Miten arvioin yritykseni voimavaroja?

Yrityksen voimavaroihin kuuluvat niin henkiset kuin taloudellisetkin resurssit. Liikeidea on osa aineettomia voimavaroja, joita arvioidaan ennen yrityksen perustamista. Hyvä lähtökohta onkin kysyä itseltään: mikä tekee minusta hyvän yrittäjän? Hyviä vastauksia ovat omat vahvuudet ja yrittäjyyttä tukevat luonteenpiirteet. Listattujen asioiden pohjalta voi myöhemmin hahmotella liiketoimintasuunnitelman johdon tiivistelmää. Se kertoo, millä henkisillä voimavaroilla ja resursseilla valittua markkinaa lähdetään valloittamaan.

Yrittäjän jaksaminen – oletko valmis yrittäjän uraan loppuelämäsi ajaksi?

Monet yrittäjäksi ryhtyneet, myös alussa epäröivät ja takaiskuja kokeneet, jäävät onnellisina sille tielle. Yrittämisestä tulee vuosien saatossa elämäntapa. Paluuta palkkatyöntekijän rutiineihin ei osaisi enää kuvitellakaan. Vapauden mukana usein tuleva kova työtahti ja vastuu eivät kuitenkaan sovi kaikille. Ne, jotka niistä nauttivat, poimivat myös parhaimman sadon.

Ennen yrityksen perustamista on syytä miettiä syitä sille, miksi haluat yrittäjäksi. Yksittäisiä projekteja valituille asiakkaille toteuttava freelancer tai itsenäinen ammattilainen tekee keikkatöitä loppuelämänsä joko pää- tai sivutoimisesti. Lähikauppaa pyörittävä tienaa elantonsa tasaisesti eläkepäiville asti. Luovan alan ammattilainen saattaa alun pienipalkkaisten töiden jälkeen ponnistaa kansainväliselle uralle. Mahdollisuuksia yrittämiseen ja siinä menestymiseen on yhtä monta kuin tekijöitäkin.

Jos kyseessä on täysin uusi liikeidea, on syytä varautua henkisesti ainakin kolmen vuoden rupeamaan. Yleisesti ottaen idean toimivuuden sekä yrittäjän henkisen ja fyysisen kapasiteetin tulisi selvitä siinä ajassa. Ensimmäinen vuosi pusketaan läpi vaikka harmaan kiven. Toinen vuosi toimitaan virheistä viisaampana ja edelleen optimismia täynnä – sikäli kuin kassassa riittää varoja toiminnan kannatteluun. Kolmas vuosi näyttää yrityksen todellisen kilpailu- ja kasvukyvyn.

Yrittäjän tärkein voimavara on luja tahto

Luja tahto on yrittäjyyden kulmakivi. Määrätietoisuus ja tahdonvoima auttavat eteenpäin kiperienkin tilanteiden läpi. Yritys muodostaa vakiintuneita tapoja toimia ja siksi onkin tärkeää kiinnittää ensimmäisinä vuosina huomiota rutiineihin ja siihen, miten niitä kehitetään.

Alussa mukaan poimittu huono toimintatapa saattaa myöhemmin olla niin syvällä yrityksen kulttuurissa ja prosesseissa, ettei sitä voi muuttaa tai poistaa ilman merkittävää organisaatiomuutosta. Sivuhuomiona mainittakoon, että tämä on myös suurin yksittäinen syy sille, miksi yritysvalmentajilla ja ulkopuolisilla konsulteilla riittää töitä sekä nyt että jatkossakin.

Itseään ei silti tule ruoskia syyttä. Joskus markkinat eivät ole suotuisat kenellekään ja paraskin johtaja epäonnistuu välillä. Tämä on vain hyväksyttävä normaalina osana yrittäjyyttä, joka opettaa ja kannustaa yrittämään ensi kerralla vieläkin enemmän. Systemaattinen suunnittelu ja menneen rehellinen läpivalaisu auttavat korjaamaan kurssin jälleen oikeaksi.

Ensimmäisen yrityksensä perustavalla on firman koosta riippumatta suuri vastuu harteillaan. Pieninkin päätös, vaikkapa yrityksen taloudenhallinnan palveluita ostettaessa, voi vaikuttaa yrityksen käytännön asioiden hoitoon vuosiksi eteenpäin. Asioiden tutkiminen pintaa syvemmältä muiden yrittäjien kokemuksiin tutustumalla ja varovaisen uteliaana pysymällä voi auttaa välttämään karikot.

