Mikä on yrittäjän sairausvakuutus?

Yrittäjän tärkein vakuutus YEL-vakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen rinnalla on vapaaehtoinen sairausvakuutus. Sairausvakuutus on yrittäjän vapaaehtoinen vakuutus, jolla korvataan sairauksista johtuvia kuluja. 

Sairausvakuutus helpottaa taloudellista tilannetta, jotta yrittäjä voi sairastaa rauhassa ja palata töihin toipuneena. Sairausvakuutus, sairauskuluvakuutus ja terveysvakuutus tarkoittavat yleensä samaa asiaa, mutta vakuutusten välillä voi olla eroja vakuutusyhtiöstä riippuen.

 

Milloin yrittäjän sairausvakuutus kannattaa?

Terveydestä ja vakuutuksista huolehtimalla yrittäjä turvaa yritystoimintaa sairauden sattuessa kohdalle. Sairauskuluvakuutus korvaa sairauksien ja tapaturmien hoito- ja tutkimuskuluja ja laajentaa pakollisen tapaturmavakuutuksen turvaa. Yrittäjän sairausvakuutuksen voi räätälöidä itselleen sopivaksi. 

Laajennetulla sairausvakuutuksella yrittäjä saa lisäturvaa sairauden sattuessa. Tavallista on, että laajennetulla turvalla tiettyjen hoitokulujen omavastuu poistuu tai sairauden johdosta menetetty ansiotulo korvataan sairauspäiviltä. Sairausvakuutuksen ansiosta myös jonotusajat hoitoon lyhenevät.

Vakuutuksen hinnat ja korvaukset vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin. Varmista vakuutuksen kattavuus omasta vakuutusyhtiöstäsi.

Sairausvakuutus voi korvata:

Sairausvakuutusten korvausehdot riippuvat vakuutusyhtiöstä ja hankitun vakuutuksen laajuudesta. Usein vakuutukset korvaavat:

  • sairauden tai tapaturman aiheuttamat lääkärikäynnit
  • pysyvän vammautumisen 
  • tapaturman aiheuttaman kuoleman
  • lääkärin määräämät reseptilääkkeet.

Sairausvakuutus ei korvaa:

  • rokotuksia
  • silmätarkastuksia, silmälaseja tai piilolinssejä
  • hammaslääkäritarkastuksia.

Mitä eroa on sairaus- ja tapaturmavakuutuksella?

Tapaturmavakuutus korvaa äkillisestä ja odottamattomasta ulkoisen tekijän aiheuttamasta vammasta aiheutuneet kulut. Putosiko tietokone varpaalle ja varvas murtui? Tapaturmavakuutus korvaa! Sairausvakuutus puolestaan korvaa tutkimuksissa löytyneen rasitusvamman hoidon ja kuntoutuksen. 

Tapaturmavakuutus korvaa vain kyseisestä tapaturmasta aiheutuneet vammat, kun taas sairausvakuutus korvaa myös sairauksista johtuvat hoitokulut. Vapaaehtoinen sairausvakuutus täydentää pakollista tapaturmavakuutusta. 

Mikä vaikuttaa vakuutuksen hintaan?

Sairausvakuutuksen hinta ei ole kaikille sama. Vakuutuksen hintaan vaikuttavat ikä, olemassa olevat sairaudet ja vakuutuksen laajuus. Myös omavastuun suuruudella on vaikutusta vakuutuksen hintaan. Mitä kattavamman vakuutuksen valitset, sitä enemmän siitä maksat.

Vakuuta työntekijäsi

Sairausvakuutuksella varmistat, että työntekijäsi pääsevät hoitoon nopeasti. Erikoislääkärien palvelut ja lyhyemmät leikkausjonot mahdollistavat sen, että sairausloman kesto parhaimmassa tapauksessa lyhenee.

Työntekijäsi voivat palata takaisin normaaliin elämään nopeammin, täysin tervehtyneinä. Kunnollinen sairausvakuutus on hyvä valttikortti myös rekrytointitilanteissa, sillä työterveys tavallisesti kattaa vain tavalliset sairastelut.

 

YEL-vakuutus etsinnässä?

Hanki YEL sieltä, missä yrityksesi muukin talous pyörii.

Osta YEL-vakuutus Holvista

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.