Miten turvaan oikeuteni yrittäjänä?

Vaikka yritys hoitaakin asiansa ammattitaitoisesti ja lakeja noudattaen. Eteen voi tulla tilanteita, jossa huolimattomuus tai itsestä riippumaton asia johtaa riitaan toisen yrityksen tai muun osapuolen kanssa. Edessä on sovittelu tai käräjille meno. Oikeudenkäynnin välttäminenkin vaatii lainoppineita, jotka on palkattava pikimmiten. Korvaukset oikeuskuluista ja asianajajien palkkioista, saat vasta kun korvausvelvollisuudesta vapauttava oikeuden päätös syntyy. Esittelyssä oikeusturvavakuutus ja sen edut yrittäjän toiminnan jatkuvuudelle.

Oikeusturvavakuutus

Yrittäjät ovat luonnostaan supliikkimiehiä ja -naisia. Myydessään ensin liiketoimintaideansa rahoittajille ja yhteistyökumppaneille. Sekä myöhemmin houkutellessaan asiakkaat tiskin taakse ja sitouttamaan palveluihinsa.

Nopeaan toimintaan tottunut ketterä yritys saattaa kuitenkin oikoa mutkia, voittoja tavoitellessaan. Hyvääkin tahtova yritys, yrittäjä tai sen työntekijä, voi mokata tietämättään tai tahtomattaan. Aiheuttaen vahinkoa toisille osapuolille, joko suoraan tai välillisesti. Tämä voi olla sekä materiaalivahinkoja (esim. asiakkaan tiloissa tapahtunut vahinko) tai aineettomaan omaisuuteen kohdistuvia loukkauksia (esim. patenttiriita tai tekijänoikeusloukkaus).

Tässä kohtaa hyvät puhelahjat riitävät vain pahimman kriisin lievittelyyn. Todellinen asioiden selvittely sekä rahallisen vastuun määrittäminen. Vaatii osapuolien vakuutusyhtiöiden väliintuloa ja vaikeimmissta tapauksissa lakiavun tai asianajajan palkkaamista.

Yrityksen vastuuvakuutus on lähes kaikissa yrityksissä. Se kuitenkin korvaa vain vahinkojen aiheuttamat kulut. Kattavan turvan saat vasta liittämällä mukaan oikeusturvavakuutuksen. Se ei ole lakisääteinen, mutta on hyvä ottaa aina, jos toimit vaihtelevassa työympäristössä erilaisten asiakkaiden kanssa, myyt palveluita yrityksille tai muutoin toimintasi on riskialtisa riitatilanteille.

Ilman oikeusturvavakuutusta, joudut hoitamaan vahingonkorvausneuvottelun itsenäisesti tai palkkaamalla tähän ulkopuolisen sovittelijan. Yrityksesi kontolle tulevat tämän lisäksi mahdollisen oikeudenkäynnin kulut, jos sinut todetaan lopulta korvausvelvolliseksi.

Mitä oikeusturvavakuutus korvaa?

Oikeusturvavakuutuksen tarkka kattavuus riippuu aina sopimuksesta ja vakuutusyhtiöstä. On tärkeää käydä yksityiskohtaisesti läpi kaikki korvattavat asiat. Tätä tietoa voidaan hyödyntää mm. toiminnan riskien analysointiin.

Kun tiedät mitä ei korvata tai missä korvaussummien katto on kussakin tilanteessa. Osaat varautua näihin omin voimin, esim säästämällä, työntekijöitä kouluttamalla tai muutoin ennaltaehkäisemällä vahinkoja.

Oikeusturvavakuutus korvaa mm.:

  • oikeudenkäyntikuluja (maksut tuomioistuimelle yms.)
  • lakimiesten ja asianajajien palkkioita (kohtuuden rajoissa)
  • muun oikeusavustajan tai sovittelijan palkkioita
  • laajennettu vakuutus saattaa korvata myös vastapuolen oikeuskulut

Mitä hyötyä oikeusturvavakuutuksesta on?

Joskus hyvääkin tarkoittava yritys voi joutua nokikkain asiakkaan kanssa, joka on tyytymätön lopputulokseen ja alkaa uhkailla oikeusjutulla. Vaikka syyttely olisi perusteetonta, tätä ei sovi ohittaa olankohautuksella. Aikaisessa vaiheessa lainoppineen kanssa asian selvittely voi lopettaa riidan ennen kuin se ehtii edes alkamaan.

Pitkään toimivilla yrityksillä tulee koosta riippumatta jossain kohtaa riitatilanteita tai muita lähellä piti -tilanteita, joissa oikeudenkäynti tai vakavampi neuvottelu on todellinen uhka. Jos kyseessä on kovin monimutkainen tilanne (esim. aineettoman omaisuuden oikeuksiin tai käsittelyyn liittyvä vahinko), tällöin syyllistä ei välttämättä voida määrittää yksiselitteisesti. Neuvottelut ja sovittelu pitkittyvä ja samalla kulut.

Yksityisyrittäjä on kaikkein heikoimmassa asemassa ilman oikeusturvavakuutusta. Jos säästöjä ei ole, lakimiehen palkkaamiseen joudutaan lainaamaan rahaa, joka näkyy suoraan tuloksessa. Byrokratiaan ja neuvotteluihin menee myös kallista työaikaa, jota vakuutus säästää. Antaen mielenrauhaa ja samalla helpottaen taloudellisesti tiukassa tilanteessa.

