Mitä yrittäjyys on?

Kaikki ovat yrittäjiä jossain muodossa. Jokainen pyrkii omassa elämässään tekemään siitä parhaan mahdollisen annettujen resurssien puitteissa. Kohtaamme elämämme aikana monia haasteita, joiden kautta kasvamme ihmisinä. Pettymykset opettavat vastaavasti välttämään virheitä tai hyväksymään asioita, joita ei voi muuttaa. Maailma ympärillämme on täynnä vaaroja, mutta myös mahdollisuuksia. Esteet joko ylitämme nokkeluudellamme tai läpäisemme tahdonvoimallamme. Yrittäminen on tämän kaiken jalostettu muoto, jossa yrittäjän omat päätökset vaikuttavat suoraan hänen omaan elantoonsa.

Jokainen voi olla yrittäjä

Käytämme päivittäin kymmenien eri yritysten palveluita ruokaostoksista ravintolassa käyntiin ja älypuhelimen käytöstä elokuvien katseluun. Ilman yrittämistä ja vapaita markkinoita ei modernia maailmaa, huipputeknologiaa eikä erityisesti Pohjoismaiden korkeaa elämänlaatua olisi olemassa nykyisessä muodossaan. Voidaan siis sanoa, että yrittäminen pyörittää maailmaa.

Yleisesti ottaen yrittäjyyteen suhtaudutaan positiivisesti. Joku, joka ei itse ole koskaan yrittänyt, eikä tunne ketään yrittäjää henkilökohtaisesti, saattaa suhtautua siihen neutraalisti. Hän nauttii elämästään, käy palkkatöissä antaen panoksensa työntekijänä yrityksen tarpeisiin, nauttii vapaa-ajalla perhe-elämästä, kavereiden seurasta ja maailmanmenon seuraamisesta.

Yrittämisen tuhannet tarinat

Pintapuolinen kokemus yrittämisestä, esimerkiksi sukulaisen tai tutun kautta, vaikuttaa monella tavalla. Saatamme kadehtia heille kertyvää varallisuutta sekä sen tuomaa vapautta. Toisaalta kauhistelemme pitkiä työpäiviä, alituista verojen maksua sekä valtavaa laskupinoa. Yrittämiseen liittyy toki paljon työtä ja piilossa olevaa pientä puuhaa, joka ei ulkopuoliselle heti avaudu. Muutama utelias sielu sen sijaan ei pieniä säikähdä ja alkaa hautoa oman yrityksen perustamista.

Parhaimmillaan yrittäminen vapauttaa tekemään työtä aidosti omilla ehdoilla. Erityisen onnekkaita ovat ne, jotka pystyvät yhdistämään oman rakkaan harrastuksensa sekä intohimon yrittämistä kohtaan. Menestyksenhimoiset sarjayrittäjät taas poimivat sulkia hattuunsa kasvattamalla toimivan liikeidean toisensa perään ja myymällä ne eteenpäin, kun aika on tälle otollinen. Yrittämisen muotoja on yhtä monta kuin yrittäjääkin.

Niillä, joilla on omakohtaisia kokemuksia yrittämisestä, voi olla siitä joko positiivinen tai negatiivinen kuva. Heidän näkemyksensä voi olla hyvin värittynyt. Hyvänä nyrkkisääntönä on, että yksittäiseen yrittäjän tarinaan ei kannata liikaa takertua omaa liikeideaansa miettiessään. Jokaisen yksilökohtaiset resurssit, markkina-alue, toimiala ja muut piilossa olevat ominaisuudet määräävät sen, minkälainen yrityksen kehityskaari tulee lopulta olemaan. Menestyjät nostetaan näyttävästi jalustalle. Häviäjät puolestaan katoavat pöytälaatikkoihin.

Takaiskut kuuluvat yrittämiseen. Niitä ei kuitenkaan tarvitse pelätä, vaan ottaa vastaan aivan kuin atleetti tekee urheilukentällä. Ne tekevät myös onnistumisista entistä makeampia ja jokaisesta eurosta entistä arvokkaamman. Ilmainen lounas tai lottovoitto on toki monen unelma, ja sellaisen saatuaan humu maittaa ainakin hetken. Omalla yrittämisellä tienattu ateria vastaavasti maittaa joka ikinen päivä.

