Mitä vakuutuksia tarvitsen freelancerina?

Freelancer tekee töitä joustavalla aikataululla eri toimeksiantajille. Toimenkuva voi olla pätkätyöläisyyttä tilanteen mukaan, kokopäiväistä ammatinharjoittamista tai muu yhdistelmä osa-aikatöitä ja omaa vapautta. Tähän liittyy omat riskinsä. Yksikin pidempi sairaustapaus pistää koko toiminnan hyllylle ja laskutuksen jäihin. Tähän voi varautua ottamalla YEL-vakuutuksen, joka on pakollinen kaikille keikkatyöläisille, jos tuloraja ylittyy. Tutustu Yrittäjäeläkevakuutuksen etuihin ja vapaaehtoisiin freelancevakuutuksiin, joilla turvaat elantosi.

Freelancerit ja YEL-vakuutus

Raja perinteisen freelanceriuden, keikkatyöläisyyden ja kevytyrittäjyyden välillä on hämärtynyt viime vuosina. Laskutuspalveluiden kautta laskuttavat keikkatyöläiset ovat olleet keväästä 2017 lähtien YEL-vakuuttamisen piirissä, kunhan työtulot ylittävät asetetut rajat (n. 7800 euroa työtuloa vuonna 2019).

Freelancerit itsessään, riippumatta siitä, miten he ovat laskuttaneet, ovat toki aiemminkin maksaneet eläkettä halutessaan vapaaehtoisten jäsenmaksujen ja muiden tukienlisäksi. Joidenkin arvioiden mukaan jopa yhdeksän kymmenestä vakiintuneesta freelancerista maksaa vapaaehtoista eläkevakuutusta. Nyt käytäntö YEL-vakuutuksen osalta on vain virallistettu.

Erikoista eläkevakuutuslaissa on se, että freelancer joutuu maksamaan YEL-eläkettä siinä kuin yrittäjäkin – olematta kuitenkaan lain silmissä yrittäjä. Sama käytäntö koskee myös laskutuspalveluiden ja osuuskuntien kautta laskuttavaa kevytyrittäjää riippumatta siitä, miten hän toimenkuvansa määrittelee.

Eläkevakuutuslain vaikutukset keikkatöitä tekevälle

Uudistettu eläkevakuutuslaki on tuonut uutta vastuuta niille kausi- tai osa-aikatyöläisille, jotka keikkuvat YEL-vakuutuksen tulorajan molemmin puolin. Suomessa on kymmeniä tuhansia kevytyrittäjiä, jotka käyttävät laskutuspalveluita tai toimivat muuten ammattimaisesti. Toisaalta vain murto-osa näistä täyttää kriteerit minimivuositulon osalta. Trendi on kuitenkin kasvamassa. Kevytyrittäjyyttä kokeilevat nyt sellaisetkin ihmiset, jotka eivät ole koskaan itseään yrittäjinä pitäneet.

Mitä hyötyä YEL-vakuutuksesta on?

YEL-vakuutuksella voi olla hieman huono maine, sillä vakuutusmaksujen hyötyä näkee harvoin konkreettisesti silloin, kun oma terveys pysyy kunnossa, yritystoiminta tai freelancerin ura kohdillaan ja muutenkin asiat sujuvat. Vasta eläkkeellä saa poimia päivittäin etuja itselleen.

Toki YEL-maksuissa voi säästää maksamalla vain vaaditut minimit, mutta vastaavasti edutkin jäävät rajatuiksi. Tällöin on syytä miettiä rinnalle muita tapoja säästää eläkevuosia varten tai pahan päivän varalle. Osaava sijoittaja voi saada henkilökohtaisen ”eläkerahaston” poikimaan monin verroin, valtion kautta kierrätetyn etuuden sijaan. Varomaton sijoittaja voi puolestaan menettää kaiken.

Se, kuinka hyödyllinen YEL on lopulta, riippuu täysin freelancerista tai keikkatyöläisestä itsestään. Kannattavuutta voidaan arvioida esimerkiksi vertaamalla sitä muihin vapaaehtoisiin eläkemaksuihin, ammattiliittojen jäsenmaksujen etuihin, verohelpotuksiin sekä yleiseen sosiaaliturvaan, kuten kansalaiseläkkeeseen. Myös ikä, elämäntilanne, yrittäjyyden tai freelancertöiden laatu sekä tulojen määrä vaikuttavat siihen, kuinka hyödyllinen YEL lopulta on.

Yrittäjän eläkevakuutus on, satunnaisesta kritiikistä huolimatta, tärkein vakuutus sekä yrittäjälle että tosissaan yrittäjämäistä toimintaa harjoittavalle freelancerille. YEL maksaa korvauksia silloin, kun sairastut, menetät työkykysi väliaikaisesti tai pysyvästi tai saat perheenlisäystä jääden vanhempainvapaalle. Voit saada korvauksia myös monessa muussa tilanteessa, jossa toiminta keskeytyy.

YEL-vakuutus kattaa

 • Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeen
 • Sairauspäivärahan
 • Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan (sekä kokoaikaisesti että osa-aikaisesti)
 • Kuntoutusrahan ja erityishoitorahan
 • Työttömyyspäivärahan tarvittaessa
 • Perhe-eläkkeen kuolemantapauksen yhteydessä

Mitä YEL-vakuutus maksaa?

Tyypillisen keikkatyöläisen tai freelancerin eläkevakuutusmaksut ovat 120-240 euroa kuukaudessa (2019) ja nousevat töiden sekä tulojen mukaan. Vakuutusmaksua ei ole silti suoraan sidottu ansioihin, vaan toimesta riippuen palkaksi arvioidaan työtä vastaava keskimääräinen korvaus, jos sitä tehtäisiin puhtaasti palkkatyöläisenä. Oma vakuutusyhtiö tai yritysneuvoja auttaa YEL-vakuutuksen tulojen määrittelyssä, jos muu saatavilla oleva tieto ei anna riittävästi selvyyttä omaan tilanteeseen.

