Miten perustaa yritys?

Vaikka yrityksen perustaminen on aina iso askel, sen ei tarvitse olla vaikeaa. Asiat loksahtelevat paikoilleen tietoa keräämällä ja toimintamahdollisuuksia kartoittamalla. perustamiseen tarvittavat vaiheet ja toimenpiteet riippuvat monesta tekijästä: yhtiömuodosta, yhtiökumppaneista, toimialasta ja asiakaskunnasta, työn luonteesta sekä, ennen kaikkea, yrittäjän omista tavoitteista. Mitä haluat yrityksen kautta saavuttaa? Missä näet itsesi viiden vuoden päästä? Miten tuotat lisäarvoa asiakkaille? Näihin, ja moniin muihin, kysymyksiin vastaamalla löydät pian oikean suunnan.

Yritysmuodon valinta

Osakeyhtiö

Yritysmuodon valinta on ensimmäinen askel liikeidean kehittämisen jälkeen. Se asettaa rajat muun muassa yritystoiminnan luonteelle ja sen laajuudelle. Osakeyhtiö on varma valinta lähes aina, jos aikomuksena on vuosien mittaan kasvattaa yrityksen toimintaa missään määrin.

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voivat sopia rajatumpaan yritystoimintaan, jota johdetaan kuin osakeyhtiötä. Niiden avulla pystytään kuitenkin tietyissä tapauksissa säilyttämään toiminimen kaltainen vapaus . Nämä yritysmuodot voidaan myös tarpeeen vaatiessa muuttaa suhteellisen helposti osakeyhtiöksi.

Toiminimi tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Toiminimi ja itsenäinen ammatinharjoittaminen sopivat kevytyrittäjille, jotka saattavathoitaa töitään etänä ja laskutuksen erillisen laskutuspalvelun tai osuuskunnan kautta. He tekevät pääsääntöisesti töitä yksin, ja toiminta on pienimuotoista. Tyypillinen toiminimellä yrittävä on pientä liikettä tai palvelua pyörittävä kauppias, konsultti, konsulentti (tuote-esittelijä/itsenäinen myyjä) tai sivutöitä silloin tällöin päätoimen ohella tekevä.

Freelancer

Freelancerit saattavat tehdä päätoimisesti keikkatöitä. He ovat joko ammatinharjoittajia tai toiminimen alla toimivia yksityisyrittäjiä. Osakeyhtiön perustaminen voi tulla ajankohtaiseksi, jos laskutus ja asiakkaiden määrä kasvavat tai he halutavat esimerkiksi laajentaa toimintaansa tai palkata työntekijän avukseen.

Mikä yhtiömuoto on minulle paras?

Vaikka pienyrittäjä kykeneekin toimimaan kaikkien yhtiömuotojen puitteissa, osakeyhtiö on varma valinta ja samalla yleisin yhtiömuoto. Toiminnan vähänkin laajetessa on osakkaita helppo ottaa lisää, rahoituksen hakeminen tehostuu, toisten yritysten kanssa on helpompi tehdä sopimuksia ja kaupankäynti ulkomaille helpottuu. Samalla kahdenkertainen kirjanpito sekä muut osakeyhtiöön liittyvät paperityöt ja velvollisuudet tulevat tutuksi tulevaisuutta ajatellen.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voivat tapauskohtaisesti olla hyviä valintoja, mutta niiden etuihin ja rajoituksiin kannattaa tutustua huolella. Ylläolevien yhtiömuotojen lisäksi on olemassa osuuskuntia, säätiöitä ja harvinaisempia yhtiömuotoja. Suurin osa yrittäjistä kuitenkin valitsee joko osakeyhtiön tai toiminimen.

Vinkkejä yhtiömuodon valintaan:

