Miten rahoitan uuden yrityksen toiminnan?

Oletko perustamassa yritystä tai startupia, jonka pohjalla on joko tuote- tai palveluinnovaatio ? Mietitkö nyt kuumeisesti miten voit rahoittaa uuden liiketoiminnan sen ensimmäisten vuosien aikana ilman investointeja tuotekehitykseen, työvälineisiin ja liiketiloihin sekä osaavan työvoiman palkkaamiseen? Kasvun taival voi takuta kauan. Apuun tulevat valtiorahoitteiset Finnvera ja Business Finland, jotka myöntävät innovatiivisille uusyrityksille avustuksia sekä lainoja. Esittelemme näiden yhtiöiden toimintaa ja sitä, miten uusi yritys voi hakea avustusta.

Uusien yritysten avustukset

Uuden yrityksen rahoitus hoidetaan yleisimmin pankista tai luottolaitoksesta myönnetyn yrityslainan turvin. Jos liiketoiminta tarvitsee alkuun suuria investointeja, esimerkiksi liiketilojen kunnostamiseen, tuotantotilojen remontointiin tai rakentamiseen, materiaalihankintoihin, työntekijöiden kouluttamiseen tai tuotekehittelyyn, on lainan tarve usein niin suuri, että se vaatii vahvat takaajat taustalleen.

Omistajien oman talouden ollessa riittämätön takaamaan koko pankkilainaa apuun tulee Finnvera, joka tukee sekä yritystä vasta perustamassa olevia (yleisintä) tai nuoria, alle kolme vuotta toimineita uusyrityksiä. Finnveran kautta voi saada myös lainaa pankin sijaan, kunhan liikeidealla on selkeää kasvupotentiaalia markkinassaan.

Jos taas olet perustamassa tai kasvattamassa juuri perustettua startup-yritystä, jolla on hieno tuoteidea tai innovaatio, apuun tulee valtion verotuloin rahoitettu Business Finland (ent. TEKES). Heidän kohteenaan ovat kovaan kasvuun tähtäävät yritykset pienistä keskisuuriin.

Jopa parin hengen yrityksiä voidaan tukea esim. messuavustuksilla tai koulutusrahalla, kunhan ideoidut tuotteet ja palvelut rikkovat totuttuja rajoja. Jos tämän lisäksi yrityksellä on vahva tahto ja selkeä suunnitelma valloittaa kansainvälisiä markkinoita, joko suoraan tai välillisesti, tuen saamisen edellytykset täyttyvät.

Sekä Finnveran että Business Finlandin kautta saavat sadat tuhannet uudet yrittäjät tukea vuosittain joko avustuksen, lainan takauksen tai yrityslainan muodossa. Olitpa vasta perustamassa yritystä, jolla on timanttinen liiketoimintasuunnitelma tai yrityksesi on vielä nuori ja liikeidealla on kasvumahdollisuuksia oikeiden investointien myötä, kannattaa ehdottomasti tutustua kyseisiin tukimuotoihin ja laittaa hakemus vetämään.

Finnveran tuet uusille yrittäjille

Finnvera on valtion omistama rahoituslaitos, joka tukee suomalaisia, kilpailukyvyn parantamiseen sekä toiminnan kasvuun, joko kotimaassa tai kansainvälisesti, tähtääviä uusyrityksiä niiden yritystoiminnan alussa. Yritysten avustuksia myönnetään kolmella tapaa: puhtaana apurahana toiminnan alussa, pankki- tai luottolaitoksesta haetun lainan takauksena sekä eri tyyppisinä yrityslainoina. Finnveran toimintaa säätelee sitä koskeva valtion asettama erityslainsäädäntö sekä yleisesti määrätyt tavoitteet.

Finnveran tavoitteet:

 • Aloittavan yritystoiminnan (ns. uusyritykset) avustukset
 • Pienten ja keskisuurten yritysten kasvun lisääminen
 • Yritysten olennaisen liiketoiminnan muutosten läpivienti
 • Suomalaisten yritysten kansainvälistymisen edistäminen ja viennin lisääminen
 • Pitkällä tähtäimellä itsenäisesti kannattava toiminta (ts. yritykset, joita se tukee, kokonaisuutena tuottavat voittoa)

Finnvera-laina

Finnvera-lainan tarkoitus on rahoittaa pk-yritysten (alle 250 työntekijää) kasvuun ja liiketoiminnan laajentamiseen tähtääviä investointeja. Lainan kohteena voivat olla esim. erilaiset omistusjärjestelyt, kone- ja laiteinvestoinnit, yrityksen tuotantoon liittyvät rakennushankkeet, uusiutuvan energian hankkeet sekä käyttöpääoman turvaaminen yrityksen ensimmäisinä toimintavuosina.

