Mikä on yrittäjän tapaturmavakuutus?

Yrittäjän tapaturmavakuutus toimii yrittäjän turvaverkkona isomman haaverin sattuessa. Sairausvakuutus ei yksinään riitä korvaamaan tapaturmasta aiheutuneita kuluja eikä menetettyjä tuloja. Tapaturmavakuutus auttaa näissä tilanteissa ja muissa haavereissa.

YEL-vakuutus on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Yrittäjän täytyy olla YEL-vakuutettu ennen tapaturmavakuutuksen myöntämistä. Tutustu YEL-vakuutukseen tästä

Milloin tapaturmavakuutus kannattaa?

Yrittäjän lyhyetkin poissaolot näkyvät yrityksen tuloksessa. Yrittäjän kannattaa pitää huolta vakuutusturvan riittävyydestä, koska työtapaturma- ja ammattitautivakuutus eivät korvaa yrittäjän vahinkoja.

Tapaturman sattuessa yrittäjän työkyky saattaa heikentyä ja yritystoiminta vaarantua. Työtapaturmavakuutus pitää huolen, että hoitoon pääsee mahdollisimman nopeasti ja yritys voi jatkaa toimintaansa mahdollisimman pian. Tapaturmavakuutus kannattaa etenkin silloin, kun yrittäjän työ on fyysistä tai altistaa tapaturmille

Mitä tapaturmavakuutus korvaa?

Tapaturmavakuutus korvaa äkillisten ja yllättävien vammojen hoidosta aiheutuvia kuluja. Niitä ovat ovat esimerkiksi:

 • sairaanhoitomaksut
 • lääkärinpalkkiot
 • hoito- ja tutkimuskulut
 • lääkkeet ja muut hoitomaksut. 

Tapaturmavakuutuksen korvaukset maksetaan usein täysimääräisenä ilman omavastuuta. Laajennettu vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa yleisesti matkoilla tai urheillessa sattuneet vahingot.

Tapaturmavakuutus korvaa:

 • kertakorvauksen yleistä haitasta
 • päiväkorvauksen sairausloman ajalta silloin, kun se liittyy tapaturman hoitoon
 • haittarahan tai -korvauksen ammattitauteihin liittyvään pysyvään toiminnan vajauteen
 • pitkäkestoista korvausta kuntoutusta vaativaan vammaan
 • pysyvän työkyvyn alenemisen taloudelliset haitat
 • kuolemantapauskorvauksen
 • työnantajan tukeman harrasteliikunnan aikana tapahtuneet tapaturmat.

Tapaturmavakuutus ei korvaa?

 • rasitusvammoja
 • sairauksia tai ruumiinvikoja
 • kilpaurheilun tai tapaturma-alttiin urheilun aiheuttamia vammoja
 • ruokamyrkytyksiä
 • suoraan tai välillisesti itse aiheutettuja tapaturmia 
 • fysioterapiaa, kotihoitoa tai -käyntejä.

Vaihtoehtoja yrittäjän tapaturmavakuutukselle

Tapaturmavakuutuksen korvaukset rajoittuvat vain tapaturman vaatimiin sairauslomiin. Jos yrittäjän työ ei sisällä suuria riskejä, kannattaa yrittäjän harkita erilaisia tapoja yrityksen suojaamiseksi. Tällöin tapaturmavakuutuksen voi korvata sairausvakuutuksella tai työkyvyttömyysvakuutuksella. 

Joskus pienen haaverin sattuessa tavallinen sairausvakuutus riittää toipumiseen. Näin yrittäjän kaikki sairaanhoitokulut korvataan tilanteesta riippumatta, jonka lisäksi hän saa korvausta menetetyistä tuloista sairausloman ajalta. Työkyvyttömyysvakuutus turvaa yrittäjän toimeentulon vakavamman tilanteen osuessa kohdalle.

Etätyövakuutuksella lisäturvaa kotitoimistolle

Etätyövakuutus täydentää yrittäjän tapaturmavakuutusta. Perinteinen tapaturmavakuutus korvaa etätyön aikana tapahtuneita loukkaantumisia rajoitetusti ja niiden tulee liittyä suoraan työhön. Esimerkiksi kotona kahvitauolla tapahtunutta loukkaantumista tapaturmavakuutus ei korvaa.

Etätyövakuutus korvaa etätyön yhteydessä sattuneet tilanteet, jotka jäävät tapaturmavakuutuksen ulkopuolelle. Etätyö on entistä yleisempää ja siksi työn turvaamiseen kotitoimistolla kannattaa panostaa.

Milloin etätyövakuutus kannattaa?

Etätyövakuutus on hyödyllinen silloin, kun yrittäjä tekee paljon töitä kotoa käsin ja työtila sijaitsee eri osoitteessa. Tavallinen tapaturmavakuutus on riittävä, jos yrityksen osoite on sama kuin kotiosoite.

Mitä yrittäjän etätyövakuutus korvaa?

Etätyövakuutus korvaa tapaturmavakuutuksen tavoin sairaanhoitokulut, lääkärikulut ja muut välittömät kulut vahingosta. Vaikka korvattavat tilanteet ovat pääosin samoja tavalliseen tapaturmavakuutukseen verrattuna, ovat korvaussummat jonkin verran pienempiä.

Tilanteita, joissa etätyövakuutus pätee:

 • yleiset tapaturmatilanteet työtilassa
 • työajan ulkopuolella tapahtuvat vahingot
 • etätyöhön käytettävissä sisätiloissa liikkumisen aikana syntyneet vahingot
 • työmatkat etätyöpaikkaan.

Tutustu yrittäjän vakuutuksiin. Lue lisää, mitä vakuutuksia yrittäjä tarvitsee.

Yrityksen arki järjestykseen?

Holvin avulla hoidat yrityksesi rahaliikenteen kaikkiin suuntiin – laskutuksesta palkkojen maksuun ja verkkokauppamyynnistä kansainvälisiin tilisiirtoihin.

Tutustu Holviin

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.