Miten aloittaa uutena yrittäjänä?

Yrityksen aloittamiseen kuuluu sen kannattavuuden laskelmointi, viranomaisten kanssa toimiminen, budjetin laadinta, rahoituksen tai lainan hakeminen sekä velvollisuuksien hoitaminen ensimmäisten toimintakuukausien aikana. Samalla pohditaan omaa motivaatiota yrittämiseen, valmistaudutaan ensimmäisen vuoden koitoksiin ja kannattavan liiketoiminnan rakentamiseen. Katsastamme yrityksen perustamisen alkuvaiheeseen kuuluvia talousasioita sekä erilaisia yrittäjätarinoita, jotka voivat auttaa antamalla sopivia vertailukohtia ja kipinää yrittäjän antoisalle tielle.

Tuhat ja yksi yrittäjää

Yritystä harvoin perustetaan yhden yön ideoinnin perusteella. Idealamppu ja sinisen ruudun kajo on yleensä välkkynyt jo satoina unettomina öinä betoniviidakon tai pikkukylän ikkunoissa. Palkkatyön orjuuttavia rutiineja on ehkä usein tuskailtu keittiön pöydän ääressä kahvikuppi kädessä, piilotellen maksamatonta laskupinoa kumppanin silmiltä ja janoten salaa yrittämisen antamaa vapautta, joka antaisi jokaiselle perheenjäsenelle mahdollisuuden toteuttaa itseään parhaaksi kokemallaan tavalla.
Lehtiä ja nettiartikkeleita selattaessa tämä syvältä kumpuava tunne vain voimistuu. Menestystarinat pistävät perisuomalaisittain kateeksi, mutta toisaalta yrittäjähenkisinä kannustavat sekä antavat toivoa paremmasta huomisesta. ”Jos hänkin noin pienestä kykeni sen tekemään, niin kyllä minäkin – ja pistän vielä paremmaksi!” Muutama kirosana pärähtää vielä päälle kyytipojaksi tavallisen sijaan.On aika herättää muut ja pistää töpinäksi.
Pian Sisu ja Sisutar ovat täydessä touhussa pauhaamassa oman liikeideansa kimpussa. Työhön lähtevä naapuri ihmettelee aamutokkurassa mekkalointia, joka tavallisuudesta poiketen ei päätynytkään itkupotkuraivareihin, vaan riemun kiljahduksiin ja sekavaan elämöintiin.
Viinaakaan ei ole juotu. Ainakaan ei haise. ”Nyt on kyllä jotain pielessä, ovatko naapurit tulleet tyystin hulluiksi?” Kunnes vuoden parin päästä Sisu ja Sisutar karauttavat uudenkarhealla Mersulla pihasta pois asunnon myytyään. He siirtyvät kylän paremmalle puolelle kekkaloimmaan menestyvän yrityksen pohattoina.
Ulkoisesti menestyvän suuryrityksen kuutiolabyrintissa majailee puolestaan toisenlainen yrittäjänalku, joka on juuri saanut kuulla työtehtäviensä ulkoistamisesta. Työt ja titteli pysyvät samoina, mutta nyt töitä tehdään oman toiminimen tai yrityksen kautta. Työnantajan ollessa joustamaton työnkuvan suhteen tuntuu uran, tai jopa alan, vaihto entistä järkevämmältä vaihtoehdolta. Tekee mieli katsoa, riittävätkö rahkeet itsenäiseen yrittäjyyteen aivan muissa maisemissa.
Kauempana pohjoisessa pikkukaupungin kyläkauppias on kuollut. Etelä-Suomessa asuvat jälkeläiset miettivät nyt, miten perittyä perheyritystä jatketaan. Ilmassa sinkoaa kysymyksiä siitä, kuka lähtee johtoon vai pyöritetäänkö toimintaa jatkossa ulkopuolisten turvin. Miten pienen, mutta maineikkaan yrityksen perinteitä ja imagoa vaalitaan jatkossakin? Onko kenties aika laajentaa isompaan asutuskeskukseen?
Syitä yrittäjäksi ryhtymiseen on lukuisia. Haasteista huolimatta sen edut painavat aina vaakakupissa enemmän. Yrityksen omistaja luo ilmapiirin, työolot ja työprosessit juuri halutunlaiseksi sekä mukauttaa rutiininsa henkilökohtaiseen elämään ja ihmissuhteisiin sopivaksi.
Helppoa tämä kaikki ei aina tule olemaan, mutta onnistuessaan sitäkin palkitsevampaa . Yksinyrittäjänä vapautta on vieläkin enemmän päättää omista tekemisistään ja menemisistään – kunhan sovituista asioista pitää kiinni. Löydettyäsi oman, henkilökohtaisen menestystarinasi punaisen langan, loppu sujuu omalla painollaan – ja kovalla työllä.
Yrittäjän elämä ei ole aina leikkiä, joskus se on myös ruusuilla tanssimista.

