Mitä franchising-yrittäminen on?

Franchising-yrittäjyys on kasvanut muun yrittämisen ohella tasaisesti. Parantuneet toimintamahdollisuudet sekä franchising-yritysten maineen kohentuminen ovat molemmat osaltaan kasvattaneet uusien yrittäjien määrää tämän omintakeisen yritysmuodon kautta. Ketjut tuovat yrittäjälle paljon etuja, kuten valmiin tuotevalikoiman, yhtenäisen hinnoittelun, päivittyvät markkinointimateriaalit sekä ison brändin mainonnan tuen. Artikkelin luettuasi tiedät enemmän franchising-yrittäjyydestä ja saat tuntumaa siihen, olisiko se sinulle sopiva yrittämisen muoto.

Franchising-yrittäjyys yleisesti

Franchising-yrittäminen, suomalaisittain ketjuyrittäminen, miellettiin pitkään puuhasteluksi, jolla on vain vähän tekemistä oikean yrittämisen kanssa. Näin asian laita on voinut olla yksittäistapauksissa viime vuosisadalla. Toimintamallin suosio näkyy sekä ketjujen että yrittäjien lukumäärissä. Suomessa toimii arviolta 250-300 franchise-ketjua, joilla on tuhansia toimipaikkoja eri puolella maata.

Nykyään franchise-yrittäminen on yhtä varteenotettava yrittämisen muoto kuin pienyrittäjyyskin. Kynnys yrittäjyyteen on kuitenkin matalampi, koska valmis paketti annetaan lähes avaimet käteen -periaatteella kouraan perehdytyksen sekä tarpeellisen koulutuksen jälkeen.

Ketjuyrittäjyyden ja perinteisen yrittäjyyden välillä on kuitenkin monia eroavaisuuksia. Päällimmäisenä ovat vastuun väheneminen yrityksen perusasioiden hoidossa ja markkinoinnissa sekä vastuun lisääntyminen ja rajoitukset valmiin liiketoimintamallin hoitamisessa ketjun vaatimalla tavalla.

Tyypillisiä franchise-aloja

 • Pikaruokaketjut ja pitseriat
 • Ravintolaketjut
 • Kioskit
 • Kiinteistöala
 • Hoiva-ala

Kenelle franchising-yrittäminen sopii?

Ketjuyrittäminen sopii kaikille, joilla on tahto yrittää, mutta vähän kokemusta yrittämisestä. Rekisteröitynyt pienyrittäjä paperilla ilman toimivaa liiketoiminnan mallia on sananmukaisesti pelkkää paperia. Vaikka taitoja olisikin, joutuu tuntematon toimija kovassa kilpailussa taistelemaan jokaisesta asiakkaasta kynsin hampain.

Sikäli kuin tarvittava pääoma on säästetty tai lainattu ja yritys tätä varten perustettu, franchise-yrittämiseen pääsee kiinni nopeasti. Osa ketjua aikansa pyörittäneistä yrittäjistä hyödyntää siitä saatua tärkeää kokemusta oman liiketoiminnan lanseeraamiseen. Franchise-yrittäminen voi olla hyvä kanava yrittäjän taitojen kasvattamiseen, joita voi hyödyntää myöhemmin alasta riippumatta.

Franchise-yrittäjyyden plussat ja miinukset

Plussat:

 • Perinteistä pienyrittäjyyttä riskittömämpi vaihtoehto (valmis liiketoimintamalli). Taloudellisen vastuun toiminnasta kantaa edelleen yrittäjä itse.
 • Tunnettu brändi yleensä ainakin kohderyhmässään. Asiakkaat odottamassa ovella.
 • Ketju hoitaa suurimman osan markkinoinnista ja mainonnasta.
 • Koulutus tarjolla yrittäjälle liiketoiminnan ja liikkeen arjen pyörittämiseen pienimpiä yksityiskohtia myöden.
 • Ketjun tuki ongelmatilanteissa
 • Useimmiten liikepaikka valitaan ja tarvittavat luvat hoidetaan puolestasi.

