Miten täytän veroilmoituksen toiminimiyrittäjänä?

Verotusasioiden hoitaminen asianmukaisesti on yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeimpiä asioita. Kuukausittain verottaja on mielessä, kun tilität arvonlisäverot, maksat ennakkoverot sekä valmistaudut tilikauden päättymiseen. Yrittäjän ja yrityksen verotukseen kuuluu monia piirteitä ja poikkeuksia, joiden selvittämiseen voidaan tarvita veroasiantuntijan apua. Pienyrittäjänä pystyt silti useimmat verotusasiat itsekin hoitamaan, kunhan perustieto on hallussa. Käymme läpi yrityksen ja yrittäjän verotusta sekä veroilmoituksen täyttöä.

Yrittäjän palkkatulo ja pääomatulo

Pienyrittäjien eräs tasapainoilun aihe on palkkatulojen ja pääomatulojen jakaminen. Jos kaikki yrityksen tuotto otetaan palkkana, ansiotuloveroaste nousee pian taivaisiin. Jättämällä osa tuotosta yrityksen kirjoihin ja pääomatuloksi, voidaan löytää optimaalisin ratkaisu myös verotuksen kannalta.
Yritysmuoto vaikuttaa paljon verotukseen. Toiminimiyrittäjä ilmoittaa yrityksen tulot henkilökohtaisessa veroilmoituksessaan ansiotuloina. Muissa yritysmuodoissa yrityksen ja yrittäjän omaisuus on eroteltu toisistaan. Riippuen liiketoiminnan laajuudesta, yritys maksaa arvonlisä- ja ennakkoveroa, työnantajasuorituksia ja muita viranomaismaksuja.
Tilikauden lopuksi maksetaan maksamatta jääneet verot, jos vuosi on ollut odotettua parempi ja vastaavasti jäädään odottelemaan veronpalautuksia, jos jäätiin tavoitteesta. Tämän perusteella laskettu tulovero on pohjana seuraavan tilikauden ennakkoverojen maksulle.

Verokaudet

Riippuen yrityksen toiminnan laajuudesta ja liikevaihdosta, verokausi oma-aloitteisten verojen osalta voi muuttaa. Tällaisia veroja ja maksuja ovat ennakonpidätykset, arvonlisävero, sairausvakuutusmaksut työnantajana sekä lähdevero.

  • Verojen maksu 3 kk välein: Liikevaihto tai tuotto kalenterivuonna korkeintaan 100 000 euroa
  • Verojen maksu kalenterivuosittain: Liikevaihto tai tuotto korkeintaan 30 000 euroa
  • Vaikka liikevaihto jäisikin rajojen alle, työnantajarekisteriin kuulumaton, mutta palkkaa ulkopuolisille silloin tällöin maksava ei voi anoa pidennettyä verokautta.

Veroilmoituksen täyttäminen

Yrityksen veroilmoitus on nykyään jätettävä sähköisesti. Toiminimiyrittäjiä tämä vaatimus ei koske, sillä he ilmoittavat tulonsa henkilökohtaisessa verotuksessa. Sähköinen ilmoitus on joka tapauksessa kätevin ja nopein tapa hoitaa veroasiat. Tarvitset veroilmoituksen tekoa varten Katso-tunnisteen. Tämän voi jättää kirjanpitäjän huoleksi tai tehdä itse. Alla ohjeet tunnuksen luomiseen.

Yrittäjän Katso-tunniste

Katso-tunniste on yritysten virallinen sähköinen tunnistusmenetelmä, jonka palvelutuottajana toimii Väestörekisterikeskus. Voit tunnistautua sen avulla yrittäjänä tai yrityksen edustajana viranomaisten kaikkiin sähköisiin palveluihin, kuten Verohallinnon OmaVero-palveluun. Tunnistetta voivat hakea kaikki yhtiöt ja yhtymät, julkiset organisaatiot (kuten kunnat) sekä kuolinpesät.
Katso-tunnisteen saa valtakirjalla luovuttaa eteenpäin. Näin voit valtuuttaa esimerkiksi kirjanpitäjäsi tai tilitoimiston hoitamaan puolestasi veroilmoituksen teon, verojen maksut ja muut viranomaisvelvoitteet. Palveluihin toki voi kirjautua henkilökohtaisilla tunnuksilla verkkopankin kautta, mutta näitä tunnuksia ei voi luovuttaa eteenpäin.