Kun vihdoin pääsee juhlapöytään, jonka antimet on itse poiminut ja saa tarjota tästä menestyksestään sekä läheisilleen että takaisin maailmalle – silloin yrittämisen todellinen riemu avautuu. Kyse ei ole pelkästään rikkauksien haalimisesta tai vapaudesta tehdä asioita omalla, parhaaksi näkemällään tavalla. Kyse on ennen kaikkea yhteisen hyvän rakentamisesta omien resurssien ja kykyjen puitteissa. Pieninkin, sinnikkäästi puurtava, yrittäjä on ympäristölleen tärkeä voimavara, jota ilman yhteiskunnan rattaat eivät yksinkertaisesti jatkaisi pyörimistään.

Yrittämisen hienous ja vetovoima piileekin haasteista huolimatta, tai juuri niiden vuoksi, mahdollisuudessa yrittää aina uudestaan. Liikeideaa voi hioa, markkinoiden muuttuessa ja uuden, vastaanotetun tiedon valossa, entistä tehokkaammaksi. Yrittäjä voi lisäksi kouluttautua yrittämisen ohessa vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja niin edelleen. Mahdollisuuksia toteuttaa itseään yrittäjänä on yhtä paljon kuin on yrittäjiäkin.

Yrittämisen yleisin muoto – tarpeen tyydyttäminen

Yrittäjyys on ihmisestä itsestään lähtevää tahtoa toimia markkinoilla roolissa, joka tähtää tuottavaan liiketoimintaan. Tämä voi tapahtua vastaamalla markkinoilla jo olemassaolevaan tarpeeseen, esimerkiksi päivittäistavarapuolella tai tarpeellisia palveluita tarjoamalla. Toisaalta yrittäjyys voi olla tapa rakentaa omaa elämäänsä haluamaansa muottiin valitsemalla itselleen sopivimmat työtehtävät tarjolla olevasta paletista.

Perinteinen elinkeinonharjoittaminen ja yksityisyrittäminen kuuluvat perusyrittämisen kategoriaan. Ne saatetaan alkuun yleensä pankista saatavan yrityslainan sekä starttirahan turvin. Tämän kaltaisille yrityksille on yhteistä hyvin tunnettu toimiala ja markkina, jonka mahdollisuudet, katteet sekä hyväksi havaitut toimintamallit ovat jo pitkälle tiedossa.

Tyypillisiä perustarpeita tyydyttäviä yrityksiä ovat esimerkiksi päivittäistavaroiden kauppa, ravintolan tai baarin pyörittäminen, parturipalvelut, kosmetologi tai vaikkapa freelance-kääntäjä, joka haluaa laajentaa toimintamahdollisuuksiaan perustamalla oman yrityksen .

Innovaatioyrittäminen rohkeille tekijöille

Ennennäkemättömän innovaation luominen synnyttää samalla uuden tarpeen ja markkinan, jota ei ole aiemmin ollut olemassakaan. Vaihtoehtoisesti saatetaan ratkaista jonkin kuluttajaryhmän ongelma tarjoamalla siihen uniikki ratkaisu tai yksinkertaisesti konsepti, joka on toteutettu kilpailijoita paremmin.

Innovaatioyrityksiin kuuluvat erityisesti yrityshautomoista nousevat, korkean teknologian startup-yritykset tai muutoin pitkäjänteisellä tuotekehityksellä paikkansa löytäneet toimijat. Vastaperustettujen yritysten liiketoimintaa ja kehitystyötä rahoitetaan yrityslainan lisäksi yksityisrahoittajien turvin. Mahdollisuudet ovat suuremmat, mutta niin ovat myös riskit.

Tyypillisiä startup-yrityksiä ovat esimerkiksi suositut kännykkäsovellukset, joiden avulla ihmiset voivat vastaanottaa ja tehdä keikkatyötä palkkatyönsä ohessa. Mainio esimerkki pitkäjänteisestä innovoinnista on puolestaan Holvi, joka ratkaisee omalta osaltaan kevytyrittäjän tai vakiintuneen toimijan taloudenhoitoon liittyviä päivittäisiä kysymyksiä vapauttaen näin itsenäisen yrittäjän kaikkein olennaisimpaan – laadukkaasen ja tehokkaaseen asiakkaiden palveluun.

Mitä yrittämiseen vaaditaan?

