Mihin tarvitaan aputoiminimeä tai rinnakkaistoiminimeä?

Yrityksen perustamiskaavakkeita selattaessa tulee vastaan termejä, kuten aputoiminimi ja rinnakkaistoiminimi. Näitä ei tule sekoittaa toisiinsa. Aputoiminimen avulla yritys voi laajentaa toimintaansa useille eri toimialoille ja markkinoida uusia palveluita näihin sopivalla nimellä, kuitenkaan perustamatta uutta yritystä. Rinnakkaistoiminimien myötä helpottuu puolestaan ulkomaisille markkinoille meno, sillä yrityksen nimen voi kääntää kohdekielelle myynnin tehostamiseksi. Esittelemme tarkemmin sekä aputoiminimen ja rinnakkaistoiminimen sekä niiden tarjoamat hyödyt yritykselle.

Mihin aputoiminimeä käytetään?

Jokainen yritys rekisteröidään yksilöllisellä toiminimellä, joka erottaa sen valitulla toimialalla toimivista muista yhtiöistä. Rekisteröidessäsi osakeyhtiötä, toiminimeä tai muuta yhtiömuotoa, sinulla on mahdollisuus ottaa sen rinnalle yksi tai useampi aputoiminimi ilman rajoituksia. Jokaisesta kuitenkin joutuu maksamaan erillisen rekisteröintimaksun. Ilmoitus aputoiminimestä tehdään aina kaupparekisteriin.

Yritys voi hyvin harjoittaa liiketoimintaa yhden toiminimen varassa. Aputoiminimi on hyödyllinen siinä vaiheessa, kun halutaan toimia usealla eri toimialalla tai harjoittaa päätoimialan rajattua osa-aluetta eri nimen alla.

Eri nimestä on hyötyä yrityksen brändäämisessä ja toiminnan luonteen erittelyssä, esimerkiksi eri toimipaikkoihin liittyen. Vaikka yritys toimisikin usealla eri alalla, aputoiminimien rekisteröinti ei ole pakollista. Siitä on kuitenkin hyötyä sekä markkinoinnissa että yrityksen sisäisten toiminta-alueiden ja vastuualueiden jakamisessa niin johdon kuin henkilöstönkin välillä.

Yleinen virhekäsitys on aputoiminimen ja tytäryhtiön sekoittaminen toisiinsa. Tytäryhtiö toimii omin valtuuksin, kuitenkin vastaten emoyhtiölle tekemisistään. Aputoiminimellä ei voi jakaa yrityksen toimintaa esimerkiksi kahdeksi erikseen johdettavaksi yhtiöksi. Tässä tapauksessa päätoimipaikka huolehtii jatkossakin kaikesta paperityöstä, verotusasioiden hoitamisesta ja viranomaisten kanssa toimimisesta päätoiminimen alaisuudessa.

Miten rekisteröin aputoiminimen?

Kaupparekisteriin ilmoitetaan sekä yleinen toimiala että aputoiminimet. Yleisimmin tämä hoidetaan jo yrityksen perustamisvaiheessa Verohallinnon tuottamassa YTJ-palvelussa, mutta onnistuu muutosilmoituksen jättämällä milloin tahansa.

Aputoiminimen rekisteröinti maksaa 60 euroa nimeä kohden sähköisellä ilmoituksella tai 100 euroa postitse (tiedot vuodelta 2019). Itse ilmoituksen jättämiseen ei mene muutamaa minuuttia kauempaa. Aputoiminimeä ei voi muuttaa suoraan. Ainoa keino vaihtaa aputoiminimeä on lopettaa edellinen ja rekisteröidä uusi nimi. Lopettamismaksu on 40 euroa sähköisesti tai 85 euroa postitse. Samalla kertaa voi lopettaa useamman aputoiminimen ilman lisämaksuja.

Mitä rajoituksia aputoiminimen suhteen on?

Sekä toiminimeä että aputoiminimeä koskevat samat säännöt. Ainoa ero aputoiminimeä valittaessa on se, ettei siihen saa lisätä yhtiömuodon lyhennettä (esim. Oy). Valittu nimi käy läpi Patentti- ja rekisterihallituksen nimikäsittelyn. Vasta kun nimi on hyväksytty, sitä saa käyttää liiketoiminnassa.

Aputoiminimeä miettiessäsi käytä hyödyksesi sekä YTJ:n nimipalvelua että tavaramerkkirekisteriä. Nimen tulee olla tarpeeksi yksilöllinen alallaan, jotta se ei aiheuta sekaannuksia samankaltaisten nimien kanssa.

Osakeyhtiö, jossa on useampi omistaja, joutuu järjestämään ainakin muodollisen hallituksen kokouksen aputoiminimiä rekisteröitäessä. Merkintöjä yhtiösopimukseen tai yleisiin sääntöihin ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä.

Tuoko aputoiminimen rekisteröinti velvoitteita?

Koska aputoiminimi ei ole yrityksestä erillinen instanssi, esimerkiksi tytäryhtiön tapaan, sitä ei myöskään kohdella lain silmissä erillisenä. Aputoiminimiä voi olla rekisteröitynä kymmenittäin, mutta kaikki niihin liittyvä liiketoiminta tapahtuu edelleen päätoiminimelle myönnetyn Y-tunnuksen alla.

Näin ollen aputoiminimi ei tuo mitään uusia kirjanpidollisia velvoitteita tai verotuksessa huomioitavia asioita. Se, miten yritys järjestää eri vastuualueet aputoiminimien suhteen tai miten tätä toimintaa tarkkaillaan, on täysin johdon päätettävissä ja jää yrityksen sisäiseksi tiedoksi.

Milloin aputoiminimi on hyödyllinen?

Muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa aputoiminimen rekisteröinti kannattaa.