Lainan tietoja:

 • Finnvera-lainan suuruus on vähintään 50 000 euroa.
 • Lainaa voivat hakea kaikkien toimialojen yritykset (pois lukien maatila- tai metsätalous sekä rakennusliiketoiminnan perusurakointi).
 • Laina on lähtökohtaisesti tarkoitettu pk-yritykselle, jota ollaan vasta perustamassa tai joka on ollut toiminnassa alle kolme vuotta.
 • Suuryrityksille lainaa myönnetään vain erityisissä tapauksissa.
 • Laina voidaan myöntää, vaikka yritystä ei ole vielä perustettu tai rekisteröity kaupparekisteriin. Rahat saa yrityksen tilille, kun perustamisasiakirjat on vahvistettu ja yrityksellä on y-tunnus.

Kenelle Finnvera-laina myönnetään?

Jokainen yritys ja liiketoimintasuunnitelma arvioidaan toisista hakijoista erillään. Toisin sanoen, hakiessasi lainaa et kilpaile muita yrityksiä vastaan. Finnvera selvittää ensin yrityksen ja sen omistajien taustat, taloudellisen tilanteen sekä arvioi liiketoiminnan kannattavuutta eri mittareilla.

Tärkeitä tekijöitä ovat yrityksen tavoitteet ja se, miten niihin aiotaan päästä sekä realistinen, kasvuun tähtäävä kehityssuunnitelma. Lisäksi otetaan huomioon markkinat, kilpailutilanne sekä yrityksen muut rahoitusmuodot – kuten yksityissijoittajat ja näiden tuomat velvoitteet.

Omistajan sitouttaminen ja lainan vakuudet

Finnvera-lainan lähtökohtainen peruste on liiketoimintasuunnitelman menestyspotentiaali. Omistajien omat vakuudet ovat silti aina läsnä päätöksenteossa. Mitään yksiselitteistä mittaristoa tähän ei ole annettu, vaan jokainen hakemus käsitellään tapauskohtaisesti.

Tiedossa olevia kriteerejä:

 • Osakeyhtiöissä pääosakkaan tulee sijoittaa joko omaa rahaa suoraan yrityksen pääomaan tai taata se henkilökohtaisella takauksella (esim. luotto, pankkilaina tms.).
 • Osakeyhtiöissä henkilökohtaisen sijoituksen määrä tulee olla vähintään 25% koko taloudellisesta vastuusta (minimissään 3000 euroa ja maksimissaan 20 000 euroa).
 • Muissa yhtiömuodoissa (toiminimi, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö) rajoja ei ole, sillä henkilö tai yhtiömiehet ovat automaattisesti taloudellisessa vastuussa koko yrityksen toiminnasta.
 • Suuremmat rahoitukset järjestellään esim. omaisuustakauksina (varastot, kiinteistöt yms., pois lukien yrittäjän henkilökohtainen asunto).

Miten Finnvera-lainaa haetaan?

Hakemuksen voi jättää kätevästi Finnveran oman sähköisen asiointipalvelun kautta. Tämän voi tehdä ainoastaan yrityksen perustaja/omistaja tai nimenkirjoitusoikeutettu. Palveluun kirjaudutaan joko henkilökohtaisella verkkopankkitunnuksella tai Katso-tunnisteella (vastaava yritysten virallinen tunnistusmenetelmä). Tarvitset ennen rahoitushakemuksen jättämistä valmiin liiketoimintasuunnitelman sekä tulosennusteen.

Toimintasuunnitelmien tekemiseen löytyy netistä paljon oppaita ja artikkeleita, joiden avulla pääsee alkuun. Aloittavien yrittäjien on syytä tutustua valtion tuottaman Oma Yritys-Suomen julkispalveluihin, joiden verkkosivuilla on runsaasti eri suunnitelmien mallipohjia sekä ajankohtaista yrittäjätietoutta, niin uudelle kuin toimivallekin yritykselle.

