Mitä yrittäjyys pitää sisällään?

Sanotaan, että yrittäminen pyörittää maailmaa. Käytämme päivittäin kymmenien eri yritysten palveluita ruokaostoksista ravintolassa käyntiin ja älypuhelimen käytöstä elokuvien katseluun. Ilman yrittämistä ja vapaita markkinoita ei modernia maailmaa ja huipputeknologiaa olisi olemassa nykyisessä muodossaan. 

Yritykset jaotellaan niiden palkkaaman henkilöstömäärän mukaisesti neljään eri luokkaan:

 • Mikroyrityksiiin – Työllistävät alle 10 henkilöä. Suurin osa suomalaisista yrityksistä on mikroyrityksiä
 • Pienyrityksiin – Työllistävät alle 50 henkilöä
 • Keskisuuriin yrityksiin – Työllistävät 50-249  henkilöä
 • Suuryrityksiin – Työllistävät 250 henkilöä tai enemmän

Liikeideasta liiketoiminnaksi

Liikeidea ja sen kehittäminen kannattavaksi liiketoiminnaksi vaatii tarkkaa suunnittelua ja pitkäjänteistä tekemistä. Liikeidea on koko yritystoiminnan perusta – se kertoo, mitä yritys tekee, kenelle ja miten. Yrityksen liikeidean ytimessä on arvo asiakkaalle. Jos tuotteesi tai palvelusi ei tuota hyötyä asiakkaallesi, sitä on vaikea myydä. Liikeideaa testaamalla yrittäjälle selviää, onko sille kysyntää ja mitä muutoksia olisi tarpeellista tehdä ennen tuotteen tai palvelun lanseerausta markkinoille. 

Liiketoiminnan hahmottamista helpottamaan aloittavan yrittäjän kannattaa laatia liiketoimintasuunnitelma. Se auttaa ymmärtämään, mitä yritys tarvitsee menestyäkseen ja helpottaa rahoituksen hakemista. 

Aloittavan yrittäjän on tärkeä tuntea toimiala ja markkina, tähän yrittäjän työkaluna toimii SWOT-analyysi. SWOT-analyysi selkeyttää liiketoiminnan konseptia ja auttaa yrityksen strategian suunnittelussa.

Näin onnistut yrityksen perustamisessa

 • Valitse yrityksen toimiala ja toimintamuoto.
 • Tee liiketoimintasuunnitelma ja liiketoiminta-analyysi. Käytä apuna esimerkiksi SWOT-analyysiä.
 • Käy läpi yrityksen omistussuhteet ja vastuualueet omistajien kesken.
 • Tee yritykselle rahoitussuunnitelma, josta selviää kuinka yritystoiminta rahoitetaan
 • Hyödynnä yrittäjälle tarkoitettuja tukimuotoja, kuten starttirahaa
 • Keksi yrityksellesi myyvä, mieleenpainuva ja toimintaan sopiva nimi

Lue lisää yrityksen perustamisen vaiheista.

Yrityksen rahoittaminen

Rahoituksen hakeminen uudelle yritykselle voi olla haasteellista, sillä uudella yrityksellä ei ole vielä näyttöä liiketoiminnan kannattavuudesta. Yleisesti uuden yrityksen rahoittaminen hoidetaan pankista saatavan yrityslainan turvin. Finnveran erilaiset takausvaihtoehdot on tarkoitettu vakuudeksi yritysten rahoitustarpeisiin. Business Finland puolestaan rahoittaa pieniä ja keskisuuria kovaan kasvuun tähtääviä yrityksiä. 

Lue lisää: Miten rahoitan uuden yrityksen toiminnan?

Yrittäjyyden plussat

Parhaimmillaan yrittäjä saa tehdä töitä täysin omilla ehdoillaan intohimonsa parissa. 

Yrittäjyydessä on monia hyötyjä, kuten yrittäjän vapaus ja itsenäisyys sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan palkkatasoon. Yrittäjä saa tehdä juuri sellaista työtä mistä itse pitää. 

Lue lisää yrittäjyyden monista hyödyistä täältä.

Yrittäjyyden riskit ja riskien hallinta

Menestyäkseen yrittäjän on oltava valmis ottamaan harkittuja riskejä. Varautumalla riskeihin voidaan niiden vaikutusta liiketoimintaan lieventää. Takaiskut kuuluvat yrittämiseen, mutta niitä ei tarvitse kuitenkaan pelätä. Mahdolliset liiketoimintaan vaikuttavat riskit voidaan jakaa viiteen kategoriaan:

 • Omaisuuteen liittyvät riskit
 • Henkilö- ja henkilöstöriskit
 • Tuotantoprosessin riskit
 • Tuotevastuu riskit
 • Yrittäjän henkilökohtaiset riskit

Voit lukea lisää liiketoimintaan vaikuttavista riskeistä ja niihin varautumisesta täältä.

Mitä tarvitset menestyäksesi yrittäjänä?