 • Jos liikeidean toteuttaminen vaatii paljon pääomaa tai se tuottaa vähintään 35 – 50 000 euroa vuodessa, on osakeyhtiö järkevin valinta.
 • Liikevaihdon ollessa 10 – 35 000 euron välillä on toiminimi, eli itsenäinen yrittäjä, verotuksellisista syistä suositeltava vaihtoehto, sillä mukaan tulee alv-laskutus. Tähän rakoon osuvat myös avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö, joiden koolle ei toki laillisesti ole mitään rajoitteita.
 • Jos toiminta on hyvin pientä ja kausiluonteista ja liikevaihto jää alle 10 000 euron, toiminimen rekisteröinti ei ole välttämätöntä. Toiminimestä saattaa toki tällöinkin olla hyötyä brändin kannalta, etsittäessä lisää asiakkaita entisten rinnalle tai toiminnan muuttuessa kokoaikaiseksi.
 • Jos useampi itsenäinen yrittäjä haluaa tehdä yhdessä töitä täysin tasavertaisesti, mutta pääsääntöisesti omatoimisesti liikevaihdon ollessa kohtuullisen pientä, voi osuuskunta tällöin tulla kyseeseen. Näin laskutuksen voi keskittää. Myös palvelukokonaisuuden voi myydä asiakkaille yhdessä, mikäli yrittäjät tarjoavat eri tyyppistä osaamista.

Yrityksen pohja rakentuu liiketoimintasuunnitelmalle

Liiketoimintasuunnitelman ei tarvitse olla monimutkainen. Tärkeintä on selkeä liikeidea, asioiden looginen esitysjärjestys ja oman toiminnan kannalta olennaisten asioiden kirjaaminen. Dokumentin kohdeyleisö vaikuttaa siihen, mitä asioita tulee painottaa. Ääritapauksessa sama suunnitelma saatetaan esittää eri tavalla ja eri järjestyksessä, riippuen kustakin potentiaalisesta sijoittajasta, jota lähdetään kosiskelemaan rahoituksen toivossa.

Lyhytkin toimintasuunnitelma vaatii paljon taustatyötä, jotta olennaisen saa kiteytettyä ymmärrettävään, myyvään muotoon. Siinä hahmotellaan yrityksen suuret suuntalinjat tuotteista markkinointiin ja myyntiin, asiakaskohderyhmät, markkinatilanne, kannattavuus pitkällä tähtäimellä sekä yrityksen karkea kuukausittainen ja vuosittainen budjetti.

Mitä laajempaa toiminta on, ja mitä useampia tekijöitä on mukana, sitä enemmän tietoa myös kerääntyy. Jos on tarkoitus palkata henkilöstöä tai ulkopuolista apua, myös tämä tulee käydä tarkkaan läpi. Kun kyseessä on teknisesti vaativa tuote tai sovellus, jota pitää jatkokehittää, käydään läpi siihen vaadittavia haasteita ja mahdollisuuksia.

Varsinaista liiketoiminta-analyysia ei ole tapana suunnitelmaan sisällyttää. Dokumentin tarkoituksena on linjata selkeästi kuka yritystä lähtee perustamaan ja mitkä ovat hänen tai heidän voimavaransa.

Muutamia tärkeitä kysymyksiä liiketoimintasuunnitelmaa laadittaessa: Mitä lähdetään tekemään – tuotteet ja palvelut? Millä resursseilla yritys toimii ensimmäisten kuukausien ja vuosien ajan, ennen kuin se alkaa tuottaa voittoa? Mikä tekee yrityksestä kannattavan, ja miten se aikoo erottua valitsemallaan markkinalla?

Lyhyesti sanoen liiketoimintasuunnitelma on pohjapiirros, johon tukeudutaan yritystä perustettaessa ja toimintaa konkreettisesti kuntoon saatettaessa.

Valitse yritykselle sopiva nimi

Toiminimen alla toimiva tai itsenäinen yrittäjä pääsee yrityksen nimen suhteen helpoimmalla. Liikettä pyörittävä joutuu tätä vastoin miettimään tarkkaan sitä, millä nimellä haluaa asiakkaitaan tiloihinsa houkutella. Muun tyyppisten yritysten, ja esimerkiksi täysin b2b-markkinoilla (business-to-business) toimivan yrityksen, nimen tulisi olla neutraali mutta iskevä, ajatuksia herättävä muttei liian spesifi. Poikkeuksia on toki paljon.

Tähtää yrityksen nimen avulla tulevaisuuteen. Mitä laajempaa toiminta on, sitä kattavampi nimenkin tulisi olla. Hyvin spesifeillä aloilla ja tarpeellisia palveluita tai tuotteita tarjottaessa saavutetaan paras tulos tuotevalikoimaan tai osaamisalueeseen liittyvän nimen avulla. Ympärilleen katsomalla sekä omia ostotottumuksiaan seuraamalla pystyy arvioimaan, mikä vaikutus eri brändeillä ja niiden nimillä on mielikuviin.

