Miten valitsen hyvän nimen yritykselle?

Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta niistä on lopulta valittava yksi. Yrityksen nimen valinta on kiehtovaa ja haastavaa. Hyvä nimi jää mieleen ja on helppo lausua. Jos sen avulla pystyy luomaan liiketoimintaan liittyviä positiivisia mielikuvia, ollaan lähellä täydellistä nimeä. Hyvä esimerkki on Holvi, joka kiteyttää toiminnan luonteen yhdellä sanalla tuoden mieleen rahanhallinnan ja luoden samalla assosiaation luotettavuuteen. Annamme artikkelissa vinkkejä hyvän nimen valintaan, käymme läpi lain antamat edellytykset sekä ohjeet yrityksen nimen rekisteröimistä varten.

Perusasioita yrityksen nimen valinnasta

Virallisia yrityksen nimiä ovat toiminimi, aputoiminimet sekä rinnakkaistoiminimet. Ilman toiminimen valintaa yritystä ei voida perustaa. Tämän lisäksi yrityksellä voi olla rekisteröityjä tavaramerkkejä sekä brändiin liittyviä nimiä, joilla ei lähtökohtaisesti ole lainvoimaista suojaa.

Käytyään läpi Patentti- ja rekisterihallituksen nimenkäsittelyn, hyväksytty toiminimi lähetetään kaupparekisteriin suojattavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, ettei mikään toinen yritys voi ottaa tätä nimeä valitulla toimialalla, toiminnan kuvauksen ja laajuuden sekä yrityksen sijainnin huomioiden.

Yrityksen nimen valintaan on syytä käyttää aikaa, harkintaa ja tarvittaessa ulkopuolista apua, jos toiminta on kotimaassa laajaa tai lähdetään kansainvälisille markkinoille. Muutamia perusasioita noudattamalla nimen kehittely helpottuu. Nimiin sovelletaan samoja lakeja yrityksen koosta riippumatta.

Pienessä yrityksessä nimen tärkeys asiakkaille voi olla vähäisempi, jos ne hankitaan suorin kontaktein. Yrittäjälle itselleen hyvä nimi on tässäkin tapauksessa kuin mantra, joka tuo automaattisesti itsevarmuutta sekä luo henkilökohtaista imagoa yrittäjänä. Hyvä lähtökohta uuden yrityksen nimen luontiin on kohdella sitä kuin oman nimensä vaihtamista tai lapsensa nimeämistä.

Tärkeimmät lain asettamat rajoitukset yrityksen nimen valintaan

1. Nimen tulee olla tarpeeksi yksilöllinen.
Pelkkä paikannimi tai yleiskielen sana eivät riitä yksilöintiin. Esim. “Ruokakauppa” tai “Helsinki”, eivät läpäise PRH:n nimikäsittelyä. Kun taas “Helsingin Ruokakauppa” saattaisi nipin napin mennä läpi olettaen, ettei paikkakunnalla entuudestaan toimi valitun nimistä yritystä. Koska nimen hyväksyminen ei ole varmaa, perustamisilmoitukseen listataan myös kaksi varanimeä, jotka käyvät saman käsittelyn läpi. Jos mitään nimistä ei hyväksytä, prosessi täytyy aloittaa alusta.

2. Nimen tulee olla tarpeeksi erottuva
Valittu nimi ei saa muistuttaa jo rekisteröityjen yritysten nimiä. Jos on yhtään vaaraa siitä, että kuluttajat tai toiset yritykset voivat sekoittaa nimen alallaan, tällainen nimi tuskin menee käsittelyssä läpi. Jos joku yrittäisi rekisteröidä esimerkiksi yritystilipalveluita tarjoavan osakeyhtiön nimeltään “Holvi 2”, tämä hylättäisiin armotta. Yritys itse voi toki luoda omaan nimeensä liittyviä muunnelmia rajattomasti aputoiminimien avulla.

