Mikä on yrittäjän tapaturmavakuutus?

Suomalainen käy lääkärissä keskimäärin neljä kertaa vuodessa, useimmiten sairauspoissaoloihin liittyen. Yksityisyrittäjä puskee pakolliset työt puolikuntoisena. Sairaslomaa otetaan vain kun sitä todella tarvitsee. Kun isompi haaveri sattuu, yksityisyrittäjän lakisääteiset turvaverkot ovat kovin huterat. Yrittäjien sairausvakuutuksen varassa pärjää kohtuullisesti, mutta se ei korvaa tapaturmasta koituneita kuluja eikä yrittäjän menetettyjä tuloja työkunnon alenemisen vuoksi. Tapaturmavakuutus auttaa näissä tilanteissa ja muissa haavereissa.

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus on vastuuvakuutuksen rinnalla yleisimpiä yrittäjän ottamia vapaaehtoisia vakuutuksia. Harva fyysisessä työssä tai tapaturma-alttiissa työympäristössä yrittävä jättää sen hankkimatta. Nekin yrittäjät, jotka päättävät toimia toisin. Ottavat laajennetun sairausvakuutuksen tai muuten turvaavat toimintansa.
Hoitokustannukset pysyvät vakuutuksen ansiosta maltillisina myös yksityisen sairaanhoidon puolella. Jokainen sairauspäivä vähemmän, näkyy näkyy pienyrittäjän kassavirrassa välittömästi. Vahingon sattuessa laadukkaaseen hoitoon pääsee nopeasti kunnallisten jonojen ohi.
Lähtökohtaisesti tapaturmavakuutuksen voi hankkia 16-74 vuotiaana ja se on voimassa aina 80-vuotiaaksi asti. Vapaaehtoisen vakuutuksen hyödyllisyys on tapauskohtaista. Yrittäjänä sinulla on toivottavasti säännölliset tulot, jolloin vakuutusmaksut pystyy hoitamaan ajallaan. Osa-aika yrittäjälle tai siistiä sisätyötä tekevälle kevytyrittäjälle, tapaturmavakuutus voi olla ylimitoitettu.

Mitä tapaturmavakuutus korvaa?

Lähtökohtaisesti tapaturmavakuutus korvaa äkillisten ja yllättävien vammojen hoidosta aiheutuvia kuluja. Näihin kuuluvat mm. sairaanhoitomaksut, lääkärinpalkkiot, hoito- ja tutkimuskulut, lääkkeet ja muut hoitomaksut (esim. kuntoutus). Poiketen monesta muusta vakuutuksesta, joissa on määrätty omavastuuosuus, tapaturmavakuutuksen korvaukset maksetaan usein täysimääräisenä.
Tapaturmavakuutuksen yksityiskohdat määritellään jokaisen yrittäjän kanssa tapauskohtaisesti. Vaikka perusturva on pitkälti sama kaikissa vakuutusyhtiöissä ja palvelupaketeissa, eroja on mm. sen suhteen missä tilanteissa ja mitä tapaturmia lopulta korvataan.
Yrittäjän ja yrityksen muut vakuutukset samassa vakuutusyhtiössä vaikuttavat kattavuuteen ja ehtoihin. Uutena yrittäjänä kannattaa ensin kartoittaa vakuutusten tarpeet ja vasta sitten marssia vakuutusyhtiöön palvelupakettia kasaamaan. Järkevintä on keskittää kaikki yrityksen vakuutukset samaan yhtiöön.

Tapaturmavakuutus korvaa mm:

  Kertakorvaus yleistä haitasta
 • Sairausloman ajalta päiväkorvausta sikäli kuin se liittyy tapaturman hoitoon
 • ns. haittaraha tai -korvaus ammattitauteihin liittyvään pysyvään toiminnan vajauteen
 • Pitkäkestoista korvausta kuntoutusta vaativaan vammaan
 • Pysyvän työkyvyn alenemisen taloudelliset haitat (aina eläkepäiville asti)
 • Kuolemantapauskorvaus
 • Laajennettu vapaa-ajan tapaturmavakutus korvaa yleisesti matkoilla tai urheillessa sattuneet vahingot
 • Työnantajan tukeman harrasteliikunnan puitteissa tapahtuneet tapaturmat

Mitä tapaturmavakuutus ei korvaa?

