Mikä on Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL?

Yrittäjänä joudut normaalin sosiaaliturvaverkoston ulkopuolelle, joten yrittäjän sosiaaliturvana toimii YEL-vakuutus. Se kerryttää yrittäjäeläkettä, työttömyyspäivärahaa, sairauspäivärahaa ja vanhempainrahaa. 

YEL turvaa yrittäjän elannon hänen siirtyessään eläkkeelle ja on pakollinen lähes kaikille yrittäjille. Myös nuori yrittäjä hyötyy YEL-vakuutuksesta työttömyyden tai työkyvyttömyyden yllättäessä. Tuen suuruus määräytyy sen mukaan, kuinka paljon maksat YEL-vakuutus maksuja.

Yrittäjän eläkevakuutus uudistui tammikuussa 2023. Lue lisää YEL-uudistuksesta.

Milloin YEL-vakuutus on pakollinen?

Käytännössä lähes kaikki yrittäjät ovat velvollisia ottamaan YEL-vakuutuksen. 

YEL-vakuutus on pakollinen silloin kun:

 • yrittäjä asuu Suomessa ja on yli 18-vuotias
 • yritystoiminta on jatkunut vähintään neljä kuukautta
 • työtulo on vähintään 8575,45 €.

Vaikkei vakuutus olisikaan juuri nyt pakollinen, kannattaa YEL-vakuutus silti pitää mielessä tulevaisuutta varten. YEL-vakuutus nimittäin tuo turvaa työttömyyden tai sairauden sattuessa kohdalle ja perhevapaan aikana.

Mitä YEL-vakuutus turvaa?

YEL-vakuutuksen summa määräytyy työtulon mukaan. Työtulolla tarkoitetaan yrittäjän työpanoksen arvoa rahassa mitattuna. Eli käytännössä se vastaa palkkaa, jonka yrittäjä maksaisi hänen paikalleen palkattavalle työntekijälle. Työtulon laskentaan vaikuttavat yrittäjän työpanoksen määrä, yritystoiminnan laajuus, yrittäjän ammattitaito, alan mediaanipalkka ja työpanoksen arvo. 

Työtulo vaikuttaa tavallisen eläkkeen lisäksi työttömyysturvan suuruuteen, vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen, osa-aikaeläkkeeseen ja päivärahan suuruuteen sairausvapaan aikana.

YEL-vakuutuksen hyödyt:

 • Yrittäjien työttömyyspäiväraha
 • Eläkkeet: vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, osa-aikaeläke
 • Sairauspäiväraha
 • Vakavissa sairaustapauksissa voidaan myöntää erityishoitorahaa, jos julkiset terveyspalvelut eivät kata hoitoja.
 • Kuntoutusraha, esim. tapaturman jälkeen, sikäli kuin mahdollinen vapaaehtoinen tapaturmavakuutus ei tätä kata.
 • Perheelliset nauttivat YEL-vakuutuksesta vanhempainrahan muodossa, äitiys- tai isyyslomalla, joko kokopäiväisesti tai osittain.
 • Perhe-eläke yrittäjän puolisolle ja lapsille kuolemantapauksen yhteydessä.

YEL-vakuutusmaksujen vähentäminen verotuksessa

YEL-vakuutusmaksut ovat täysin vähennyskelpoisia verotuksessa. Voit maksaa ne joko yrittäjänä henkilökohtaisessa verotuksessa tai yrityksenä, jolloin ne merkitään kirjanpitoon.

Toiminimiyrittäjän kannattaa vähentää YEL-maksut henkilökohtaisessa verotuksessa. Yrittäjävähennys tarkoittaa, että toiminimet, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt voivat vähentää viisi prosenttia yrityksen tulosta verottomana. Kun YEL-maksun vähennys jätetään pois yrityksen kirjanpidosta, myös tulos ja samalla verottoman tulon määrä suurenee.

Kuinka paljon YEL-vakuutus maksaa?

YEL-maksu lasketaan aina työtulon mukaan. Työtulon vähimmäisraja vuonna 2023 on 8575,45 €. Kaikki yrittäjät joiden työtulo on enemmän kuin vähimmäisraja ovat YEL-velollisia eli heidän täytyy maksaa YEL-maksuja. YEL-vakuutusmaksun suuruus määräytyy työtulosi perusteella ja se on alle 53-vuotiailla noin 24 % työtulosta. Muista uuden yrittäjän edut! Jos olet perustamassa ensimmäistä yritystäsi ja tarvitset YEL-vakuutuksen, saat ensimmäisen neljän vuoden ajan 22 % alennuksen YEL-maksuista. 