YEL-vakuutuksen prosenttiosuudet on laissa määrätty. Tämän puitteissa sen voi hakea mistä tahansa eläkevakuutusyhtiöstä. Jos olet itsenäisesti työskentelevä tai freelancer, vakuutus kannattaa hankkia useimmiten omasta henkilökohtaisesta vakuutusyhtiöstä. Kun toiminta on pientä ja aika rajattua, keskittäminen selkeyttää taloudenhoitoa.

Satakin euroa kuukaudessa voi olla yksin yrittävälle freelancerille tai kevytyrittäjälle iso kuluerä. Moni pätkätöitä tekevä, aloittava luovan alan freelancer saattaa olla ilman töitä jopa useamman kuukauden ajan, kunnes uusi asiakkuus löytyy ja laskutus taas juoksee.

Välikuukausina vakuutusmaksut on silti kiltisti maksettava, joka voi pistää talouden kuralle, jos muut tulot eivät tätä kata. Toisaalta kasvanut vastuu tuo ryhdikkyyttä keikkatyöläisen arkeen ja on hyvää pohjustusta, jos hän joskus päättää siirtyä yrittäjäksi esimerkiksi toiminimen alla.

YEL-vakuutuksen hinta

YEL-maksuun vaikuttavat eniten ikäsi ja tulotasosi. Jos aloitat yrittäjämäisen toiminnan freelancerina, saat ensimmäisen neljän vuoden ajan 22 % alennusta vakuutusmaksuista. Maksujen suuruuteen vaikuttaa myös erien määrä ja maksuajankohta. Jos maksat esimerkiksi koko vuoden YEL-maksut ennakkoon tammikuussa, saat menetettyjä korkotuloja vastaavan alennuksen.

YEL-veroprosentit vuonna 2019:

 • Alle 53-vuotiaat: 24,1 %
 • 53-62-vuotiaat: 26,6 %
 • 63 vuotta täyttäneet: 24,1 %

Hoida YEL-maksu ajallaan

Itsesi työllistävänä freelancerina tai kevytyrittäjänä, ei kukaan seuraa toimiasi velvoitteiden suhteen. Sinun on otettava esimerkiksi YEL-vakuutus tarpeen vaatiessa sekä maksettava se oma-aloitteisesti. Palkkatyöläisen työnantaja huolehtii tästä – yrittäjänä hoidat kaiken hallinnollisen paperityön tai palkkaat siihen apua.

Jos alkuvuonna on hiljaisempaa ja tuntuu siltä, että tuloraja saattaa alittua nippa nappa, on syytä huomioida tämä rahankäytössä ja laittaa hieman säästöön. Jos tuloraja ylittyy loppuvuonna, joudut freelancerinakin maksamaan vakuutusmaksut jälkikäteen koko vuodelta.

Maksut voi suorittaa ilman lisäkuluja kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun tuloraja ylittyy. Tämä helpottaa hieman taloudenhoitoa. Kun tämä rajan ylittyy, vakuutusmaksuihin lisätään lain säätämä 10 %:n kulu maksujen laiminlyönnistä.

Freelancerin tapaturmavakuutus

Eräs tärkeä freelancerin vakuutus on tapaturmavakuutus. Palkansaajana olet automaattisesti vakuutettu työnantajan puolesta. Itsenäisenä yrittäjänä tai freelancerina sinun tulee huolehtia kaikista vakuutuksista itse. Vaikka tapaturmavakuutus ei olekaan pakollinen, se voi olla hyvä sijoitus, jos työnkuvassa on riskejä tai pidempi katkos töihin voi aiheuttaa vakavia talousongelmia. Työtapaturmaksi käsitetään työnteon yhteydessä tai työntekopaikalla tapahtunut tapaturma. Laki määrää sen, mikä paikka katsotaan korvauksen piiriin (esim. työruokailu läheisessä ravintolassa sekä päivittäiset työmatkat).

Jos olet kovin liikkuvaa sorttia ja harrastat aktiivilajeja vapaa-ajalla, voi olla järkevää ottaa yhdistetty työtapaturmavakuutus. Tämä kattaa myös vapaa-ajalla sattuneet vahingot. Ammatista riippuen, voit olla vakuutettu jo oman ammattijärjestösi jäsenenä . Tarkista tämä jäsenehdoista, ennen kuin lähdet vakuutusyhtiön juttusille.

Tapaturmavakuutus korvaa myös ammattitautien aiheuttamia sairaanhoito-, kuntoutus- tai tutkimuskuluja. Ammattitaudit ja näihin liittyvät oireet käsitellään ammattitautiasetuksessa, joka on suuntaa antava ohjeistus. Asetusten ulkopuolellakin voi olla tilanteita, joissa sairaus voidaan liittää suurella todennäköisyydellä ammattiin sekä siihen liittyviin työtehtäviin ja on näin ollen korvauskelpoinen.

Mitä tapaturmavakuutus korvaa tai maksaa?

 • Työtapaturmasta aiheutuneet sairaanhoitokulut, tutkimuksen ja seurannan kulut
 • Työkyvyttömyyden ajalta päivärahaa ja tapaturmaeläkettä
 • Kuntoutuksen kuluista kohtuullinen osa
 • Yleistä hoitotukea
 • Perhe-eläkettä

YEL-vakuutus etsinnässä?

Hanki YEL sieltä, missä yrityksesi muukin talous pyörii.

Osta YEL-vakuutus Holvista

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.