vuotisesta palvelusta. Lahja ei myöskään voi olla puhtaasti rahaa tai tähän rinnastettavaa varallisuutta (esim. osakkeita).

Huomioitavaa on, että palkanlisät on annettava ilman eri ehtoja. Jos haluat palkita esimerkiksi myyntiryhmäsi parhaat myyjät palkinnoin, nämä katsotaan veronalaiseksi ansiotuloksi, josta joudut tilittämään ennakonpidätyksen normaalin palkan tavoin.

Verovapaat koulutusmenot

Käytännössä kaikki yrityksen tarjoamat ja kustantamat koulutukset ovat työntekijälle verottomia, jos aihe vähänkin sivuaa liiketoiminnan tai työtehtävien kannalta olennaisia seikkoja. Koulutuksen tulee lähtökohtaisesti lisätä työntekijän kykyä suoriutua nykyisistä tai tulevista tehtävistään paremmin.

Huomioitavaa on, että veroetu ei koske toiminimiyrittäjiä. Muutoin yhtiömiehet henkilöyhtiöissä, osakkeenomistajat ja hallituksen jäsenet, voivat kaikki nauttia verovapaasta koulutuksesta.

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.