Mikä on Yrittäjäeläkevakuutus eli YEL?

Yrittäjänä joudut normaalin sosiaaliturvaverkoston ulkopuolelle. Sinun on itse turvattava elantosi tulevaisuudessa maksamalla vakuutukset ja muut maksut oma-aloitteisesti. Joudut keräämään pesämunan hyvissä ajoin eläkepäiviä varten, vaikka siihen olisi vielä vuosikymmeniä. Yrittäjän eläkevakuutus on pakollinen kaikille tulorajan ylittäville. Se turvaa eläkkeen ohella elantosi mm. työttömyyden sekä sairausvapaan aikana. Esittelemme YEL-vakuutuksen selkeässä muodossa uusille yrittäjille sekä vastaamme tähän liittyviin, usein esitettyihin kysymyksiin.

Yrittäjän Eläkevakuutus

Yrittäjän Eläkevakuutus (YEL) on pakollinen lähes kaikille yrittäjille ja yrityksen päivittäiseen toimintaan osallistuville pääomistajille. Sen joutuvat ottamaan ja maksamaan myös yrittäjämäistä toimintaa tietyillä ehdoilla harjoittavat (esim. kevytyrittäjä osuuskunnassa toiminnan ollessa pääelinkeino). YEL-vakuutuksen voi ottaa myös vapaaehtoisesti.

YEL on tärkeää maksaa, sillä se turvaa yrittäjän elannon hänen siirtyessään eläkkeelle. Se turvaa myös nuoren yrittäjän toimeentulon hänen joutuessaan työttömäksi yrityksen kaatuessa tai työkyvyttömäksi väliaikaisesti tai pysyvästi esimerkiksi kroonisen sairauden vuoksi. Tuen suuruus määräytyy maksetun summan mukaan.

Milloin YEL-vakuutus on pakollinen?

Pientäkin liiketoimintaa pyörittävä yrittäjä (esim. toiminimiyrittäjä) menee pian tulorajan yli, joka on määritelty n. 7800 euroksi vuodessa (2019) – eli n. 650 euroksi kuukaudessa. On kuitenkin huomioitava, että tätä ei suoraan lasketa esimerkiksi yritystililtäsi otettujen yksityisottojen mukaan.

Myöskään liikevaihto tai tilikauden tulos eivät määrää YEL-vakuutuksen pakollisuutta sellaisinaan. Laissa on säädetty se, että työtuloksi on arvioitava vastaavasta työstä tehty palkka, jonka maksaisit esim. palkkaamallesi työntekijälle.

Käytännössä lähes kaikki kokopäiväisesti yrittävät, yhtiömuotoon katsomatta, joutuvat ottamaan YEL-vakuutuksen. Moni sivutoimisesti yrittäväkin joutuu sen maksamaan, jos toiminta ottaa tuulta alleen tai kyseessä on ammattilainen, joka pystyy laskuttamaan hyvällä tuntipalkalla.

Vaikkei vakuutus olisikaan juuri nyt pakollinen, sen maksamista on syytä harkita, jos miettii kokopäiväiseksi yrittäjäksi siirtymistä. Maksetut eläkkeet vaikuttavat elantoosi esim. työttömyyden aikana riippumatta siitä oletko maksanut niitä esim. toiminimen alla vai osakeyhtiön omistajana.

Mitä YEL-vakuutus turvaa?

YEL-maksujen maksaminen voi kirpaista yritystoimintaa ensi kertaa aloittavaa. Pian näihin kuitenkin tottuu. Kun ymmärtämää sen tuomat edut hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden ja turvaverkkojen muodossa, vakuutusmaksut tilittää kuukausittain mielellään.

Vakuutusmaksun pohjalla on yrittäjän työtulo, johon myös hänen sosiaaliturvansa perustuu. Työtulo vaikuttaa tavallisen vanhuuseläkkeen lisäksi mm. työttömyysturvan suuruuteen, vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen, osa-aikaeläkkeeseen sekä päivärahan suuruuteen sairausvapaan aikana.

YEL-vakuutuksen hyödyt:

 • Yrittäjien työttömyyspäiväraha
 • Eläkkeet: vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, osa-aikaeläke
 • Sairauspäiväraha
 • Vakavissa sairaustapauksissa voidaan myöntää erityishoitorahaa, jos julkiset terveyspalvelut eivät kata hoitoja.
 • Kuntoutusraha, esim. tapaturman jälkeen, sikäli kuin mahdollinen vapaaehtoinen tapaturmavakuutus ei tätä kata.
 • Perheelliset nauttivat YEL-vakuutuksesta vanhempainrahan muodossa, äitiys- tai isyyslomalla, joko kokopäiväisesti tai osittain.
 • Perhe-eläke yrittäjän puolisolle ja lapsille kuolemantapauksen yhteydessä.

