Mikä on yrityksen veroilmoitus ja miten se tehdään?

Yrityksen verotus perustuu kirjanpitolakiin ja ajantasaiseen kirjanpitoon. Yrityksen veroilmoitus toimitetaan virallisella veroilmoituksella verohallinnon sivujen kautta OmaVero-palvelussa. Kaikki yrityksen hankinnat eivät ole automaattisesti vähennyskelpoisia verotuksessa. Ymmärtämällä verotusta, yrittäjä voi järjestellä yrityksen taloutta optimaalisesti.

Ulkoista yrityksen kirjanpito Holvin kirjanpitopalvelulla. Tutustu Holvi Zeniin täällä. 

Mitä yrittäjän tulee tietää veroilmoituksen teosta?

Ensiksi kannattaa tutustua, kuinka paljon yrityksellä on verotettavia tuloja. Verotettavien tulojen suuruus selviää kirjanpidosta. Todisteet liiketapahtumista annetaan tositteiden eli kuittien muodossa. Niistä selviää, mitä on ostettu, milloin, millä hinnalla ja mikä on ollut ostettujen tuotteiden verokanta.

Sähköisen veroilmoituksen jättäminen on helppoa ja yrityksen veroilmoitusta puuttuvista tiedoista tulee automaattisesti ilmoitus. Veroilmoitusta voi muuttaa rajoituksetta siihen asti, kunnes verotus on valmistunut ja siitä on tullut virallinen päätös. Hoidat henkilökohtaisen- ja yrityksen veroilmoituksen samassa paikassa.

Tositteita tulee säilyttää kuusi vuotta tilikauden päättymisestä. Käytännössä kaikki tositteet, kuten kuitit, tallennetaan digitaalisesti valokuvina tai pdf-mudossa kirjanpito-ohjelmaan tai muuhun taloudenhallinnan palveluun

Yrityksen tuloista vähennetään ne kulut, jotka liittyvä tulojen hankkimiseen. Veroilmoitukseen listattavia vähennyskelpoisia kuluja voivat olla liike- tai toimistotilojen vuokra, ohjelmistot, työkalut, laskutuskulut, edustuskulut, palkat ja satunnaiset menot työarjessa.

Lue lisää, mitä yritys voi vähentää verotuksessa.

Milloin yrityksen veroilmoitus on jätettävä?

Osakeyhtiöissä, osuuskunnissa ja vastaavissa yhteisöissä veroilmoitus on jätettävä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Usein veroilmoitusta aletaan valmistelemaan jo ennen tilikauden loppua.

Toiminimen tilikausi päättyy yleensä kalenterivuoteen. Veroilmoitus on tällöin jätettävä viimeistään 1.4. Poikkeustapauksissa, jolloin tilikausi päättyy ennen 1.10, veroilmoitus on annettava tammikuun 31. päivään mennessä seuraavana vuonna.

Kenen vastuulla on täyttää yrityksen veroilmoitus?

Veroilmoituksesta vastaavat osakeyhtiössä vastuussa olevat henkilöt. Pienyrityksessä vastuussa on siis omistaja, toimitusjohtaja tai hallituksen asettama talousasioista vastaavaa henkilö. Yrityksen johto on aina vastuussa virheellisestä veroilmoituksen antamisesta.

Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä, veroilmoituksen jättämisestä ovat vastuussa kaikki yhtiömiehet yhteisesti, pois lukien kommandiittiyhtiön äänettömät yhtiömiehet.

Kirjanpito ajan tasalla veroilmoitusta varten

Holvin taloudenhallinnan palvelulla pidät kirjanpitosi ajan tasalla. Yritystilillä seuraat mihin rahasi menevät, kuvaat kuitit ja tallennat ne tapahtuman viereen. Kuitit pysyvät tallessa kirjanpitoa ja veroilmoitusta varten. 

Avaa Holvi-yritystili.

Toiminimiyrittäjän verotus

Yksityistä elinkeinonharjoittajaa verotetaan luonnollisena henkilönä. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminimiyrittäjä ei maksa erillistä veroa yritystoiminnasta, vaan toiminimiyrittäjän tulot ovat yrittäjän henkilökohtaista tuloa. Toiminimen tulot ilmoitetaan veroilmoituksen yhteydessä elinkeinotoimintaan varatulla lomakkeella. Kaikki tulot vaikuttavat ansio- ja pääomatulojen veroprosenttiin. Lue lisää, toiminimen verotuksesta täältä

Miten toiminimen veroilmoitus tehdään?

