Yrityksen tavoitteet selkeyttävät toimintaa

Uuden yrityksen perustaminen on jännittävää ja sormet syyhyävät. Maltti on kuitenkin valttia, eikä hätiköinti kannata. Hengitä, istu alas ja kirjaa yrityksesi tavoitteet paperille.  Pitkän tähtäimen suunnittelu helpottaa yrityksen kehittämistä vuosiksi eteenpäin.

Yrityksen käynnistämissuunnitelma luo yleiskuvan mahdollisuuksista

Käynnistämissuunnitelma on hyvä apuväline ideoiden selkeyttämiseen yritysidean ollessa vielä hahmotteluvaiheessa. Sen voi luoda jo ennen täysimittaista liiketoimintasuunnitelmaa. Näin säästää aikaa ja mahdolliset epäkohdat löytyvät helposti. Nopeasti laadittua suunnitelmaa on helppo muuttaa aikaisessa vaiheessa, jos alkuperäinen idea ei tunnukaan enää järkevältä paperilla.

Vastaamalla rehellisesti muutamiin kysymyksiin saa pienimuotoisen käynnistämissuunnitelman loihdittua käden käänteessä. Se on ennen kaikkea sinua itseäsi varten. Samalla harjoittelet sujuvia vastauksia uuden yrittäjän kohtaamiin peruskysymyksiin, joita tulee taatusti vastaan niin perheenjäseniltä, sukulaisilta, kavereilta kuin puolitutuiltakin. Selkeä mielikuva siitä, mitä olet tekemässä, auttaa myös positiivisen, ammattimaisen yritysimagon rakentamisessa jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Kysymyksiä yrityksen käynnistämissuunnitelman pohjaksi:

 • Mitä tuotteita tai palveluita aiot myydä?
 • Keitä yritys palvelee, mikä on yrityksesi kohderyhmä? Myytkö tuotteita tai osaamistasi yksityisille, yrittäjille vai molemmille?
 • Miten aiot markkinoida yritystäsi? Miten potentiaaliset asiakkaat löytävät sinut?
 • Mitä lisäarvoa yrityksesi tuottaa asiakkaille? Miksi asiakas ostaa juuri sinulta?
 • Mihin ongelmiin tai puutteisiin yrityksesi tuo ratkaisun? Onko kyseessä olemassa olevan tarpeen tyydyttäminen vai uusi aluevaltaus?
 • Jos liikeideasi vaatii tuotteen tai palvelun kehittämistä ja rakentamista, pystytkö tekemään toimivan prototyypin ilman rahoittajia? Jos et, miksi?
 • Mitä työtiloja, työvälineitä, materiaaleja ja palveluita tarvitset?
 • Ketkä ovat lähdössä yritykseen mukaan? Mikä kenenkin rooli on?
 • Tarvitsetko yritystoiminnassasi ulkopuolista apua, kuten alihankkijoita tai yhteistyökumppaneita? Mitä teet, jos haluttu kumppani ei lähdekään mukaan?
 • Miten rahoitat yrityksesi, ennen kuin se alkaa tuottaa voittoa? Mitä jos et saakaan rahoitusta?

Mikäli epäröit tässä kohtaa, voit miettiä yritysmuodon valintaa ja esimerkiksi sivutoimista yrittäjyyttä tai kevytyrittäjyyttä laskutuspalvelun kautta. Näin eri liikeideoita on helpompi toteuttaa pienemmällä taloudellisella riskillä.

 • Mitkä ovat yrityksesi pyörittämisestä aiheutuvat kulut? Jos olet yksinyrittäjä, mikä on minimipalkka, jolla selviät?
 • Mitä riskejä näet valitsemassasi liiketoiminnassa? Mikä on suurin yksittäinen syy, jonka takia yritys voisi epäonnistua? Mihin asioihin et voi vaikuttaa?
 • Mikä on yrityksesi tärkein menestystekijä? Mikä tekee siitä erityisen ja markkinapaikassaan kannattavan? Mihin asioihin voit vaikuttaa?
 • Miksi menestyt yrittäjänä? Mikä on henkilökohtainen vahvuutesi, joka siivittää liikeidean kartalle ja kannattavaksi?

Näin asetat yrityksellesi oikeat tavoitteet

Tavoitteita voi miettiä samaan aikaan, kun käynnistämissuunnitelmaa tai liiketoimintasuunnitelmaa kirjoitetaan. Tavoitteiden määrittelyä pitkällä tähtäimellä ei kannata rajoittaa pelkästään talousasioihin, budjettiin tai yrityksen katteisiin. Näiden lisäksi on syytä käydä läpi henkilöstöön liittyviä tavoitteita, omien tuotteiden ja palveluiden kehitystä ja asiakkaisiin sekä asiakassuhteisiin liittyviä tavoitteita.

Taloudelliset tavoitteet

Toiminnan laajuudesta riippuen myös taloudelliset tavoitteet vaihtelevat suuresti. Ehkä aluksi riittää, että pystyy elättämään itsensä keikkatöillä, jonka jälkeen voi lähteä tavoittelemaan suurempaa kasvua. Jokainen askel eteenpäin on pienelle yritykselle tärkeä.

