Mitä veroja osakeyhtiön ja toiminimen täytyy maksaa?

Osakeyhtiössä yrityksen tulot ovat erilliset yrittäjän tulojen kanssa. Sen vuoksi yrittäjää ja osakeyhtiötä verotetaan myös erikseen. Toiminimen verotus hoidetaan yrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa ansio- ja pääomatulojen kautta.

Osakeyhtiön verotus

Osakeyhtiö maksaa 20 prosenttia veroa yrityksen tuloksesta ja osakkeenomistajia verotetaan osinkotuloista.

Verotettava tulo saadaan, kun veronalaisista tuloista vähennetään vähennyskelpoiset menot. Lue, mitä osakeyhtiö voi vähentää yrityksen verotuksessa täältä. Osakeyhtiön verotettavaan tuloon lasketaan mukaan myynneistä saatu tulo.

Osinkojen verotus

Osinkojen verotusta varten täytyy ensin selvittää yhtiön nettovarallisuus. Nettovarallisuus saadaan vähentämällä yrityksen varoista sen velat. Varoiksi lasketaan taseen vastaavista käyttö-, vaihto-, sijoitus-, ja rahoitusomaisuus. Veloiksi lasketaan taseessa vastattavien puolelta vieras pääoma. 

Kun yritys jakaa osinkoja omistajilleen, verotetaan osingot henkilökohtaisessa verotuksessa. Verotukseen vaikuttaa se, onko yritys listattu pörssiin vai ei. Jos yritys ei ole pörssissä, osingosta suurempi osa on verovapaata tuloa. 

Osakkeen matemaattinen arvo vaikuttaa osakkeiden verotukseen

Listaamattoman yhtiön osinko jakautuu:

 • Veronalaiseen pääomatuloon
 • Veronalaiseen ansiotuloon
 • Verottomaan tuloon

Osingon ennakonpidätys

Osakeyhtiössä, joka ei ole pörssissä, ennakonpidätys maksetaan seuraavalla tavalla.

 • Osingon määrä enintään 150 000 euroa – yhtiö, joka maksaa osingon pitättää siitä ennakonpidätyksenä 7,5 %. 
 • Osinko on yli 150 000 euroa – yhtiö pidättää ylimenevästä osasta 28 %

Mitä tarkoittaa pääomatulo-osinko?

Jos osingon määrä on 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta, puhutaan pääomatulo-osingosta.  Silloin kun pääomatulo-osinko on alle 150 000 euroa 25 % siitä on veronalaista pääomatuloa ja loput verotonta tuloa. Osingot 150 000 euron ylittävästä osasta 85 % on veronalasita pääomatuloa ja loput 15 % verotonta tuloa. 

Mikä on ansiotulo-osinko?

Silloin kun osingon määrä on yli 8 % osakkeen arvosta, puhutaan ansiotulo-osingoista. 75 % on veronalaista ansiotuloa ja loput 25 % verotonta tuloa. 

Voit lukea lisää listaamattoman yhtiön osinkojen verotuksesta  vero.fi-sivustolta.

Osakeyhtiön tuloverotus

Osakeyhtiö maksaa yhteisöveroa yrityksen tuloksesta. Yhteisövero koskee vain osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Tietyissä tapauksissa myös asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä, säätiöitä, liikelaitoksia ja julkisyhteisöjä. 

Yhteisöveron aste on tällä hetkellä 20 %. Yhteisöveron perusta saadaan siten, että yrityksen tuloista vähennetään hyväksyttävät menot.

Lue lisää tuloverosta. 

Toiminimen verotus

Toiminimen verotus jakautuu ansioverotukseen ja pääomaverotukseen. Verotettava nettotulo saadaan vähentämällä tulosta kulut ja aikaisempien vuosien tappiot. 

Nettovarallisuus jaetaan ansio- ja pääomatuloihin. Pääomatulo voi olla enintään 20 % ja loput tuloista on ansiotuloa. Ansioveron veroprosentti määräytyy henkilökohtaisen veroprosentin suuruuden mukaan, kun taas pääomaveron suuruus on 30 %.

Toiminiminen ansiotuloverotus

Toiminimi maksaa ansioistaan verot ennakkoverona. Ennakkoveron suuruus määräytyy viimeisimmän verotuksen perusteella. Yrittäjä tekee ennakkoon arvion koko vuoden tuloista, joiden mukaan ennakkovero määräytyy. Muutoksia ennakkoveron suuruuteen voi tehdä milloin vain OmaVero-palvelussa. 

Toiminimen pääomaverotus

Pääomatulon määrä voi maksimissaan olla 20 % edellisen vuoden nettovarallisuudesta. Yrittäjä voi vaatia pääomatulojen veroprosentin laskua 0 tai 10 prosenttiin.