 • Rasitusvammat korvataan terveysvakuutuksella
 • Sairauksia tai ruumiinvikoja
 • Kilpaurheilun tai tapaturma-alttiin urheilun aiheuttamia vammoja (suppea vakuutus)
 • Ruokamyrkytyksiä
 • Suoraan tai välillisesti itse aiheutettuja tapaturmia (esim. huumeidenkäyttö tai itsemurhayritys
 • Fysioterapiaa, kotihoitoa tai -käyntejä

Mitä tapaturmavakuutus maksaa?

Tapaturmavakuutuksen maksuissa on vähän eroa vakuutusyhtiöiden välillä. Suurimmat erot koskevat vakuutusehtoja, mitä tapauksia korvataan ja mikä lopullinen korvaussumma on. Yrittäjän henkilökohtaiset vakuutukset vaikuttavat eniten, miten ehdot lopulta määräytyvät.
Silloin kun tapaturmavakuutus on osa isompaa vakuutuspakettia – hintavertailu eri vakuutusyhtiöidn välillä on lähes mahdotonta. Huomioitavaa on, että nykyään vakuutuksen hakijan sukupuolta ei saa huomioida vakuutusmaksuja laskiessa – ainoastaan henkilökohtaiset rajoitteet ja riskit.

Miten vakuutan etätyön?

Yrittäjän työt seuraavat häntä minne hän meneekin. Etätyö on entistä yleisempää sekä samalla helpompaa modernin teknologian ansiosta. Vaihteleva työympäristö voi pitää sisällään riskejä, joihin on syytä varautua niin työtavoissaan, kuin vakuutuksissa.
Muutoinkin turvallisessa ympäristössä voi sattua henkilövahinkoja kuten kaatumisia, liukastumisia tai pieniä haavereita. Perinteinen tapaturmavakuutus korvaa etätyön aikana tapahtuneita loukkaantumisia rajoitetusti. Vakuutusyhtiöt ovat tunnetusti hyvin tiukkoja määrittelyjen suhteen.
Esimerkiksi kotona kahvitauolla tapahtunutta loukkaantumista tapaturmavakuutus ei korvaa, vaan tehtävien tulee liittyä suoraan työhön. Joutuisit tässä tapauksessa korvaamaan lääkärissä käynnin henkilökohtaisesti. Jos taas istut neuvottelemassa asiakkaan kanssa kotisohvalla ja polttaisit kätesi pahasti kuumaan kahviin. Tällöin vakuutus kattaisi hoidosta koituneet kulut.
Aiemmin etätyön vakuutusehdot on joutunut neuvottelemaan erikseen ja sisällyttämään muihin vakuutuksiin, joka on vaikeuttanut esimerkiksi vakuutusyhtiön vaihtamista.
Tilanne on onneksi helpottunut. Markkinoilta löytyy yleisesti erityinen etätyövakuutus, jolla täydennetään yrittäjän tai työntekijän normaalia tapaturmavakuutusta. Tällä varmistetaan kaikkien yrittäjien ja työntekijöiden yhtälaiset oikeudet vakuutusten kattavuuden suhteen, riippumatta siitä missä he tekevät töitä.

Milloin yrittäjän kannattaa ottaa etätyövakuutus?

Jos yrittäjä tekee itse töitä paljon kotona varsinaisen toimitilan ollen eri osoitteessa. Tällöin etätyövakuutus on hyödyllinen. Jos pyörität yritystäsi kotitoimistosta käsin, normaali tapaturmavakuutus riittää. Sivutoiminen yrittäjä ottaa harvoin tätäkään. Jos palveluksessasi on työntekijöitä, joista usea tekee etätöitä säännöllisesti, etätyövakuutuksen ottaminen on järkevää. Jos yritys ei tarjoa mitään muuta vapaaehtoista henkilöstöturvaa, tällöin etätyöläiset tulee vakuuttaa.

