Miksi verkostoituminen on tärkeää?

Yrittäminen on täyttä työtä. Se vaatii intohimoa ja ahkeruutta, paineensietokykyä sekä päämäärätietoisuutta. Elinkeinonharjoittaja tai osakeyhtiön ainoa omistaja joutuu toimimaan monessa roolissa varsinkin liiketoiminnan alkuaikoina. Arjen ja työn yhdistäminen on oma haasteensa. Työvoiman palkkaamisen sijaan, kustannusten säästämiseksi, pyritään verkostoitumaan. Käytännön keinot verkostoitumiseen ovat useimmille tuttuja. Miksi se sitten on niin tärkeää? Vastaamme tähän kysymykseen avaamalla verkostoitumisen hyötyjä pienyrittäjän näkökulmasta.

Pienyrittäjän kasvun haaveet

Kyselyjen mukaan suurin osa suomalaisista yksityisyrittäjistä haluaa laajentaa yritystoimintaansa ainakin jossain vaiheessa. Selkeä suunnitelma kuitenkin puuttuu monelta. Yrityksen ainoana omistajana elinkeinonharjoittaja tai osakeyhtiötä vetävä joutuu tasapainoilemaan elannon hankkimisen sekä yrityksen liiketoiminnan kehittämisen välillä. Yleensä päivittäisen leivän tienaaminen ja asiakkuuksien hoitaminen menee kaiken edelle. Näin jää vain vähän aikaa strategian hiomiseen tai uusien liiketoimintojen miettimiseen.
Apua pienyrittäjien kasvuhaaveisiin sekä toiminnan tehostamiseen tarjoaa verkostoituminen. Näin löydetään samankaltaisessa tilanteessa olevia kanssayrittäjiä, jotka voivat tarjota joko valmiita vastauksia esiin tulleisiin ongelmiin tai uusia mahdollisuuksia esimerkiksi tuottavan yhteistyön muodossa.
Verkostoituminen on väliaikaisenkin työvoiman palkkaamiseen verrattuna huomattavasti kustannustehokkaampi ja turvallisempi vaihtoehto. Käytännössä se on useimmalle yksin yrittävälle ainoa keino saada kontaktia ulkomaailmaan puhtaasti yrittäjän roolissa.

Yksityisyrittäjien määrä kovassa kasvussa

Viimeisen kymmenen vuoden aikana yksityisyrittäjien kokonaismäärä on kasvanut noin 45 000 uudella toimijalla. Yhteensä yksin yrittäviä on noin 170 000. Suurin osa heistä on joko toiminimen tai osakeyhtiön alla toimivia henkilöitä, jotka ovat samalla myös yrityksensä ainoita omistajia. Työnantajayrityksiin verrattuna, niiden kasvu on yli kymmenen kertaa nopeampaa.
Suurin osa pienyrittäjistä harjoittaa liiketoimintaa päätoimisesti. Noin puolet on joskus työllistänyt ulkopuolisia, ainakin väliaikaisesti (esim. palkkaamalla freelancerin). Sivutoimisesti yrittävistä vain murto-osa siirtyy kokoaikaisiksi yrittäjiksi, sillä useimmille tämä on vain keino hankkia lisätuloja. Ne, jotka tekevät harppauksen yrittäjiksi, ovat yleensä miettineet uranvaihtoa jo pitkään.

Miksi verkostoituminen on tärkeää pienyrittäjälle?

Kevytyrittäjien tai pienyrittäjien tärkein syy itsenäisen toiminnan aloittamiseen on vapaus päättää itse siitä, mitä tekee sekä miten itseään toteuttaa. Yksin yrittävä asiantuntija valitsee asiakkaansa sekä sen, kuinka paljon töitä tekee omien tarpeidensa puitteissa ja sen, miten työolonsa järjestää. Tämä eroaa lähes tyystin tavallisesta palkansaajasta, jolla on määrätty työtehtävä määrätyssä paikassa, sekä hänestä itsestään riippumattomat tavoitteet, jotka asetetaan hänen puolestaan.
Pienyrittäjä, esimerkiksi yksityinen elinkeinonharjoittaja, aloittaa toimintansa useimmiten kotoa käsin. Omassa kotitoimistossa saatetaan työskennellä jopa vuosia. Jos muita perheenjäseniä ei ole tai he ovat päivätöissä, työnteko voi olla välillä yksinäistä puuhaa. Kaverit, jotka eivät itse ole yrittäjiä, eivät välttämättä ymmärrä toiminnan luonnetta eivätkä sen asettamia vaatimuksia.
Luotettavien yrittäjäystävien hankkiminen on yksi tärkeimpiä tekijöitä menestyvän, kasvua hakevan yksityisyrittäjän elämässä. Heidän kauttaan voi peilata oman yrityksensä toimintaa, tavoitteita, saavutettuja tuloksia ja yleistä toimintafilosofiaa sekä saada viitteitä valitsemansa strategian järkevyydestä.
Vaikka osaisikin hoitaa yrityksensä asiat mallikkaasti, voi toisen yrittäjän tuore näkemys antaa virikettä johonkin uuteen, jota ei muuten olisi tullut ajatelleeksi. Ennen kaikkea yrittäjyyden kiroista ja iloista on helppo keskustella sellainen henkilön kanssa, joka on käynyt läpi samoja asioita tai on samassa tilanteessa.

