Mikä on arvonlisävero?

Arvonlisävero on yrittäjän arjessa jatkuvasti ostojen ja myyntien myötä. Viimeistään kuun alussa joudut asioimaan verottajan kanssa, tilittäessäsi nettoamasi arvonlisäverot edellisen kuun myynneistä. Vaikka laskutusohjelmat osaavat laskea arvonlisäveron osuuden automaattisesti, joudut joskus tarkastamaan itsenäisesti laskelmia esim. kirjanpidon yhteydessä. Lisää hämmennystä aiheuttaa ulkomailla tehtävä kauppa, joka on entistä helpompaa ja nopeampaa verkossa. Käymme läpi arvonlisäveron perusasioita, joilla alkava yrittäjä pääsee vauhtiin.

Perusasioita arvonlisäverosta

Jo yritystä rekisteröidessä jouduit päättämään, liitytkö arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, monen muun rekisterin ohella. Useimmat tämän tekevät, vaikka ensimmmäinen tilikausi ei liikevaihdon osalta rikkoisikaan asetettuja minimirajoja (tällä hetkellä 10 000 euroa, 2019).
Kuluttajana arvonlisään ei tule juurikaan kiinnitettyä huomiota edes kuitteja läpi selaillessa. Yrittäjänäkin tavallaan unohdat alv:n olemassaolon, koska se on läsnä joka paikassa. Aulautuen osaksi normaalia liiketoiminnan arkea hinnastoa tehdessäsi, laskuja lähettäessäsi ja kirjanpitoa päivittäessä.
Arvonlisävero (lyhenne ALV) on kuluttajille suunnattu vero, joka on käytössä yli 150 maassa. Se on merkittävä tulolähde Suomen valtiolle. Arvonlisäverolaki määrää Suomessa eri veroasteet, jonka lisäksi EU:n tasolla on olemassa arvonlisädirektiivi, antaen yleisellä tasolla ohjeistuksia maiden väliseen kauppaan.
Yritys, joka myy tuotteita tai palveluita, lisää hintaan arvonlisäveron, tilittäen sen myöhemmin verottajalle (yleisesti kerran kuukaudessa). Vastaavasti kaikki ostot, mitkä liittyvät yrityksen liiketoimintaan. Voidaan lähtökohtaisesti vähentää arvonlisäveron osalta verotuksessa.
Yleinen arvonlisäveroaste Suomessa on 24 %, joka kattaa suurimman osan tuotteista ja palveluista. Tämän lisäksi käytössä on kaksi alennettua veroastetta, 14 % ja 10 %, jotka koskevat muun muassa elintarvikkeita, ravintola- ja ateriapalveluita, matkailualaa, kulttuuripalveluita ja henkilökuljetuksia. Täysin arvonlisäverosta vapaita toimialoja ovat esimerkiksi terveys- ja sairaanhoito, sekä asuntojen vuokraus ja myynti.

Tietoja ja tilastoja verotuksesta ja arvonlisäverosta

  • Arvonlisävero on käytössä yli 150 maassa
  • Suomessa vero otettiin käyttöön EU-jäsenyyden myötä vuonnä 1994
  • Suomen valtion verot ja veroluonteiset maksut vuonna 2018: yli 99 miljardia euroa
  • Veroista n. 21 % (21 miljardia euroa) on kerätty arvonlisäverona
  • Ahvenanmaalle on myönnetty erikoisasema arvonlisäveron suhteen. Alle 5 € veroja ei peritä.

Miten lasken arvonlisäveron?

>
Arvonlisäveron lisääminen pohjasummaan on yksinkertainen toimenpide. Lisäät vain verokannan prosentin verran. Esimerkiksi 24 % arvonlisällä, 200 euron tuotteeen kokonaishinnaksi tulee 248 €
Arvonlisäveron määrä: 200 euroa * (24 / 200) = 48 euroa
Verollinen hinta: 200 + 48 = 248 euroa
Vastaavasti lasket myyntihinnan arvonlisäveron osuuden arvonlisäverokannan mukaan.
100 * 248 euroa / (100 + 24) = 200
Kuluttajamyynnissä esimerkkituotteen hinta 248 € olisi se, jolla myyt ja markkinoit. Arvonlisäveron osuus erotellaan kuitissa tai laskussa. Yritysmyynnissä vastaavasti myist pohjasummalla tyyliin 200 € + ALV (48 €). Tämä siksi, koska useimmiten asiakasyritys voi vähentää arvonlisän verotuksessaan.

Miten arvonlisäverotus toimii ulkomaankaupassa?