Mitä yrittäjän etätyövakuutus korvaa?

Perusturva on vakuutusyhtiöissä suurinpiirtein samat. Muutoin ehdoissa ja korvaussummissa voi olla paljonkin eroja vakuutusyhtiöiden välillä. Toisaalta, yrittäjä useimmiten ottaa etätyövakuutuksen samasta yhtiöstä, jossa yrityksen muutkin vakuutukset ovat.
Etätyövakuutus korvaa tapaturmavakuutuksen tavoin sairaanhoito- ja lääkärikulut, sekä muut välittömät kulut vahingosta. Sekä yrittäjä, että työntekijä saa lisäksi tapaturma-ajalta päivärahaa ansionmenetyksiä paikkaamaan. Vaikka korvattavat tilanteet ovat pääosin yhtenevät tavalliseen tapaturmavakuutukseen, korvaussummat ovat jonkin verran pienemmät.
Keskisuurissa yrityksissä (10-50 henkilöä), etätyövakuutuksen hyödyt jäävät marginaalisiksi, sillä moni tapaturma jää tyypillisten vahinkotilanteiden ulkopuolelle. Tapana on neuvotella suuremmasta vakuutusturvasta, joka räätälöidään kunkin yrityksen toiminnan erityispiirteiden vaatimalla tavalla.

Tilanteita, joissa etätyövakuutus pätee:

 • Yleiset tapaturmatilanteet työtilassa
 • Työajan ulkopuolella tapahtuvat vahingot (esim. kahvi- tai lounastauot)
 • Etätyöhön käytettävissä sisätiloissa liikkumisen aikana syntyneet vahingot
 • Työmatkat etätyöpaikkaan

Vaihtoehtoja yrittäjän tapaturmavakuutukselle

Pienyrittäjän tapaturmavavakuutuksen hyödyt ovat kyseenalaiset, sillä vahinkoja sattuu sangen harvoin. Korvaukset myös rajoittuvat vain tapaturman vaatimiin sairauslomiin. Joskus pienen haaverin sattuessa, tavallinen sairausvakuutus riittää toipumiseen.
Toisaalta ansionmenetyskorvaus on Kelan sairauspäivärahaa suurempi. Edut ovat tätäkin merkittävämmät tapauksessa, jossa yrittäjä menettää tapaturman vuoksi työkykynsä osittain tai kokonaan.
Yrittäjän, jonka työnkuva ei sisällä suuria riskejä, kannattaa harkita eri tapoja toimintasa suojaamiseksi. Varteenotettava vaihtoehto tapaturmavakuutukselle on korvata nämä vapaaehtoisella sairausvakuutuksella ja työkyvyttömyysvakuutuksella. Näin yrittäjän kaikki sairaanhoitokulut korvataan tilanteesta riippumatta, jonka lisäksi hän saa korvausta menetetyistä tuloista sairasloman ajalta. Nämä vakuutukset ovat myös usein tapaturmavakuutusta edullisempia.
Laajennetun sairausvakuutuksen saa yleisesti terveydentilaltaan hyvässä kunnossa oleva henkilö, jolla ei ole vakuutusehtojen vastaisia perussairauksia. Vaarallisia urheilulajeja harrastavat joutuvat lisäksi yksilöimään omaa harrastustaan – useimmiten vain tarkkaan rajatut vammat urheillessa korvataan, oli kyseessä yrittäjä tai työntekijä. Isommassa yrityksessä on järkevintä ottaa ryhmävakuutus.
Valitsit sitten yrittäjänä tapaturmavakuutuksen tai etätyövakuutuksen, laajennetun sairaus- ja työkyvyttömyysvakuutuksen. Vakuutusyhtiön kanssa neuvottelemalla asiat selviävät nopeiten. Vaikka perusasiat jokaisessa yrityksessä ovat samat, työnkuva ja toimiala voivat sisältää asioita, jotka vaativat erityistä huomiota.

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.