Toiminimiyrittäjän YEL-vakuutus

Myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (ts. toiminimellä yrittävä) joutuu miettimään toimintansa turvaamista vakuutusten kautta, vaikka näistä pakollisena onkin vain YEL-vakuutus. Muita suositeltavia vakuutuksia, toiminnan luonteesta riippuen, ovat ainakin tapaturma- ja oikeusturvavakuutus (ns. vastuuvakuutus), jotka kattavat suurimman osan vahinkotapauksista pienyrittäjän arjessa.

Vaikka YEL-vakuutusmaksujen prosentit tuntuvat suurilta ja lohkaisevat noin neljänneksen tuloista, ne ovat myös täysin vähennyskelpoisia menoja verotuksessa. Voit maksaa ne joko yrittäjänä henkilökohtaisessa verotuksessa tai yrityksenä, jolloin ne merkitään kirjanpitoon.

Toiminimiyrittäjän kannattaa vähentää YEL-maksu henkilökohtaisessa verotuksessa. Vuonna 2017 astui voimaan ns. yrittäjävähennys, jonka turvin toiminimet, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt voivat vähentää viisi prosenttia yrityksen tulosta verottomana. Kun YEL-maksun vähennys jätetään pois yrityksen kirjanpidosta, myös tulos, ja samalla verottoman tulon määrä, suurenee.

Tilanteet, joissa YEL-vakuutus on pakollinen toiminimiyrittäjälle:

 • Kyseessä on 18-67-vuotias yrittäjä
 • Työtuloa ansaitaan enemmän kuin 7 799,37 € vuodessa (2019)
 • Yritystoimintaa on harjoitettu vähintään 4 kuukautta yhtäjaksoisesti

Kuinka paljon YEL-vakuutus maksaa?

Yrittäjäeläkevakuutuksen maksu suhteutetaan aina työtuloon sen alarajan asettuessa n. 7800 euroon. Alla on lueteltu tarkat tulorajat ja vakuutusmaksun suuruus prosentteina vuodelta 2019. Sosiaali- ja terveysministeriö tarkistaa rajat ja maksuprosentit vuosittain, mutta muutokset pysyvät yleensä maltillisina.

YEL-vakuutuksen vaikutus omaan nettopalkkaan yrittäjänä on hyvä huomioida jo liiketoimintasuunnitelmaa ja tähän liittyviä laskelmia tehtäessä erityisesti silloin, jos olet lähdössä yrittäjäksi omin avuin. Vakuutukset, verot ja muut pakolliset maksut lohkaisevat yrittäjän tienesteistä pois yllättävän paljon, myös yrityksen tulo- tai yhteisöveron sekä muut pakolliset kulut huomioitaessa.

YEL-vakuutuksen rajat (2019)

 • Työtulon alaraja on 7 799,37 € vuodessa, jonka jälkeen YEL-vakuutus on pakollinen, yrittäjän ollessa työikäinen (18-67).
 • Työtulon ollessa vähintään 12 816,00 € vuodessa, yrittäjä voi liittyä työttömyyskassaan ja on täten oikeutettu työttömyysturvaan
 • Työtulon yläraja on 177 125,00 € vuodessa, jonka ylimenevältä osalta ei peritä YEL-maksua

YEL-vakuutuksen maksut (2019)

 • 24,10 % vahvistetusta työtulosta alle 53-vuotiailta yrittäjiltä
 • 52-62 -vuotiaat: 25,60 %
 • 63-67 -vuotiaat: 24,10 %

Huomioi uuden yrittäjän etu YEL-vakuutusmaksuissa

Jos olet perustamassa ensimmäistä yritystäsi tai muutoin aloittamassa yrittäjämäisen toiminnan, joka edellyttää YEL-vakuutuksen ottamista saat ensimmäisen neljän vuoden aikana (48 toimintakuukautta) 22 % alennuksen YEL-vakuutusmaksuista. Tällöin prosentit putoavat vastaavasti (2019) ja ovat alle 53-vuotiailta 18,80 %, 53-62 -vuotiailta 19,70 %, 63-67 -vuotiailta 18,80 %.

Kysymyksiä ja vastauksia YEL-vakuutukseen liittyen

Mistä YEL-vakuutus hankitaan?

YEL-vakuutusta tarjoavat kaikki eläkevakuutusyhtiöt – eli käytännössä kaikille suomalaisille tutut yhtiöt – joissa useimpien henkilökohtaiset vakuutukset mitä todennäköisimmin on hoidettu.