YEL-vakuutuksen rajat vuonna 2023

 • Työtulon alaraja on  8575,45 € vuodessa, jonka jälkeen YEL-vakuutus on pakollinen.
 • Työtulon ollessa vähintään 14 088 € vuodessa, yrittäjä voi liittyä työttömyyskassaan ja on oikeutettu työttömyysturvaan
 • Työtulon yläraja on 194 750 € vuodessa, jonka ylimenevältä osalta ei peritä YEL-maksua

YEL-vakuutuksen maksut vuonna 2023

 • 24,10 % vahvistetusta työtulosta alle 53-vuotiailta yrittäjiltä
 • 52-62 -vuotiaat: 25,60 %
 • 63-vuotiaat ja yli: 24,10 %

Kysymyksiä ja vastauksia YEL-vakuutukseen liittyen

Mistä YEL-vakuutus hankitaan?

YEL-vakuutusta tarjoavat kaikki eläkevakuutusyhtiöt. Eläkevakuutusyhtiöiden lisäksi vakuutuksen voi ottaa yrittäjäeläkettä hoitavasta eläkekassasta.

Vaikuttaako vakuutusyhtiön valinta YEL-maksuihin?

Ei vaikuta, sillä YEL-maksujen suuruudet on määrätty laissa. Siksi ne ovat kaikissa eläkeyhtiöissä samat. Erien määrä ja maksuajankohta kuitenkin vaikuttavat YEL-vakuutuksen muihin kuluihin. Mitä aikaisemmin suoritat YEL-maksut, sitä enemmän säästät koroissa. Ottamalla kaikki vakuutuksesi samasta yhtiöstä voit saada vakuutuksistasi vakuutuksistasi keskittämisetua.

Kuinka usein YEL-vakuutus pitää maksaa?

Erien lukumäärän voi valita hyvin vapaasti oman tilanteen mukaan. Yrittäjän tulee kuitenkin pitää huolta, että vuosittaisesta YEL-vakuutuksesta on maksettu vähintään puolet ennen elokuun alkua.  

Kun toiminta vakiintuu, kannattaa koko vuoden YEL-maksut maksaa heti tammikuussa. Tällöin saat maksuista korkohyvitystä, jonka prosentti tarkistetaan säännöllisesti. Mitä pidemmälle jaksolle maksut vuoden aikana ajoittuvat, sitä enemmän joudut myös maksamaan.

Milloin YEL-maksu erääntyy?

Kuukausittaista eräpäivää ei voi muuttaa, sillä se on määrätty sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusehdoissa. YEL-maksujen eräpäivä on kalenterikuukauden 20. päivä tai ensimmäinen arkipäivä, jos eräpäivä osuu pyhäpäivälle.

Voinko maksaa YEL-vakuutusta takautuvasti?

Jos huomaat kesken vuotta joutuvasi pian pakollisen YEL-vakuutuksen piiriin, voit ottaa ja maksaa vakuutuksen ilman lisämaksuja takautuvasti kuusi kuukautta  tulorajan ylittämisen jälkeen. YEL-vakuutuksen voi ottaa takautuvasti kolmelle edelliselle vuodelle. Huomioi, että yli kuusi kuukautta myöhässä otetusta vakuutuksesta voidaan periä korkeampaa maksua.

Maksanko YEL-maksut yrityksen vai yrittäjän nimissä?

YEL-maksut voi hoitaa joko yrittäjä tai yritys – valinta on täysin sinun. Jos maksat vakuutuksen yrittäjänä, kulut voidaan vähentää täysimääräisesti verotuksessa. Sama pätee yrityksen maksamaan YEL-vakuutukseen. Toiminimiyrittäjän edullisin vaihtoehto on maksaa ne henkilökohtaisesti yrittäjävähennyksestä johtuen.

Miten YEL-maksujen verovähennys toimii?

YEL-verovähennys tarkoittaa käytännössä sitä, että maksamasi vakuutusmaksut vähennetään sellaisenaan verotettavasta tulosta. Yrittäjänä vähennät maksut ansiotulostasi, yrityksenä vastaavasti sen yritystulosta. Verotulojen vähentyessä näistä maksettava euromääräinen summa vähenee. Lopputuloksena kassaan tai tilille jää enemmän rahaa käytettäväksi omaan elämiseen tai yrityksen toiminnan kehittämiseen.

YEL-vakuutus etsinnässä?

Hanki YEL sieltä, missä yrityksesi muukin talous pyörii.

Osta YEL-vakuutus Holvista

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.