Yrittäminen lähtee tahdosta luoda uutta sekä vastata valitun markkinan tarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti ja houkuttelevasti. Yrittämiseen kuuluu läheisesti vastuun ottaminen, tehokkuus ja joustavuus asioiden hoidossa sekä yrityksen kannattavuuden ylläpito ja eteenpäin vieminen.

Yrittämiseen vaaditaan ennen kaikkea rautaista tahtoa, peräänantamattomuutta ja pitkäjänteisyyttä. Hutiloimalla yrittäjä ei pärjää pitkälle. Hulluinkin liikeidea vaatii alleen toimivan ja rasvatun koneiston, jotta luovuus ei takerru byrokratiaan, maksamattomiin laskuihin tai muuhun huolimattomuuteen.

Ihmisen omat luonteenpiirteet vaikuttavat eniten siihen, onko yrittäminen kannattava ratkaisu vai ei. Esimerkiksi palvelusektorilla työskentelevä hyvä, tunnollinen palkkatyöläinen, joka ei halua missään nimessä ottaa töitä kotiin tai stressata työasioista vapaa-ajallaan, ei välttämättä sovellu yrittäjäksi.

Useat esimerkiksi kauneusalalla, kouluttajana tai tuntipalkkaisena konsulttina työskentelevät elinkeinonharjoittajat kykenevät kuitenkin selkeästi erottelemaan arjen ja työn vapaa-ajastaan. Tämä kaikki vaatii kuitenkin kurinalaisuutta ja itsetuntemusta. Kaikkeen ei tarvitse, eikä kannata, lähteä mukaan. Näin todellisia helmiä löydettäessä riittää aikaa ja resursseja niiden poimimiseen ja jatkojalostamiseen.

Yrittäminen on unelmien toteuttamista omilla ehdoilla

Kaikkein hienoimmillaan yrittäjä pääsee toteuttamaan omat unelmansa, liittyivätpä ne sitten itse liikeideaan tai johonkin henkilökohtaiseen projektiin. Pitkällä aikavälillä yrittäminen antaa tähän taloudelliset resurssit. Intohimo omaa alaa ja tekemistä kohtaan kantaa pitkälle. Jos rakastaa omaa työtään, tai vähintäänkin nauttii oman kätensä jäljestä, ja haluaa täyttää tarpeen markkinoilla, silloin yrittäminen maistuu.

Suuret unelmat eivät muutu todellisuudeksi yhdessä yössä, vaikka onnenkantamoisiakin tarvitaan. Niin sanotut yhden yön menestystarinat pitävät sisällään tuhansia valvottuja öitä, epäonnistumisia, sinnikästä puurtamista, treenausta, koulutusta, harjoittelua ja liikekonseptien hiomista – ennen kuin kaikki loksahtaa paikoilleen. Yritys ei synny tyhjästä. Se lähtee yrittäjän tahdosta laittaa itsensä likoon sekä asiakkaiden tahdosta tukea juuri tätä yritystä ja yrittäjää kaupallisesti tai muuta kautta epäsuorasti.

Vaikka varsinkin yksin yrittävä voi määrätä työtahtinsa hyvinkin vapaasti, tavoitteita luovat kuitenkin haluttu elintaso ja asiakkaiden toiveet. Uusi yrittäjä on onneksi intoa täynnä. Sitä myös tarvitaan, sillä ensimmäiset kuukaudet – jopa vuodet– sisältävät raatamista, stressiä, navigointia byrokratian rattaissa ja päivittäistä itsensä ylittämistä.

Uuden oppiminen on välttämätöntä. Yrityksen toiminta hioutuu vasta pitkällä aikajänteellä. Alussa ei kannata tuijottaa tunteja, eikä myöskään jokaista pientä mokaa. Riittää, kun on rehellinen itselleen ja asiakkailleen. Loppu hoituu sinnikkäällä työllä, joka palkitaan myöhemmin.

Jätä pikavoitot aloittelijoille – viisas yrittäjä tähtää tulevaisuuteen

Yrittämisellä hankitut pikavoitot ovat sangen harvinaisia. IT-huuman aikana, 2000-luvun taitteessa, ja sittemmin kryptovaluuttojen toistaessa teknologiahuumaa uudessa muodossaan nähtiin monta supermenestyjää ja näiden vastapainona kymmeniä tuhansia mattimyöhäisiä matti kukkarossa. Yksityisyrittäminen on harvoin kannattavaa, tai järkevää, jos tarkoitus on vain saada pikaisesti voitot kotiin. Useimmiten lopputuloksena on hammastenkiristelyä, kirosanoja ja tyhjä tili.