3. Nimi on asianmukainen
Laki määrää myös nimen sisältöä siltä osin kuin se kuvaa toimintaa. Alan ollessa hyvin laaja, esim. “Liikkeenjohdon konsultointi ja kaikki laillinen liiketoiminta”, nimeä arvioidaan yleisemmällä tasolla. Ohjeita löytyy niin PRH:n sivuilta kuin tavaramerkkirekisteristäkin.

Esimerkiksi, jos yrityksille vaikkapa buukkauspalveluita ja muuta yleistä apua tarjoava yhden hengen pienyritys ilman erityisalojen koulutusta haluaisi nimekseen, “N.N. Veturikorjaamo” tai “N.N. Asianajotoimisto”, nimihakemus hylättäisiin lähes varmuudella. Ensin mainittu antaa väärän kuvan yrityksen toiminnasta. Jälkimmäisessä tapauksessa käytetty “asianajotoimisto”, joko suomen- tai ruotsinkielisenä, yrityksen nimessä vaatii lain mukaan perustajalta asianajajan paperit.

Yrityksen nimen tulisi noudattaa myös suomen kielen kirjoitussääntöjä, jolleivät näennäisesti väärään paikkaan asetellut kirjaimet ole selkeästi osa brändiä ja toimenkuvaa. Ulkomaisia sanoja käytettäessä vapauksia on enemmän. Mitään yksiselitteistä sääntöä kirjoitusasuun ei ole, vaan tältä osin nimen hyväksyminen on aina tapauskohtaista.

4. Yrityksen nimi on hyvien tapojen mukainen
Yrityksen nimen tulee olla yleistä järjestystä haittaamaton ja hyvien tapojen mukainen. Herjaava tai pahennusta aiheuttava nimi ei mene läpi. Myöskään yksityishenkilöihin tai tunnistettaviin taiteilijanimiin tai lempinimiin (esim. tähdet, urheilijat) viittaava nimi ei kelpaa, jollei kyseiseltä henkilöltä ole tähän suostumusta. Sama pätee myös taiteellisiin tai kirjallisiin teoksiin, joiden nimi on tekijänoikeudella suojattu.

5. Oma sukunimi
Omaa sukunimeä voi käyttää hyvin esim. toiminimiyrittäjänä. Tässäkään kohtaa nimi ei saa aiheuttaa sekaannusta rekisteröityjen toiminimien tai tavaramerkkien kanssa. Useimmiten, toiminnan ollessa rajattua tai muuten helposti yksilöitävää, oman nimen rekisteröinti ei tuota ongelmia.

Yleisiä neuvoja hyvän yrityksen nimen valintaan

Sananlaskun mukaan nimi ei miestä (tai naista) pahenna. Yritysten kohdalla asia ei ihan näin helppoa ole, ainakaan alussa. Huonostakin, mutta laajalti tunnistettavasta, nimestä voi toki tulla osa yrityksen menestyvää brändiä. Hyvänä lähtökohtana on, että kovin älyvapaat nimellä kikkailut on syytä jättää paikalliseen elinkeinotoimintaan, johon ne sopivat mainiosti.

Jos tarkoitus on kasvattaa yritystä, toimitaan virallisemmissa ympäristöissä tai tähdätään kansainvälisille markkinoille, nimen tulee olla mieluummin neutraali kuin liian erikoinen tai spesifi. Poikkeuksia toki on. Vertailemalla oman tulevan yrityksensä toimintaa samalla alalla toimiviin saa nopeasti tuntuman siihen, minkälaisia nimiä on olemassa ja mitkä näistä jäävät mieleen.

Valitse nimi verkkonäkyvyys mielessä

Verkkosivujen osoitteella markkinoinnin välineenä on vähemmän merkitystä kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Hakukoneet ja sosiaalinen media ohjaavat nopeasti yritysten verkkokauppoihin ja muuhun tietoon. Toisaalta, jos yritys tarjoaa digitaalisia palveluita verkkosivujensa kautta, lyhyt ja helposti kirjoitettava osoite on arvokas.