Toiminimiyrittäjä tekee elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, joka on lomake 5. Veroilmoitus on tehtävä 1.4 mennessä, vaikka yrityksellä ei olisi ollut toimintaa. Tee veroilmoitus täällä.

Lue lisää, kuinka täytät toiminimen veroilmoituksen.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön verotus

Avoin yhtiö ja kommandiittityhiö ovat toiminimen tavoin henkilöyhtiöitä sillä erotuksella, että niissä voi toimia useampi yhtiökumppani. Myös palkanmaksu on mahdollista yksityisottojen ohella.

Elikeinotoiminnalle lasketaan tulos, josta vähennetään verotuksessa aikaisempien vuosien tappiot tiettyyn rajaan asti. Tämä tulo jaetaan yhtiökumppaneiden kanssa, osuuksien ja yhtiösopimuksen mukaan. 

Kuten toiminimet, jakavat henkilöyhtiötkin tulonsa ansio- ja pääomatuloihin. Ansio- ja pääomatulot lisätään henkilökohtaisessa verotuksessa kaikkiin muihin tuloihin. Veroprosentti ja veron määrä määräytyy vasta tämän jälkeen. Sama koskee myös kommandiittiyhtiöiden äänettömiä osakkaita.

Miten avoimenyhtiön ja kommandiittiyhtiön veroilmoitus tehdään?

Avoimetyhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät verohallinnolle elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (lomake 6B). Veroilmoitus on tehtävä aina vaikka yhtiöllä ei olisi ollut toimintaa. Veroilmoitus annetaan viimeistään 1 huhtikuuta. 

Tee veroilmoitus täällä

Osakeyhtiön verotus

Koska osakeyhtiö on osakkaistaan erillinen taho ja itsenäisesti verovelvollinen, sen verotus myös hoidetaan täysin erillään. Teet osakeyhtiön omistajana kaksi veroilmoitusta – henkilökohtaisen ja osakeyhtiön ilmoituksen. Yhteisöjen tulovero on tällä hetkellä 20 %. Tulovero on tasavero, joka pysyy samana riippumatta yrityksen tilikauden tuloksesta. 

Osakeyhtiöissä henkilökohtaisia tuloja voi saada palkkana tai osinkoina. Verotuskäytännöt ja verojen määrä riippuu siitä, yritys listattu pörssiin vai ei.

Lue lisää, osakeyhtiön verotuksesta täältä.

Miten osakeyhtiön veroilmoitus tehdään?

Osakeyhtiö ja osuuskunta tekee verohallinnolle elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (lomake 6B). Tilinpäätöstiedot täytyy toimittaa jos yhtiöllä on ollut veronalaista tuloa, velkoja tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja. Veroilmoitus täytyy tehdä aina, vaikka yrityksellä ei olisi ollut toimintaa tai se on asetettu konkurssiin. Veroilmoitus annetaan neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Voit lukea lisää ja täyttää veroilmoituksen täällä.

Arvonlisäveron ilmoittaminen

Yritys on ALV-velvollinen, jos liikevaihto ylittää 15 000 €. ALV-rekisteriin voi ilmoittautua yrityksen perustamisen yhteydessä tai jälkikäteen. ALV lisätään tuotteen tai palvelun myyntihintaan. Arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan OmaVero-palvelussa. 

Lue lisää arvonlisäverosta täältä

Palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoittaminen tulorekisteriin

Palkat ja työnantajasuoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin. Näitä ovat palkkatietoilmoitus ja työnantajan erillisilmoitus. Ilmoitukset tulorekisteriin voi hoitaa Palkka.fi-palvelun kautta. 

Lue lisää tulorekisteristä.

Vertaa Holvia perinteisiin yritystileihin

Yritystilien vertailu voi olla vaikeaa – toisissa on kiinteä hinta ja toisissa mukaan tulee tapahtumakohtaisia kuluja. Vertailimme tilejä puolestasi!

Yritystilivertailuun

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.