Miten haen starttirahaa?

Täysin uusi liiketoiminta harvoin tuottaa voittoa ensimmäisien kuukausien aikana, ja joskus kasvun tiellä voi mennä pari vuottakin. Palkkatöistä luopunut, kokopäiväiseksi yrittäjäksi siirtynyt, osaaja on taidoistaan huolimatta käytännössä tyhjän päällä toimintaa aloittaessaan. Tämä pitää paikkansa ainakin sellaisissa tapauksissa, joissa omia säästöjä ei ole merkittävästi, isoja asiakkuuksia valmiina odottamassa eikä toimintaan ole muunlaista rahoitusta. Apuun tulee valtion verotuloin rahoittama starttiraha, jonka on tarkoitus turvata yrittäjän päivittäinen elanto. Esittelemme tämän tukimuodon sekä sen hakuprosessin vaiheet.

Mikä starttiraha?

Uutta yritystä miettivä on varmasti törmännyt termiin starttiraha, mutta ei ehkä tiedä tarkkaan mitä se sisältää. Starttirahaa ei tule sekoittaa esimerkiksi startup-yrityksien tai innovaatioiden rahoittamiseen eikä perinteiseen yrityslainaan. Kyseessä on kaikille luonnollisille yrityksen perustaville henkilöille kriteerien puitteissa myönnettävä tuki, jota haetaan TE-toimistosta.
Starttirahalla turvataan yrittäjän henkilökohtainen toimeentulo (ts. palkan korvike), jotta yrityksen toiminta saadaan tuottavasti jaloilleen. Tätä voi hyvin verrata toimeentulotulotukeen sillä erotuksella, että starttirahan kriteerit ovat tiukat ja sitä saa vain rajatun ajan.

Starttirahan kriteerit

 • Yritystoiminnan tulee olla päätoimista.
 • Riittävä osaaminen ja muut valmiudet valittuun toimeen ovat olemassa.
 • Toiminnalla on jatkuvuutta (ts. se on kannattavaa pitkällä tähtäimellä).
 • Yritystoiminta aloitetaan vasta, kun tuki on myönnetty. Esimerkiksi se, että toiminimi on etukäteen rekisteröitynä, evää hakemuksen.
 • Olet joko työtön työnhakija tai siirryt palkkatöistä tai opinnoista kokoaikaiseksi yrittäjäksi.
 • Olet sivutoiminen yrittäjä ja laajennat toimintaasi kokoaikaiseksi.
 • Muut tulot (esim. pääomatulot) eivät ole riittävät perustoimeentuloon.
 • Olet hoitanut raha-asiasi hyvin.

On tärkeää huomioida, että starttirahaa voi hakea ainoastaan silloin, jos yritystoimintaa ei ole vielä aloitettu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei toiminimeä tai muuta omistamaasi yhtiötä ole vielä rekisteröity kaupparekisteriin. Vaikkei yritystä olisikaan paperilla, yritystoiminnaksi voidaan katsoa myös esimerkiksi pidempiaikainen, itsenäinen ammatinharjoittaminen.
Kuka tahansa asetetut kriteerit täyttävä voi hakea starttirahaa. Sen saaminen ei ole lähtökohdista huolimatta koskaan varmaa. Jokaisen yrittäjän ja elinkeinonharjoittajan tapaus käsitellään aina tapauskohtaisesti.

Mikä on starttirahan suuruus?

Starttirahan suuruus päivitetään vuosittain. Vuonna 2019 yrittäjän starttirahaa saa 32,40 euroa päivää kohden, maksimissaan 21 arkipäivälle kuukaudessa (5 päivää viikossa) – yhteensä noin 680 euroa. Tuen saanti on rajoitettu 12 kuukaudelle. Starttiraha katsotaan verotettavaksi tuloksi ja sitä maksetaan yrittäjän taloudellisen tilanteen mukaan.

Kenelle starttirahaa myönnetään?

Olennaisena eroavaisuutena esim. toimeentulotuen, työttömyyspäivärahan tai vuokratuen hakuprosesseihin tarvitaan starttirahan hakuun lomakkeiden täytön lisäksi toimivaksi todettu liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää tarkan budjetin ja kannattavuuslaskelman sen osana. Henkilökohtainen käynti TE-toimiston haastattelussa voi olla myös tarpeen. Näin varmistetaan epäselvissä tapauksissa yrittäjän lähtökohdat sekä hänen sitoutumisensa uuteen yritystoimintaan.