Myös pienyrittäjän, joka tekee ja hankkii töitä lähinnä suoraan yrityksiltä tai markkinoi sosiaalisen median kautta, verkkosivut keskittävät yrityksen perustiedot digitaalisen käyntikortin tapaan. Vaikkei sivuja päivittäisikään usein, niiden olemassaolo sinänsä viestittää kuluttajille yrityksen olevan toiminnassa. Myöhemmin voi harkita oman blogin perustamista, jos muuta tarvetta sivuille ei ole. Tämä tuo uusia satunnaisia silmäpareja, joista voi silloin tällöin poikia projekteja tai yhteistyömahdollisuuksia.

Brändin suojeleminen on ensimmäinen, ja tärkein, syy verkko-osoitteiden varaamiseen. Muutaman satasen kuluerä vuodessa on sijoitus yrityksen imagoon ja sen varjeluun. Näin kukaan toinen ei pysty käyttämään osoitetta ja tekemään sen alla asioita, jotka voidaan vaikka vahingossakin yhdistää yritykseen ja joista voi olla haittaa sen imagolle.

Rahkeiden riittäessä, ennen yrityksen nimen rekisteröimistä, voi samalla nimen muunnelmilla varata itselleen useamman verkko-osoitteen. Samalla voi miettiä sitä, pitäisikö omille tuotteille, palveluille ja mahdollisille tavaramerkeillekin varata oma osoite. Mikään ei kismitä enempää kuin täydellisen verkko-osoitteen menetys liian hitaan toiminnan johdosta.

Miten luon hyvän yrityksen nimen?

Nimen luomiseen voi käyttää luovuutta rajattomasti. Yhtä oikeaa tapaa tai menetelmää täydellisen nimen löytämiseen ei ole. Monia megabrändien nimiä on synnytetty mitä oudoimmissa olosuhteissa lopullisen nimen ollessa lähes sattumankauppaa.

Hyvät nimivalinnat ovat yleensä pitkän pohdinnan, arvioinnin ja tutkimuksen tulos. Toisessa ääripäässä ovat luonnostaan, yrittäjän omien intohimojen pohjalta ammennetun ahaa-elämyksen kautta, syntyneet nimet.

Pienyrittäjä pääsee nimen valinnassa alkuun puhtaasti tunnustelemalla ja listaamalla sopivia nimiä sitä mukaa, kun niitä kumpuaa. Kun tarpeeksi nimikandidaatteja on kasassa, on aika ottaa hakukone esiin ja käydä läpi niin kaupparekisteri, verkko-osoitteet sekä nimiin yleisesti liitetyt asiat, niin historiasta kuin nykyisyydestäkin.

Usein täydelliseltä vaikuttava nimi on jo käytössä (hyvin yleistä uudelle yrittäjälle), tärkein verkko-osoite on jo varattu (.com tai .fi – vieläkin yleisempää) tai nimeen yhdistyy ei-toivottuja piirteitä tai assosiaatioita, joista asianomainen henkilö ei ollut tietoinen (tärkein tutkittava asia).

10 vinkkiä yrityksen nimen keksimiseen

1. Keksi nimi oman nimesi tai sukunimesi pohjalta.
Jos sukunimelläsi on yleiskielellinen merkitys, sitä voi hyödyntää nimessä ja markkinoinnissa sikäli kuin oma kantti tämän kestää ja leikittely sopii yrityksen haluttuun imagoon. Kuvitteellisena esimerkkinä voisi olla vaikka “Koivun Metsähakkuu”

2. Yhdistele toimialaa ja markkinaa, jossa toimit (paikkakunta, asiakaskohderyhmä).

3. Lyhennä osia nimestä tai sen toimialasta.
Käännä nimi eri kielille ja katso löytyykö näin mielenkiintoisia yhdistelmiä. Muista samalla katsoa valitun nimen vieraskieliset merkitykset.