Harjoitat pienyrittäjänä liiketoimintaa eri aloilla

Pienyrittäjät ovat usein moniosaajia, jotka toimivat, tai ovat kiinnostuneita toimimisesta, usealla eri alalla. Päätoimen sivussa pyöritetty liiketoiminta voi olla kuitenkin niin pientä, ettei sen takia ole järkevää perustaa toista osakeyhtiötä tai muuta yritystä velvoitteineen ja paperitöineen.

Esimerkiksi kahvilan omistaja järjestää intohimosta musiikkiin satunnaisesti keikkoja tai konsertteja klubeissa. Liiketoiminta on kuitenkin tältä osin hädin tuskin kannattavaa. Kahvilan nimellä on huono markkinoida keikkapalveluja artisteille tai houkutella konserttiyleisöä.

Aputoiminimi on nopea rekisteröidä ja sen avulla toiminnan saa eroteltua markkinoinnissa. Sopimuspapereissa käytetään silti edelleen kahvilan yritystunnusta ja tulot tilitetään sen kassaan ja taseeseen.

Perustat uusia liiketiloja paikkaan sidotulla nimellä

Liiketoimintasi kasvaa vauhdilla ja haluat laajentaa liiketoimintaa perustamalla uusia liiketiloja. Monet pienet liikkeet saattavat sisällyttää nimeensä joko kaupungin tai kaupunginosan nimen . Näin se löydetään eri hakemistoissa nopeasti, potentiaaliset asiakkaat tietävät heti mistä on kyse ja mistä liikkeen löytää.

Esimerkiksi menestyvän pitserian omistaja Helsingissä on brändännyt yrityksen tiettyyn kaupunginosaan, vaikkapa Punavuoreen. Maineen kasvaessa poikkeuksellisen maittavien pitsojen ja toimivan asiakaspalvelun myötä, yrityksen kassa pullistelee rahaa. Omistaja haluaakin perustaa samalla konseptilla nyt pitserian Töölöön kaupunginosaan liittyvällä nimellä. Uuden yhtiön sijaan liikkeenpitäjä rekisteröi aputoiminimen, joka sopii uuden toimipaikan nimeksi parhaiten.

Mikä on rinnakkaistoiminimi?

Rinnakkaistoiminimen käsite on myös hyvä tuntea, sillä se eroaa aputoiminimestä. Sitä käyttävät pääsääntöisesti osakeyhtiöt, jotka toimivat useilla erikielisillä markkina-alueilla. Jos aiot toimia yrittäjänä Suomen ulkopuolella ja markkinointi paikalliselle väestölle on luotettavuuden lisäämiseksi tärkeää heidän omalla kielellään, on syytä miettiä rinnakkaistoiminimen rekisteröintiä.

Mitään oikeuksia tai velvoitteita vieraskielinen käännös yrityksen nimestä ei tuo. Yritystä johdetaan ja hallitaan kuten ennenkin. Nimien rekisteröinti helpottaa ennen kaikkea ulkomaisilla markkina-alueilla myyntiä ja erillisen brändin luomista.

Aputoiminimen voi valita lähes vapaasti. Tämä ei päde rinnakkaistoiminimeen, jota määräävät tietyt ehdot. Yleensä yrityksen nimi käännetään sanatarkasti kohdekielelle tai ainakin sisällöllisesti vastaamaan alkuperäistä suomenkielistä toiminimeä. Yksinkertaisimmillaan riittää pelkkä kohdekielen suomalaista osakeyhtiötä vastaavan yhtiömuodon lyhenne yrityksen nimessä.

Näin pienin muutoksin on nimetty esimerkiksi Holvin rinnakkaistoiminimet. Esimerkiksi suomalaisille markkinoitu Holvi Payment Services Oy toimii ulkomailla mm. nimillä Holvi Payment Services GmbH (saksankielinen markkina-alue) sekä Holvi Payment Services Ltd (englanninkielinen markkina-alue).

Miten rekisteröin rinnakkaistoiminimen?

Rekisteröinnin voi tehdä hyvin osakeyhtiön perustamisilmoituksen yhteydessä tai myöhemmin Yritystietopalvelun kautta muutosta hakemalla. Tämä on kuitenkin järkevää tehdä jo yrityksen perustamisvaiheessa, sillä erillisiä maksuja ei tällöin peritä. Muutoin sähköisellä lomakkeella tehtävä ilmoitus maksaa 60 euroa nimeä kohden. Rinnakkaistoiminimistä tulee lisäksi tehdä merkintä osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen. Jos tämän tekee jälkikäteen, muutosilmoitus maksaa nimien rekisteröinnin lisäksi 275 euroa.

Aputoiminimi ja rinnakkaistoiminimi tiivistetysti

  • Aputoiminimen voi valita vapaasti, samoin rajoituksin kuin päätoiminimenkin.
  • Aputoiminimen alla voi harjoittaa liiketoimintaa, joka on osa yrityksen laajaa toimialaa.
  • Aputoiminimi antaa mahdollisuuden brändätä eri osaamisalueita uusille asiakasryhmille.
  • Rinnakkaistoiminimi on vieraalle kielelle käännetty versio yrityksen nimestä, joka helpottaa markkinointia ulkomailla.
  • Sekä aputoiminimen että rinnakkaistoiminimen alla tehtävä liiketoiminta kuuluu edelleen yhden ja saman Y-tunnuksen alle, eikä niitä esim. noteerata verotuksessa.

Vertaa Holvia perinteisiin yritystileihin

Yritystilien vertailu voi olla vaikeaa – toisissa on kiinteä hinta ja toisissa mukaan tulee tapahtumakohtaisia kuluja. Vertailimme tilejä puolestasi!

Yritystilivertailuun

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.