Toiminimen veroilmoitus

Ammatinharjoittajien määrä on kovassa kasvussa. Tiedon tarve erityisesti verotukseen ja yrittäjän veroilmoituksen tekoon liittyen on valtava. Oheisilla ohjeilla pääsee alkuun, kun yritysmuotosi on toiminimi.
Käytät todennäköisesti pohjana verottajan esitäyttämää veroilmoitusta. Ensimmäisen tilikauden jälkeen joudut kuitenkin täyttämään monia kohtia itsenäisesti. Toiminimiyrittäjä voi edelleen jättää veroilmoituksen paperisena. Suositeltavinta on kuitenkin tehdä se OmaVero-palvelussa sähköisesti.

Tarvittavia tietoja veroilmoituksen täyttöön

  • Verottajalta lomake ”Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – liikkeen- tai ammatinharjoittaja”
  • Kirjanpitosi, josta selviää toimintasi tuotot ja menot
  • Tuloslaskelma
  • Ajopäiväkirja, jos sellainen on. Lista muista matkakuluista.
  • Lista maksetuista päivärahoista

Veroilmoituksen täyttö: Yrityksen tulot

Tuloveroa varten veroilmoituksessa on kohdat sekä kirjanpidolle, että verotukselle. Kirjanpitoon merkittyjä asioita ei aina kaikkea oteta verotuksessa huomioon ja päinvastoin. Täytät silti molemmat kohdat, riippumatta siitä ovatko luvut samat vai eivät.

Elinkeinotoiminnan tulos

Ensimmäinen täytettävä kohta on ammatinharjoittamisen kokonaistulos, jonka perusteella myös verot maksetaan. Tarvitset tähän tuloslaskelmaa ja sen loppulauseketta.

Yrityksen avustukset ja tuet

Toinen kohta ovat saamasi avustukset ja muut tuet virallisilta tahoilta. Uutena yrittäjänä olet ehkä hakenut starttirahaa, uusyritysten avustusta tai muuta yrittäjien tukea. Tuloslaskelmasta tai kirjanpidosta tulisi löytyä tieto maksetuista avustuksista. Tähän kohtaan merkitään ainoastaan verovaroin tuetut avustukset.

Satunnaiset tuotot

Ydinliiketoiminnan lisäksi olet saattanut saada satunnaisia tuloja, esimerkiksi työvälineitä myymällä, lahjoituksina tai muuta kautta. Nämä tulot merkitään veroilmoituksessa satunnaisiin tuottoihin.

Korkotulot ja muut rahoitustuotot

Jos yrityksesi varallisuus on maannut tilikauden aikaan korollisilla tileillä tai olet joutunut perimään maksamattomia laskuja korkojen kera, olet tällöin ansainnut korkotuloja. Vastaavasti, jos olet harrastanut menestyksekkäästi sijoittamista valuuttamarkkinoilla yrityksen nimissä tai tienannut ylimääräistä kansainvälisillä markkinoilla valuuttakurssien heilahtelujen ansiosta, olet tällöin tienannut rahoitustuottoja. Merkitset nämä tuotot veroilmoituksen kohtaan ”Korkotulot ja muut rahoitustuotot”.

Veroilmoituksen täyttö: Yrityksen kulut

Ostot ja varastojen muutokset

Kulut vähentävät maksettavan veron määrää, sillä nämä varat ovat luonnollisesti yrittäjän tuloksesta pois. Ensimmäisenä listaat kuinka paljon olet käyttänyt yrityksen liiketoiminnan kannalta välttämättömiin ostoihin rahaa. Toisin sanoen ne kulut, jotka katsot olevan verovähennyskelpoisia. Saat nämä tiedot kirjanpidostasi, asianmukaisista tilitiedoista. Veroilmoituksessa summat merkitään kohtaan ”Ostot ja varastojen muutokset”.
Esimerkkinä: Uutta yritystä perustettaessa olet varmasti tilannut useamman palvelun. Siirsit puhelinliittymän yrityksen nimiin tai avasit uuden myyntipuheluita varten, tilasit yrityksen toimistoon nettiliittymän tai otit kuukausimaksullisen laskutus- ja kirjanpitopalvelun. Nämä kaikki ovat vähennyskelpoisia.

