Miten kasvattaa pienyritystä?

Yrityksen liiketoiminnan kasvu on tavoitteena monelle yrittäjälle. Mitä keinoja yritystoiminnan kasvulle oikein on? Menestyvän liiketoiminnan perustana on omistajien halu kasvattaa yritystoimintaa, hyvä liikeidea jolle on kysyntää, sekä tiimi jolla on vahva osaaminen. 

Mitä tarkoitetaan kasvuyrityksellä?

Kasvuyritys työllistää kasvukauden alussa vähintään 10 henkilö. Seuraavan kolmen vuoden aikana kasvuyrityksen henkilöstön määrä kasvaa vähintään 20 % joka vuosi. Kasvuyritys on jo löytänyt toimivat toimintamallit ja paikkansa markkinoilla. Startup-yritykset tavoittelevat nopeaa kasvua, mutta kaikki eivät silti ole kasvuyrityksiä. 

Tiimiin panostaminen kannattaa

Niin pienten kuin suurtenkin yritysten tärkein voimavara ovat niiden ihmiset. Palkitse tiimit hyvistä suorituksista ja pidä meininki positiivisena ja kannustavana. Tartu ongelmakohtiin viipymättä ja kohtele kaikkia reilusti. Hyvä ilmapiiri ja kannustava asenne heijastuvat yrityksen brändiin. 

Pidä tiimin osaaminen ajan tasalla

Osaava työvoima on yksi menestyvän yrityksen tärkeimpiä tekijöitä. On tärkeää, että yrittäjän ja työntekijöiden osaaminen ovat ajantasalla. Työntekijöiden kannustaminen uuden oppimiseen on tärkeä osa menestystä. 

Valitse yrityksen kasvustrategia liiketoimintasi mukaan

Yritys voi kasvaa esimerkiksi laajentamalla toimintaansa kotimaassa taikka ulkomailla, ostamalla kilpailevan liiketoiminnan ja panostamalla tuotekehitykseen, innovointiin ja koulutukseen. Sama kasvustrategia ei toimi kaikille yrityksille, joten se on syytä valita liiketoiminnan mahdollisuuksien mukaan. 

Hyvin suunniteltu kasvustrategia mahdollistaa yrityksen kasvun kannattavasti. Kasvua suunnitellessaan yrityksen kannattaa miettiä erilaisia skenaarioita ja ratkaisuja ongelmatilanteiden selvittämiseen. 

Kun liiketoiminta on kasvussa, on tärkeää valita yritystili joka kasvaa kanssasi. Tutustu yritystilivertailuun ja valitse yritystili, joka sopii yrityksesi tarpeisiin.

Markkinalähtöinen kasvu

Markkinalähtöistä kasvua tavoitellessaan yritys voi erikoistua jonkin tietyn alan asiantuntijaksi. Yritys voi tarjota tietylle kohderyhmälle hyvin rajattua palvelua tai tuotetta. Esimerkiksi tarjota some-markkinoinnin palveluita ravintoloille.

Yritys voi hakea markkinalähtöistä kasvua myös tarjoammalla erikoisosaamistaan usealle erikohderyhmälle. Esimerkiksi some markkinointiin erikoistunut toimisto tarjoaa palvelujaan monelle erialan yritykselle. 

Yritys voi laajentaa markkinaa myös maantieteellisesti, jolloin toiminta laajenee ulkomaille tai uusia liikkeitä tai toimistoja avataan Suomen sisälle. Liiketoiminnan toimivuus on jo testattu nykyisillä markkinoilla. Yritys keskittyy tarjoamaan jo olemassa olevia tuotteita ja palveluita uusille markkinoille.

Kasvu myyntikanavan kautta

Yritys voi laajentaa toimintaansa myös digitaalisesti. Laajentuessaan digitaalisesti yritys siirtää liiketoimintansa osittain tai kokonaan verkkoon. Verkkokaupan avaaminen mahdollistaa yritykselle uuden tavan ja kanavan saada liikevaihtoa. Verkkokaupan avulla yritys pystyy myymään tuotteitaan laajemmalle ja myynnistä tulee tehokkaampaa.

Palvelutarjonnan kasvattaminen

Palveluntarjontaa kasvattamalla yritys lisää toimintaansa uusia ja monipuolisempia palveluita eli lisää palveluiden tarjontaa. Yritys tuo siis tarjontaansa uuden palvelun tai tuotteen nykyisten rinnalle. 

Tuotekehitys ja innovointi ovat tärkeässä asemassa

Panostamalla tuotekehitykseen ja innovointiin yritys varmistaa asemansa markkinoilla ja kasvattaa kilpailuetua kilpailijoihinsa nähden. Uusien tuotteiden kehittäminen vaatii yritykseltä investointeja, mutta se myös mahdollistaa yrityksen kasvun. Business Finland myöntää yrityksille avustuksia tuotekehitykseen ja innovointiin.

Liiketoiminnan ostaminen

Yrityksen palveluiden tarjontaa ja liiketoimintaa voi kasvattaa ostamalla toisen yrityksen liiketoiminnan. Kun kahden yrityksen asiakkaat yhdistyvät, myös palveluntarjonta monipuolistuu. Ostamalla kilpailevan liiketoiminnan yritys vahvistaa omaa markkina-asemaansa.

Tuottavuuden tehostaminen

Tehostamalla työn tuottavuutta yritys voi saada enemmän irti nykyisestä liiketoiminnasta. Ajan käyttäminen kasvua hyödyttäviin tehtäviin on tärkeää. 

Taloudenhallinnan palvelut, jotka tehostavat tiimisi tuottavuutta

Kasvuun tähtäävän yrityksen on järkevää valita yritystoiminnalle taloudenhallinnan ratkaisut, jotka tukevat yrityksen kasvua ja helpottavat tiimin toimintaa. Paperitöihin kuluva aika on pois ajasta, jonka voi käyttää liiketoiminnan kehittämiseen. 

Holvin-tiimiratkaisuilla keskityt olennaiseen:

  • Holvi-kortit koko tiimille.
  • Kulujen kätevä luokittelu – tiimisi vain kuvaa kuitit.
  • Kokonaisnäkymä kuluista – reaaliaikaiset ilmoitukset ostoksista.
  • Kirjanpidon helppous – säätä aikaa valmiilla raporteilla, sähköisillä kuiteilla ja integraatioilla. 

Tutustu tiimien yrityskortteihin ja kuluratkaisuihin

Yrityksen kasvun rahoittaminen

Yritystoiminnan kasvattaminen vaatii usein lisärahoitusta. Lisärahoitusta voi hakea pankista ja yrityksille on tarjolla myös paljon erilaisia tukirahoituksia. Kestävän kasvun tavoittelu on tärkeää. Ei ole väliä ottaako yritys mukaan pääomasijoittajia vai rahoittaako se kasvunsa itse, kuhan kasvu on suunniteltu hallitusti. 

Yrityksen kasvustrategian onnistumista voi seurata esimerkiksi kassavirtalaskelman avulla. Näin pysyt kärryillä strategian toimivuudesta yrityksellesi.

Holvi-luottokortti yrityksille–vapautta yrityksen pyörittämiseen

Luottokortit pieneen joustoon tuovat vapautta yrityksen kasvuun. Isot ja pienet hankinnat voi maksaa joustavasti takaisin. Yhdistä luottokortti Holvi-yritystiliin ja tallennat kuitit ja hoidat laskutuksen yhdessä samassa paikassa. 

Tutustu Holvin pienyrittäjille suunnattuun luottokorttiin. 

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.