Yrittäminen lähtee tahdosta luoda uutta sekä vastata valitun markkinan tarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti ja houkuttelevasti. Yrittämiseen kuuluu läheisesti vastuun ottaminen, tehokkuus ja joustavuus asioiden hoidossa sekä yrityksen kannattavuuden ylläpito ja eteenpäin vieminen. Yrittäjälle tärkeitä ominaisuuksia ovat:

Päättäväisyys: Päättäväisyys ja omien valintojen takana seisominen ovat menestyvän yrittäjän tärkeitä ominaisuuksia. 

Innovaatiokyky: Menestyäkseen yrityksen täytyy olla kilpailukykyinen markkinoilla. Siihen tarvitaan uusia ja parempia tuotteita ja palveluita, jolloin uudet innovaatiot nousevat tärkeiksi tekijöiksi yritykselle.

Rohkeus: Itse yrittäjäksi lähteminen vaatii jo paljon rohkeutta, mutta rohkeutta vaaditaan myös vaikeiden päätösten edessä. 

Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen: Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen auttaa yrittäjää välttämään virheitä ja ottamaan vastaan ulkopuolista apua.

Lue lisää hyvän yrittäjän ominaisuuksista.

Yhtiömuodon valinta

Yhtiömuodon valintaan vaikuttaa yrityksen perustajajäsenten määrä, kuinka vastuuta jaetaan yrityksen sisällä ja millainen on yrityksen rahoituksen tarve. 

Lue lisää kuinka yritys perustetaan ja rekisteröidään.

Kenelle toiminimiyrittäjyys sopii?

Toiminimi sopii omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan myyvälle itsenäiselle yrittäjälle. Toiminimen perustamiseen ei tarvita alkupääomaa – ainoastaan ilmoitus Digi- ja väestötietovirastoon tai Patentti- ja reksiterihallitukseen riittää. Toiminimiyrittäjä on vastuussa yrityksen veloista henkilökohtaisesti. 

Kenelle osakeyhtiö sopii?

Osakeyhtiö on yleisin yritysmuoto ja se sopii kasvavan yrityksen tarpeisiin. Yrityksen omistajat eivät ole vastuussa yrityksen veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan elleivät he ole antaneet yrityksen lainojen vakuudeksi henkilökohtaisia takauksia. 

Osakeyhtiöitä on kahdenlaisia, yksityisiä osakeyhtiöitä (Oy) ja julkisia osakeyhtiöitä (Oyj), jotka ovat listautuneet pörssiin, ja niiden osakkeilla voi käydä kauppaa. Julkisen osakeyhtiön perustaminen vaatii vähintään 80 000 euron osakepääoman. Startup-yritykset ovat yleensä nuoria osakeyhtiöitä, jotka tähtäävät nopeaan kansainväliseen kasvuun.

Lue lisää vinkkejä osakeyhtiön perustamiseen.

Kenelle avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö sopivat?

Avoimessa yhtiössä kahdella tai useammalla yhtiömiehellä on henkilökohtainen vastuu yrityksen toiminnasta ja taloudellisista velvoitteista. Yhtiömiehet tekevät yhtiösopimuksen, johon liiketoiminta perustuu. Yhtiömiehinä voivat toimia henkilöt, yritykset ja yhteisöt. 

Kommandiittiyhtiö on käytännössä kuin avoin yhtiö. Ainoa eroavaisuus on mahdollisuus ottaa vastuullisten yhtiömiesten rinnalle äänettömiä yhtiökumppaneita, jotka useimmiten eivät osallistu päivittäiseen toimintaan – he tukevat yritystä sijoittajina, eivätkä ole vastuussa yrityksen veloista tai muista sitoumuksista henkilökohtaisesti. 

Kenelle freelancer-yrittäjyys sopii?

Freelancer-yrittäjä tekee töitä yleensä eri tahoille ja toimii erilaisten projektien parissa. Freelancer-yrittäjä voi työskennellä yrityksille, jotka eivät kykene tai halua palkata uutta työvoimaa. Freelancer tekee töitä toiminimen alla tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana ilman rekisteröintiä. 

Kenelle franchise-yrittäjyys sopii?

Franchise-toiminnassa yrittäjä ostaa käyttöoikeuden tavaramerkkiin franchise-ketjulta ja saa käyttöönsä valmiin ja testatun liiketoimintakonseptin. Tällöin yrittäjän ja yrityksen välille muodostuu franchise-sopimus. Franchising-yrittäjyys on kasvattanut suosiotaan viime vuosien aikana.  

Kenelle kevytyrittäjyys sopii?

Kevytyrittäjä laskuttaa työstään joko ilman y-tunnusta tai y-tunnuksella erillisen palveluntarjoajan kautta. Se voi olla toimiva ratkaisu satunnaiselle ja pienimuotoiselle laskutettavalle työlle, ja moni pitääkin sitä helppona tapana aloittaa yrittäjyys.  

Lue lisää kevytyrittäjyyden ja yrittäjyyden eroista.

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.