Lähikaupan tarve brassailla nimellä on pienempi kuin kansainvälistä myyntiä tavoittelevan sovellusinnovaattorin. Baarit saattavat tehdä ylilyöntejä ja laittaa nimekseen kaskun tai muun hymyilyttävän sanaleikin, jolla saa tiskillä jään murrettua. Elinkeinonharjoittajien nimivalintoja määräävät ala ja luvat. Tietyissä ammatteissa, kuten laki- ja terveydenhoitoalalla, myös henkilökohtaiset meriitit ja lisenssit asettavat omat rajoituksensa nimien suhteen.

Vinkkejä yrityksen nimen valintaan:

 • Nimen tulee olla tarpeeksi yksilöllinen omalla alallaan, jotta se ei hämää kohderyhmäänsä.
 • Jos aikomus on toimia usealla eri toimialalla, tähän on syytä varata aputoiminimi, jota koskevat omat ohjeensa.
 • Tarkat yrityksen nimeämisohjeet löytyvät Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta. Tavaramerkkirekisteristä voi selata voimassa olevien yritysten nimiä.
 • Mitä suurempaan toimintaan tähdätään, sitä enemmän nimen valintaan on syytä käyttää aikaa ja vaivaa.
 • Suuryritykset käyttävät ammattilaisten palveluita eri nimien testaamiseen. Tämä ei ole pienyrittäjältäkään poissuljettu vaihtoehto, jos seinä tulee vastaan.
 • Hakukoneet ovat parhaita kavereita nimeä keksittäessä. Näin selviää se, onko alalla jo olemassa saman niminen yritys ja minkä nimisiä kilpailijat yleensä ottaen ovat. Samalla paljastuvat myös nimilapsukset, nolot slangisanat ja ei-toivotut assosiaatiot.
 • Tarkista nettiosoitteiden saatavuus joka vaiheessa. Jos pähkäilet muutaman hyvän nimivaihtoehdon välillä, osoitteet kannattaa varata samantien. Muutaman kympin sijoitus on pieni hinta mielenrauhasta. Samalla voit miettiä muita yrityksen brändiin liittyviä nimiä ja markkinointisloganeita.
 • Käytä mielikuvitusta, äläkä kaihda hullujenkaan nimien listaamista. Ajan kanssa yrityksen lopullinen nimi löytyy sillisalaatin joukosta. Tällöinse on aika rekisteröidä ja saattaa maailman tietoisuuteen.

Käytännön toimet ja yrityksen rekisteröinti

Yritysmuodon valinnan, liiketoimintasuunnitelman viimeistelyn sekä yrityksen nimen luomisen jälkeen on aika aloittaa käytännön toimet ja samalla rekisteröidä yritys.
Pienyrittäjä voi marssia suoraan Maistraattiin tai Patentti- ja rekisterihallitukseen, poimia yrityksen rekisteröintikaavakkeet tai täyttää ne verkkosivuilla. Tämän jälkeen voi käydä pankissa papereiden kanssa avaamassa yritystili, jos se on tarpeen ja postittaa täytetyt lomakkeet viranomaiselle.

Samalla istumalla lähtee myös ilmoitus verottajalle ja, jos tarkoitus on tehdä kauppaa tai muuta laaja yritystoimintaa, ilmoitus Kaupparekisteriin. Reilun parin viikon jälkeen postista putoaa kuittaus yrityksen perustamisesta Y-tunnuksen kera sekä tiedot siitä, miten verottajan yrityspalveluun pääsee kirjautumaan. Yritys on näin perustettu. Voit näin aloittaa heti laskuttamisen uudella tunnuksella, joka on käyttökelpoinen sellaisenaan koko EU-alueella.

Ennen yrityksen rekisteröimistä on liiketoimintaa aloittavan hoidettava myös mahdolliset lupa-asiat kuntoon, sovittava liiketilojen vuokrauksesta, alihankkijoiden kanssa toimimisesta, varastoinnista, mahdollisten työvälineiden ostosta tai niiden varaamisesta, henkilöstön palkkaamiseen liittyvistä paperiasioista, rekrytoinnin aloittamisesta ja niin edelleen. Kun tarvittavat asiat on hoidettu, yritys voidaan rekisteröidä ja aloittaa liiketoiminta.

Haluatko perustaa yrityksen?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.

Lataa maksuton opas

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.