Miinukset:

 • Ketju määrää toimintaa käytännön tasolla paljon.
 • Franchise-sopimus on sitova ja muutosten teko jälkikäteen lähes mahdotonta.
 • Liiketoimintasi menekki elää brändin tuotteiden ja yleisen imagon varassa.
 • Jos päätät siirtyä oman liiketoiminnan vetäjäksi, kilpailukielto rajoittaa aloja, joissa voit toimia.

Miten franchising-yritys perustetaan?

Franchising-yrityksen voi perustaa olemassa olevan yrityksen pohjalle, jos sen toimiala kattaa esimerkiksi kaiken laillisen liiketoiminnan. Harvemmin toimialaa täytyy muuttaa, sillä ketju hoitaa parhaimmillaan käytännön järjestelyt, kuten liiketilan ja luvat, jos yrittäjä nämä kustantaa. Järjestelyt ovat aina tapauskohtaisia ketjusta toiseen.

Ketjuyrittäjyys pohjautuu kahden yrityksen väliseen pitkäaikaiseen sopimukseen. Jos et omista yritystä entuudestaan, sinun pitää rekisteröidä pienyritys, kuten toiminimi tai osakeyhtiö, jonka nimissä franchising-sopimus tehdään.

Ketjuyrityksen perustaminen vaihe vaiheelta

 • 1. Perusta ja rekisteröi pienyritys, kuten toiminimi tai osakeyhtiö, jonka toimialaksi voi valita kaiken laillisen liiketoiminnan. Tätä voi myöhemmin tarvittaessa vaihtaa.
 • 2. Tutustu eri ketjuihin, niiden vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Keskustele ketjun muiden yrittäjien kanssa heidän kokemuksistaan, jos suinkin mahdollista. Valittuasi sopivat franchise-kandidaatit, ota emoyhtiöön yhteyttä ja sovi henkilökohtaisesta esittelystä.
 • 3. Vakuuta franchise-ketju ammattitaidostasi, yrityksesi toimintakunnosta sekä taloudellisesta kyvystäsi lähteä yrittäjäksi.
 • 4. Maksa ensimmäinen franchise-oikeuteen liittyvä maksu, joka antaa oikeudet konseptin käyttöön sekä kaikki muut talon edut, kuten koulutuksen, ohjeistuksen ja markkinointimateriaalit. Tärkeimpänä näistä on mainonnan ja henkilökohtaisen tuen saaminen erityisesti yrittäjän alkutaipaleella.
 • 5. Aloita liiketoiminnan pyörittäminen minkä tahansa yrityksen tavoin, ainoastaan ison brändin puitteissa ja sen vaatimalla tavalla. Ketjusta riippuen vapauksia toiminnan muokkaamiseen voi olla enemmän tai vähemmän.

Franchise-yrittäjän sopimukset

Franchise-, eli ketjuyrittäjyydessä, kaksi yritystä tekee sopimuksen, joka asettaa puitteet pitkäaikaiselle ja jatkuvalle yhteistyölle, yleensä elinkeinotoiminnan puitteissa. Sopimus solmitaan uuden franchise-yrittäjän kanssa lähes aina määräaikaiseksi (esim. 2 vuodeksi), jonka jälkeen tilanne tarkastetaan ja sopimus uusitaan määräajoin. Pitkään hyvin toimineen yrittäjän sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi.

Yrittäjänä saat sopimuksen myötä franchisen, juridisen oikeuden, hyödyntää valmista liiketoimintamallia. Oikeuden myöntäjä – ketjun omistaja – ei ole yrityksesi taloudesta vastuussa, eikä toisinpäin. Toisin sanoen, jos toimija menee konkurssiin, tappiot nuolee vain ketjuyrittäjä. Ketjun omistaja on joka tapauksessa ottanut omansa franchise-maksun muodossa.