4. Tutki historiaa, historiallisia nimiä ja sanojen alkuperää.
Ota etymologia avuksesi yrityksen nimeä keksiessäsi. Esimerkiksi latinan ja kreikan kielestä sekä antiikin myytteihin liittyvistä taruista voi ammentaa edelleen myös yritysten nimiin, vaikka ne ovatkin kaluttu lähde.

5. Luo täysin uusi sana yhdistelemällä toimintaasi liittyviä termejä.
Tässä kohtaa auttaa sanojen lausuminen ääneen ja näin niiden tunnustelu toimivuudesta. Käytä nimeä eri lauseissa, joita usein käytetään yritystoiminnassa. Esimerkkejä ovat itsensä esittely puhelimessa, myyntitapahtumat tai haastattelutilanne televisiossa.

6. Valitse nimi, joka merkitsee sinulle jotain.
Erityisesti pienyrittäjälle tämä voi olla tärkeä muistutus ja itsevarmuuden lähde uusia asiakkaita etsittäessä sekä myyntitapahtumissa yleensäkin. Jos nimen merkitykseen tai sen syntytarinaan liittyy hauskoja tai kiinnostavia piirteitä, tämä toimii tarvittaessa oivana jäänmurtajana esimerkiksi verkostoitumistapahtumissa sekä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kosiskelussa.

7. Nimi kertoo jotain olennaista yrityksestä, joko suoraan sen toimintaan viittaamalla tai ilmapiiriä luomalla.
Yrityksen tarkkaa toimialaa ei voi aina arvata sen nimestä, eikä se ole välttämätöntäkään. Jokaisesta sanailusta tulee kuitenkin joku “fiilis”, joka yhdistetään ilmapiiriin ja yrityksen toimintafilosofiaan. Usein nimi kertoo ainakin sen, onko kyseessä kasvuyritys, tai ainakin kasvusta haaveileva, vai paikkansa löytänyt, pienempi toimija.

8. Hyvä yrityksen nimi on ajaton.
Tänään pinnalla olevan trendin varassa ratsastaminen toimii aikansa myynnissä ja markkinoinnissa. Yrityksen nimen kannalta ei itsensä sitominen tiettyyn trendiin ole kestävä ratkaisu. Ajaton yrityksen nimi toimii sellaisenaan satakin vuotta eteenpäin. Esimerkkejä tästä on lukuisia. Ajattoman nimen voi käsittää niin laajasti, ettei mikään yksittäinen tapahtuma tai ilmiö voi tahrata sitä.

9. Käy läpi yrityksen nimen taivutus ja muunnelmat.
Vähemmän huomiolle voi jäädä nimen taivutus eri muotoihin kirjoitettaessa. Kiinnitä huomiota siihen, mitä muita sanoja yrityksen nimestä voi muodostaa esimerkiksi yhtä kirjainta vaihtamalla tai sen paikkaa siirtämällä. Ota huomioon myös epäedulliset muunnelmat ja johdannaiset.

10. Testaa nimeä eri kohderyhmillä.
Kun nimikandidaatti on valittu, on aika testata sen toimivuutta. Tämän voi aloittaa tuttavapiirissä, joka uskaltaa kertoa rehellisen mielipiteensä. Näin saa alustavan kosketuspinnan siihen, mikä nimen potentiaalinen vastaanotto on laajemmin. Jos se tuntuu tarpeelliselta, voi palkata markkinointitoimiston testaamaan nimeä eri asiakasryhmillä tai auttamaan sen luomisessa. Pienyrittäjän on harvoin näihin toimenpiteisiin turvauduttava, mutta uusien ideoiden ollessa tarpeen niistä on apua.

Haluatko perustaa yrityksen?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.

Lataa maksuton opas

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.