Minkä tyyppinen yritys kannattaa perustaa?

Suomessa on lähes 270 000 yritystä – noin viisi jokaista sataa henkilöä kohden. Paljon enemmänkin tekijöitä mahtuisi markkinoille, sillä suurin osa näistä on pieniä toimijoita. Vain kolmasosa yrityksistä palkkaa ulkoista työvoimaa. Toimialan ja liikemallin valitseminen voi runsaudenpulassa tuottaa pulmia, jos ideoita on useita. Yleensä järkevin lähtökohta yrityksen perustamiselle on valita se toimiala, joka on itselle tutuin. Monta muutakin asiaa on kuitenkin huomioitava. Käymme läpi asioita, jotka auttavat toimialan ja yrityksen toimintamallin valinnassa.

Millaisia suomalaiset yritykset ovat?

Suomalaiset yritykset ovat tyypillisesti pieniä yhden tai kahden hengen firmoja, jotka tekevät työtä omalla työsarallaan kasvamatta useinkaan merkittävästi olemassaolonsa aikana. Valtaosa pienistä ja keskisuurista yrityksistä palkkaa alle 5 henkilöä.

Yrityskenttä muuttuu luontaisesti väestön ikääntyessä. Perheyrityksissä vastuu siirtyy yleensä seuraavalle sukupolvelle. Muissa yrityksissä on edessä joko yrityksen myynti tai sen lopettaminen. Vuosittain omistajaa vaihtaa keskimäärin noin 4300 yritystä, näistä kaksi kolmasosaa yritysmyynnin ja loput sukupolvenvaihdoksen kautta.

Omaa yritystä ei ole välttämätöntä perustaa puhtaalta pöydältä. Jos pääomaa ja kokemusta yrittämisestä jo on, toimivan yrityksen ostaminen voi olla viisas ratkaisu.

Yritysten sijainti Suomessa

Maantieteellisesti yritykset ovat, väestön tapaan, keskittyneet Etelä-Suomeen ja vielä tätäkin tiheämmin pääkaupunkiseudulle Helsingin, Espoon ja Vantaan tienoille. Etelä-Suomessa toimii yli puolet kaikista yrityksistä. Toiseksi eniten yrityksiä, noin neljännes, sijaitsee Länsi-Suomessa. Muun maan yrityskanta on jakautunut tasaisemmin kunkin maakunnan ja kaupungin väestön määrää ja ikäjakaumaa myötäillen.

Yritysten määrä toimialoittain

Suomessa on eniten palvelualan sektorin yrityksiä, ja tämä pätee kautta maailman. Peruspalveluita tarvitaan aina ja näihin vaadittavan ammattitaidon saa hankittua lähes kuka vain muutamassa vuodessa.
Seuraavaksi eniten yrityksiä on kauppa- ja rakennusaloilla, kuitenkin lukumäärällisesti vain alle puolet palvelualan yrityksiin verrattuna. Luvut eivät ole täysin tarkkoja, sillä moni yritys toimii usealla alalla.

Toimialamuutokset

Innovaatioyritykset tuovat oman lusikkansa soppaan rikkomalla rajapintoja ja tuomalla aivan uudentyyppisiä toimintamalleja, jotka eivät sovi olemassa olevien alojen raameihin. Teollisuusyrittäminen Suomessa on laskenut viime vuosina. Kohonneet kustannukset, verotus ja työvoiman vähäisyys perinteisillä aloilla, esimerkiksi metalli-, kone- ja puuteollisuudessa, on pakottanut suuryrityksiä siirtämään toimintojaan, sekä omistustaan, ulkomaille.

Yritystoiminnan kansainvälistyminen

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on selkeä trendi ollut yrityskentän kansainvälistyminen. Nyt Suomessa toimii jo 19 000 vientiyritystä, ja kasvu kiihtyy. Vähänkään teknisemmällä alalla toimivan yrityksen on jollain tavalla pidettävä tuntosarvensa pystyssä kansainvälisten markkinoiden suuntaan. Moni ulkomainen yritys kauppaa suoraan suomalaisille kuluttajille usein halvemmalla hinnalla ja paremmilla resursseilla.

Kotimaisuus on onneksi edelleen kilpailuvaltti, jota kannattaa ehdottomasti hyödyntää markkinoinnissa, sikäli kuin se omaan toimintaan luontuu. Muutospaineet on otettu suomalaisyrityksissä vastaan hyvin. Kyselyjen mukaan pk-yrityksistä lähes 70% on uudistanut liiketoimintaansa merkittävästi viime vuosina.

Minkä yrityksen perustaisin?

Yllä esitetty kysymys on jossain vaiheessa jokaisen yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta kiinnostuneen huulilla. Yksiselitteistä vastausta tähän ei ole, mutta joidenkin perusperiaatteiden noudattaminen helpottaa sekä toimialan valintaa että liikeidean kohdentamista ja tarkentamista.

Tunne toimiala, jolle olet lähdössä

Jos olet pitkään työskennellyt tavallisessa palkkatyössä tietyn toimialan yrityksessä, tuntuma alaan on jo olemassa. Ehkä haluaisit tehdä joitain sellaisia asioita, joita työnantajasi ei ole huomioinut tai koet, ettei kyseinen ala ei ole sinua varten. Jos toimiala on erityisen läheinen ja pidät työskentelystä sen sisällä, se on hyvä lähtökohta myös omalle yritykselle.