Yhteistyökumppaneiden valinta on ensiarvoisen tärkeää voimavaroja kartoitettaessa. Erityisesti digitaalisessa ympäristössä toimivat yrittäjät ovat pilvipalveluiden ja ulkoisten toimijoiden armoilla. Palvelusta toiseen siirtyminen saattaa olla vaivalloista ja aikaa vievää. Hyvin tehdyt valinnat säästävät aikaa ja vapauttavat stressittömään työntekoon.

Onko osaamisesi ja ammattitaitosi oikealla tasolla?

Jos lähdet myymään ammattitaitoasi asiantuntijana, esimerkiksi yritysvalmentajana, graafikkona tai koodaajana, on hyvä kartoittaa se, missä olet markkinaan nähden. Palkkatöiden kautta toteutetut projektit on toteutettu yrityksen voimavaroin. Freelancer joutuu ottamaan lisää vastuuta ja opettelemaan uusia työtehtäviä. Pysyäkseen jatkossakin kartalla voi edessä olla kouluun tai kursseille ilmoittautuminen. 

Mikä tekee liikeideastani menestyvän?

Liiketoimintasuunnitelmaa laadittaessa tehdään luettelo menestystekijöistä tarpeellisella tarkkuudella ja laajuudella. Menestykseen auttavia vahvuuksia voi käydä läpi jo SWOT-analyysissa. Toiminnan tukipilarien listaan kuuluvat omien voimavarojen lisäksi tarjottavat tuotteet ja palvelut sekä ennen kaikkea se, mikä tekee tuotteista haluttuja valitulla markkinapaikalla ja omassa kohderyhmässään. 

Muita menestystekijöitä voivat olla alhaiset kustannukset kilpailijoihin nähden uusi keskustelua herättävä innovaatio tai erityisen hyvin brändätty trendituote, jota lähdetään myymään oman somenäkyvyyden varaan rakennetun brändin myötä.

Käännä heikkoudet vahvuuksiksi

Yrityksen voimavarojen kartoittamisen tarkoituksena on antaa eväät käytännön toimille. Tässä yhteydessä liikeidean vahvuuksia ja heikkouksia kartoittamalla saadaan kattava yleiskuva toimintaedellytyksistä niin yrittäjän henkisten voimavarojen kuin ulkopuolisten tekijöidenkin osalta. Ne listataan eri muodoissaan liiketoimintasuunnitelmaan. Siihen voi pyytää ulkopuolisen tahon arvion, esimerkiksi ilmaisesta yritysneuvonnasta.

Yritystoiminnan vahvuuksien ja heikkouksien arviointia helpottavia vinkkejä:

  • Suomessa on saatavilla valtion rahoittamaa maksutonta yritysneuvontaa, joka on kaikille avointa. Ensimmäistä yritystään perustavan kannattaakin hyödyntää palvelua. Sieltä saat ajankohtaista tietoa, vinkkejä sekä rehellisen alustavan arvion liikeideastasi.
  • Käytä arviointiin yritysanalyysiä, esimerkiksi SWOT-mallia (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analyysin avulla yrityksen toimintaan vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset tekijät voidaan hahmottaa nopeasti, ja sen pohjalta työstetään niin liiketoimintasuunnitelmaa kuin tarkempaa strategiaakin.
  • Käy läpi ulkopuolelta tulevia uhkia ja mahdollisuuksia, jotka voivat vaikuttaa sisäisiin vahvuuksiin ja heikkouksiin.
  • Listaa tarvittavat, saatavilla olevat taloudelliset resurssit sekä rahoituksen tarve.
  • Jos suunniteltu budjetti ja tiedossa oleva potentiaalinen rahoitus eivät anna myöden, on syytä karsia liikeideaa tai hioa sitä vaatimattomammaksi.
  • Listaa myös henkilökohtaiset heikkoutesi ja vahvuutesi – varsinkin, jos olet yrittämässä itsenäisesti. Pk-yrityksessä on osaltaan syytä käydä läpi omistajien välisiä rooleja ja ottaa huomioon myös henkilökemiat. Raha muuttaa ihmisiä.

Vaikka yrittäjän ja uuden yritysidean heikkouksien sekä vahvuuksien listaaminen on tärkeää toiminnan analysoinnin kannalta, tähän ei kannata sokeasti tuijottaa. Yritys elää aina valitun toimintaympäristön ja markkinan puitteissa. Liikeideaa, sekä sen vahvuuksia ja heikkouksia, on tärkeää tarkastella ulkopuolisen silmin – esimerkiksi kilpailevien yritysten näkökulmasta, mentorin kanssa, asiakkaiden asemasta. Lopuksi mieti, miten heikkoudet käännetään vahvuudeksi ja visioi miltä yritystoiminta näyttää tulevaisuudessa, jos halutut asiat toteutuvat.

Haluatko perustaa yrityksen?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.

Lataa maksuton opas

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.