Mitä sivutoiminen yrittäjyys on?

Olet päivätöissä, mutta lisäansioiden tarpeessa ja pursuat tarmoa. Teet osa-aikaisia hommia opiskelijana, mutta haluat kokeilla pystytkö myymään saman osaamisen yrittäjänä. Olet ehkä yrittämisestä kiinnostunut freelancer, mutta kynnys astua täysipäiväiseksi yrittäjäksi tuntuu turhan korkealta. Kaikissa näissä tapauksissa sivutoiminen yrittäjyys tai kevytyrittäjyys ovat varteenotettavia vaihtoehtoja yrittäjän uran aloittamiseksi. Luotaamme sivutoimisen yrittämisen mahdollisuuksia sekä kevytyrittäjyyttä vaihtoehtona yrittäjämäiseen toimintaan.

Kenelle sivutoiminen yrittäjyys sopii?

Yrittäminen lähtee usein liikkeelle intohimosta ja omalla ajalla hankitusta osaamisesta. Vakituista päivätyötä kuukausipalkkoineen voi pitää turvaverkkona, jonka varaan voi rakentaa pientä sivubisnestä. Tällöin epäonnistuminenkaan ei kirpaise ainakaan kovin lujaa ainakaan silloin, jos kyse ei ole puhtaasti taloudellisesta pakosta. Vastaavasti opiskelija saattaa kokea kykyjensä valuvan hukkaan minimipalkalla tehtävissä yksinkertaisissa työtehtävissä minimipalkalla. Yrittäminen antaa vähimmilläänkin mahdollisuuden testata omia kykyjään, vaikkei heti menestyisikään.

Investoinnin tarve sivutoimiseen yritykseen on yleensä minimaalinen. Myös tuotto-odotukset ovat päivätöiden tienestejä matalammalla tasolla. Oman tietotaidon myynti verkon välityksellä on kaikkein helpoin tapa lähteä riskittömästi yrittämään. Jos sivutoimi alkaa poikia tilauksia enemmän kuin pystyy hoitamaan, ja idea ottaa tuulta, voi harkita kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtymistä.

Joku on saattanut käyttää mieluisaan harrastukseen ilomielin kymmeniä tuhansia euroja vuosien mittaan. Jos nämä henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet, osaamisen tai harrastukset pystyy yhdistämään ja tuotteistamaan edes jollain tasolla, pienyrityksen perustan tärkein palikka on löytynyt kuin itsestään.

Kun idea on löytynyt, toimeen voi tarttua heti. Laki ei estä sivutoimista yrittäjyyttä kuin poikkeustapauksissa. Käytännössä kuka tahansa tavallinen palkansaaja voi perustaa yrityksen palkkatyön ohessa. Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos toiminta on tyystin toisella alalla. Jos on yhtään epäselvyyksiä siitä, tuleeko yrittäminen vaikuttamaan omaan työhön tai jos ala liippaa läheltä, tästä on syytä keskustella työnantajan kanssa.

Tyypillisiä sivutoimisia yrittäjiä

 • Palkansaaja, joka haluaa vaihtelua arkeen ja bonukseksi lisätienestejä.
 • Opiskelija, joka haluaa tehdä töitä vapaammin minimipalkkapestien sijaan.
 • Yrittäjyydestä kiinnostunut freelancer, joka kokee osaamisensa arvokkaammaksi kuin nykyiset tehtävät antavat ymmärtää.
 • Pitkään työelämästä pois ollut ideanikkari, joka haluaa kokeilla siipiään yrittäjänä.
 • Eläkkeellä oleva henkilö, joka haluaa muuttaa luovan harrastuksen tulonlähteeksi ja samalla saada uutta sisältöä elämäänsä.
 • Harrastuksenomaisesti ja sesonkiluontoisesti yrittäjyyteen rinnastettavaa liiketoimintaa tekevät, esim. torimyyjä, kiertävä makeiskauppias, puhtaasti intohimosta musiikkiin ja kulttuuriin keikkoja järjestävät henkilöt

Sivutoimisen yrittäjän tyypillisiä toimialoja

 • Konsultointi ja koulutus
 • Vapaa-ajan palvelut ja liikuntapalvelut
 • Luova ala (esim. käsityöläiset, vaatesuunnittelijat)
 • Yksityiset hyvinvointipalvelut

Sivutoimista yrittäjyyttä pohjustavia kysymyksiä

Tutustu yrittäjien blogeihin. Näin saat käytännön tuntumaa siihen, mitä liiketoiminnan pyörittäminen oikeasti on. Sivubisnestä aloitettaessa päätöksenteossa auttaa, tiedon keruun ohella, omien motiivien pohtiminen ja listaaminen.