1. Yrität päätoimisesti

Tärkein kriteeri starttirahan saamiseen on yrittämisen päätoimisuus. Jos teet palkkatöitä ja aiot kokeilla sivussa yrittämistä, toimeentulosi todennäköisesti riittää. Jos taas olet työtön tai teet esim. osa-aika- tai iltatöitä ja haluat pyörittää liiketoimintaa sivussa tai sesonkiluonteisesti, ei tätä katsota riittäväksi sitoutumiseksi.
Ideana on tukea sellaisia henkilöitä, jotka aikovat tienata päätoimisen elantonsa, nyt ja jatkossakin, yrittämisellä. Starttiraha tähtää ennen kaikkea pysyvän työllisyyden lisäämiseen ja uuden potentiaalisen työnantajan ilmestymiseen markkinoille.

2. Yritys ei tuota alussa riittävästi palkanmaksuun

Jos pääset heti liiketoiminnan alussa tienesteihin kiinni ja yrityksen kulurakenne on kevyt, pystyt todennäköisesti myös nostamaan palkkaa (osakeyhtiö) tai palkkaan verrattavia yksityisnostoja (esim. toiminimi, kommandiittiyhtiö). Starttiraha ei ole ilmaista rahaa, joka törsätään edustusillalliseen uusi deitti kainalossa, vaan sen tarkoitus on turvata leipä pöytään ja voita sen päälle särpimeksi.
Tässä kohtaa liiketoimintasuunnitelman budjettiosio, sen laskelmat ja näihin pohjautuva kulurakenne syynätään TE-toimistossa tarkkaan. Jos alussa tehdään suuria investointeja, niiden olennaisuus kannattavaan toimintaan pitkällä tähtäimellä tulee perustella.
Hyvin sanaileva ja asiansa oikein järjestävä yrittäjänalku saattaa onnistua luovimaan kriteerit läpi, vaikka investointeja vähentämällä palkkaa voisikin nostaa riittävästi elämiseen. Päätöksestä voi valittaa, tai starttirahaa hakea uudestaan myöhemmin uusin eväin, jos ensimmäinen hakemus tyssää liiketoimintasuunnitelman puutteisiin.

3. Yrityksesi mahtuu markkinoille

Vaikka yrityksen toimiala voi olla starttirahaa haettaessa mikä tahansa, todelliset markkinat asettavat rajoja sille, mikä yritysidea katsotaan kannattavaksi. Jos markkinat ovat täynnä samankaltaisia yrityksiä samoilla kustannusperiaatteilla, hinnoittelulla ja asiakasryhmillä, starttirahaa ei myönnetä. Tällä estetään kilpailun vääristyminen. Kilpailutilanne tarkastetaan säännöllisesti.
Tapauskohtaisesti haku voi mennä läpi, yrityksen sijainnista sekä sen markkinoilla erottavista tekijöistä riippuen, mutta on harvinaista.
Aloja, joiden yrittäjien starttirahahakemuksia on hylätty poikkeuksellisen paljon viime vuosina:

 • Parturikampaajat
 • Kosmetologit ja kauneudenhoitoala yleensä
 • Hierojat
 • Useimmat ravintolayrittäjät (esim. pitseriat)

4. Etsit uusia asiakkaita

Kasvavan yrityksen lähtökohtana on uusien asiakkaiden palveleminen. Starttirahan kannalta tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa liiketoiminnan kannattavuus pohjautuu aitoon markkinaosuuden ottamiseen eikä olemassa olevien henkilökohtaisten suhteiden kannattelemaan varmaan liikevaihtoon.
Edellä olevan kaltainen tilanne tulee eteen silloin, kun palkkatöissä ollut henkilö siirtyy työnantajansa myötämielellä yrittäjäksi. Uusi yrittäjä laskuttaa häntä samoista töistä, mutta oman yrityksensä nimissä. Vaikka kyse onkin aidosta liiketoiminnasta, tällä voidaan vähentää verotaakkaa.
Toisaalta voit varmistaa starttirahan saamisen, jos onnistut ennen yrityksen perustamista houkuttelemaan potentiaalisia asiakkuuksia jonoksi asti muista suhteista huolimatta.

5. Olet hoitanut raha-asiasi

Vaikka yrittäjällä voikin olla tavallista suurempi riskinottokyky tavallisiin tallaajiin nähden, rahankäytön tulisi olla kontrollissa.
Yleisin hylkäämisen syy raha-asioiden hoitoon liittyen on merkintä luottotiedoissa. Muita syitä voivat olla maksamattomat verot, sakot sekä muut korvausvelvoitteet. Asia käsitellään tapauskohtaisesti. Jos olet velkasi hoitanut, starttiraha saatetaan myöntää maksuhäiriömerkinnästä huolimatta.