Vaikuttaako vakuutusyhtiön valinta YEL-maksuihin?

Vakuutusmaksun prosentit ovat kaikissa yhtiöissä täsmälleen samat, sillä ne on määritelty laissa. Erien määrä ja maksuajankohta kuitenkin vaikuttavat muihin kuluihin. Mitä aikaisemmin ja harvemmin suoritat YEL-maksut, sitä enemmän säästät, sillä saat korvauksena korkotuloja.

Lisäksi, riippuen muista vakuutuksista, joita sinulla tai yritykselläsi on kyseisessä vakuutusyhtiössä, voit saada keskittämisetuja. Tähän voi kuulua alennuksia yrityksen muista palvelumaksuista tai ilmaista yritysneuvontaa.

Kuinka usein YEL-vakuutus pitää maksaa?

Erien lukumäärän voi valita hyvin vapaasti oman tilanteen mukaan. Yleisesti vaihtoehtoina ovat 1, 2, 3, 4, 6 tai 12 kk maksuvälit. Yrittäjän tulee kuitenkin huolehtia siitä, että vuosittaisesta YEL-vakuutuksesta on maksettu vähintään puolet ennen elokuun alkua, jotta välttyy laiminlyöntimaksulta.

Aloittavan pienyrittäjän tai toiminimiyrittäjän voi olla vaikea ennakoida tuloja, eikä säästöjäkään ole paljoa. Tästä syystä YEL-vakuutuksen ennakkoon maksaminen on usein mahdotonta, vaikka näin säästäisikin maksuissa. Alussa vakuutusmaksut voi jakaa esim. 1-3 kuukauden eriin, jotta kassanhallinta helpottuu.

Kun toiminta vakiintuu, optimaalisinta on maksaa koko vuoden YEL-maksut heti tammikuussa. Tästä saa korkohyvitystä, jonka prosentti tarkistetaan säännöllisesti. Vuonna 2019 vakuutusmaksukoron suuruus oli 2 %. Mitä pidemmälle jaksolle maksut vuoden aikana ajoittuvat, sitä enemmän joudut myös maksamaan.

Milloin YEL-maksu erääntyy?

Kuukausittaista eräpäivää ei voi muuttaa missään olosuhteissa. Se on määrätty sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusehdoissa, jotka säätelevät vakuutusyhtiöiden toimintaa tältä osin. Toistaiseksi voimassaoleva eräpäivä YEL-maksulle on kalenterikuukauden 20. päivä tai ensimmäinen arkipäivä, jos eräpäivä osuu pyhäpäivälle.

Voinko maksaa YEL-vakuutusta takautuvasti?

Jos huomaat esim. toiminimiyrittäjänä kesken vuotta joutuvasi pian pakollisen YEL-vakuutuksen piiriin, voit ottaa ja maksaa vakuutuksen ilman lisämaksuja takautuvasti 6 kk tulorajan ylittämisen jälkeen. 6 kk:n ylittävältä osuudelta joudut maksamaan yleisesti ottaen 10 % korotusmaksun laiminlyödyistä maksuista. Takarajaksi on asetettu kolme edellistä kalenterivuotta plus kuluvan vuoden kuukaudet.

Maksanko YEL-maksut yrityksen vai yrittäjän nimissä?

YEL-maksut voi hoitaa joko yrittäjä tai yritys – valinta on täysin sinun. Jos maksat vakuutuksen yrittäjänä, kulut voidaan vähentää täysimääräisesti verotuksessa. Sama pätee yrityksen maksamaan YEL-vakuutukseen. Toiminimiyrittäjän edullisin vaihtoehto on maksaa ne henkilökohtaisesti yrittäjävähennyksestä johtuen (josta mainittiin tarkemmin toiminimiyrittäjän YEL-vakuutuksen kohdalla).

Miten YEL-maksujen verovähennys toimii?

YEL-verovähennys tarkoittaa käytännössä sitä, että maksamasi vakuutusmaksut (joko yrittäjänä tai yrityksenä) vähennetään sellaisenaan verotettavasta tulosta. Kyseessä on pohjimmiltaan meno, joka ei tuota yritykselle suoraan mitään, mutta on kuitenkin olennainen yritystoiminnan jatkuvuudelle.

Yrittäjänä vähennät maksut ansiotulostasi, yrityksenä vastaavasti sen yritystulosta. Verotulojen vähentyessä näistä maksettava euromääräinen summa luonnollisesti vähenee. Lopputuloksena kassaan tai tilille jää enemmän rahaa käytettäväksi omaan elämiseesi tai yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.