Mikä on yrityksen tehtävä?

Yrityksen perustehtävä on määritelmän mukaan voiton tuottaminen sen omistajille ja lisäarvon tarjoaminen asiakkaille, tavalla tai toisella. Yksinkertaisesti sanottuna se tarkoittaa, että tulot kattavat menot ja ylimääräisellä osalla maksetaan mahdolliset osingot, omistajien palkat, kehitetään yritystä tai laitetaan säästöön pahan päivän varalle.
Voittoa tuottamaton yritys katoaa pian markkinoilta ja sen olemassaoloon on harvoin järkeviä perusteita. Poikkeuksen tähän voivat tehdä tietyn tyyppiset startup-yritykset, joissa innovaation jatkokehittely massamarkkinoille saattaa kestää vuosia tai palvelun ansaintamallia vasta mietitään miljoonien käyttäjien jo hyödyntäessä suosittua sovellusta ilmaiseksi.

Mistä yrityksen tulos koostuu?

Yksinkertaisimmillaan yritys saa tuloja asiakkaille myydyistä tuotteista tai palveluista. Yritys voi tehdä tuloa myös sijoittamalla, passiivisina pääomatuloina tai välillisesti tytäryhtiöiden kautta, jolloin se itse toimii vain hallinnollisena elimenä. Näissäkin tapauksissa jotain myydään halukkaille ostajille kussakin markkinassa, vaikka ne eivät muuten perinteistä yritystoimintaa muistutakaan.

Arvonlisävero

Tuloista maksetaan arvonlisäveroa, joka tilitetään suoraan valtiolle. Kuluttajille myydyissä tuotteissa tämä on laskettu hintaan mukaan. Yrityksille myytäessä arvonlisävero erotellaan laskutuksessa. Varmaa on, että verottaja vie aina oman osuutensa yrittäjän kukkarosta.

Myyntitulot

Tilikauden päättyessä lasketaan yrityksen myyntitulot yhteen, ja tämä kertoo liikevaihdon. Kun tämä jaetaan suoraan myytyjen artikkeleiden kesken, nähdään miten eri tuotteet ja palvelut menevät kaupaksi. Kannattavuutta tai yrityksen kuntoa se ei suoraan paljasta, sillä tavaroita voi myydä tappiollisesti esimerkiksi alennusmyynnissä.

Tuotantokustannukset

Tähän kuuluvat kaikki myytävien tuotteiden valmistukseen ja myyntiin liittyvät kustannukset, kuten palkat ja sosiaaliturvamaksut, raaka-ainekulut ja jalostaminen sekä tuotteiden kasaaminen myyntikuntoon. Päälle tulevat lisäksi tuotanto- ja liiketilojen kustannukset, kuten vuokrat, sähkölaskut, varastointi, kuljetuskulut, vakuutukset, sekä markkinointi ja mainonta.

Tilinpäätös

Vuosittain yrityksessä tehdään tilinpäätös, jossa verrataan liikevaihtoa ja tuotantokustannuksia. Kannattava yritys kykenee tuottamaan ja myymään palveluitaan niin, että ne kattavat näistä syntyneet kulut. Ylijäänyt osa on yrityksen voitto kyseisellä tilikaudella.
Erikoistapauksissa – kun kyse on esimerkiksi yritysryppään omaisuudensiirrosta tai tytäryhtiöiden uudelleenjärjestelystä – tilinpäätös voi olla tappiollinen, mutta yritys silti menestyksekäs. Joskus tappiollinen tulos kertoo suuresta investoinnista, jolle odotetaan lähes varmaa tuottoa. Se voi olla myös kirjanpidollinen keino välttää veroja lain sallimissa puitteissa tai muutoin tasata useasta yrityksestä koostuvan organisaation taseita.
Uuden pienyrittäjän tai ammatinharjoittajan tarvitsee vain harvoin miettiä näitä asioita kovin syvällisesti. Perusasioiden tuntemus riittää pitkälle. Apua ongelmakohtiin on saatavilla ammatilaisilta milloin tahansa.