Ennen kuin lähdet hakemaan starttirahaa

Ennen starttirahan hakua tulee yritystoiminnan edellytykset selvittää, kirjata ylös liiketoimintasuunnitelmaan sekä muutenkin miettiä omaa tilannetta, motiiveja ja vaihtoehtoisia rahoitustapoja.
Henkilökohtaista yritysneuvontaa saat TE-toimistojen lisäksi paikallisesta uusyrityskeskuksesta tai sen palvelupisteistä. Neuvonta on edellä mainituissa paikossa maksutonta ja luottamuksellista. Palveluita voivat hyödyntää myös yrityksen perustaneet henkilöt, jotka ovat toimineet yrittäjinä alle kolme vuotta.

Uusyrityskeskukset uuden yrittäjän apuna

Uusyrityskeskukset järjestävät säännöllisesti infotilaisuuksia yrittäjyydestä kiinnostuneille. Niissä alan ammattilaiset ja menestyneitä yrityksiä vetäneet esittelevät yrittämisen arkea sekä kertovat, miten rakennetaan toimiva liikeidea ja miten oma markkinapaikka löydetään.
Keskuksen työntekijät puolestaan esittelevät uusille yrittäjille perusasioita yrityksen rekisteröinnistä sekä muista viranomaisasioista rahoitukseen ja starttirahan hakuprosessiin.
Lopulta paikallisen tilitoimiston veroasiantuntija käy läpi eri yritysmuotojen verotusta ja kirjanpitoa sekä pitää pikakurssin tilinpäätöksen perustiedoista.

Miten starttirahaa haetaan?

Hakemus kannattaa tehdä ajoissa, mielellään 1-2 kuukautta ennen yrityksen perustamista. Prosessi kestää minimissäänkin pari viikkoa – suman aikaan kauemmin.
Starttirahahakemuksen voi täyttää kätevästi TE-toimiston verkkosivujen kautta, Oma Asiointi -osioon pankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla kirjautumalla. Lomakkeet voi jättää myös paperisina, mutta tämä hidastaa hieman käsittelyä.
Tietojen täyttäminen on suoraviivaista. Ohjeet löytyvät kaavakkeiden ohesta eikä tässä kohtaa mene muutamaa minuuttia kauempaa, kunhan tarvittavat liitteet ja tiedot ovat käsillä. Pulmatilanteissa apua saa TE-toimiston neuvonnasta, johon voi olla yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostitse, sekä paikan päällä käymällä.
Liitteinä starttirahahakemukseen tarvitaan ainakin seuraavat: liiketoimintasuunnitelma, rahoituksen tarve ja tähän liittyvä rahoitussuunnitelma, budjetti ensimmäiselle vuodelle ja tämän yhteydessä kannattavuuslaskelma. Muita annettavia tietoja ovat ansiotulot, pääomatulot ja muut tulonlähteet yrityksen ensimmäisenä toimintavuotena.
Yksityistä elinkeinotoimintaa harjoittavan liiketoimintasuunnitelman ei tarvitse olla laaja. Riittää, kun se kattaa olennaiset asiat. Jos mahdollista, voit liittää mukaan virallisen yritysneuvojan tai yrityshautomon lausunnon liikeideasi kannattavuudesta sekä potentiaaliset asiakkuudet, jos sellaisia on jo tiedossa.

Starttirahahakemukseni meni läpi – mitä nyt?

Myönteisen päätöksen saatuasi starttiraha on turvattu yrityksen perustamispäivämäärästä kuusi kuukautta eteenpäin. Starttirahaa voi saada yhteensä 12 kuukauden ajan.
Starttirahaa ei laiteta automaattisesti maksuun, vaan myönteinen päätös antaa mahdollisuuden nostaa sitä haluttaessa. Maksatus tehdään aina edelliselle kuukaudelle tai useammalle kuluneelle kuukaudelle. Esimerkiksi tammikuun starttirahan voi maksattaa helmikuussa.

 • 1. Kirjaudu TE-toimiston asiointipalveluun (Oma asiointi).
 • 2. Ilmoita tukikauden arkipäivien määrä (edelliset kuukaudet).
 • 3. Saat starttirahan tilillesi kuluvan kuukauden puolivälin paikkeilla.
 • 4. Verojen jälkeen käteen jää, kuukaudesta riippuen, n. 450-550 euroa.
  Vaikka starttirahan suuruus ei näennäisesti päätä huimaa, siitä voi olla suuri apu. Pienyrittäjän venyttäessä joka senttiä maksaessaan uuden yrityksen laskuja on jokainen oljenkorsi käytettävä.
  Onnea uuden yrittäjän tielle!

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.