Vuokrat

Veroilmoituksen vuokrat kohtaan listaat vuokramenot koko tilikaudelta. Saatat vuokrata toimistohotellista huonetta tai pidät liikettä, josta maksat vuokraa. Nämä lasketaan vuokriksi. Jos teet töitä kotona, huoneiston vuokra tai vastike ei kelpaa tähän kohtaan. Tällöin sinun tulee merkitä se työhuonevähennyksenä.

Ulkopuoliset palvelut

Jos olet ulkoistanut liiketoimintasi osa-alueita, nämä katsotaan verotuksessa alihankinnaksi. Esimerkkinä: valmistat ja myyt vaikkapa pienelektroniikan laitteita, mutta olet ulkoistanut piirilevyjen valmistuksen toiselle yritykselle. Kulut tästä merkitset veroilmoituksessa kohtaan ”Ulkopuoliset palvelut”.

Poistot

Poistojen tarkoitus on tasata laitteistojen, ohjelmistojen ja työvälineiden ostohinta useammalle toimintavuodelle. Näin suuret ostot eivät vääristä tuloslaskelmaa. Poistojen prosentuaalista määrää vuotta kohden rajoittaa laki. Kirjaat kaikki irtaimen omaisuuden poistot elinkeinoharjoittajan veroilmoitukseen.
Jos olet ostanut rakennuksia tai esimerkiksi varaston, josta teet poistoja, tarvitset erillisen lomakkeen tätä varten. Verottajan sivuilta löytyy lisätietoja poikkeustapauksista.

Henkilöstökulut

Tähän kohtaan merkitset maksamasi palkat työnantajana. Veroilmoituksen täytön yhteydessä on lisätietoja ja neuvoja henkilöstökulujen täyttöön. Muista, että toiminimiyrittäjänä et maksa itsellesi koskaan palkkaa, vaan otat rahat käyttöösi yksityisnostoina.

Edustuskulut

Edustuskulut kohdistuvat aina yrityksen ulkopuolisiin tahoihin ja niiden tarkoitus on ylläpitää tai luoda liiketoiminnan kannalta olennaisia suhteita. Edustuskuluista voi vähentää vain 50 % tietyin rajoituksin.

Muut vähennyskelpoiset kulut

Yrityksellä voi olla monia satunnaisia liiketoimintaan liittyviä kuluja, joita on vaikea kategorisoida. Voit joutua esimerkiksi korjaamaan jotain työhön liittyvää laitetta ja vuokraamaan väliaikaisesti työkoneen tätä varten. Tai vuokraat esimerkiksi auton työmatkaa varten kerran vuoden aikana. Nämä katsotaan muiksi kuluiksi.

Korkokulut

Yleisin menoerä kaikille yrittäjille on yrityslainan korkokulut. Lainojen tulee olla ammatinharjoittamista varten otettu. Toisin sanoen et voi ottaa henkilökohtaista luottoa ja törsätä sitä omiin ostoksiin ja vähentää tämän korkotuloja toiminimen verotuksessa. Jos voit osoittaa, että laina on otettu elinkeinotoimintaa varten, tällöin vähennys onnistuu.

Kilometrikorvaukset ja päivärahat

Kilometrikorvauksien ja päivärahojen täyttämiseen tarvitset ajopäiväkirjaa. Helpoimmalla pääset, jos sinulla on elektroninen ajopäivyri käytössäsi. Sinun tulee merkitä kaikki yrityksen autolla ajetut kilometrit (riippumatta tarkoituksesta). Sen lisäksi merkitset ne ajot, jotka on käytetty elinkeinotoimintaan. Kilometrikorvauksien määrä tarkistetaan vuosittain.

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.