Verkosto korvaa normaalia työyhteisöä

Työyhteisön puute yrityksen ainoana omistajana voi olla joko etu tai haitta, riippuen yrittäjän luonteesta. Tätä isompi haaste on välittömän avun puuttuminen päivittäisissä askareissa. Muita palkkaava yrittäjä tai töitä toisten rinnalla tekevä voi nopeasti pyytää apua ja neuvoa. Hyvin motivoitu työyhteisö kannustimineen edesauttaa omista työtehtävistä selviytymistä.
Yksin yrittävä joutuu koko ajan tsemppaamaan itse itseään. Kasvua hakevalle yrittäjänalulle tämä on kestämätön ratkaisu, jollei kyseessä ole luova, omaan intohimoon perustuva, projekti tai suuri visio valmiiksi työstettäväksi. Koska harvalla on varaa palkata työvoimaa, apuun tulevat muut yrittäjät, mentorit ja sijoittajat. Verkostoituminen on pienyrittäjän ehkäpä tärkein yksittäinen menestystekijä omaa toimintaa laajennettaessa tai uutena yrittäjänä paikkaa markkinoilla etsittäessä.
Vahvan kontaktiverkoston rakentaminen on eräänlainen löyhä turvaverkko, johon voi tukeutua toimintaa muutettaessa. Takaiskuja tulee väistämättä pienen yrittäjän arjessa. Hyvin hoidettu verkosto, johon on jollain tapaa panostettu, on valmiimpi näin auttamaan ja neuvomaan tarvittaessa.
Esimerkiksi pienyrittäjän menettäessä suuren asiakkuuden pieleen menneen neuvottelun vuoksi tai hinnoitelleessa palvelunsa liian korkealle voi kokeneemmilta yrittäjiltä kysyä miten he olisivat samassa tilanteessa toimineet.
Verkkokauppaa pyörittävä saattaa pohtia mainoskampanjaa sosiaalisessa mediassa, muttei ole varma sen tehokkuudesta käytettyyn rahaan nähden. Muilla kaupantekijöillä voi olla tärkeitä omakohtaisia kokemuksia, joiden avulla hän pystyy välttämään sudenkuopat tai hyödyntämään toimiviksi havaitut mainoskikat.
Muista, että verkostoituminen, niin yrittäjän roolissa kuin muutoinkin, on yhtä toimivaa kuin siihen annettu oma aika ja huomio. Hyvä verkostoituva yrittäjä pyrkii tuomaan jotain arvokasta tietoa tai näkökulmia verkostolleen, jonka piirissä vaikuttaa.

Verkostoituminen tarjoaa vertaistukea

Uutta yritystä perustava tai vähän aikaa liiketoimintaa pyörittänyt näkee verkostoitumisen yleensä ensisijaisesti tapana tuoda bisnestään esiin tai keinona löytää vastauksia käytännön pulmiin. Liiketoiminnan kasvattaminen ja kasvupotentiaalin löytyminen on toki tärkeä elementti kontakteja solmittaessa, mutta sen ei tulisi määrätä kaikkea kanssakäymistä.
Vain toinen yksityisyrittäjä kykenee ymmärtämään sen, mitä yrittäminen oikeasti on, sekä käytännön tasolla että henkisesti. Samankaltaisten ihmisten kanssa keskusteltaessa yrittäjyyttä ei sen kummemmin tarvitse perustella, vaan voi keskittyä aina olennaiseen. Tämän kaltainen vertaistuki nousee arvoon arvaamattomaan, kun motivaatiota pitää lähteä etsimään esimerkiksi pieleen menneen suuren projektin jälkeen tai vietäessä menestystarinaa seuraavalle tasolle .
Epäonnistumisia ei tarvitse hävetä muiden yrittäjien seurassa, sillä jokainen heistä tietää riskien kuuluvan liiketoiminnan pyörittämiseen. Syitä epäonnistumiseen halutaan myös aidosti käydä yhdessä läpi, sillä niistä voi kokenutkin yrittäjä oppia jotain uutta.
Yrittäjät ovat pohjimmiltaan ongelmanratkaisijoita ja nauttivat saadessaan näyttää taitojaan tai ratkaistessaan kiperän pulman. Tätä kautta opitaan lisää, kerätään mainetta ja poimitaan pisteitä kotiin vastapalveluksen toivossa. Verkostoituminen onkin yhtä hyödyllistä kuin siihen käytetty aika ja henkilökohtainen panos. Pelkkä kontaktilista ei itsessään tuo tuloksia, vaan yhteydet tulee myös pitää tuoreina.

Verkostoitumisen hyödyt tiivistetysti

  • Saat vertaistukea ihmisiltä, jotka ymmärtävät yksityisyrittäjän arkea
  • Saat näkyvyyttä yrityksellesi ja osaamisellesi yrittäjäyhteisöissä
  • Pääset vertailemaan omaa toimintaasi vastaavassa tilanteessa oleviin yrittäjiin
  • Pääset vaihtamaan vinkkejä ja tietoutta markkinasta, jossa toimit, sekä yrittämisen haasteista ja mahdollisuuksista yleisemmällä tasolla.
  • Mahdollisuus löytää yhteistyökumppaneita on verkostoitumisen suurin potentiaali. Parhaimmillaan näin toisensa löytäneet yritykset yhdistävät voimansa, ja valloittavat aivan uuden asiakasryhmän.
  • Kilpailevien yrittäjien tapaaminen motivoi menestymään
  • Verkostoitumistapahtumat rikkovat arkirutiineja, ja niissä voi solmia myös uusia ystävyyssuhteita.

Yrityksen arki järjestykseen?

Holvin avulla hoidat yrityksesi rahaliikenteen kaikkiin suuntiin – laskutuksesta palkkojen maksuun ja verkkokauppamyynnistä kansainvälisiin tilisiirtoihin.

Tutustu Holviin

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.