Mitä jokaisen yrittäjän tulee tietää veroilmoituksen teosta?

Yrityksen verotus perustuu kirjanpitolakiin ja tämän pohjalta toimitettuu ajantasaiseen kirjanpitoon. Ilman sitä tositteineen, myöskään verotusta ei voisi toteuttaa tarkasti. Vaikka yrityksen menot lähtökohtaisesti liittyvät liiketoimintaan. Kaikki ostot eivät ole automaattisesti vähennyskelpoisia veroilmoituksessa tai vähennettään vain osittain. Ymmärtämällä miten verotus hoidetaan eri tyyppisissä yhtiöissä. Omaa liiketoimintaa tai perustettavan yrityksen toiminnan luonnetta ja taloutta voi järjestellä verotuksen kannalta optimaalisesti.

Verotus ja kirjanpito

Verottajan ainoa keino tietää verotettavien tulojen suuruus, on luottaa yrittäjän kirjanpitoon ja tähän liittyvään todistusaineistoon. Todisteet liiketapahtumista annetaan tositteiden muodossa, joista ilmenee milloin ja kuinka paljon rahaa on liikkunut, mitä tuotteita tai palveluita on ostettu, verokanta ja kaupan osapuolet tietoineen.

Tositteita tulee säilyttää kuusi vuotta tilikauden päättymisestä järjstelmällisesti ja helposti saatavilla olevassa muodossa. Käytännössä kaikki tositteet, kuten kuitit, tallennetaan digitaalisesti valokuvina tai pdf-muotoisena kirjanpito-ohjelmaan tai muuhun taloudenhallinnan palveluun.

Kirjanpitoon merityistä tuloista vähennetään ne kulut, jotka liittyvä tulojen hankkimiseen. Tyypillisesti kaikki yrityksen käyttämä raha, jolla myynti, asiakkaiden palvelu ja töiden teko on mahdollista. Veroilmoitukseen listattavia vähennyskelpoisia kuluja voivat olla liike- tai toimistotilojen vuokra ja sähkö, tietokone-ohjelmistot, työkalut ja -vaatteet, laskutuskulut, edustuskulut rajoituksin, palkat sekä satunnaiset menot päivittäisessä työarjessa.

Yrityksen veroilmoitus

Yrityksen verotus toimitetaan verohallinnosta saatavalla viralliseslla veroilmoituksella. Lomakkeet saa sähköisenä tai paperisena. Nykyään ollaan pitkälti siirrytty sähköiseen verojen ilmoittamiseen ja tätä myös verottaja suosittelee.

Sähköisen veroilmoituksen jättäminen on helppoa ja auttaa aloittavaa yrittäjää. Puuttuvista tiedosta tulee automaattisesti virheilmoitus ja ohjeet veroilmoituksen tekoon löytyvät samasta paikkaa haun kera. Jos jätät jotain kohtia täyttämättä paperilomakkeella tai annat virheellisiä tietoja, tämä voi johtaa veronkorotukseen tai laiminlyöntimaksuun. Veroilmoitusta voi onneksi muuttaa rajoituksetta siihen asti, kunnes verotus on valmistunut ja tästä on tullut virallinen päätös.

Tarvitset veroilmoituksen tekoa varten yritysten Katso-tunnisteen tai verkkopankkitunnukset, jotka varmasti löytyvät jokaiselta. Kirjaudut näillä Verohallinnon sivujen kautta OmaVero-palveluun. Hoidata samassa paikassa sekä henkilökohtaisen veroilmoituksen teon, että yrityksen veroasiat – mukaan lukien ennakkoverojen maksu, muut omaehtoiset maksut ja viranomaiskulut (esim. tullit), anot maksuaikaa sekä seuraat yrityksen verotusasioita keskitetysti.

Veroilmoituslomakkeet yhtiömuodoittain (tiedot tarkistettu 2019)

  • Yksityinen elinkeinonharjoittaja (ts. toiminimi): Verolomake numero 5
  • Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt: Verolomake 6A
  • Osakeyhtiöt ja osuuskunnat: Verolomake 6B

Milloin yrityksen veroilmoitus on jätettävä?

Osakeyhtiöissä, osuuskunnissa ja vastaavissa yhteisöissä, vuotuinen veroilmoitus on jätettävä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, joka voi olla näissä yhtiömuodoissa milloin tahansa. Usein veroilmoitusta aletaan valmistelemaan jo ennen tilikauden loppua, jos liiketoiminta on laajaa. Näin vältetään lopun kiireet ja tilitoimiston ruuhka, varsinkin jos tilikausi loppuu kalenterivuoteen (kuten monissa yrityksissä on tapana).

Henkilöyhtiöissa, kuten toiminimi, tilikausi päättyy lähtökohtaisest kalenterivuoteen. Veroilmoitus on tällöin jätettävä viimeistään 1.4. tilikautta seuraavan vuoden keväällä. Poikkeustapauksissa, jolloin tilikausi päättyy ennen 1.10, veroilmoitus on annettava tammikuun 31. päivään mennessä seuraavana vuonna.