Tilipussin pikainen täyttyminen voi toki onnistua uutena yrittäjänäkin, jos osuu oikeaan markkinarakoon. Liian ahnaasti euronkuvat silmissä yrittämään lähtevä voi puolestaan sortua ja sokeutua yllättävästä menestyksestä. Vanha sanonta, ”Mikä laulaen tulee, se viheltäen menee”, pitää edelleen paikkansa – vaikkakin estradeilla ammatikseen esiintyvät starat saattavatkin olla toista mieltä. Heidän työnsä houkutukset ja mahdollisuudet ovat aivan oma lukunsa.

Markkinapelien veivaaminen, tai esimerkiksi lain porsaanreiän hyväksikäyttö, saattaa rikastuttaa ainakin hetkellisesti – kunnes toinen peluri vie potin käsistä. Tämän jälkeen edessä on useimmiten hieman nöyryyttävä paluu palkkatyöläiseksi samaan työhön, josta lähdettiin henkseleitä paukutellen yritysmaailmaan.

Ainoa poikkeus pikavoittojen tavoittelussa onnistumiseen voivat olla yrityksillä keinottelevat, kokeneet sijoittajat tai ketjuyrittäjät. Heille nopeat voitot ovat osasitä pitkäjänteistä yrittämistä, jossa suuret suhdannevaihtelut sekä pitkätkin tappioputket on otettu huomioon ja nähdään normaalina osana omaa toimintaa. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ilman asianmukaisia taloudellisia resursseja, tasapainoista luonnetta ja paksua nahkaa paksun lompakon lisäksi.

Jätä pikavoittojen tavoittelu omaan arvoonsa. Harvat onnenkantamoiset ovat tietysti avoimesti vastaanotettavissa. Niiden varaan toimintaa ei voi kuitenkaan rakentaa. Kun mahdollisuuksia eteesi tulee, hyödynnä ne resurssiesi puitteissa. Mieti, mitä olet valmis häviämään tai voittamaan yritystoiminnan siitä vaarantumatta? Viisas yrittäjä rakentaa vahvan pohjan, jossa voittoja tulee säännölliseen tahtiin. Lisäksi hän varmistaa tarpeeksi liikkumatilaa, kun otollinen aika ottaa harkittuja, isoja riskejä osuu kohdalle.

On hyvä myös muistaa, ettei epäonnistuminen yrittäjänä tai virheiden tekeminen aloittelijana tarkoita automaattisesti epäonnistumista ihmisenä. Jokainen meistä tekee jotain jossain vaiheessa ensi kertaa. Pieni kuoppa yrittämisen alkumetreillä tarkoittaa yhtä kokemusta viisaampaa yrittäjänalkua.

Ehkä ensi kerralla toiminkin toisin ja poimin parhaat työkalut parhailta palveluntuottajilta. Etsin ja luon hyväksi havaitut toimintamallit sekä strategian tulevaan. Rakennan sen jälkeen näiden asioiden pohjalta yrityksen, joka kannattaa kymmenenkin vuoden päästä, tai vaikka koko loppuelämäni ajan. Ehkäpä se palkitsee koko joukkoa ahkeria työntekijöitä, jotka elättävät itsensä ja perheensä ansiostani.

Yrittäjyyden ulkoiset ja sisäiset realiteetit

Tilastojen valossa havaitaan, että vain joka toinen yritys Suomessa toimii vielä viiden vuoden päästä sen perustamisesta. Tämä ei kuitenkaan kerro koko totuutta. Osa yrityksen lopettaneista vaihtaa yritysmuotoa tai perustaa uuden yrityksen. Voitolliseksi yritys kasvaa keskimäärin kolmessa vuodessa. Tässä ajassa yritys yleensä myös vakiinnuttaa asemansa omassa markkinassaan – olettaen, että tarvittavat menestystekijät eivät muutu radikaalisti.

