Mitä vakuutuksia tarvitsen yrittäjänä?

Uuden yrityksen perustamiseen kuuluu paljon velvollisuuksia, byrokratiaa ja asioiden järjestelyä. Eräs näistä pakollisista rästeistä on yrityksen ja yrittäjän vakuutuksien hankkiminen. Vaikka suurin osa vakuutuksista on vapaaehtoisia, myös pienyrittäjän on syytä käydä läpi oman toimintansa luonnetta ja siinä piileviä riskejä. Toiminimellä kotona töitä tekevä pääsee helpommalla, kun taas liiketilan omistaja joutuu miettimään vahinkovakuutuksia esim. varkauksien varalta. Turvaa toimintasi tutustumalla ohessa esiteltyihin yrityksen ja yrittäjän tärkeimpiin vakuutuksiin.

Vakuuta viisaasti

Jokainen euro on aina kotiinpäin. Ne on tärkeää ottaa talteen, olivatpa kyseessä sitten kasvuyritykset tai toiminimiyrittäjät. Vakuutusasioita tähän liittyen ei kannata tehdä hutiloiden, sillä pitkäaikaisista sopimuksista irtautuminen maksaa ja vie aikaa ydinliiketoiminnalta. Palvelupakettia kasattaessa ei ensimmäistä tarjottua vaihtoehtoa kannata suin päin ottaa.
Kilpailutus eri vakuutusyhtiöiden välillä kannattaa, vaikka keskittämisedut näyttäisivätkin ensisilmäyksellä olisivatkin houkuttelevilta. Uudelle yrittäjälle myydään kaikki se, mitä hän on valmis ostamaan budjettinsa puitteissa. Järkevä ostaja miettii tarpeet hyvissä ajoin, ennen kuin astuu vakuutusyhtiön ovista sisään.

Mitä vakuutuksia tarvitsen yrittäjänä?

Vakuutusten tarve on aina yritys- ja yrittäjäkohtaista ja riippuu toimialasta, yrityksen koosta, toimipaikasta, työn luonteesta, ammatista sekä vaihtelevista riskitekijöistä. Turhia vakuutuksia ei tietenkään kannatta ottaa, vaikka niillä saisikin näennäistä mielenrauhaa. Usein yrittäjä pystyy suojaamaan itsensä ja toimintansa paremmin puhtaasti omaan työympäristöönsä ja työturvallisuuteensa liittyvien parannusten avulla.
Asiantuntijakonsultti, tai muu siistiä sisätyötä tekevä toimistossa ahertava yksityisyrittäjä, pärjää vuosikausia usein jopa vain pakollisilla vakuutuksilla – kunnes ikävä yllätys vie mehut yrityksen kassasta. Oma budjetti, kassavarat ja säästöt ovat tässä tapauksessa määrääviä tekijöitä sille, mitä vakuutuksia on varaa ottaa ja missä kohtaa kannattaa säästää.
Toisissa ammateissa, kuten esimerkiksi rakennusalalla ja muissa urakkatöissä, työturvallisuudesta pitää huolehtia täysin toisella tasolla, määräykset huomioiden. Joissain elinkeinoissa myös asiakkaita varten täytyy olla vakuutus. Tällaisia elinkeinoja ovat esimerkiksi urheiluun ja liikuntaan liittyvät palvelut, kuten kuntosalit, laskettelukeskukset tai seikkailupuistot.

Vakuutusten tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä

 • Yrityksen koko (aloitetaanko yksin, usean omistajan kanssa, onko vakituisia työntekijöitä)
 • Toimiala ja elinkeinon yksityiskohdat
 • Toimipaikka ja sen sijainti
 • Yrityksen turvallisuusjärjestelyt yleensä

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Yrittäjän pakollisista vakuutuksista tärkein on YEL, eli Yrittäjän eläkevakuutus. YEL on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Sen avulla turvataan sosiaalietujen, kuten työttömyys- tai sairauspäivärahan maksu, sekä myöhemmin elantosi eläkkeelle siirtyessäsi.
YEL-vakuutus on pakollinen kaikille työikäisille yrittäjille (18-67 vuotta), joiden yritys on ollut yhtäjaksoisesti toiminnassa neljä kuukautta ja joiden työtulo nousee asetetun rajan yli (n. 7800 euroa vuonna 2019). Myös sivutoiminen yrittäjä (esim. toiminimi, kevytyrittäjä osuuskunnassa) joutuu maksamaan YEL-vakuutusta, jos kyseiset ehdot täyttyvät.
Voit maksaa yrittäjän eläkevakuutusta joko henkilökohtaisesti tai yrityksen nimissä, jolloin se kirjataan kirjanpitoon menoina. YEL-maksut voi vähentää sellaisenaan verotuksessa. Toiminimellä yrittävän on järkevintä tehdä maksut yksityisenä henkilönä pienyrittäjän verokevennysten vuoksi.