Yritys saattaa myydä tavaroita tai palveluita ulkomaille tai harjoittaa maahantuontia. Usein liiketoimintaa tukevia toimintoja ostetaan myös ulkomaisilta yrityksiltä kilpailukykyiseen hintaan. Koska tapauskohtaiset seikat sanelevat verotusta, ne on syytä selvittää aina erikseen veroneuvojan kanssa, Verohallinnon ajankohtaisista tiedoista tai liikekumppaneilta, jotka jo harjoittavat ulkomaankauppaa. Tapauksesta riippuen saatat joutua maksamaan arvonlisäveroa joko Suomeen tai toiseen valtioon.
Jos toimintaa harjoitetaan pysyvästi ulkomailla esimerkiksi sivutoimipaikan kautta, yrityksellä voi olla maasta riippuen velvollisuus liittyä sikäläiseen alv-rekisteriin. Tällöin neuvoa saa kyseisen maan veroviranomaiselta. Jokainen valtio verottaa hallintoalueellaan tehtävää myyntiä jollain tavalla, mutta myös verovapaita alueita joidenkin tuoteryhmien osalta maailmasta löytyy, Suomi mukaan lukien. Tämän lisäksi jaetut hallintoalueet, kuten provinssit tai osa-valtiot Yhdysvalloissa päättävät myynnin verotuksesta kukin erikseen.
Maksat arvonlisäveroa lähtökohtaisesti siihen maahan, missä myynti tapahtuu. Toisin sanoen, jos yrityksesi kotipaikka on Suomi ja pidät monikielistä verkkokauppaa, myyden tuotteita ympäri maailmaa. Tilität arvonlisäveron normaaliin tapaan Suomen valtiolle. Jos taas vuokraat liiketilaa toisessa maassa pitäen siellä sivutoimipistettä ja myyt tavaroita paikan päällä. Tilität veron kyseisen maan lakien mukaan.
Euroopan Unioni on säätänyt kaikille maille yhtenäisen arvonlisäverodirektiivin, joka antaa yleisellä tasolla ohjeita, jonka mukaan arvonlisäverotus tulisi hoitaa. Kyse ei ole siis tiukasta asetuksesta. Tästä syystä EU-maiden välillä on verotuskäytännöissä edelleen eroja, vaikka perusasiat toimivatkin samoin periaattein.

Pienyritysten arvonlisävelvollisuus

Jos yrityksen liiketoiminta on vähäistä – alle 10 000 euroa liikevaihtoa tilikaudessa – arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ei tarvitse liittyä. Tässä tapauksessa et lisää myymäsi tuotteiden hintoihin tai laskutukseen arvonlisäveron osuutta. Laskussa riittää merkintä ”verovapaa myynti”. ALV-velvollisten rekisteriin liittymisestä on kuitenkin monia hyötyjä. Toiminta näyttää ammattimaiselta ja olet oikeutettu hakemaan verovähennyksiä arvonlisän osalta.
Jos liikevaihtosi jää 10 000 ja 30 000 euron välille, voi hakea verottajala ns. arvonlisäveron alarajahuojennusta suoraan liikevaihtoon verrattavan määrän. Käytännössä saat lähes kaikki maksamasi arvonlisäverot takaisin, joista joudut maksamaan normaaliin tapaan tuloveron osakeyhtiössä tai ansiotuloveroa toiminimiyrittäjänä.

Huomioi pienyrittäjän ensimmäinen tilikausi

Pienryrittäjänä, esim toiminimen alla, voit valita ensimmäisen tilikauden pituudeksi esimerkiksi 6 kuukautta, jos aloitat yritystoiminnan keskellä vuotta ja haluat päättää kauden kalenterivuoteen normaaliin tapaan.
Liikevaihto kuitenkin lasketaan 12 kuukaudelle myös tässä pidennetyssä tilikaudessa. Toisin sanoen, liikevaihtosi lasketaan keskimääräisen kuukausiliikevaihdon perusteella 12 kuukaden jaksolle. Jos laskutat n. 835 euroa kuukaudessa tai enemmän, raja menee yli.
Jos et ole rekisterissä ja liikevaihtosi menee tilikaudella minirajan yli, joudut maksamaan koko edelliseltä tilikaudelta alv-maksut. Maksuille on annettu puoli vuotta aikaa, jonka jälkeen joudut maksamaan lisäksi 10 % laiminlyöntimaksun.

Arvonlisäverosta vapaa toiminta

Arvonlisävero koskee lähes kaikkea lliiketoimintaa, tuotteita ja palveluita, mutta tähän on jotain poikkeuksia, joist yleisimmät on lueteltu alla.

  • Terveyden- ja sairaanhoito sekä sosiaalihuolto
  • Vakuutus- ja rahoituspalvelut
  • Tekijänoikeuskorvauksen alaiset esiintymispalkkiot
  • Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myynti tai vuokraus
  • Ammatilliset ja yleissivistävät koulutuspalvelut

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.