Voitollinen vuosi

Yritys maksaa voitoistaan veroa valtiolle. Voitollisen tilikauden jälkeen mietitään seuraavan vuoden kasvutavoitteita. Lisäksi arvioidaan sitä, olisiko jonkun asian tekeminen toisin voinut tuoda vieläkin enemmän tulosta.
Jos voitto jäi kovin marginaaliseksi ja muodostui esimerkiksi muutamasta onnekkaasta isosta kaupasta, kannattaa puolsetaan pohtia olisiko myynnin volyymin lisääminen halpatuotteiden avulla pitkällä tähtäimellä parempi vaihtoehto.
Mikäli myyntiä taas on vaikeata lisätä kyseessä olevassa markkinassa, voi miettiä räätälöityjen palvelupakettien tuottamista. Näin on mahdollista hilata yrityksen profiilia, ja samalla hintatasoa, ylöspäin.
Itsenäisillä ammatinharjoittajilla on hyvät lähtökohdat hintojen muokkaamiseen ja korottamiseen, sillä he myyvät jatkuvasti kehittyvää ammattitaitoaan.
Päivittäistaravakauppias tai peruspalveluita tuottava liikkeenomistaja joutuu sen sijaan seuraamaan hinnoittelussaan markkinoita ja muiden, samalle asiakaskohderyhmälle myyvien, yritysten hintatasoa.

Tappiollinen vuosi

Tappiollinen yritys joutuu miettimään, missä tökkii. Tällöin liikevaihto on jäänyt tuotantokustannusten alle syystä tai toisesta. Syyt huonoon vuoteen voivat olla tehottomassa tuotannossa, turhissa kuluissa, liian kalliissa myyntipaikassa tai huonossa markkinoinnissa.
Joskus yrityksestä tai yrittäjästä itsestään riippumattomat tekijät ovat asettaneet kapuloita rattaisiin. Maailma muuttuu. Yritysten on muututtava sen mukana. Työvälineet kehittyvät, toimintamallit sekä asiakkaiden tarpeet lisääntyvät. Lisäksi uudet ilmiöt tai teknologia voivat tehdä kokonaisia toimialoja tarpeettomiksi ja synnyttää uuden markkinan.
Yleinen taloustilanne on tavallisin ulkoinen paine, joka pakottaa monia yrityksiä irtisanomaan tai lomauttamaan henkilöstöä. Korjaustoimenpiteiden epäonnistuessa toistuvasti yritys voi pahimmassa tapauksessa ajautua vararikkoon, eli tehdä konkurssin. Tällöin yrityksen toiminta lopetetaan.

Voittojen hyödyntäminen

Verojen maksun jälkeen jäljelle jäävästä tuotosta maksetaan mahdollisten aiempien päätösten mukaiset osingot osakkeenomistajille sekä muut bonukset yrityksen omistajille ja työntekijöille. Loput rahat voidaan säästää tai sijoittaa yritystoiminnan kehittämiseen.
Menestyvän pienyrityksen omistaja saattaa hämmästellä tilikauden tulostaan entiseen palkkatyöhönsä verrattuna. Suuri tilipussi on hämäävää. Kasvava yritys tarvitsee investointeja, toiminnan kehittämistä sekä varautumista tulevaan. Alkuvuonna tuhlatuille rahoille voi hyvinkin olla käyttöä myöhemmin vuoden aikana, kun hyvä sijoituskohde tulee eteen. Vanha sanonta, ”Ei ne suuret tulot, vaan ne pienet menot”, on syytä pitää mielessä niin uutena kuin vakiintuneenakin yrittäjänä.
Tuotantoyrityksissä hyviä investointikohteita ovat työtilojen päivittäminen, uusien työkoneiden hankinta tai olemassaolevien korjaus sekä työntekijöiden olojen parantaminen, joka auttaa kohentamaan työyhteisön henkeä. Yritys voi investoida myös laadukkaampiin materiaaleihin ja laajentaa tätä kautta tarjottuja palveluitaan uusille kohderyhmille.
Pienyrityksissä on usein tapana juhlistaa hyvää tulosta työntekijöiden kanssa yhteisellä illanvietolla tai muulla hauskalla tapahtumalla, josta saa virtaa uuteen vuoteen. Vaihtoehtoisesti voi jakaa vuosibonuksen tai antaa työntekijöille ylimääräistä lomaa hyvin tehdystä työstä. Asiantuntijapalveluita myyvät hyritykset voivat sijoittaa koulutukseen ja ammattitaitoonsa sekä tarvittavien sertifikaattien päivittämiseen.
Liiketoimintaa pyörittävät yrittäjät sen sijaan remontoivat liiketilojaan, sisustavat niitä entistä houkuttelevammiksi, panostavat mainontaan ja markkinointiin sekä tarpeen vaatiessa palkkaavat lisää henkilöstöä.

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.