Mieti ainakin seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä asioita teen itsenäisesti? Mitä aion ulkoistaa (esim. kirjanpito, verkkosivujen teko, laskutus)?
 • Tahdonko pyörittää liiketoimintaa satunnaisesti vai jatkuvasti?
 • Miksi lähden yrittämään (harrastus, kiinnostus, rahanteko, hyvän tekeminen)?
 • Minkä yritysmuodon ja toimintatavan valitsen (toiminimi/laskutuspalvelu/osakeyhtiö)?
 • Haluanko joskus siirtyä kokoaikaiseksi yrittäjäksi?
 • Toiminko yksin vai löytyisikö rinnalle kanssayrittäjä?

Sivutoimisen yrittäjyyden hyvät ja huonot puolet

Olennaisimpia hyviä puolia sivutoimisessa yrittäjyydessä on mahdollisuus pitää toiminta kevyellä pohjalla. Tämä tarkoittaa kevyttä kulurakennetta, hallinnollisten tehtävien vähäisyyttä (erit. toiminimi tai laskutuspalvelu) sekä toiminnan osa-aikaisuutta. Jos muu turvaverkko on vahva, sivubisnekseen voi suhtautua kivana lisäansion lähteenä, mahdollisuutena liikeidean tai omien kykyjen testaamiseen tai keskittymisenä puhtaasti oman kiinnostuksen pohjalta tehtäviin asioihin.

Sivubisneksen plussat

 • Mahdollisuus lisäansioihin pienellä riskillä
 • Mahdollisuus testata liikeideaa sekä itseään yrittäjänä
 • Antaa sopivasti haastetta ja mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja ammatitaitoaan
 • Antaa arkeen sisältöä ja tuo vaihtelua palkkatyön rinnalle
 • Antaa valmiuksia siirtyä myöhemmin kokoaikaiseksi yrittäjäksi

Sivubisneksen miinukset

 • Yrittäminen sivussakin vaatii hallinnollisten tehtävien hoitamista. Yrityspalvelun avulla voi helpottaa työtaakkaa, kuten kirjanpidon tekoa ja viranomaisten kanssa asiointia.
 • Palkkatyöläisen vapaa-aika on rajattua. Sivubisneskin vie yllättävän monta tuntia viikossa, jos siihen lähtee tosissaan.
 • Turvaverkon varassa yrittäminen ei anna täysin realistista kuvaa yrittäjän todellisesta arjesta vastuineen ja velvoitteineen.
 • Opiskelijan tekemä, pienimuotoinenkin toiminta voi rikkoa asetetut tulorajat. Tällöin opintotuki menetetään näiltä kuukausilta.
 • Sivutoimisena yrittäjänä on vaikeampi sitoutua isoihin projekteihin. Asiakkaita voi menettää puhtaasti ajan riittämättömyyden ja resurssien pienuuden vuoksi.

Mikä yhtiömuoto sopii sivutoimiseen yrittämiseen?

Toiminimi on varma valinta sivubisneksille

Yksityinen elinkeinonharjoittaminen, eli toiminimi, on käytetyin yhtiömuoto sivutoimiseen yrittämiseen. Yksi rekisteröintikaavake riittää. Jos mitään lupia ei tarvita, toiminimen saa pystyyn sähköisellä ilmoituksella ja toimintavalmiiksi lain silmissä vaikka samana päivänä. Toiminimeen liittyvät hallinnolliset asiat on nopeasti tehty. Näistä työläimmät tulevat yleensä eteen vain kerran vuodessa, veroilmoituksen täytön yhteydessä.

Ota osakeyhtiö käyttöön harkiten

Myös muita yhtiömuotoja käytetään sivussa tehtävään liiketoimintaan, vaikka tämä onkin harvinaisempaa. Yleisempää puolestaan on pyörittää useaa osakeyhtiötä pääliiketoimen rinnalla, mutta niistä kuitenkin erillisinä.

Liiketoiminnnan suuruudesta riippumatta joudutaan esimerkiksi osakeyhtiössä pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa. Velvollisuuksia on tämän lisäksi enemmän niin verotuksen, palkanmaksun kuin tilinpäätöksenkin suhteen.

Jos toiminta on satunnaista ja liikevaihto hyvin pientä (esim. alle 10 000 euroa vuodessa), voivat osakeyhtiön verotus, kulut ja ylläpito viedä liikaa aikaa ja rahaa, jotta sen ylläpitäminen olisi kannattavaa sivutoimisesti. Jos on tarkoitus testata liikeidean toimivuutta tosissaan ja tähdätään palkkatöistä luopumiseen parinkin vuoden säteellä, osakeyhtiön rekisteröinti voi olla perusteltua.

