Miten aloitan freelancerina?

Yhä useampi palkkatyöhön kyllästynyt tekee töitä freelancerina, joko sivutoimisesti tai vakituista työtä etsiessään. Moni myös jää tälle tielleen huomatessaan itsenäisen yrittäjyyden hyödyt satunnaisesta epävarmuudesta huolimatta. Tärkeimpinä tekijöinä nousevat esiin vapaus valita omat työtehtävänsä, työaikansa ja työtahtinsa. Asiantunteva, ahkera toimija voi tienata myös mukavasti, joskus jopa vaurastua, ainakin, jos palaset osuvat kohdilleen. Annamme käytännön vinkkejä freelancerin uralle ja siihen, miten oman toiminnan saa helpoiten alkuun.

Haluatko toteuttaa itseäsi omilla ehdoillasi?

Kaipaatko lisätuloja päätoimen sivussa? Onko mielessäsi alanvaihto? Kiinnostaako sinua täysipainoinen yrittäjyys, mutta kehittelet vasta liikeideaa? Haluatko toteuttaa itseäsi omilla ehdoillasi? Jos vastaus johonkin edellä esitetyistä kysymyksistä on ”kyllä”, freelancerius saattaa olla sinulle sopiva tapa työskennellä.

Tyypillinen freelancer tekee töitä kuitenkin toiminimen alla tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana ilman eri rekisteröintiä. Tienestejä hän saa tekemällä töitä eri tahoille – yleensä yrityksille, jotka eivät kykene tai halua palkata uutta työvoimaa. Freelanceriuden etuina ovat joustavuus, edullisuus (hyvä hinta-laatu -suhde) ja usein yrityksen omia työntekijöitä korkeampi työteho lyhyellä aikavälillä.

Vaikka freelancerina toimiminen mielletään enemmänkin ammatilliseksi valinnaksi, sitä voi silti hyvin pitää yrittämisen kevyempänä muotona (ns. ”kevytyrittäjyys”). Myös freelancer voi toimia osakeyhtiön kautta. Tällöin kyse on lähinnä siitä, miten oman toimenkuvansa haluaa määrittää.

Moni yksityisyrittäjä toimii kuin freelancer, vaikkei tällä tittelillä itseään koskaan nimittäisikään. Vastaavasti freelanceriksi itsensä mieltävällä yksilöllä, esimerkiksi osuuskunnan kautta kokopäiväisesti työskentelevällä, voi olla paljon päätoimiseen yrittämiseen vaadittuja luonteenpiirteitä.

Oletko päivätöissä ja haluat freelanceriksi? Aloita maltilla.

Jos olet edelleen päivätöissä, freelancerin töitä kannattaa ottaa sivussa vähitellen. Alussa tekemäsi töiden laatu on määrää tärkeämpi. Tämä tarkoittaa ensisijaisesti toteuttamasi työtehtävän lopputulosta, oli se sitten käden taitoja tai luovuutta vaativa digityö. Aloitteleva freelancer joutuu yleensä ottamaan vastaan niitä tehtäviä, joihin tuntemattomana tekijänä pääsee käsiksi. Nirsoiluun on harvoin varaa.

Muutaman ison asiakkaan varaan ei kannata uraa rakentaa. Asiakkuuksia tulisi olla tarpeeksi, jotta kokopäiväinen työskentely – tai ainakin itsensä elättäminen – on turvattu, vaikka muutama asiakas lopettaisikin yhteistyön syystä tai toisesta. Uusia töitä tulisi saada säännöllisesti ainakin vuoden, parin välein. Näin oma rytmi freelancerina löytyy sekä kyvyt muuttuvassa markkinassa tulevat testattua.

Oman osaamisen jatkuva myynti ja itsensä kehuminen voi perisuomalaiselle työläiselle tuntua hieman oudolta. Tähän on kuitenkin totuttauduttava freelancerina. Jokainen uusi asiakkuus on alussa kuin työhaastattelu, jossa joudutaan nopeasti vakuuttamaan asiakas omista kyvyistään, usein kymmeniin muihin tarjokkaisiin verrattuna. Pelkällä hinnalla kilpaileva ei pärjää pitkään. Pöytään on tuotava ainakin työhalukkuus ja oma persoona, jonka myötä asiakas kokee saavansa maksamalleen summalle enemmän vastinetta.