Yrittäjän monet sopimukset

Uusi yritys solmii ensimmäisen toimintavuoden aikana kymmenittäin eri sopimuksia, joiden ehdoissa piilee vastuita, etuja ja velvollisuuksia. Yleisimpiä sopimuksia ovat toimitilojen ja kiinteistöjen vuokrasopimukset, työsopimukset, laitteiden käyttöön tai vuokraan liittyvät sopimukset, laina- ja osamaksusopimukset. Vaikka peruspalveluiden ehtoja määrätään pitkälti laissa, näidenkin selvittämisessä voi tulla eteen tapauksia, jossa tarvitaan kättä pidempää lakiavun muodossa.

Pienyrittäjän riitatilanteita

Kaiken liiketoiminnan ytimessä on sopimuksien solmiminen tavalla tai toisella. Jopa niinkin yksinkertainen asia, kuin yhden kalan myyminen on sopimuksen kappale. Myyjä lupaa, että kala on syötäväksi kelpaava tai tämä on ilmeistä sen myyntipaikasta. Asiakas ostaa kalan ja kirjattu ostotapahtuma on sopimus itsessään. Kun tämän tekee yrityksen nimissä vastuu on aivan toisella tasolla, kuin yksityishenkilönä.

Fiktiivinen esimerkki: Torikauppias, kuljetusliike ja lähituottaja

Toiminimellä yrittävä torikauppias myy epähuomiossa osittain pilaantuneen kalaerän, jonka hän on hankkinut lähituottajalta. Useampi kymmenen asiakasta saa vatsataudin syötyään kaloja, joutuen sairaslomalle. Yrityksen ottama vahinkovastuuvakuutus kattaa sairauspäivärahat ja lääkkeet asiakkaille – kauppiaan luonnollisesti palauttaen ostohinnan täysimääräisenä.

Vahinko torikauppiaan imagolle on kuitenkin iso. Mediassakin raportoitu tapaus karkottaa asiakkaita ja loppukesän myyntikäyrä lopahtaa. Kesällä liikettään pitävän yrittäjän vuosi on jäämässä tappiolliseksi. Tässä tapauksessa pieni lähituottaja oli myynyt kalaerän tuoreena. Sesongin myyntipiikkiä helpottamaan palkattu kuljetusliike oli tehnyt virheen elintarvikkeiden varastoinnissa, josta syystä yksi erä pilaantui osittain. Suurimman virheen teki tässä tapauksessa kuljetusliike, mutta myös kauppias oli huolimaton. Vastuuta lisää hygieniapassi, joka kauppiaalta löytyy.

Kuljetusliike syyttää kalojen tuottajaa huonosta pakkaamisesta, mutta tätä on vaikea todistaa. Syntyy riitatilanne kolmen erillisen osapuolen välillä. Vaikka sekä kauppias, että lähituottaja tietävät olevansa lopulta eniten syyntakeettomia. Uhkaava oikeudenkäynti sekä pitkittynyt pattitilanne vakuutusyhtiöiden välillä, vaatii asianajajan palkkaamista ja muuta lakineuvontaa.

Sekä torikauppiaalla, että lähituottajalla molemmilla oli oikeusturvavakuutus. Näiden turvin he pystyivät palkkaamaan osaavat lakiasiantuntijat, jotka lopulta osoittivat kuljetusliikkeen vastuun ja korvausvelvollisuuden ennen kuin lähdettiin käräjille. Torikauppiaan ja lähituottajan maine puhdistui ja tappiollinen vuosi kääntyi voitolliseksi. Ilman vakuutusta, tappiot olisi nielty.

Esitellyn kaltainen esimerkki on täysin realistinen. Yritykset riitelevät keskenään oikeudessa paljon pienemmistäkin asioista. Joskus henkilökohtaisten kaunojen vuoksi tai näpäyttääkseen toista yritystä, kun raha ei tähän ole esteenä.

Mitä oikeusturvavakuutus maksaa?

Hinta pienyritykselle voi toiminnan alussa on usein mitätön vakuutuksen hyötyihin nähden. Yksin yrittävän tai muutaman hengen yrityksessä tyypillisesti maksu kohoaa korkeintaan muutamiin satoihin euroihin vuodessa.

Tätä isommissa yrityksissä toiminnan monipuolistuessa, tarvitaan erillinen vakuutussuunnitelma, sillä kustannukset kohoavat vastaavasti. Alennuksia tai muita etuja esim. vakuutuksen kattavuudessa voi saada, keskittäessään samaan yhtiöön muutkin yrityksen vakuutusasiat.

Vakuutusmaksuihin vaikuttavat lisäksi toimiala, yrityksen toiminta yleensä sekä muut tekijät, jotka selviävät vasta vakuutusyhtiön kanssa neuvotellessa.

Oikeusturvavakuutus tiivistetysti

Oikeusturvavakuutuksella yritys korvaa riitatilanteissa oikeudenkäyntikuluja, sekä näitä ennen lakiavun palkkaamisen tai tähän rinnastettavia kuluja. Vakuutus on vapaaehtoinen, mutta hankitaan yleisesti yrityksen vastuuvakuutuksen kanssa. Korvattavalle summalle on katto joka tilanteessa. Omavastuun osuus vaihtelee sopimuksittain, suhteutettuna vakuutuksen hintaan.

Oikeusturvavakuutuksen tärkein hyöty on riskien hallinta ja näihin liittyvien kulujen ennakointi. Kun oikeutta lähdetään käymään, omavastuuosuus ei vaikuta merkittävästi yrityksen kassaan ja riidan selvittelystä huolimatta, ydinliiketoimintaa voi muutoin jatkaa normaalisti.

Haluatko perustaa yrityksen?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.

Lataa maksuton opas

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.