Osakeyhtiötä perustava ja omaa tuotepalettiaan lanseeraava yrittäjä mittaa taloudellisia tavoitteita aivan eri tarkkuudella. Nyt puhutaan siitä, miten tuottavia ovat tietyt osa-alueet yrityksen sisällä tai mitkä ovat yksittäisten tuotteiden katteet, millainen hintakehitys on pitkällä tähtäimellä ja niin edelleen.

Konsultointia tai freelancerpalveluita tarjoavan yksinyrittäjän on hyvä suunnitella oman työnsä arvon kehittymistä, ulkopuolisen avun, yrityspalveluiden tai kirjanpitäjän palkkaamista toiminnan laajentuessa sekä mahdollisia kouluttautumiskuluja ammattitaidon kasvattamiseksi.

Asiakkaisiin liittyvät tavoitteet

Asiakas on loppukädessä yrittäjän palkanmaksaja. Tavoitteisiin on hyvä kirjata se, miten olemassa olevista asiakkaista pidetään huolta sekä se, miten uusia hankitaan. Viidessä vuodessa edessä voi olla laskutuksen ulkoistaminen tai asiakkaiden karsiminen, jos töitä tekee yksin.

Kilpailuun liittyvät tavoitteet

Yrittäjänä kilpailet aina joko toisia palveluita ja tuotteita samalle kohderyhmälle myyviä saman alan yrityksiä vastaan tai asiakkaiden mieltymyksiä tai trendejä jahdaten. Hyvä suunnitelma pyrkii ennakoimaan tulevaisuuden tarpeita ja valmistautumaan vaihtoehtoisilla toimintatavoilla.

Kilpailuun liittyy läheisesti tuotekehitys sekä tuotanto- ja työprosessien hiominen entistä tehokkaammiksi. Kasvutavoitteisiin on hyvä sisällyttää mahdollinen kilpailevien yritysten ostaminen tai sulauttaminen omaan toimintaan, jos liikeidea on timanttinen ja sijoittajien rahaa tulvii sisään ovista ja ikkunoista.

Vähittäiskaupan puolella liiketilaa ja sen parantelua voi käydä yksityiskohtaisemmin läpi. Jos paikka tarvitsee jossain vaiheessa remonttia tai tarkoituksena on vaihtaa nykyiset kalusteet ja koneet parempiin, tavoitesuunnitelma näyttää missä aikataulussa tämä kaikki on tarkoitus tehdä. Liian tarkka ei tarvitse olla, mutta tavoitteet olisi hyvä kirjata ylös ainakin vuoden tarkkuudella.

Maailma muuttuu niin nopeasti, että tarkkoja markkinointisuunnitelmia on pienyrittäjänä harvoin järkevää tehdä usean vuoden päähän. Tarkemmat suunnitelmat ovat tarpeen, jos on tarkoitus lanseerata useassa vaiheessa jokin palvelu tai tuote, jonka brändi on tiedossa.

Viiden vuoden visio

Liikeideaa lähdetään suunnittelemaan yleensä pitkäkestoiseksi tai jatkuvaksi toiminnaksi. Harvemmin yritystä perustetaan vain tiettyä projektia varten, jonka valmistumisen jälkeen se hyllytetään. Sesonkiluonteinen, itsenäinen ammatinharjoittaminenkin on luonteeltaan pitkäkestoista, jos se jatkuu harvakseltaankin vuosia eteenpäin.

Pitkäjänteisyys yritystoiminnassa ei silti väistämättä tarkoita yhden ja saman yrityksen pyörittämistä vuosikymmenien ajan. Lukuisat yrittäjät ovat jopa vaihtaneet toimialaa useaan otteeseen elämänsä aikana. Sarjayrittäjät taas tehtailevat toimivia liikeideoita osana omaa toimintastrategiaansa ja myyvät yritykset eteenpäin niiden kasvettua voitolliseksi. Perheyrityksissä samaa toimintaa on puolestaan voitu jatkaa jopa yli sadan vuoden ajan saman suvun käsissä.

Tilanteet ja tarpeet vision toteuttamiseen vaihtelevat paljon. Viiden vuoden tähtäin on usein sopiva mittari. Tässä ajassa yrityksen toiminta ehtii vakiintua ja toivottavasti myös kasvaa. Tavallinen yritys löytää asemansa markkinoilla keskimäärin yhdestä kolmen vuoden säteellä, jonka jälkeen kannattavan toiminnan tulisi olla tavalla tai toisella pystyssä.

Tavoitteiden selkeä asettaminen helpottaa oman menestyksen arviointia. Ilman mittareita vaarana on pienen yrityksen joutuminen tuuliajolle. Kuten elämässä yleensäkin, myös yrittämisessä on tärkeää luoda toimivia rutiineja. Näitä on helpompi pitää yllä, kun horisontissa on jotain suurta motivoimassa jatkamaan ja pitämään oikean suunnan tyrskyjenkin keskellä.

Haluatko perustaa yrityksen?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.

Lataa maksuton opas

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.