YEL-vakuutus: Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt

Avoimissa yhtiöissä ja kommandiittiyhtiöissä vakuutuksen joutuvat ottamaan kaikki yhtiömiehet, jotka ovat vastuussa yrityksen toiminnasta. Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies ei vakuutusta tarvitse, jos hän ei osallistu yrityksen päivittäiseen toimintaan eikä nosta tästä korvauksia.

YEL-vakuutus: Osakeyhtiöt ja perheyritykset

Osakeyhtiöissä YEL-velvollisia ovat kaikki, jotka omistavat yli 30 prosenttia yrityksen osakkeista ja ovat samalla johtoasemassa (toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, tai -jäsen).
Perheyrityksissä YEL-vakuutus on pakollinen johtoasemassa olevalle, jos perheenjäsenten yhteisomistus yrityksestä on yli 50 %. Tässä tapauksessa saattaa joutua vakuuttamaan myös perheenjäsenet. Vakuutusyhtiön kanssa voi keskustella omasta tilanteestaan silloin, jos yhtiöjärjestelyissä on jotain tavanomaisesta poikkeavaa.

Yrittäjän yleisimmät pakolliset vakuutukset

YEL-vakuutus on lähtökohtaisesti ainoa pakollinen yrittäjävakuutus useimmissa tapauksissa. Harva yritys kuitenkaan haluaa kantaa toimintansa riskejä yhden rajatun vakuutuksen varassa.
Tietyillä toimialoilla on muitakin lakisääteisiä vakuutuksia. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi terveydenhoito (yksityislääkäri, fysioterapeutit yms.), jossa yrityksen on otettava potilasvakuutus. Vastaavasti rakentamiseen, kaivostoimintaan sekä kaikkeen ympäristölle rasitusta aiheuttavaan yritystoimintaan yleensäkin liittyy pakollinen ympäristövahinkovakuutus.

Työnantajan pakolliset vakuutukset

Työntekijöitä palkkaavan yrittäjän on otettava lakisääteiset vakuutukset työntekijöille. Näihin kuuluvat muun muassa työeläkevakuutus (TyEL) sekä työtapaturmavakuutus. Riippuen elinkeinosta, ammatista ja yksittäisistä työtehtävistä, esim. turvallisuusalalla, kuljetusalalla tai teollisuudessa, muita vakuutuksia otetaan harkinnan mukaan työntekijä- tai osastokohtaisesti.

Liikennevakuutukset

Jos ostat tai hankit yrityksen käyttöön auton tai muun kulkuneuvon, tarvitset lakisääteisen liikennevakuutuksen. Kuljetusyhtiöt joutuvat vakuuttamaan koko kaluston. Raskaita koneita käyttävät urakoitsijat saattavat joutua vakuuttamaan työntekijänsä koneiden käyttöön liittyvien tapaturmien varalta. Oheen otetaan usein myös toiminnan vastuuvakuutus, jolla korvataan ulkopuolisille aiheutuneet vahingot.
Jos olet esim. toiminimiyrittäjä ja siirrät auton yrityksen nimiin tai se katsotaan vähennyskelpoiseksi (yli 50 % käytöstä kuuluu liiketoimintaan), myös vakuutukset voi ja on useimmiten järkevää maksaa yrityksen nimissä.

Yrittäjän yleisimmät vapaaehtoiset vakuutukset

Edellä lueteltujen pakollisten vakuutusten (mm. YEL, työnantajavakuukset, liikennevakuutukset) lisäksi on yrittäjille ja yrityksille tarjolla useita erilaisia vapaaehtoisia vakuutuksia. Näiden järkevyys ja hyödyllisyys on aina tapauskohtaista. Pientä pajaa pyörittävä mestari tai toimistossa yksin yrittävä luovan alan ammattilainen pärjäävät pitkälle perusvakuutuksilla.
Muutamia vapaaehtoisia vakuutuksia kannattaa kuitenkin tutkailla oli alkutilanne yrittäjänä millainen tahansa. Tällaisia vakuutuksia ovat esimerkiksi tapaturmavakuutus (jolla turvaat elannon silloin, kun laskutukseen tulee katko ja kuntoutus maksaa).