Päteviä syitä osakeyhtiön valintaan yhtiömuodoksi sivutoimisena yrittäjänä ovat tietyt alat, jotka sitä vaativat, tai tilanteet, joissa siitä on merkittävää hyötyä (esim. sijoitustoiminta, kansainvälinen kauppa ja palveluiden myynti suuryrityksille). Osakeyhtiötä tarvitaan myös silloin, kun haluat pitää kontrollin, rajata vastuuta sekä toimia puhtaasti toiminnan rahoittajana useamman perustajan lähtiessä mukaan.

Kevytyrittäjyys on kätevin tapa ansaita sivussa

Kolmanneksi vaihtoehdoksi sivutoimiseen yrittäjyyteen on kasvavaksi ilmiöksi noussut ns. kevytyrittäjyys. Perinteisesti tämä on merkinnyt laskutuspalvelun hyödyntämistä yksityisenä elinkeinonharjoittajana, jolloin yritystä ei ole välttämätöntä perustaa.

Tämän rinnalle on kuitenkin tullut viime vuosina edelleen ammattimaisempaa toiminimen alla yrittämistä palvelun kautta, joka hoitaa suurimman osan yrittäjän paperitöistä. Tämä käsittää paperityöt yrityksen rekisteröinnistä kirjanpitoon, verojen maksamiseen ja laskutukseen. Kevytyrittäjyys on helppoutensa vuoksi suosituin toimintamuodon valinta sivubisnestä tekevien keskuudessa.

Helpota sivubisneksiä käyttämällä pienyrittäjän palveluita oikeassa paikassa

Yrittäjyyteen kuuluu paljon käytännön toimia. Varsinkin aloittava yrittäjä haluaa tehdä kaiken itse, niin säästääkseen kuin oppiakseenkin. Aikaa kuitenkin säästyy oikeassa paikassa käytännön velvoitteita ja usein toistuvia rutiineja ulkoistamalla. Palkkatyöläiselle, joka tienaa kohtuullisen elannon, voi ajansäästö sivutoimisen yrittäjyyden parissa olla kaikkein tärkein sijoitus, jokaisen pennin laskemisen sijaan.

Yrityksen koosta tai toiminnan luonteesta riippumatta, ei lain edessä sivutoimisen yrittäjyyden käsitettä ole. Joudut osa-aikaisenakin yrittäjänä hoitamaan kirjanpidon, tekemään vuotuisen tilinpäätöksen, maksamaan verot, laskuttamaan asianmukaisesti, keräämään ja taltioimaan kuitit, maksamaan verot ajallaan sekä huolehtimaan yleensäkin yritykses ja oman taloutesi tasapainosta.

Kirjanpitäjä ja laskutuspalvelut säästävät aikaasi

Jos päätät perustaa oman yrityksen ja ryhdyt tositoimiin, hankintalistan kärjessä ovat kirjanpitopalvelut ja asiansa osaavan taloudenhallinnan palvelut. Kun toiminta halutaan pitää kevyenä, eikä siihen haluta sitoutua täysillä ainakaan heti,, osuuskuntaan liittyminen tai kevytyrittäjyys laskutuspalvelun kautta voi olla järkevin ratkaisu.

Laskutuspalvelut auttavat kaikin puolin yritysten tavoitteiden ja resurssien tasapainottamisessa. Alkuvaiheessa toimet voi hyvin tehdä itse. Näin saa perusasiat sisäistettyä. Toiminnan kasvaessa palveluita voi ulkoistaa sitä mukaa, kun kokee oman aikansa mahdollisia kuluja arvokkaammaksi.

Yrityksen oma yrtystili pitää raha-asiat aisoissa

Keskitetty budjetinhallinta ja kirjanpidon välineet auttavat yrityksen talouden tarkkailussa, vaikkei heti kirjanpitäjää palkkaisikaan. Näin havaitset helposti sekä turhat menoerät että sopivat säästökohteet.

Kevytyrittäjänä tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana voivat yrityksen rahat maata henkilökohtaisella tilillä vain korvamerkittynä muistioon. Tässä on omat riskinsä, jos kuluerät eivät pysy hallussa. Yrittäjänä joudut maksamaan veroja ja muita kuluja säännöllisesti.

Yrityksen luonteesta tai yritysmuodosta riippumatta on liiketoimintaa varten järkevää hankkia oma yritystili. Kun henkilökohtaiset raha-asiat erotellaan yrityksen taloudesta, toiminta säilyy ammattimaisena ja rahankäyttö maltillisena – kunnes on aika juhlia isompia kauppoja.

Tutustu Holvin yritystiliin

Haluatko perustaa yrityksen?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.

Lataa maksuton opas

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.