Verkostoidu ajoissa

Verkostoituminen on tärkeää freelancerille lähestulkoon alasta riippumatta. Pelkästään oman osaamisen varassa voi vain harvoin lähteä tekemään tuottavaa työtä ja kasvattamaan tienestejään. Kevytyrittäjille ja freelancereille järjestetään säännöllisesti tapahtumia, joista saa helpoimmin tietoa yritysfoorumien ja sosiaalisen median ryhmien kautta.

Verkostoitumista voi tapahtua myös koulutuksen, kurssien tai seminaarien yhteydessä sekä pienyrittäjien kekkereissä. Myös perinteisille yrittäjille suunnatuille messuille ja tapahtumiin voi hyvin lähteä, vaikka tekisikin puhtaasti töitä freelancerina. Yrittämisen perusperiaatteet ovat samat pienestä isoon toimijaan: tuotteista osaamisesi hyvin, markkinoi ja myy tuotettasi tehokkaasti sekä anna selkeää lisäarvoa asiakkaillesi. Yhteistä on myös tahtotila toteuttaa visiotaan omilla ehdoillaan.

Suositukset tyytyväisiltä asiakkailta ovat freelancerin tärkein käyntikortti

Yksinkertaisetkin tehtävät voi tehdä ammattiylpeydellä ja nöyristelemättä. Positiivinen, tarkkuuteen pohjautuva asenne työtehtävästä ja sen näennäisestä tärkeydestä riippumatta, heijastelee hyvää pitkälle tulevaan toiminnan vihdoin laajetessa.

Freelancerille olennaiset suositukset ja kommentit tyytyväisiltä asiakkailta ovat kullanarvoisia. Hyvä sana oikealta taholta painaa yllättävän paljon vaakakupissa, kun taistelee samasta projektista muutoin samantasoisen toimijan kanssa.

Harkittu ulkoistaminen vapauttaa tuottavaan työhön

Alkuvaiheessa ei sivussa tehtävien investointientarvitse olla suuria. Ne kannattaa keskittää asioihin, jotka säästävät omaa aikaa. Päivätöitä tekevän aika on kortilla jo muutenkin. Tähän päälle tulevat omat harrastukset, sosiaalinen elämä ja muut arjen asiat. Tilanteesi kiinnostaa asiakkaita vain harvoin. Heille on tärkeintä , että sovitut tehtävät tehdään ajallaan annettujen tavoitteiden mukaan.

Freelancerin arkea helpottamaan on tarjolla useita online-palveluja, joita kannattaa tarpeen mukaan hyödyntää. Pieni investointi, esimerkiksi pienyrittäjille tarkoitettuun laskutuspalveluun ja budjetin seurantaa helpottavaan sovellukseen, säästää aikaa, pitää huolen säntillisestä talousasioiden hoidosta sekä antaa asiakkaille ammattimaisen kuvan(lisäten näin myyntiä). Hyvin harkittu ulkoistaminen tuo freelancerille mielenrauhaa sekä mahdollisuuden keskittyä oman tietotaidonja kokemuksen kerryttämiseen.

Kannattaako uuden freelancerin tehdä ilmaista työtä?

Erityisesti luovalla alalla toimiva, ensimmäistä maksavaa asiakastaan etsivä freelancer(esim. valokuvaajat, graafikot, verkkosivujen suunnittelijat, muusikot) tekee usein projekteja pelkästään portfolionsa päivittämiseksi ja suosituksia kerätäkseen. Jos toimiala on kovin kilpailtu, on täysin tuntemattoman tekijän hyväksyttävä ilmainen työ ainakin väliaikaisesti. Tämä tapahtuu ensimmäisten maksavien asiakkaiden kohdalla vähintäänkin välillisesti – laskuttamattomien työtuntien muodossa.

Silloin, kun neuvotteluvälineitä suositusten muodossa on vähän, nousevat kilpailuvalteiksi freelancerin työmoraali sekä kyky joustaa asiakkaan toiveiden mukaan. Osa asiakkaista hyödyntää tätä näyttämisenhalua armotta etsiessään halvinta mahdollista tekijää. Tuntosarvien tuleekin olla koholla joka vaiheessa. Joskus tappiot on vain nieltävä ja uhrattava omaa aikaa asiakkaan miellyttämiseksi, jotta maine ei pääse heti alussa kärsimään.

Ilmainen työ ei elätä. Jos kuitenkin päätät sitoutua johonkin pidempään projektiin veloituksetta, kannattaa valita tämä tehtävä oman intohimon, työn tuomien kontaktien, muiden etujen tai uuden oppimismahdollisuudenperusteella. Tällaisessa tapauksessa voi ilmaiseen työhön freelancerina suhtautua kuin palkattomana harjoittelijana toimimiseen.