Pääomatuloja verotetaan 30 prosenttia 30 000 euroon asti ja sen ylimenevästä osuudesta 34 %. Jos yritystoiminta on pientä, on monesti järkevämpää verottaa yrityksen tulot ansiotuloina, koska veroporosentti on paljon pienempi

Mitä yritystä perustavan tulee ilmoittaa Verohallinnolle?

Yrityksen perustamisen yhteydessä ilmoitat yrityksen myös tarvittaviin reksitereihin. Näitä ovat arvonlisäverovelvollisten rekisteri, ennakkoverorekisteri ja työnantajarekisteri. 

Lue, kuinka täytät yrityksen perustamisilmoituksen ja mihin rekistereihin yrityksen täytyy ilmoittautua. 

Yrityksen perustamislomakkeet

 • Lomakkeet saa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) sivuilta, Patentti- ja rekisterihallituksesta tai Verohallinnon toimipisteistä paperiversioina.
 • Tarkat ohjeet perustamisilmoituksen täyttöön löytyvät Verohallinnon sivuilta tai lomakkeen täytön yhteydessä.

Työnantajarekisteri

Työnantajareksiteriin liittyminen tulee pakolliseksi, kun yrityksen palkkalistoilla on yrittäjän lisäksi kaksi muuta työntekijää. Rekisteriin täytyy liittyä myös seuraavissa tilanteissa:

 • Yritys maksaa palkkaa vakituisesti yhdelle työntekijälle ja yhdelle tai useammalle työntekijälle, joiden työsuhde ei ole vakituinen
 • Jos yritys maksaa palkkaa 6 työntekijälle, vaikka heidän työsuhteensa eivät olisi vakituisia

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri

Kokoaikaisesti toimivan yrittäjän on hyvä kuulua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. ALV-velvollisuus mahdollistaa yrityksen nimiin tehtyjen ostosten vähentämisen verotuksessa. Toiminta näyttää muutenkin ammattimaiselta ulospäin, kun yritys voi laskuttaa ALV:n kanssa.

Mitä kannattaa ottaa huomioon

 • Arvonlisäveroa on maksettava, jos tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa
 • Jos liikevaihto jää alle 30 000 euron, yritys on oikeutettu ALV-alarajahuojennukseen, jonka myötä yritys voi vähentää osan alveista. 
 • Jos rekisteröimättömän yrityksen liikevaihto ylittää 10 000 €, joutuu yritys maksamaan alvit koko tilikaudelta jälkikäteen.

Jos tuotteet tai palvelut on tarkoitettu yritystoiminnan ylläpitämiseen, voi yritys vähentää arvonlisäveron verotuksessa. Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa 24 %.

Lue lisää arvonlisäverosta.

Holvi-tilillä seuraat ALV-maksuja

Holvi-tilillä näet kuinka paljon sinulla on maksettavia ALV-maksuja. Näet myös, kuinka paljon sinun pitää maksaa arvonlisäveroa takaisin ja vältyt ikäviltä yllätyksiltä. 

Tutustu Holvin yritystiliin.

Ennakkoperintärekisteri

Ennakkoperintärekisteriin liittyminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa. Kun yritys liittyy ennakkoperintäreksiteriin se hoitaa tuloveroon liittyvät velvoitteet itse. Muutoin yritykselle täytyy hankkia työkorvausverokotti. Sen avulla ostaja voi maksaa ennakon yrityksen puolesta.

Jos työkorvausverokorttia ei ole, asetetaan ennakonpidätykseksi 60 %. Ylimääräisen veron saa takaisin vasta veronpalautuksen yhteydessä oikaisuvaatimuksella.

Miten yrityksen verot ilmoitetaan ja maksetaan?

Yrittäjä voi maksaa ja hoitaa veroasiat Verohallinnon OmaVero-palvelussa. Tulevat maksut, muut hoidettavat asiat ja määräajat ovat kätevästi nähtävillä. OmaVerossa voit maksaa ennakkoverot, arvonlisäveron, työntekijöiden palkasta pidätetyt verot ja täyttää veroilmoituksen. 

Osakeyhtiö, jolla on omistajan lisäksi työntekijöitä, ilmoittaa joka vuosi maksetut palkat ja niihin rinnastettavat edut. Näitä voivat olla esimerkiksi bonukset ja osingot. 

Työnantajana joudut lisäksi toimittamaan ilmoituksen työttömyysvakuutusrahastoon, työterveyshuoltoon sekä eläke- ja vakuutuslaitoksille.

Veroilmoitus tehdään kerran vuodessa

Osakeyhtiöiden veroilmoitus tehdään neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Toiminimiyrittäjät, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt jättävät veroilmoituksen aina seuraavan vuoden huhtikuun alussa. Lue lisää, mitä jokaisen yrittäjän tulee tietää veroilmoituksen teosta. 

Tutustu vinkkeihin, kuinka täytät toiminimen veroilmoituksen.

Haluatko perustaa yrityksen?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.

Lataa maksuton opas

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.