Kenen vastuulla on yrityksen veroilmoituksen täyttö?

Veroilmoituksen täytöstä vastaa osakeyhtiön asettamat vastuulliset henkilöt. Pienyrityksessä tämä tarkoittaa käytännössä omistajaa/toimitusjohtajaa tai hallituksen asettamaa talousasioista vastaavaa henkilöä. Yrityksen johto on ulkoistetusta veroasioiden hoidosta huolimatta aina loppukädessä vastuussa virheellisestä veroilmoituksen antamisesta.

Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä, veroilmoituksen jättämisestä ovat vastuussa kaikki yhtiömiehet yhteisesti, poislukien kommandiittiyhtiön äänettömät yhtiömiehet.

Toiminimiyrittäjän verotus

Yksityistä elinkeinonharjoittajaa verotetaan luonnollisena henkilönä. Yrityksen tulot ilmoitetaan veroilmoituksen yhteydessä elinkeinotoimintaan varatulla lomakkeella. Kaikki tulot vaikuttavat ansio- ja pääomatulojen veroprosenttiin.

Jos muutosta ei anota veroilmoituksen täytön yhteydessä, toiminimen pääaomatuloiksi katsotaan 20 % yrityksen nettovarallisuudesta, 80 % olleen asniotuloa. Pääomatuloa verotetaan 30 prosentin mukaan 30 000 euroon asti, jonka ylittävältä osuudelta veroprosentti nousee 34 prosenttiin (tiedot vuodelta 2019). Jos toimit työnantajana, maksetuista palkoista lisätään 30 % osuus yrityksen nettovarallisuudeksi.

Muista myös, että valtiolle maksettavan tuloveron lisäksi joudut maksamaan yrittäjänä myös kunnallisveron ja mahdollisen kirkollisveron, jos kuulut evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön verotus

Avoin yhtiö ja kommandiittityhiö ovat toiminimen tavoin henkilöyhtiöitä, sillä erotuksella että niissä voi toimia useampi yhtiökumppani, jakaen vastuun. Myös palkanmaksu on mahdollista yksityisottojen ohella.

Elikeinotoiminnalle lasketaan tulos, josta vähennetään verotuksessa aikaisempien vuosien tappiot tiettyyn rajaan asti. Tämä tulo jaetaan yhtiökumppaneiden kanssa, heidän keskenään sopimiensa osuuksien mukaan ja mitä yhtiösopimuksessa on ilmoitettu.

Kuten toiminimissä, myös näissä henkilöyhtiöissä tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloihin, jotka lisätään henkilökohtaisessa verotuksessa kaikkiin muihin tuloihin. Veroprosentti ja veron määrä määräytyy vasta tämän jälkeen. Sama koskee myös kommandiittiyhtiöiden äänettömiä osakkaita.

Osakeyhtiön verotus ja osingonjako

Koska osakeyhtiö on osakkaistaan erillinen taho ja itsenäisesti verovelvollinen, sen verotus myös hoidetaan täysin erillään. Teet osakeyhtiön omistajana kaksi veroilmoitusta – henkilökohtaisen ja osakeyhtiön ilmoituksen. Yhteisöjen tulovero on tällä hetkellä 20 % ja on ns. tasavero, joka pysyy samana riippumatta yrityksen tilikauden tuloksesta.

Osakeyhtiöissä henkilökohtaisia tuloja voi saada palkkana tai jaettuina osinkoina. Verotuskäytännöt ja verojen määrä riippuu siitä, onko kyseessä pörssiin listatusta yhtiöstä vai yksityisestä osakeyhtiöstä.

Osakkeen matemaattinen arvo

Osinkojen verotukseen yksitysomistuksessa liittyy läheisesti ns. osakkeen matemaattinen arvo. Se lasketaan jakamalla yhtiön nettovarallisuus osakkeiden lukumäärällä. Nettovarallisuus puolestaan saadaan vähentämällä veronalaisista varoista näihin kohdistuvat velat ja muut rahalliset velvoitteet.

Osingonjaon verotus (2019)

  • Listaamaton yhtiö: 75 % osingosta on verovapaata tuloa (rajana 8 % vuosituotto matemaattiseen osakkeiden arvoon verrattuna). 25 % osingosta on pääomatuloa, jota koskee pääomatuloverotus.
  • Pörssiyhtiö (ts. julkisesti noteerattu): 15 % osingosta on verovapaata tuloa samoin ehdoin. 85 % on veronalaista pääomatuloa.
  • Jos osinkojen yhteismäärä ylittää verovuonna 150 000 euroa myös listaamattomassa yhtiössä, siihen sovellettaa pörssiyhtiöiden osingonjaon verotussäädöksiä.
  • Jos osinkojen yhteenlaskettu summa on yli 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta, ylimenevästä osasta 25 % on verovapaata tuloa ja 75 % ansiotuloveroon sidottua ansiotuloa (poikkeuksena pääomaverotettavaan perusosuuteen).

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.