Kannattaa kuitenkin miettiä sitä, mitä uutta voit omalta osaltasi tuoda tai voiko toimintaa yhdistää johonkin palvelukonseptiin tyystin toiselta toimialalta. Näin voit hahmotella oman yritysideasi kilpailuetuja jo aikaisessa vaiheessa.

Tunne menestyvän bisneksen piirteet

Vaikket vielä olisikaan tietyn alan ammattilainen tai asiantuntija, yleisten toimintamallien ja päivittäisen bisneksen tuntemus menestysyrityksissä vie pitkälle. Alussa tarvittavaa osaamista voi ostaa väliaikaisesti ulkopuolisilta kannattavuuden kustannuksella.

Jos toimiala tai markkinapaikka ei ole kovin kilpailtu, yrittämään voi lähteä sitäkin kevyemmältä pohjalta. Siipiään voi kokeilla kevytyrittäjänä laskutuspalvelun kautta tai puhtaasti freelancerina. Näin pääsee testaamaan rauhassa omia mieltymyksiään ja kykyjään, kunnes on valmis perustamaan yrityksen.

Anna visiolle valta

Jos sinulla on kauaskantoinen visio, uuden monialayrityksen kehittelykään ei ole poissuljettu ajatus, vaikka lähtisit liikkeelle yksin. Suuriakin menestystarinoita on kasvanut autotallista parin hengen ideoinnin pohjalta, vastoinkäymisistä ja epäilijöistä huolimatta.

Vision ei aina tarvitse olla suureellinen. Voit miettiä voisiko alalla tehdä jotain tehokkaammin tai edullisemmin, voisiko asiakkaita palvella paremmin tai monipuolisemmin, voisiko alaan yhdistää piirteitä toisaalta ja niin edelleen. Oma, täysin uusi tuoteinnovaatio on paras, mutta myös vaikein, tapa löytää paikkansa markkinoilla.

Vaikka moni tuote jääkin kokeiluksi, uutuudet saavat paljon huomiota niin mediassa kuin kuluttajien keskuudessakin. Tästä on hyötyä yrityksen tunnetuksi tekemisessä. Kun toimiva liikeidea on kasassa ja parempi tuote kehiteltynä, on tällöin markkinoille helpompi lähteä sitä myymään.

Viisi vinkkiä toimialan ja liikeidean valintaan

Oma osaaminen, intohimot, yleinen kiinnostuneisuus ja markkinatilanne määräävät loppujen lopuksi sen, mille alalle kannattaa omat voimavaransa satsata. Yrityksen toimialaa voi aina myöhemmin muuttaa tai laajentaa, jos se nähdään tarpeelliseksi. Toimialan ja liikeidean hahmottaminen toivottavasti helpottuu asioita puntaroitaessa oheisten viiden vinkin valossa.

1. Perusta yritys, jonka toimintaan saattaminen ei ole suhteettoman kallista.

Yhden hengen asiantuntijayritykset, jotka toimivat esimerkiksi toiminimen tai osuuskunnan kautta, ovat tyypillinen esimerkki pienellä satsauksella aloitettavasta yritystoiminnasta. Muunlaisissa toimissa voi miettiä osuuskuntaan liittymistä, useampien perustajien mukaan ottamista tai osakkuuden ostamista toimivasta yrityksestä. Rahoitus auttaa alussa minimoimaan oman panoksen tarvetta.

2. Perusta yritys, jolla on selkeä visio siitä, millä aikavälillä ja tavoin se saadaan kannattavaksi. Kaikkein yksinkertaisimmissa liikeideoissa ja yksin yrittämään lähtevien kohdalla kannattava toiminta voi olla mahdollista jo ensimmäisten kuukausien aikana.

3. Valitse toimiala ja liikemalli, jolla on tulevaisuutta. Tässä auttaa markkinoiden seuraaminen. Teknologia tuo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja samalla se voi eliminoida jopa kokonaisia toimialoja. Tutustumalla markkinoiden ilmapiiriin löytyvät parhaat kohteet.

4. Perusta yritys, joka pystyy myymään tuotteitaan yli maantieteellisten rajojen. Verkkokauppa on yksi tällainen yritysmuoto. Siinä tulos riippuu yrittäjän omasta työtahdista, markkinoinnista ja tuotevalikoiman päivittämisestä asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Tämän tyyppisissä yrityksissä osan toiminnoista pystyy jossain vaiheessa helposti ulkoistamaan ja tämä puolestaan enteilee kasvua.

5. Perusta yritys resurssiesi mukaan. Näihin kuuluvat taloudelliset resurssit, materiaalit, työvälineet ja kontaktiverkosto sekä henkilökohtaiset voimavarasi yrittäjänä. Maltillinen alku antaa parhaat puitteet tuotteistamisen, palveluiden, myynnin sekä markkinoinnin kehittämiseen.

Haluatko perustaa yrityksen?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.

Lataa maksuton opas

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.