Tavoitteiden asettaminen

Pelkkä vapauden ylläpitäminen työtehtävien valinnan tai elämäntapojen suhteen ei ole riittävä tavoite freelancerillekaan. Tämä on peruslähtökohta, jonka pohjalle kevytyrittäjyys rakentuu.
Perimmäinen tavoite voi olla taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen. Tähän kuitenkin freelancer pystyy vain harvoin. Tässä tapauksessa voisi olla hyödyllisempää pyrkiä tarpeeksi suuren pesämunan kerryttämiseen sekä oman liikeideanhiomiseen toteutettavaan muotoon. Tämän pohjalta voi perustaa osakeyhtiön sekä hakea toimintaan rahoitusta.

Ilman hyvin määriteltyjä tavoitteita on edistyminen missä tahansa tehtävässä tai toimintaympäristössä käytännössä mahdotonta. Tavoitteiden listaamisessa tulisi pitää järki kädessä niin käytetyn ajan kuin resurssienkin suhteen.

Liian kauas tulevaisuuteen asetetut tavoitteet motivoivat huonosti itsenäisen toiminnan alussa. Liian epämääräisesti kuvattujen tavoitteiden saavuttamista on vaikea juhlia tai niiden epäonnistumisista oppia. Freelanceria parhaiten eteenpäin vievät tavoitteet ovat alussa lyhyen tähtäimen konkreettisia toimia, jotka jollain lailla luovat perustaa omalle uralle.

Hyviä tavoitteita aloittavalle freelancerille

  • Omien verkkosivujen avaaminen
  • Väliaikaista työvoimaa välittävään palveluun rekisteröityminen sekä myyvän profiilin luominen
  • Näkyvyyden päivittäminen sosiaalisessa mediassa freelancerin/yrittäjän ominaisuudessa
  • Markkinointi- ja myyntisuunnitelman teko
  • Ensimmäisen asiakkaan saaminen ja tehtävän onnistunut läpivienti
  • Rahallinen tavoite: Kokonaistienestien rajapyykki sekä kuukausittainen tulo
  • Omaan asiantuntemukseen liittyvän sertifikaatin tai muun todistuksen hankkiminen kouluttautumalla tai kursseja käymällä
  • Verkostointitapahtumaan osallistuminen ainakin yhden kontaktin hankkiminen

Jos omat visiot ovat tärkeitä, mutta tuntuvat vaikeilta saavuttaa, ne kannattaa jakaa pienempiin osiin. Näin motivaatiota pidetään yllä luonnollisesti, kun pieniä voittoja saadaan poimittua plakkariin päivittäin. Asioiden rehellinen, tarkka ylöskirjaaminen helpottaa oman työn arvon määrittelyä. Lisäksi se edesauttaa toimivan arkirutiinin syntymistä.

Freelanceria koskevat tuet ja taloudelliset edut

Asiansa osaava freelancer tienaa elantonsa siinä kuin palkkatyöläinenkin – joskus jopa huomattavasti paremmin. Tämä pätee ainakin silloin, jos oma tietotaito oikeuttaa asiantuntijan palkkoja vastaavalle tasolle. Käytännössä edellytyksenä poikkeuksellisen hyviin tienesteihin on usea hyvin maksava samanaikainen asiakas ja projekti.

Jos olet palkkatöissä, hoituvat terveydenhuolto, eläkemaksut ja työyhteisön tuki puolestasi. Kun siirryt täysiaikaisesti freelanceriksi, taloudellisen potentiaalin kääntöpuolella on monien tukien ja etuuksien poistuminen.

Joudut itse selviämään niin sairauksien aiheuttamista katkoksista työntekoon, eläkkeen maksusta, lomarahojen säästämisestä, työvälineiden hankinnasta ja päivittämisestä sekä monesta muusta työnantajan vastuulla olevasta asiasta. Taloudelliset velvoitteet saa kuitenkin useimmiten hoidettua ilman suurta stressiä hyvän suunnittelun ja realistisesti laaditun budjetin avulla.

Vertaa Holvia perinteisiin yritystileihin

Yritystilien vertailu voi olla vaikeaa – toisissa on kiinteä hinta ja toisissa mukaan tulee tapahtumakohtaisia kuluja. Vertailimme tilejä puolestasi!

Yritystilivertailuun

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.