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Yksin yritystä pyörittävän, esim. toiminimiyrittäjän, koko elanto ja yrityksen liiketoiminnan kannattavuus on yrittäjän itsensä harteilla. Sairaspäivinä yritys on kokonaan tauolla. Sama pätee tapaturmiin, jotka voivat rampauttaa koko yritystoiminnan pitkäksi aikaa, kunnes yrittäjä on taas tolpillaan.
Tapaturmavakuutuksen ensisijainen tarkoitus on turvata yrittäjän elanto hänen toipuessaan ja toisaalta tehdä siirtymisestä takaisin sorvin ääreen mahdollisimman sujuvaa. Parhaan iskukyvyn löytämiseen voi mennä tovi töihin palaamisen jälkeenkin, jos kuntoutumisen ja odottelun aikana joutuu murehtimaan päivittäistä toimeentuloaan.
Tapaturmavakuutuksen korvauskohteita:

 • Vakuutus kattaa tyypillisesti sekä työajan että kaiken vapaa-ajan. Vaikka nämä vakuutukset voikin erotella, yksityisyrittäjän on järkevintä hankkia tapaturmavakuutus täysajalle.
 • Vakuutuksen hintaan vaikuttavat ikä, ammatti, työolosuhteet, yleiskunto ja vuosiansiot.
 • Korvaa tapaturmiin tai ammattiin liittyvien kroonisten vaivojen sairaanhoitokuluja tiettyyn pisteeseen asti
 • Korvaa mahdolliset kuntouttamiskulut
 • Korvaa pysyvästä haitasta aiheutuneen kärsimyksen tai vaikutuksen työtehoon (esim. kuulovaurio, fyysinen vamma)
 • Korvaa ansionmenetyksiä, jos yrittäjä joutuu työkyvyttömäksi

Yrittäjän sairausturvavakuutus

Vaikka pelkkä tapaturmavakuutus riittääkin pitkälle, sen hyöty tulee ilmi vasta silloin, kun tilanne on erityisen paha. Suurin osa yrittäjien arkeen vaikuttavista katkoksista tai työtehon hidastumisesta johtuu sairaustapauksista. Tämä koskee sekä toiminnan vetäjää itseään että palkattuja työntekijöitä.
Yrittäjän sairausturvavakuutus auttaa saamaan oikeanlaista hoitoa tarvittavalta asiantuntijalta tai hoitolaitoksesta. Näin vältetään kunnallisten terveyspalveluiden jonoja. Tarkoituksena on kuntouttaa omistaja tai työntekijät takaisin työhön säällisessä ajassa.
Useamman henkilön (esim. 5-10 työntekijää) palkkaavan pienyrityksen kannattaa tiedustella vakuutusyhtiöltään sairausturvan ryhmävakuutusta, johon voidaan myöntää huomattavia alennuksia. Pienissä yrityksissä, joiden henkilöstöresurssit ovat tiukat, sairauspoissaolojen vähentäminen tai niiden lyhentäminen näkyy taseessa.

Yrityksen omaisuuden vakuuttaminen

Silloin, kun yrityksen toiminta on sidottu tiettyyn toimintaympäristöön, kuten liikkeeseen, tuotantotiloihin tai muuhun pysyvään ympäristöön, tulee omaisuuden vakuuttaminen ajankohtaiseksi.
Jos liiketoimintasi kannattavuus ja jatkuvuus on riippuvainen tietystä kalliista työkoneesta tai tuotantotilojen rakennelmista, omaisuusvakuutus nousee arvoon arvaamattomaan työnseisauksen aikana. Yleisesti vakuutuksella korvataan luonnonvoimien aiheuttamat vahingot sekä varkauksien, ilkivallan tai omistajan toimista riippumattomien vahinkojen aiheuttamat tuhot (esim. tulipalo, vesivahinko).
Joitain esimerkkejä omaisuusvakuutuksen kohteista:

 • Yrityksen omistamat kiinteistöt tai asunto-osakkeet (toimisto, varastot)
 • Elinkeinonharjoittajan liiketila (esim. ravintoloitsija, elintarvikekauppa, lähikioski, kampaamo, kauneushoitola)
 • Korjaamot, joissa voi olla myös liiketilaa (autokorjaamot, katsastusasemat)
 • Urakoitsijan työvälineet ja koneet
 • IT-palveluita tarjoavan palvelinhuone
 • Arvoesineet (esim. taidekauppias, antiikin- ja arvoesineiden välittäjä, huutokauppias)

Yrittäjän vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Eräs hyödyllinen vakuutus on lähes alasta riippumatta yrityksen vastuuvakuutus. Tällä minimoit omat kulusi, esimerkiksi aiheuttaessasi epähuomiossa korjaustoimenpiteitä vaativaa vahinkoa asiakkaan tiloissa.
patentteja, tekijänoikeuksia tai muuta vastaavaa aineetonta omaisuutta suurissa määrin käsittelevällä alalla oikeusturvavakuutus on lähes pakollinen. Siitä voi olla hyötyä myös pienyrittäjälle, jonka talous harvoin riittää asianajajan palkkaamiseen kovin pitkäksi aikaa.
Oikeusturvavakuutuksen avulla säästät oikeudenkäyntiin liittyvissä kuluissa ja pystyt palkkaamaan asiantuntijan riitatilanteessa välttäen näin oikeustoimet ja palaamaan nopeasti normaaliin päiväjärjestykseen.

YEL-vakuutus etsinnässä?

Hanki YEL sieltä, missä yrityksesi muukin talous pyörii.

Osta YEL-vakuutus Holvista

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.