Koska Finnvera-lainan hakijoita on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi yritysten starttirahahakemuksia tai uusyrityskeskuksen avustushakemuksia, lainahakemukset käsitellään hyvin nopeasti.
Finnveran palveluvastaava ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse yleensä viikon sisällä,vahvistaa hakemuksen vastaanoton ja pyytää mahdollisesti tarkennuksia tietoihin. Jos muutoksia ei tarvitse tehdä, eikä uusia liitteitä lähettää, Finnvera-lainan hakemus käsitellään yleensä kahdessa viikossa.

Lainahakemuksen tiedot

Finnvera-lainan hakeminen edellyttää tavallista luottohakemusta, tai pankin yrityslainan hakemista, yksityiskohtaisempia tietoja. Perustietojen ja pyydettyjen asiakirjojen lisäksi on suositeltavaa liittää hakemukseen vapaasti kaikkea sellaista lisätietoa, jonka koet lainan saamista helpottavaksi. Parhaimmillaan myönteinen päätös irtoaa hyvinkin nopeasti, jos yrittäjä osoittaa jo haun aikaisessa vaiheessa miettineensä toimintaa, sekä sen kasvupotentiaalia, monelta kantilta.

Tällaisia liitteitä ovat kasvusuunnitelmaan liittyvät toimenpiteet, tärkeät asiakkuudet, niiden tuoma lisäarvo sekä kassavirtalaskelma. Osoittamalla konkreettisesti sen, miten yrityksen taloutta päivittäin hoidetaan, niin taloudenhallinnan palveluiden, laskutuksen ja kassavirran hallinnankin osalta, laina on helpompi myöntää. Näin ollen– tiedetään, että omistajilla on talous tiukasti kontrollissa.

Kirjattavia tietoja:

 • Yrityksen, pääomistajien sekä yrittäjän perustiedot
 • Perustetun yrityksen kaupparekisteritiedot: yhtiöjärjestys, perustamisasiakirja, yhtiösopimus
 • Luottolaitosten päätökset (sekä myönteiset että kielteiset) sekä tiedot varoista ja veloista
 • Yrityksen toimintakuvaus: liiketoimintasuunnitelma, hankesuunnitelma, kasvusuunnitelma
 • Suunnitelmiin liittyen kannattavuuslaskelma ja rahoituksen tarve eriteltynä osa-alueittain
 • Tulostavoitteet vähintään seuraavalle kolmelle vuodelle
 • Toiminnassa olevan yrityksen tilinpäätökset kolmelta edelliseltä tilikaudelta sekä tuorein tase
 • Yrityskaupan yhteydessä, ostettavan yrityksen vastaavat tilinpäätöstiedot

Business Finland

Valtion rahoittama, mutta itsenäisesti toimiva, Business Finland on innovaatioyritysten luottolaitos. Se tarjoaa rahoituksen lisäksi asiantuntijapalveluita suomalaisille tai Suomeen rekisteröidyille yrityksille. Erityinen painopiste on kansainvälisen kilpailukyvyn parantamisessa ja viennin lisäämisessä. Startup-yritykset, joissa on laaja-alaista osaamista, hyväksi havaittu tai jo toimiva liiketoiminnan malli, ovat vahvoilla rahoituksen saamisessa.

Uusyritysten ja startup-yritysten lisäksi Business Finlandin kautta voi hakea rahoitusta pk-yrityksille, tutkimusorganisaatioille, kaupallisesti hyödynnettäville hankkeille, julkisille instiuutioille sekä suuryrityksille tiettyjen kriteerien puitteissa. Se toimii yhteistyössä osana Team Finland-verkostoa, johon kuuluvat ulkoministeriön ja valtion johdolla Finnvera, ELY-keskukset ja näiden johtamat TE-toimistot.

Business Finland – perustietoja:

 • Valtion alun perin rahoittama, mutta itsenäiseen kannattavuuteen tähtäävä rahoitusyhtiö
 • Toiminnasta vastaa, ja sitä säätelee, Suomen työ- ja elinkeinoministeriö
 • Perustettu vuonna 1983
 • Toiminut aiemmin nimillä Finpro Oy ja Tekes
 • Sen antaman tuen kautta synnytetään n. 2500-3000 uutta tuotetta, palvelua tai innovaatiota vuosittain
 • Vuosittain rahoitusta myönnetään n. 750-800 yritykselle

Business Finland -rahoituspalvelut

Business Finlandin tähtäimessä ovat erityisesti nuoret, innovatiiviset uusyritykset. Avustuksia voidaan myöntää hyvinkin nopealla aikataululla, jos tuotteet, palvelut tai liikeidea poikkeaa totutusta ja sille nähdään selkeä markkinarako. Tätä puoltavat kuluttajamarkkinoilla vallalla olevat trendit, toimialan messujen aikataulu, johon kohuttu prototyyppi olisi hyvä saada mukaan päivitettynä versiona, tai esimerkiksi uusyritysten väliseen kilpailuun osallistuminen.