Ulkoinen yrittäjyys

Ulkoisella yrittäjyydellä tarkoitetaan konkreettista yritystoimintaa, johon kuuluu yrityksen pyörittäminen joko itsenäisenä toimijana tai osakeyhtiön kautta. Tämä on yleisin yrittämisen käsite ja samalla myös sen näkyvin muoto. Edellytyksenä on aito halukkuus yrittämiseen. Tämä voi tapahtua uuden yrityksen perustamisen tai olemassa olevan liiketoiminnan ostamisen kautta. Ulkoinen yrittäjyys on osa toimivaa yhteiskuntaa, jota ilman talous ei voi kasvaa.

Sisäinen yrittäjyys

Sisäinen yrittäjyys on hieman vapaammin määritelty yrittäjyyden muoto. Se tarkoittaa kaikkea yrittäjyyteen rinnastettavaa työtä, riippumatta siitä missä tai miten sitä lain silmissä tehdään. Sisäiseen yrittäjyyteen voi kuulua esimerkiksi normaalissa palkkatyössä käyvä henkilö, joka vapaa-ajallaan tekee muotokuvia ja myy niitä eteenpäin omassa verkkokaupassaan, tai vaikkapa urheiluhierontaa pienelle tuttavapiirille sivutoimisesti tekevä jalkapallojoukkueen valmentaja. Käytännössä sisäistä yrittäjyyttä voi soveltaa lähes mihin tahansa elämäntilanteeseen tai alaan.

Toisaalta sisäinen yrittäjyys voi olla yrittäjyyden kaltaista toimintaa työsuhteen puitteissa. Tällaista työtä voi olla esimerkiksi provisiopohjainen, vapaamuotoinen, itsenäinen myyntityö, jossa pohjapalkka on varma ja työsuhteen edut selvät. Vapauden vastapainona on asiakkuuksien hoitaminen sekä uusien hankkiminen. Näin heidän oman tilipussinsa suuruus riippuu lähes täysin heidän omasta panoksestaan ja kyvyistään.

Suomalainen yrittäjyys lukuina

Tilastokeskuksen ja yritysrekisterin mukaan (2017) Suomessa on tällä hetkellä noin 287 000 toiminnassa olevaa, veroja maksavaa yritystä (pois lukien maa-, metsä- ja kalatalouden yritystoiminta). Näissä toimii yrittäjinä lähes 340 000 henkilöä, mukaan lukien perheyritykset, joissa aviopuoliso on esimerkiksi äänetön yhtiökumppani tai perustajajäsen.

Yli 1,4 miljoonaa suomalaista työskentelee näissä yrityksissä ja näin ylläpitää kansantaloutta. Liikevaihtoa syntyy vuosittain yhteensä 375 miljardia euroa, joka vastaa noin 40 %:a bruttokansantuotteesta. Erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset) on perustettuviime vuosina paljon, ja niiden työntekijöiden määrä on samalla kasvussa. Alle 50 hengen yritykset ovat yleisimpiä. Niissä syntyykin nyt valtaosa uusista työpaikoista.

Yritykset jaotellaan niiden palkkaaman henkilöstömäärän mukaisesti eri luokkiin. Näitä lukumääriä käytetään myös yrityshakemistoissa hakutulosten jaotteluun.

  • Mikroyritykset – työllistävät vakituisesti alle 10 henkeä. Noin 94% kaikista suomalaisista yrityksistä on mikroyrityksiä.
  • Pienyritykset – näihin lukeutuvat alle 50 hengen yritykset. 5% kaikista yrityksistä on pienyrityksiä.
  • Keskisuuret yritykset – 50-249 henkilöä työllistävät yritykset. Vain noin 2500 yritystä työllistää yli 50 henkilöä.
  • Suuryritykset – 250 henkilöä tai enemmän työllistävät yritykset. Vain 0,2 % suomalaisista yrityksistä on suuryrityksiä.

Vaikka yrittäjien ja yritysten määrä voikin äkkiseltään tuntua suurelta, se voisi olla nykyistä paljon suurempikin. Etäisyydet, pienet markkinat, byrokratia ja verotus kuitenkin haraavat vastaan. Onneksi yrittämisen aloituskynnystä on saatu hilattua alas viime vuosina. Kevytyrittäjyys, toiminimen perustaminen ja keikkatyöläisyys freelancerina ovat entistä useamman sivutoimisen yrittäjän keinoja astua markkinoille. Pian poistuva osakeyhtiön perustamisen pääomavaatimus antaa sekin varmasti tulevina vuosina buustia uusille yrittäjille.

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.