Franchise-oikeudet

Franchise-antaja on yritys, joka luovuttaa valmiin liiketoiminnan konseptin toisen yrityksen käyttöön maksua vastaan. Tätä yritystä kutsutaan franchise-ottajaksi. Oikeuksiin ja etuihin kuuluvat:

 • Toiminimi (tässä tapauksessa emoyhtiön aputoiminimi)
 • Markkinointi ja mainonta
 • Yleiset toimintatavat liiketoiminnan pyörittämiseen ja asiakkaiden palveluun
 • Koulutus ketjun toimintamalleihin
 • Brändin tuoma luotettavuus (asiakkaat tunnistavat ison ketjun, joten kassavirta on lähes taattu ensimmäisestä päivästä lähtien)

Franchise-yrittäjyyden realiteetit

Kuten mihin tahansa yrittäjyyteen, myös franchise-yrittämiseen liittyy vastuualueita, velvoitteita, sekä riskejä, jotka on syytä tuntea ennen toimeen ryhtymistä. Hyvinä puolina ketjuyrittäjyydessä on kuitenkin merkittävä emoyhtiön tuki ja kannustus. Heille sinun menestyksesi on myös heidän menestyksensä. Rajoitukset ja velvoitteet ovat usein vuosien hiomisen tulos. Hyvä emoketju osaa myös ottaa vastaan palautetta toiminnan kehittämiseksi ja voi tästä myös palkita.

Ketjuyrittäjän vastuut ja velvollisuudet

Osana isoa, tai pienempääkin, ketjua sitoudut emoyhtiön liiketoiminnan strategiaan ja tulevaisuuden tavoitteisiin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että suojelet ketjun brändiä, tavaramerkkejä ja kaikkea siihen liittyvää kaikessa toiminnassasi. Salassapitosopimus sekä kilpailukielto yrityksen mahdollisen lopettamisen jälkeen ovat eräitä perusasioita, jotka ovat osa kaikkia franchise-sopimuksia.

Yleensä koko toiminta-ajatus on määrätty alusta loppuun. Tämä voi kattaa esimerkiksi asiakaspalvelun (asiakkaiden tervehtiminen, työntekijöiden asenne, pukeutuminen yms.), aukioloajat, mainosbannereiden asettelun, ruokapöytien sijoittelun ja monta muuta yksityiskohtaa. Uuteen ketjun liikkeeseen tehdään varmasti myös pistokokeita sen ensimmäisen toimintavuoden aikana, joilla varmistetaan toiminnan taso.

Ketjuyrittäjän koulutus

Toimiva franchise-ketju antaa sopimuskumppaneilleen tarvittavan koulutuksen, jolla varmistetaan liiketoimintakonseptin toteutus asetetulla tavalla. Koulutus on useimmiten maksullinen tai sisältyy franchise-sopimuksen alkumaksun ehtoihin. Toinen yleinen vaihtoehto on palkaton opiskeluaika.

Koulutus jatkuu niin pitkään kuin on tarvetta. Tämän lisäksi saatetaan vuosittain järjestää seminaari tai muu tapahtuma, johon ketjuyrittäjät kokoontuvat vaihtamaan kuulumisia sekä tutustumaan emoyrityksen tulevaisuuden suuntalinjoihin.

Toimitilat ja -välineet

Tunnetussa toimintaympäristössä ketjun uusi liike saadaan pystyyn yleensä kivuttomasti. Muutoin joudutaan tekemään markkinatutkimus. Liiketilan ja tähän tarvittavat luvat hoitaa yleensä franchise-antaja. Se määrää myös välineet, joita käytetään. Laskun maksaa kuitenkin uusi yrittäjä. Tosin hän saa myös pitää ostetun omaisuuden. Ketju auttaa myös tarvittavan henkilökunnan rekrytoinnissa.

Haluatko perustaa yrityksen?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.

Lataa maksuton opas

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.