Palveluita annetaan asteittain. Alussa ovat käytössä vain perusrahoituspalvelut ja tuet, kuten innovaatioseteli tai messuavustukset. Yrityksen toiminnan edetessä avautuu varsinainen rahoitus. Tätä annetaan sekä puhtaana uusyritysten avustuksena sekä yrityslainan muodossa. Tukea voivat hakea kaikki alle 50 henkeä työllistävät pienyritykset, joiden liikevaihto jää alle 10 miljoonaan euroon vuodessa.

Business Finlandin tarjoama hyöty ei rajoitu pelkkään rahaan. Sen laajan kansainvälisen verkoston avulla uudet yrittäjät saavat nopeasti tukea. Tähän kuuluvat mm. suorat kontaktit toisiin startup-yrityksiin sekä potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin. Näin oikeat konsultit, asiantuntijat sekä toisten maiden rahoituskanavat ja muut instanssit löytyvät nopeasti. Tärkeimpänä tekijänä on vuosikymmenten kokemus oikeista toimintatavoista laajassa yrityskentässä ja eri viranomaistahojen kanssa asioimisessa.

Innovaatiorahoituksen määrä

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusta (NIY) annetaan kolmessa vaiheessa tarpeen mukaan. Yhteensä uusi yritys voi saada tukea 1,25 miljoonaa euroa. Tästä summasta avustuksen osuus on 500 000 euroa ja lainan osuus 750 000 euroa. Yrityksen tulee rahoittaa hankkeestaan vähintään 25%.

Jokaista vaihetta edeltää tavoitteiden laatiminen yhdessä Business Finlandin kanssayrityksen liiketoimintasuunnitelmaan pohjautuen. Edellytyksenä lisärahoituksen saamiseen on asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

 • Ensimmäinen rahoitusjakso (6-12 kk): 250 000 euroa avustusta ilman takaisinmaksun velvoitteita
 • Toinen rahoitusjakso: 250 000 euroa avustusta samoilla ehdoilla
 • Kolmas rahoitusjakso: 500 000 euroa yrityslainaa

Kuka voi hakea innovatiivisten yritysten tukea?

Tuki on tarkoitettu lähtökohtaisesti startupeille tai näihin rinnastettavaan liiketoimintaan. Yhteistä rahoituksen saaneille yrityksille on nopea kasvun tavoittelu sekä kansainvälisille markkinoille lähteminen, joko välittömästi tai tulevaisuudessa.

Tyypillisiä Business Finlandin innovaatiorahoituksen käyttökohteita ovat tuotekehitys, prototyyppien valmistaminen, liiketoiminnan kokonaisvaltainen uudistaminen, uusien työntekijöiden palkkaaminen, johdon strategian kehittäminen konsulttien avulla sekä markkinatutkimukset uudella toiminta-alueella.

Rahoituksen tärkeimpiä kriteerejä:

 • Alle 5-vuotias startup-yritys rahoituksen alkuvaiheessa
 • Liiketoiminta tähtää kansainvälisille markkinoille
 • Terve liikevaihto ja kulurakenne, toimivaksi osoitettu liiketoiminnan malli
 • Tyypillinen rahoituksen saava yritys on toiminut kolme vuotta
 • Yritys on käyttänyt Business Finlandin rahoituspalveluita aiemmin
 • Selkeä strategia ja toimintaedellytykset kasvuun
 • Sitoutunut johto (pääomistus ja muu osoitus sitoutuneisuudesta)
 • Työntekijöitä alle 50
 • Maksimissaan 10 miljoonan euron liikevaihto tai taseen loppusumma tilikaudella
 • Yritys ei ole jakanut voittoja esim. osingonjaon muodossa

Haluatko perustaa yrityksen?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.

Lataa maksuton opas

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.